Hur stark bevisning krävs för att styrka avtalat pris mellan två privatpersoner?

2018-07-21 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Om två privatpersoner gör upp om priset vid försäljning/köp av en begagnatvara (via annonssajt) som skickas via post och köparen sedan vägrar betala en del utav köpesumman vad krävs då av mig som försäljare för att bevisa det ursprungliga överenskomna priset? All kommunikation har skett via mejl och SMS och finns således dokumenterad men något regelrätt köpeavtal finns inte. Alla transaktioner finns loggade i och med att de skett elektroniskt. Köpet delades in i handpenning, huvudsumma och efterhandspenning, utifall varan hade varit skadad. Köparen hävdar att efterhandpenningen inte var överenskommen men har inte gjort några invändningar på varans skick. Min bedömning är att dokumentationen bekräftar mitt krav men frågan är vad en tingsrätt skulle säga. Jag har alltså prövat med Kronofogden varvid köparen bestred kravet och frågan är om det är värt att gå vidare med stämningsansökan.
Johannes Norrman |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Mina utgångspunkter Jag kommer att utgå ifrån att du varit uppriktig, och inte utelämnat några omständigheter som är relevanta för frågan. Vidare tolkar jag din fråga på så vis, att du vill veta hur stark bevisningen måste vara för att du skall vinna tvisten mellan dig och köparen. Avtal genom SMS, mail och dylikt är bindande Den absoluta huvudregeln i svensk rätt är att avtal är bindande; den som kommit överens med någon annan kan alltså inte utan vidare dra sig ur överenskommelsen. I ert fall har ni enligt din utsaga kommit överens om ett visst pris på varan genom SMS och mail. Därefter har köparen utan att uppge någon relevant anledning vägrat betala hela priset, utan bara betalat delvis. Att i efterhand sänka överenskommet pris är naturligtvis inte acceptabelt, och om det du säger stämmer är alltså köparen skyldig att betala hela priset. Bevisläget framstår som gynnsamt för dig Ett vanligt problem i avtal mellan privatpersoner är att det inte finns någon dokumentation i efterhand, vilket innebär problem om det uppstår en tvist. I ert fall finns det dock dokumentation, i form av mail, SMS och så vidare. Det finns dessutom elektronisk bankhistorik som styrker de olika transaktionerna.Det är den som vill ha betalt som har bevisbördan för att han har ett legitimt krav på betalning. Såsom jag förstår dig har du haft kontakter med köparen i form av SMS, mail, och dylikt, varvid ni kommit överens om ett visst pris. Du har dessutom transaktionshistorik, som också visar på att ni fram tills nu följt ert avtal. Utan att kunna säga någonting med säkerhet, så framstår all denna elektroniska dokumentation som ganska stark bevisning, som i sig borde räcka för att bevisa att köparen är skyldig dig en viss mängd pengar, såvida inte köparen kan bevisa att ni muntligen eller underförstått kom överens om ett annat pris, eller att de är förfalskade. Kom dock ihåg att jag inte vet alla omständigheter, och att det därför inte går för mig att säga något med säkerhet! Iaktta i vart fall försiktighet, och gå igenom allt material innan du inleder en process Även om bevisläget enligt min spontana bedömning verkar bra för din del, så råder jag dig ändå att vara försiktig. Innan du går vidare med en process, försök att läsa igenom era avtalsförhandlingar en gång till. Kanske är det så att köparen missförstått er konversation, och läst det som att priset är lägre än vad det är? Hans agerande antyder ganska starkt att han anser sig ha rätten på sin sida, och om avtalet visar sig vara oklart i fråga om priset kan du få allvarliga problem när saken väl når domstolen. Om du ändå känner att du vill gå vidare, råder jag dig även att anlita ett ombud. Du är naturligtvis välkommen att ta kontakt med Lawlines jurister för mer rådgivning. Sammanfattning Avtal är som huvudregel bindande. Ni har kommit överens om ett visst pris, och köparen är då skyldig att betala detta. Era konversationer och mail borde enligt min förvisso osäkra bedömning räcka som bevisning för att ni kommit överens om just det priset. Innan du börjar en process, bör du dock noggrant gå igenom allting och säkerställa att köparen verkligen inte har något som helst fog för sin uppfattning. När du gjort det och fortfarande vill gå vidare med tvisten, råder jag dig vidare att anlita ett ombud. Lyckönskningar och hälsningar,

Bevis och förhör

2018-06-29 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Jag har blivit anmäld för olaga hot över telefon och personen har spelat in samtalet när jag hotar hen. Jag och Personen ifråga känner inte varandra men personen vet mitt för och efternamn och var jag bor. Jag bor i en väldigt liten by och har ett ovanligt efternamn så det finns bara jag i den här byn som har det för och efternamnet. Kan hen bevisa att det är jag som hotat då genom att uppge mitt namn och adress till polisen eftersom även min röst finns inspelad? Får polisen kalla in mig på förhör pga att jag är den enda som heter såhär där jag bor? Är det tillräckligt med bevis för att det verkligen är jag som hotat hen? Jag har även bytt mobilnummer
Hanna Karlsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När polisen får in en anmälan väljer de om det finns skäl att inleda förundersökning. Det beror på allvaret av hotet och den sammanlagda bevisningen när polisen gör den bedömningen. Polisen kan då inleda förhör med dig vilket ger dig tillfälle att ge din sida av händelsen. Detta kan både ske via telefon eller öga mot öga. Det är inte ett enstaka bevis (såsom ditt ovanliga namn) som leder till åtgärder utan helheten av allt. Att du har bytt mobilnummer skulle även kunna stärka misstankarna mot dig. Förutom ditt namn kommer de jämföra din röst och sätt att prata med inspelningen.Det kan dock nämnas att det inte finns något hinder för polisen att hålla ett förhör med en utpekad person baserat på ett namn de fått av ett brottsoffer eftersom de måste kolla upp om brottsoffrets berättelse stämmer, och så klart ge den utpekade tillfälle att berätta sin version. Värt att tänka på är att ett förhör inte behöver leda vidare mot rättegång eller häktning. Det är ett viktigt verktyg i polisens arbete när de utreder brott och det bästa för dig själv är att du medverkar och är medgörlig i den processen.Det är därefter åklagaren som tar ställning till om det finns skäl för häktning. Om det finns risk att du flyr eller faktiskt skadar personen kan det leda till beslut om häktning i väntan på rättegång. Det är även åklagaren som beslutar om målet ska tas upp till rättegång. Om det blir rättegång tas all bevisning upp och det tas ställning till om den är stark nog för en fällande dom.Hoppas det svarade på din fråga!

Får polisen samla bevis i en konversation personen inte vet är ett förhör?

2018-06-19 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej,Kan polis samla in bevis som sedan ska ge underlag för rättegång ute på stan i tex tunnelbanan med en person utan dess vetskap om att det hålls ett förhör. Eller att polisen är ute efter bevismaterial som de sedan kan använda i rättegång mot denna person?
Veronica Borg |Hej! Vad trevligt att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om polisen får hålla förhör med någon utan att berätta att det hålls ett förhör. Jag tolkar det som att du även undrar om polisen sen får använda bevismaterialet i en rättegång.Får polisen hålla förhör med någon utan att meddela att det hålls ett förhör?Förundersökningen regleras av 23 kap. RättegångbalkenUtgångspunkten är att polisen inte har någon skyldighet att tala om för dig att det hålls ett förhör. Detta gäller dock inte om du är skäligen misstänkt för brottet. Om du är skäligen misstänkt ska du bli underrättad om detta när du hörs (23 kap. 18 § Rättegångsbalken). Om du var skäligen misstänkt när polisen t.ex. pratade med dig i tunnelbanan var alltså det fel.Polisen måste även iaktta objektivitetsprincipen (23 kap. 4 § Rättegångsbalken). Detta innebär att de måste bedriva förundersökningen objektivt. Får polisen använda bevismaterialet i en rättegång?I Sverige har vi något som kallas fri bevisföring. Detta regleras i 35 kap. 1 § Rättegångsbalken.Det innebär att domstolen ska ta hänsyn till allt som lagts fram i målet. Vi har alltså inte samma system som man kan se i amerikanska tv-serier där vissa bevis klassas som otillåtna, utan alla bevis ska tas hänsyn till. Om något bevis har blivit införskaffat på fel sätt är det istället personen som fått tag i beviset som kommer få stå till svars för det felaktiga sättet, men beviset i sig blir inte otillåtet för det. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hur kan jag få tillbaka mina utlånade pengar och räcker ett SMS som bevisning i domstol?

2018-05-27 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Jag har lånat ut pengar till personer som finns via sms. Räcker det som bevis?Personerna vägrar betala tillbaka men medger att det var ett lån i textform.Vad kan jag göra för att få tillbaka mina pengar?
Hedvig Johansson |Hej!Om du har lånat ut pengar till någon som vägrar betala tillbaka dessa kan du ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten, detta kostar 300 kr. Kronofogdemyndigheten skickar då ett brev till den som är skyldig dig pengar där de uppmanar personen att betala. Personen som är skyldig dig pengar kan då välja att betala skulden eller bestrida denna. Kronofogdemyndigheten informerar dig om personen skulle bestrida skulden. Efter detta händer dock inget särskilt, kronofogdemyndigheten går alltså inte vidare med ärendet och fortsätter kräva personen på pengar. Om personen inte betalar tillbaka pengarna kan istället en sista utväg vara att stämma personen i tingsrätten. Stämningsansökan ska då skickas till den tingsrätt i orten där personen du stämmer är folkbokförd. Om målet rör ett krav under 22 750 kr är ansökningsavgiften 900 kr, om målet istället rör ett krav över 22 750 kr är ansökningsavgiften 2 800 kr. Det kan vara en god idé att informera personen som är skyldig dig pengar om du tänker stämma denne i tingsrätt, ibland kan personen då gå med på att betala för att slippa gå till tingsrätten och riskera att förlora där. Den part som förlorar i tingsrätten riskerar att få betala den vinnande partens rättegångskostnader. Det är alltid svårt att säga vad som "räcker" för att bevisa något i domstol. I Sverige har vi två principer som heter fri bevisföring och fri bevisvärdering. Fri bevisföring innebär att en part får ta upp vilken bevisning de vill, det finns alltså inga regler för vilken bevisning som är tillåten eller inte. Fri bevisvärdering innebär att domstolen får värdera bevisningen hur de vill, de får alltså fritt avgöra vilken vikt en viss bevisning ska ges. I ett visst fall kan till exempel SMS ha en avgörande betydelse och vara tillräckligt för att bevisa något, i andra fall kanske det inte har någon betydelse alls. Hur stor betydelse ett SMS har beror på omständigheterna i fallet, vad som ska bevisas, vilken annan bevisning som finns med mera. Ett SMS kan dock vara avgörande och tillräckligt med bevis för att visa att man har rätt. Det är dock svårt att veta hur domstolen värderar bevisningen på förhand. Hoppas att du känner att du fått någorlunda svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Gäller ett förhör efter olycka även om personen är skadad/chockad

2018-07-02 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Sonen är på väg till ARB tdg morg då han kör in i vajerräcke och bilen blir skrot. Han blir förhörd av polis när han är chockad och minns bara att de säger att han säkert somnat och ngt om advokat det är vad han minns. Ambulansen virar in honom i filtar för han börjar skaka.Han minns inte varför han krockade om han väjde,bara att han precis stannat vid stopp och sedan efter ca 300 m hände det. Känns väldigt obehagligt att han blivit förhörd när han inte ens minns vad han sagt.Tilläggsvis så hade han sovit bra och kände sig redo för att köra på morgonen. Gäller verkligen ett förhör när föraren både är chockad och skadad är min fråga ?
Marcus Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det finns inget som hindrar polisen från att förhöra någon efter en viss händelse utan oftast görs detta i samband med händelsen då man ofta har en klar minnesbild från händelsen i nära anslutning till att det hände (beroende på situation). Polisen har också rätt enligt lag att hålla förhör även om inte någon förundersökning om brott har beslutats för att utreda vad som hänt enligt 23 kap 3 § fjärde punkten rättegångsbalken (RB) Det finns inte heller något hinder mot att använda detta förhör som bevisning om det skulle bli fråga om en rättegång då det råder fri bevisföring i Sverige, vilket innebär att man kan lägga fram vilka bevis som helst även om de tillkommit på ett olagligt sätt (med vissa extrema undantag) enligt 35 kap. 1 § RB. Det finns dock en stor chans att beviset blir värderat lägre om man är chockad och uppriven än om man är klartänkt. Det ska också nämnas att bara för polisen håller ett förhör är det inte säkert att personen får något straff eller ens är misstänkt för något brott utan bara att det ska utredas vad som har hänt. Kort sagt ska polisen hålla ett förhör även om det är fråga om en olycka. Det som kommer fram i förhöret kan användas om det skulle bli en rättegång. Dock har ett förhör med en chockad person generellt sett lägre bevisvärde. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Visas integritetskränkande bevis upp i rättegång?

2018-06-28 i Bevis och bevisning
FRÅGA |HejDet är så här att några har filmat mig när jag hade sex utan att jag visste om det så jag gjorde en polisanmäla så jag undrar nu om det är så att det blir rättegång, kommer då filmen att visas på rättegången?Mvh
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I svensk processrätt finns en princip om fri bevisprövning, vilket framgår av 35 kap 1 § rättegångsbalken. Detta betyder att i en eventuell rättegång så ska rätten pröva allt som kan tala för och emot den tilltalade. I ditt fall innebär detta att filmen kan komma att visas upp under rättegången. Dock finns det möjligheter för dig att inskränka vilka som ska få vara inne i rättssalen när detta sker, genom att du ber om stängda dörrar. Då kommer inte rättegången att vara offentlig. Detta är självklart något som kan vara integritetskränkande för dig som målsägande. Det är dock viktigt för bevisprövningen att allt som kan verka för en fällande respektive friande dom tas upp och påverkar bedömningen. Hoppas mitt svar hjälpt dig!

Kravbrev om fildelning

2018-05-28 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Fick ett brev om att olovlig fildelning har pågått på nätverket för 2 år sen för någon månad sen. Och nu en till nyligen om samma händelse. De kräver 9000 i skadestånd eller så går de till en domstol. Vad gör man nu? Vad rekommenderar ni?
Johan Landström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det går inte att ge ett klart svar. Professor Sanna Wolk kommenterade detta i höstas med att det är mycket ovanligt att det förs så små processer angående fildelning. Hennes uppfattning var att deras bevisning inte var tillräcklig eftersom de bara har en IP-adress eller vem som är betalande abonnent, men inga andra uppgifter om vem som faktiskt laddade ner filen. Det finns ännu inte någon praxis avseende dessa fall så det är svårt att ge ett mer konkret svar angående hur en domstol faktiskt skulle döma ett sånt här fall.Jag kan därför inte ge någon tydlig rekommendation om huruvida du bör betala eller inte. Risken med att inte betala är att skadebeloppet egentligen kan vara högre och att det inte är säkert att de vill förlikas på samma nivå som nu om de väl har gått vidare till stämning. Å andra sidan bör det vara i rättighetsägarnas intresse att detta inte prövas i domstol eftersom det då finns risk att de förlorar, vilket skulle underminera möjligheten att få betalt från andra som de har skickat kravbrev till. Om du bestämmer dig för att inte betala behöver du inte göra något om du inte får krav från kronofogden eller blir stämd i domstol. Det är viktigt att du bestrider krav från kronofogden eftersom de annars beslutar om att du ska betala och du dessutom får en betalningsanmärkning.Om du bestämmer dig för att betala bör du göra det så så snart som möjligt, eftersom du får en betalningsanmärkning om de tar ärendet till kronofogden utan att du bestrider där.Mvh

Vem har rätt till hunden?

2018-05-25 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Jag står som ägare av hunden, men vi har köpt den tillsammans . Vem har rätten till hunden?
Yekta Keskin |Hej! Tack för att du vänder dig Lawline med din fråga.Enligt 3 § lag om tillsyn över hund och katt ska jordbruksverket föra register över hundägare. Det är upp till hundägaren att registrera sig som ägare. Detta register har ett högt bevisvärde i frågan om vem som är ägare. Om det finns köpeavtal eller gåvoavtal som visar att äganderätten övergått efter det att registreringen hos jordbruksverket gjordes är det istället detta som gäller. Givetvis går det också att åberopa att hunden enbart levt i ett hushåll eller dylikt. Hoppas att du fick någon ledning i din fråga. Återkom gärna vid fler frågor.Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här. - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här. - Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1. Vänligen,