Ersättning för häktning när man inte blivit dömd

2021-04-25 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej, jag satt häktad 2017 -2018 men blev aldrig dömd för brottet. Kan jag söka ersättning för tiden jag satt häktad?
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! I ditt fall är lagen om ersättning vid frihetsberövande och andra tvångsåtgärder tillämplig. Enligt 2 § p. 1 har den som varit häktad rätt till ersättning om det meddelas frikännande dom, åtalet avvisas eller avskrivs alternativt att förundersökningen avslutas utan att åtal väcks. Rätten till ersättningen omfattar enligt 7 § utgifter, förlorad arbetsförtjänst, intrång i näringsverksamhet och lidande.Du ska själv ansöka om ersättningen. På JK:s hemsida finns en ansökningsblankett och mer information. Svaret på din fråga är således att du kan få ersättning för den tiden du suttit häktad men att du själv måste ansöka om sådan. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar! Vänligen,

Praxis och dess betydelse

2020-11-22 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag är påväg att kanske stämma tidigare husägare på grund av dolt fel i badrummet vid husförsäljning. Jag fann denna väldigt liknande situation och rättegång. https://lagen.nu/dom/nja/2019s807Det finns 3 instanser som bekant (tingsrätt, hovrätt och HD) men det finns 4 domslut. 2 av HD i slutet som säger 2 olika slutsatser, kan det stämma? Kan ni hjälpa mig förstå så att jag vet om det är värt att gå vidare i min stämning. Hur mycket kan man luta sig mot en tidigare dom?
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill reda ut vilket domslut i NJA 2019 s 807 som gäller samt vilken betydelse rättspraxis har för domstolens bedömning. Domslutet i NJA 2019 s 807 Jag har läst igenom fallet och förstår att det kan framstå som något otydligt vilket domslut som gäller. Utöver de tre instansernas domskäl och domslut brukar även ett förslag till en HD-dom bifogas (ett så kallat "betänkande"). Betänkandet brukar återfinnas innan HD:s dom. I detta fall står det att "Föredraganden, justitiesekreteraren Anna Eberstål, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande dom" varpå förslaget presenteras. I betänkandet föreslås att hovrättens dom ska fastställas.HD har istället meddelat att tingsrättens dom ska fastställas. Svaret på din fråga är således att det är tingsrättens dom som fastställts. Betydelsen av rättspraxis När en domstol har tillämpat en rättsregel på ett konkret fall kan detta få viss prejudicerande effekt, vilket innebär att domstolar därefter kommer att döma likartade fall på samma sätt. Det är dock inte som i USA och inom common law-traditionen, där den högsta domstolens avgörande blir den viktigaste rättskällan. I svensk rätt står istället lagstiftningen i centrum och avgöranden från HD ska fungera som vägledning för andra domstolar. Genom att läsa relevant praxis kan man bilda sig en uppfattning om ungefär hur en domstol kommer döma i en fråga, men i varje fall görs såklart en individuell bedömning.Hur mycket du i ditt specifika fall kan förlita dig på en tidigare dom kan jag inte med säkerhet uttala mig om. Om du behöver mer kvalificerad rådgivning kan jag varmt rekommendera att ta kontakt med Lawlines jurister, vilket man enkelt kan göra via vår hemsida.Hoppas att du fått svar på din fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar!Vänligen,

Måste en advokat företräda sig själv i rättegång?

2021-02-28 i Parter i rättegången
FRÅGA |Hej hur funkar det i fall där en advokat blir utsatt för brott som inte är relaterat till personens arbete. Har även advokaten då rätt till en försvarsadvokat eller måste advokaten vara sin egen advokat så att säga eftersom det är hans eller hennes yrke?
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Jag tänkte först reda ut vad som gäller när en advokat utsatts för brott och därefter vad som gäller när en advokat åtalats för brott. Som målsägande Vid de flesta typer av brott har åklagaren åtalsplikt, vilket innebär att åklagaren måste väcka åtal om det finns tillräckliga bevis på att brott har begåtts. Om en advokat skulle bli utsatt för ett brott är det alltså åklagaren som för talan om brottet (20:2 och 20:6 RB) och advokaten är målsägande. Advokaten företräder alltså inte sig själv. Som misstänkt Enligt 21:1 RB får den misstänkte själv föra sin talan. Det finns alltså möjlighet för en advokat (eller annan för den delen) att företräda sig själv. En offentlig försvarare förordnas i de fall som anges i 21:3a RB. Detta förutsätter dock att den misstänkte begär det. Man kan också företrädas av en försvarare som man själv valt. Det finns alltså möjlighet att försvara sig själv, begära en offentlig försvarare eller själv välja en försvarare. Slutsats Om en advokat blir utsatt för ett brott är det åklagaren som väcker åtal och för talan. Om advokaten däremot är åtalad kan denne välja att företräda sig själv, men kan likväl välja en annan försvarare.Hoppas att du har fått svar på din fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar! Vänligen,