Ersättning för häktning när man inte blivit dömd

2021-04-25 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej, jag satt häktad 2017 -2018 men blev aldrig dömd för brottet. Kan jag söka ersättning för tiden jag satt häktad?
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! I ditt fall är lagen om ersättning vid frihetsberövande och andra tvångsåtgärder tillämplig. Enligt 2 § p. 1 har den som varit häktad rätt till ersättning om det meddelas frikännande dom, åtalet avvisas eller avskrivs alternativt att förundersökningen avslutas utan att åtal väcks. Rätten till ersättningen omfattar enligt 7 § utgifter, förlorad arbetsförtjänst, intrång i näringsverksamhet och lidande.Du ska själv ansöka om ersättningen. På JK:s hemsida finns en ansökningsblankett och mer information. Svaret på din fråga är således att du kan få ersättning för den tiden du suttit häktad men att du själv måste ansöka om sådan. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar! Vänligen,