Är ett småmålsförfarande aktuellt när jag vill kräva en säljare på ersättning?

2018-09-30 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Hej! Har köpt en större båt av privatperson där affären gick via en båtmäklare. När båten levererades och sjösattes så visade det sig att den läcker och att kostnaderna för att hitta samt åtgärda läckan troligen kommer vara betydande. Jag hävdar att säljaren haft kännedom om detta och borde ha upplyst mig som köpare om detta. Dock kommer det ju stå ord mot ord då jag har ingen möjlighet att bevisa att läckan funnits sedan tidigare men skulle ändå vilja få saken juridiskt prövad. Risken är att jag förlorar och får då svarandens rättegångskostnader som grädde på moset... Dock har jag hört om något som heter småmålsförfarande där det ev finns en begränsning på vad jag i händelse av förlust skulle vara ekonomiskt ansvarig för? Är småmålsförfarande lämpligt för ovanstående situation? Var hittar jag regelverket runt detta? Tacksam för all hjälp ni kan erbjuda! Mvh
Natalie Accord |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du önskar att vi reder ut vad ett småmålsförfarande är, och om det är något alternativ för dig och den situation du befinner dig i. I lagstiftningen kallas småmålsförfarandet för ett förenklat tvistemål. Detta regleras i Rättegångsbalken (RB) 1 kap 3 d §. Fördelen med att använda sig av ett förenklat tvistemål är, precis som du säger, att rättegångskostnaderna kan begränsas. Den som förlorar tvisten behöver bara ersätta vissa mindre kostnader. Listan hittar du i RB 18 kap 8 a §, och inkluderar en timmes rådgivning (1342 kr exklusive moms), ansökningsavgiften för stämningen på 900 kr, resekostnader till och från domstolen samt rimliga kostnader för vittnesbevisning.De största kostnaderna i tvistemål brukar utgöras av det arvode som parterna betalar sina ombud. I förenklade tvistemål får man ingen ersättning för sina ombudskostnader, även om man skulle vinna målet. Den bakomliggande tanken är att parterna, i det här fallet du och säljaren, ska kunna föra sin egen talan och att det därför inte ska finnas några ombudskostnader. Det som gör ett tvistemål till ett förenklat tvistemål är dock att det som mest rör en summa som uppgår till ett halvt prisbasbelopp. I år ligger prisbasbeloppet på 45 500 kr, så summan du och din motpart tvistar om får alltså inte överstiga 22 750 kr. Det går inte heller att komma runt beloppsbegränsningen genom att bara yrka på att ersättas med 22 750 kr, när den bakomliggande tvisten rör ett högre värde. Med tanke på att ditt fall rör en båt, och du anger att kostnaderna kommer att bli "betydande" är det inte säkert att du medges ett förenklat tvistemål. Hoppas att du fick svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Kostar det något att gå till rätten med ett ärende om ensam vårdnad?

2018-09-12 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Om man är fast i en föräldrar tvist där en av föräldrarna varken har kontakt med barnet eller ekonomiskt stödjer barnet men ändå har all makt när det gäller diversa saker som kräver båda föräldrar underskrift så som pass osv. Kostar det något att ta ärendet till rätten för att få egen vårdnad över barnet ?
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det enkla svaret är att ja, det kostar att gå till domstol med en vårdnadstvist. Kostnaderna kan dock variera lite beroende på flera olika omständigheter. Jag ska förklara lite mer utförligt vad som gäller för kostnaderna. Jag kommer ta upp regler som finns i föräldrabalken (FB) och rättegångsbalken (RB).Huvudregeln är att du och den andra föräldern står för era egna kostnaderI många tvister i domstol måste den som förlorar målet betala både sina egna och den andra partens kostnader. När det gäller vårdnadstvister gäller inte det, utan det vanligaste är att du och den andra föräldern betalar era egna kostnader var för sig (FB 6 kap. 22 §).I vissa fall kan du eller den andra föräldern bli tvungna att betala alla rättegångskostnader. Det får man göra om man på något onödigt och vårdslöst sätt drar ut på processen under lång tid, eller om man tar frågan till domstol helt i onödan (RB 18 kap. 3 § och 6 §). Det är därför viktigt att du alltid försöker komma överens med den andra föräldern först.Många har en försäkring som täcker den del av kostnadernaOm du har en hemförsäkring så är det stor chans att den inkluderar det som kallas rättsskydd. Rättsskydd är en slags försäkring som ska täcka kostnader när man hamnar i domstol. Hur rättsskyddet fungerar beror på vilken försäkring man har. Rättsskyddets villkor för just vårdnadstvister brukar vara ganska generösa jämfört med andra typer av tvistemål.Rättsskyddet täcker inte hela kostnaden för en rättegång, men det kan täcka en väldigt stor del av kostnaden. För att få koll på exakt vad som gäller för dig rekommenderar jag dig att titta i ditt hemförsäkringsavtal eller ringa ditt försäkringsbolag. Om du tar hjälp av en jurist i en vårdnadstvist brukar juristen hjälpa till att ansöka om rättsskydd.Har du inte råd med rättegången och saknar hemförsäkring kan du har rätt till rättshjälpOm du saknar försäkring eller om den inte gäller kan du få rättshjälp. Rättshjälp är ett slags ekonomiskt stöd som ska hjälpa dig att betala rättegångskostnader. För att ha rätt till rättshjälp får du inte ha större inkomst än 260 000 kr per år i inkomst. Om du tar hjälp av en jurist i din vårdnadstvist kan juristen hjälpa dig att ansöka om rättshjälp.Hur stora blir rättegångskostnaderna?Rättegångskostnaderna är alla kostnader som uppkommer i samband med att du och/eller den andra föräldern vänder er till domstol för att ändra vårdnaden om era barn. Det handlar om allt från ansökningsavgiften när man först vänder sig till domstolen till det man måste betala för att få hjälp av en jurist i tvisten. Jag kan därför inte säga något säkert om hur dyrt det faktiskt kan bli.Däremot rekommenderar jag dig att du vänder dig till en jurist och berättar att du vill få till en ändring av vårdnaden och att du överväger en domstolsprocess. Dina chanser att lyckas i rättegången större om du har ett juridiskt ombud. Dessutom kan juristen bedöma situationen och ge dig råd om hur du bör gå tillväga, vad tvisten kan kosta och undersöka om du kan ha rätt till rättsskydd eller rättshjälp innan du går vidare till domstol. Avslutande rådDet kostar pengar att gå till domstol med en vårdnadstvist. Det är därför bäst att försöka komma överens med den andra föräldern först. Om du inte redan har gjort det så kan du gå höra av dig Famlijerätten i din kommun. Där erbjuds du och den andra föräldern gratis samarbetssamtal där målet är att ni i stället sa försöka upprätta ett avtal om vårdnad, boende och umgänge med barnen. Om du redan försökt eller vet att det inte kommer leda någonstans att prata med den andra föräldern rekommenderar jag dig att kontakta en jurist. Juristen kan hjälpa dig att kolla upp om du har rätt till rättsskydd eller rättshjälp och kan också stötta dig i den juridiska processen. Du är välkommen att boka tid med Lawlines jurister för rådgivning!Jag hoppas att du känner att du fått lite bättre koll på det här med rättegångskostnader i vårdnadstvister.Vänliga hälsningar,

Vad blir kostnaderna om jag förlorar ett mål om illegal nedladdning?

2018-08-21 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Hej!Jag har fått ett brev från Njord Lawfirm, där det står att jag har gjort en illegal nedladdning och är ombedd att betala 4500 kronor till dem. Om jag ignorerar brevet och inte betalar varpå ärendet tas vidare till domstol, ungefär vilka kostnader kommer det innebära för mig om Njord Lawfirm vinner i domstolen? Måste jag ha en egen advokat i domstolen?Tack på förhand
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Om Njord driver målet till domstol är den en civilrättslig tvist och vad som kallas ett dispositivt tvistemål. Dispositiva tvistemål utmärks av att parterna själva kan komma överens om det de tvistar om, t.ex. pengar. De dispositiva tvistemålen delas upp i ordinära tvistemål och förenklade tvistemål. Mål som rör tvister som uppenbart understiger ett halvt prisbasbelopp (f.n. 23.250 kr) handläggs som förenklade tvistemål (1 kap. 3 d § Rättegångsbalken, RB). I ditt fall talar mycket för att det kommer att röra sig om ett förenklat tvistemål då det omtvistade beloppet klart understiger ett halvt prisbasbelopp. Observera dock att de brev som Njord m.fl. skickar ut i regel är förslag till förlikning; i teorin kan Njord som ombud för sin klient stämma dig på ett högre belopp än de 4.500 kr du fått brev om.Ungefär vilka kostnader kommer det att innebära om Njord Lawfirm vinner i domstolen?Huvudregeln i ordinära tvistemål är att förlorande part står motpartens rättegångskostnader (18 kap. 8 § RB). Det innebär att om Njord Lawfirm skulle vinna ett ordinärt tvistemål mot dig kan du bli ersättningsskyldig för motpartens rättegångskostnader, samt även dina egna om du anlitat ett ombud. Det kan således bli kostsamt.I förenklade tvistemål är rätten till ersättning för rättegångskostnader begränsad (18 kap. 8 a § RB). Syftet med de förenklade tvistemålen är att förenkla processen och göra processen mindre kostsam för parterna då det omtvistade beloppet är lågt. Skulle du förlora ett förenklat tvistemål blir de kostnader för motparten som du står för betydligt lägre än om det vore ett ordinärt tvistemål.Rättegångskostnaderna i förenklade tvistemål avser:- Rättslig rådgivning i högst en timme á 1342 kr exklusive moms. - Ansökningsavgift för stämning á 900 kr.- Resekostnader för part eller dess ombud om personlig inställelse inte föreskrivits – denna summa kan alltså variera.- Vittnesbevisning – också en summa som kan variera, men vittnesmålets kostnader måste hur som helst stå i proportion till förhandlingen och den tvistiga saken.- Översättning av handlingar (om det t.ex. behövs tolk).Som du kan se blir de kostnader du blir ersättningsskyldig för vid en förlust i ett förenklat tvistemål betydligt lägre. Du behöver t.ex. inte betala motpartens rättegångskostnader med mer än en timme. Det innebär samtidigt att om du anlitar en advokat och vinner ett förenklat tvistemål blir inte heller din motpart ersättningsskyldig mot dig för mer än en timme.Måste jag ha egen advokat i domstolen?I ett förenklat tvistemål behöver du inte en advokat eller ett juridiskt ombud. För det fall att du skulle välja att anlita ett ombud, kommer du även om du vinner att behöva stå för huvuddelen av kostnaderna själv. Du kan enligt ovan, som högst få ersättning för en timmes rättslig rådgivning om du vinner tvisten. Det är självklart alltid en god idé att inhämta någon form av rådgivning inför förhandlingen, speciellt om du anser att du inte är betalningsskyldig. En jurist kan även råda dig mer specifikt i ditt ärende om hur dina chanser ser ut och om det är värt att gå till domstol eller om du bör betala.Mitt råd till dig om du skulle bli stämd är att du anlitar en jurist åtminstone för en timmes rättslig rådgivning. Det är en kostnad du kan få betalt för om du skulle vinna ett förenklat tvistemål. Juristen kan granska ditt enskilda fall närmre och ge mer specifika råd. Jag kan varmt rekommendera att du för ändamålet bokar tid med någon av våra duktiga och erfarna jurister hos Lawline.Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Hjälp med att driva rättsprocess med begränsad ekonomi

2018-08-06 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Finns det advokater/jurister som jobbar pro bono i Malmö? Det rör min mamma som inte har ekonomi för att betala en advokat eller jurist. Ärendet rör att polisen begått tjänstefel, ett ganska unikt fall och där ett liknande fall blev JO-anmält där polisen fick skarp kritik.
Sara Hill |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Advokatbyråer Pro Bono förekommer som regel inte i Sverige. Istället engagerar sig många byråer i olika hjälporganisationer. Eftersom din mamma befinner sig i en utsatt situation med begränsad ekonomi i ett mål mot polisen kan det dock finnas advokater som åtar sig arbetet utan ersättning. Det enklaste är att höra sig runt på olika advokatbyråer i Malmö för att se om det finns intresse, exempelvis Mannheimer swartling och Setterwalls tar stort ansvar för samhällsviktiga fall. Centrum för rättvisa Det bästa tipset jag kan ge är att ni vänder er till Centrum för rättvisa. Det är en ideell organisation med uppdrag att värna för enskildas fri- och rättigheter, det sker bland annat genom att dem driver rättsprocesser för enskilda individer. "Konkret handlar det om att granska missförhållanden, informera enskilda om deras rättigheter och ställa upp som ombud i rättsliga processer" (från deras hemsida). För att centrum för rättvisa ska åta sig fallet ska det röra sig om en rättighetskränkning. Jag vet inte vad som hänt din mamma och på vilket sätt polisen agerat felaktigt, men från det du beskriver verkar det som att fallet skulle kunna vara lämpligt för att drivas av Centrum för rättvisa. Jag föreslår att du fyller i deras formulär för att ansöka till Centrum för rättvisa. Du kan läsa mer HÄR. Andra möjligheter Återigen vet jag inte så mycket om själva fallet. Men om din mamma står som målsägande i fallet (part i målet som "offer") skulle hon enligt Lagen om målsägandebiträde kunna ha rätt till advokat (1 § p3). Detta eftersom tjänstefel har fängelse i straffskalan, vilket är en förutsättning för att det ska anses finnas ett särskilt starkt behov av det. Det innebär att staten förordnar ett målsägandebiträde (en advokat) till din mamma som hon inte behöver betala för.Det är dem möjligheterna jag kan komma på. Men man vet aldrig vem som är villig att hjälpa till när nöden kräver, så hör dig omkring. Kika på dem alternativen jag tagit upp. Jag önskar dig och din mamma all lycka med fallet och juridisk hjälp!

"Kostnader för tingsrätt" – Rättegångskostnad?

2018-09-19 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Hej Lawline! Jag har nu betalat hela min skuld summan i tid alltså 23.000, men nu vill dom också ha täckt tingsrätten ("kostnader för tingsrätt" 2800 sek.), säger de, har dom också rätt till detta?, när vardera parten ska svara för sin rättegångskostnad? Domslut: Tingsrätten stadfäster följande förlikning, som träffats mellan parterna. 1. X ska betala 23.000 sek, betalning skal ske med 1000 kr. per månad, senast 31. 2. Om X är i dröjsmål med betalning enligt punkt förfaller hela det resterande beloppet till omedelbar betalning 3. Genom denne överenskommelse är parternas samtliga mellanhavanden i anledning av denne tvist slutlig reglerade 4. Vardera parten ska svara för sin rättegångskostnad..
Jonatan Sundqvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga har du förlikats med din motpart i ett tvistemål efter att ni har kommit överens om att du ska betala 23 000 kr och ni båda ska stå för era egna rättegångskostnader. Efter att förlikningsavtalet har blivit stadfäst och du har betalat i enlighet med förlikningsavtalet har dock din motpart hört av sig och krävt 2800 kr i ersättning för "kostnader för tingsrätt".Med "kostnader för tingsrätt" avser din part troligtvis ansökningsavgiften som han eller hon betalade till tingsrätten för att väcka talan mot dig. Tingsrättens ansökningsavgift är nämligen just 2800 kr i mål där värdet som parterna tvistar om är högre än ett halvt prisbasbelopp. Beloppet i ert fall, 23 000 kr, är nätt och jämnt högre än ett halvt prisbasbelopp (22 750 kr för 2018).Ersättning för rättegångskostnader ska bland annat innefatta kostnaden för rättegångens förberedande och talans utförande (18 kap. 8 § rättegångsbalken). Ansökningsavgiften till tingsrätten hör till dessa kostnader och är alltså att betrakta som en rättegångskostnad. Eftersom ert förlikningsavtal föreskriver att båda parterna ska stå för sin egen rättegångskostnad, är du därmed inte skyldig att betala ansökningsavgiften.Jag skulle rekommendera dig att kontakta din motpart och be om ett förtydligande om vad beloppet om 2800 kr egentligen avser. Om det avser ansökningsavgiften till tingsrätten, så bör du bestrida kravet eftersom vardera part ska stå för sin egen rättegångskostnad enligt ert förlikningsavtal.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.Med vänlig hälsning,

Rättegångskostnad för minderåriga

2018-09-07 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Hej. Hur fungerar det när det gäller rättegångskostnader för en person under 18?Jag hade ett Instagramkonto där jag var otroligt dum och la ut rasistiska ploj-inlägg. Kontot var privat, men jag klantade till det och råkade göra det offentligt i ca en dag och det var då de satte fart och många människor såg de. Kontot försvann snabbt men folk sparade bilderna. Skolan jag går på fick reda på det och de polisanmälde mig. Jag hängde aldrig ut någon person så om det skulle bli rättegång vet jag inte vem "offret" skulle tänkas vara. Jag har för mig att jag har läst någonstans att man inte bryter mot någon lag om man publicerar sådant i en sluten grupp (vilket jag gjorde). Men om det nu skulle bli rättegång och jag skulle förlora, hur fungerar det då med rättegångskostnaderna då jag är under 18 och inte har någon inkomst? En annan fråga är vilket straff det skulle bli om jag döms för hets mot folkgrupp eller vad det skulle tänkas vara. Jag är 16 just nu och då detta hände. Tack på förhand
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer först gå in på vilket brott det kan vara fråga om och sedan på tänkbar påföljd följt av rättegångskostnad. BrottetNär det förekommer brottsliga handlingar på internet av detta slag är det oftast fråga om förtal eller hets mot folkgrupp. Eftersom du inte utpekade någon särskild person kommer jag att bortse från förtalsbrottet. Brottet hets mot folkgrupp kan vara aktuellt i det fall du, i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning enligt 16 kap 8 § brottsbalken (BrB).Spridning av uppgiftDet är korrekt det du säger om spridning. Om uttalanden som annars skulle vara att betrakta som hets mot folkgrupp sprids ut till enbart den helt privata sfären (familj eller vänner i privata sammanhang) undgår man att göra sig skyldig till brottet. Däremot är det inte helt klart om det privata Instagramkontot var tillgänglig för enbart personer som ingår i din privata sfär. Oavsett blev kontot offentligt i en dag varför större spridning sannolikt har skett. Eftersom jag inte vet detaljer om vad ditt instagramkonto innehöll kan jag inte avgöra om det är att betrakta som hets mot folkgrupp, men jag kan säga att genom att kontot blev offentligt har uppgifterna åtminstone spridits. Potentiell påföljdOm brottet föreligger och är att betrakta som av normalgraden är påföljden fängelse i högst två år (16 kap 8 § första stycket BrB). Om brottet är ringa ska enbart böter utdelas som straff. I det fall brottet är grovt, vilket det är om uppgifterna har haft särskilt hotfullt eller kränkande innehåll och spridits till ett stort antal personer ska fängelse utdelas; lägst sex månader och högst fyra år (16 kap 8 § andra stycket BrB).Eftersom jag inte vet innehållet eller omfattning av spridningen kan jag inte avgöra om brottet föreligger eller om det är ringa, av normalgraden eller grovt. Då du var 16 år när gärningen begicks gäller särskilda straffregler. Exempelvis finns flera andra påföljder än annars, bland annat ungdomsvård, ungdomstjänst och sluten ungdomsvård. Dessutom är det så att domstolen ska iaktta om gärningsmannen är minderårig och kan därigenom välja ett mildare straff än som annars skulle utdömas enligt 29 kap 7 § första stycket BrB. Jag kan tillägga att åklagare kan underlåta att åtala trots att brottet har utretts. Att du är under 18 år ökar sannolikheten för åtalsunderlåtelse (20 kap 7 § rättegångsbalken (RB). Om rättegångskostnadI det fall den tilltalade blir fälld är huvudregeln att man betalar för sina försvarskostnader enligt 31 kap 1 § första stycket RB. Däremot kan rättegångskostnaderna sättas ned helt eller delvis beroende på den tilltalades personliga och ekonomiska förhållanden (31 kap 1 § fjärde stycket RB). ditt fall är det därför sannolikt att du inte skulle behöva betala rättegångskostnader i det fall du skulle bli fälld. Hoppas detta gett dig mer klarhet! Med vänliga hälsningar,

Kan man bli skyldig att betala rättegångskostnader om man blir dömd för misshandel?

2018-08-06 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Hej! Om man blir dömd för misshandel, men överklagar och förlorar den rättegången, kan man bli skyldig att betala rättegångskostnader?
Selma-Louise Boberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om rättegångskostnader i mål mellan åklagare och den tilltalade finns i 31 kap. 1–2 §§ rättegångsbalken.Om man blir fälld för det brott man står åtalad för så kan man bli skyldig att ersätta vissa rättegångskostnader. Den dömde ska då betala vissa kostnader till staten men ska inte betala något till åklagaren. Den som döms ska bland annat ersätta kostnader för offentlig försvarare, eventuella kostnader för hämtning av den tilltalade till rätten samt kostnader för blodprovstagning och blodundersökning av den tilltalade. Det finns även vissa undantagsregler i 31 kap. 1 § rättegångsbalken då den dömde inte behöver ersätta några rättegångskostnader eller att beloppet den dömde ska ersätta sätts ned. Beloppet som den dömde ska ersätta får exempelvis efterges eller sättas ned om det finns skäl till det på grund av den tilltalades brottslighet eller hans eller hennes personliga och ekonomiska förhållanden (31 kap. 1 § 4 st. rättegångsbalken).Med andra ord finns det alltså en risk att man blir skyldig att betala rättegångskostnader om man blir dömd för ett brott. Dessa regler gäller även i hovrätt och högsta domstolen. Blir man exempelvis dömd i hovrätt får man därför ersätta kostnader både för processen i tingsrätt och i hovrätt.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Är en fastställelsetalan i domstol automatiskt förenat med rättegångskostnader?

2018-08-03 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Om jag lämnar in en stämningsansökan för att få en fastställelsedom, utan andra krav än att få domstolsutslag på delägarskap i en travhäst, är det automatiskt förenat med domstolskostnader? Då menar jag att ärendet kan avgöras medelst skriftväxling , utan förhandling och parternas fysiska närvaro?
Louise Bergstrand |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!De regler som styr hur processen för tvistemål i allmän domstol går till finns i rättegångsbalken (RB). När en lämna in en stämningsansökan till tingsrätten måste en betala en ansökningsavgift. Information om den kostnaden finner du här. De största kostnaderna vid en domstolsprocess kommer oftast från de juridiska ombuden. Hur stora rättegångskostnaderna blir beror därmed bland annat på om ni har juridiska ombud och om målet avgörs efter huvudförhandling eller inte. Jag kommer i mitt svar gå igenom under vilka förutsättningar målet kan avgöras utan huvudförhandling eftersom detta borde minska kostnaderna. Jag kommer även nämna hur reglerna om rättegångskostnader ser ut.En fastställelsetalan ska som huvudregel avgöras efter huvudförhandlingAtt du kan väcka talan i allmän domstol om att fastställa ett rättsförhållande framgår av RB 13 kap 2 § 1 st. Huvudregeln är att ett mål, även om det handlar om en fastställelsetalan, avgörs efter huvudförhandling, RB 42 kap 18 § 1 st 1 men. Det finns dock undantag från denna huvudregel. Två undantag som skulle kunna vara aktuella är:Om svaranden medger talan, domstolen kan då meddela en dom utan huvudförhandling, RB 42 kap 18 § 1 st p 3. Att svaranden medger talan innebär att hen går med på att rättsförhållandet ska fastställas på det sätt som käranden har yrkat. I ditt fall skulle det innebär att motparten medger att delägarskapet i travhästen är så som du har yrkat.Domstolen kan även meddela dom utan huvudförhandling om ingen av parterna begär huvudförhandling och det inte heller behövs någon med hänsyn till utredningen i målet, RB 42 kap 18 § 1 st p 5. För att målet ska avgöras utan huvudförhandling på denna grund krävs i princip att parterna är överens om sakomständigheterna. Om muntlig bevisning ska åberopas så krävs dock i det flesta fall en huvudförhandling.En part har rätt att få målet prövat vid en huvudförhandlingOm målet kan avgöras utan huvudförhandling beror främst på om svarande medger talan eller inte. Svaranden har rätt att begära att målet avgörs efter huvudförhandling. På grund av detta beror svaret på din fråga av din motparts inställning. Om din motpart vill ha en huvudförhandling så kommer det bli en, alternativt om motparten inte medger din talan så kommer det förmodligen också hållas en huvudförhandling.Huvudregeln är att den part som förlorar målet står för rättegångskostnadernaÄgandeskap är ett rättsförhållande som parterna kan avtala om, det innebär att målet är dispositivt. Eftersom målet är dispositivt ska den part som förlorar rättegången som huvudregel stå för rättegångskostnaderna, RB 18 kap 1 §. Det finns dock undantag från denna regel. Exempelvis ska parterna stå för sina egna kostnader om de når en förlikning, RB 18 kap 5 § 2 st. Samtliga regler om rättegångskostnader i tvistemål finns i RB 18 kap.Oavsett om målet avgörs efter huvudförhandling eller inte så kommer det att uppstå rättegångskostnader. Dessa blir dock troligtvis större om huvudförhandling hålls.Sammanfattningsvis beror kostnaderna på om målet avgörs efter huvudförhandling eller inte samt om ni har juridiska ombud. Det finns situationer då ett tvistemål kan avgöras utan huvudförhandling. Det kan exempelvis vara pga att svaranden medger talan eller ingen av parterna begär huvudförhandling och utredningen inte heller kräver det. Utan huvudförhandling minskar rättegångskostnaderna. Om ingen av parterna anlitar juridiska ombud minskar också kostnaderna. Det är bra att vara medveten om att huvudregeln är att den part som förlorar målet ska betala även den andra partens rättegångskostnader. Därav innebär en process i domstol alltid en ekonomisk risk. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,