Kan jag godkänna och betala in strafföreläggande för att slippa rättegång som åklagare beslutat?

2021-12-22 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej har tidigare ställt en fråga till er angående rättegångskostnader vid en rättegång om vem som står för vad. Det handlar om ett ärende där polisen påstod att jag använt mobiltelefon när jag körde bil. Jag nekade och fick hemskickat ett strafföreläggande som jag ej svarade på. Detta hände över 60 mil från min hemort då jag var där och jobbade hela sommaren. Till frågan:Jag fick hem brev om att jag ska infinna mig i rätten nu i februari och så fick jag även ett strafföreläggande som jag kunde acceptera om jag ville. Detta skulle betalas senast "2021-09-06". Jag valde att inte betala detta och ta det till rätten istället. Nu när det närmar sig så känner jag att det inte är lönt för mig att åka över 60 mil enkel resa för en rättegång angående en sån liten grej som att jag använde mobiltelefonen vid bilkörning. Stog på mig i början för jag tycker det är riktigt orättvisst då detta inte stämmer.Kan jag fortfarande välja att betala bötern istället och "erkänna" brottet och få det överstökat eller är jag nu tvungen att ta mig till rättegången. ¨Tack på förhand!
Hilma Nilsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om strafföreläggande och rättegång finns i Rättegångsbalken. Jag kommer att gå igenom och förklara de regler som är aktuella för just din fråga.StrafföreläggandeÅklagare kan besluta att ett strafföreläggande ska skickas till den person som begått ett brott i stället för att kalla till rättegång. För att detta ska vara möjligt krävs att om rättegång hade skett så hade påföljden (straffet) för brottet blivit böter eller villkorlig dom, vilket framgår av 48 kap. 4 § Rättegångsbalken. Ett strafföreläggande innebär att en viss bestämd summa pengar ska betalas av den som begått ett brott. Om personen inte godkänner strafföreläggandet genom att inte betala in denna summa, kan åklagare besluta att väcka åtal vid tingsrätt. Om åklagare väljer att väcka åtal till följd av att strafföreläggande inte har godkänts inom rätt tid, så är strafföreläggandet utan verkan enligt 48 kap. 12 § Rättegångsbalken. Det betyder att det inte längre går att acceptera ett strafföreläggande efter att tidsfristen för godkännandet av strafföreläggandet gått ut och åklagare har kallat till rättegång.Svar på din frågaJag uppfattar din situation som att du inte godkänt dina strafförelägganden då du valt att inte betala in dessa. Du nämner även att åklagare har skickat en kallelse till rättegång. Eftersom du inte godkänt strafförelägganden i tid, och det finns en kallelse till rättegång, så kan du inte längre betala in strafföreläggande för att undgå rättegång. Du behöver därmed gå på rättegången vid den tidpunkt då denna är planlagd.Svaret på din fråga är att du tyvärr inte kan betala in strafföreläggandet nu i efterhand för att slippa att ta dig till rättegången. Strafföreläggandet är nämligen nu utan verkan, då det inte godkänts inom rätt tid och åklagaren beslutat för rättegång ska hållas vid en viss tidpunkt.Med detta, hoppas jag att jag har besvarat din fråga. Om du har fler funderingar är du alltid välkommen att återkomma med dessa till oss här, på Lawline!Vänligen,

Följdfråga angående strafföreläggande

2021-10-28 i Strafföreläggande
FRÅGA |Följdfråga på svaret https://lawline.se/answers/103238 Åklagare har alltså inte tagit ställning till om jag har begått ett brott eller inte. Jag har bara muntligt besvarat frågan om jag skulle acceptera ett strafföreläggande om åklagaren skulle komma fram till att jag verkligen har begått ett brott. Jag har vidgott de huvudsakliga förhållanden som beskrivits för mig förutom att jag skulle ha begått något brottsligt. Jag har framhållit andra faktiska förhållanden som förklaring till det inträffade, andra än att jag har begått något brottsligt. Jag har inte undertecknat något erkännande. Nu vill jag att rätten och inte en åklagare ska avgöra om jag har gjort något brottsligt eller inte.
Ellinor Bäckström |Hej igen!I och med att du inte skriftligen har godkänt något strafföreläggande än kan rätten komma att pröva frågan. Om du får en handling om strafföreläggande skickat till dig kan du välja att inte svara på det. Åklagaren kan då, om denne anser att tillräcklig utredning finns, istället väcka åtal mot dig i tingsrätten. Det blir då domstolen som kommer avgöra om du ska dömas för brottet eller inte. Du kan läsa mer om detta på Åklagarmyndighetens hemsida, se här.Jag hoppas att du nu fått svar på din fråga!Vänligen,

Syns strafföreläggandet i belastningsregistret före eller efter att strafföreläggandet har godkänts?

2021-10-04 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej när syns strafföreläggande i belastningsregistret?Efter jag har betalat böterna (gödkänt) brottet eller innan?
Erika Björnfors |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag använda mig av lag om belastningsregister.Ett strafföreläggande har samma verkan som en dom och det antecknas i belastningsregistret (lag om belastningsregistret 3 § 1 punkten). Skillnaden är att åklagaren inte väcker åtal och det blir därmed inte heller någon rättegång. Alla som har lagförts för brott ska alltså registreras i belastningsregistret, och redan genom själva strafföreläggandet så har gärningspersonen lagförts. Det spelar alltså ingen roll om du betalar strafföreläggandet eller inte, utan uppgifterna om strafföreläggandet och brottet syns direkt i belastningsregistret när åklagaren beslutat om strafföreläggandet. Uppgifterna i belastningsregistret gallras dock fem år efter att du har godkänt strafföreläggandet (lag om belastningsregister 17 § 9 punkten). Det kan även noteras att från det att du har godkänt strafföreläggandet så har du 30 dagar på dig att betala det belopp som angetts i strafföreläggandet och på inbetalningskortet.Sammanfattningsvis, strafföreläggandet syns i belastningsregistret när åklagaren beslutat om strafföreläggandet och det är inte beroende av ditt godkännande.

Kan man överklaga en godkänd bot?

2021-09-11 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej jag fick böter på 2500:- för inte "Stannat vid stoppplikt" jag var med en kompis i bilen och kollade höger och vänster innan jag svängde. Det fanns inga bilar på vägen.Sen kom en polisbil på andra sidan vägen som svängde och körde efter och stoppade oss. Han säger att vi inte stannad fast att vi sa att vi gjorde. Han gav mig en bot och nu rädd att transportstyrelsen ska ta mitt körkort. Han hade redan bestämt liksom att han ska ge böter och inte brydde sig. Kan man överklaga om man godkänt en bot? Jag ville inte neka för jag ogillar tingsrätt osv vill inte ha med sånt att göra.
Fredrik Nygren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över om det är möjligt att överklaga en bot som du fick av en polis och som du redan har godkänt. Det korta svaret på din fråga är att det är möjligt att överklaga redan godkända böter, men bara om vissa specifika förutsättningar är uppfyllda. I det följande går jag igenom vad som krävs för att du ska kunna överklaga en bot som du redan har godkänt. Reglerna om polismans rätt att dela ut böter (eller föreläggande av ordningsbot som det heter) återfinns i rättegångsbalken, hädanefter förkortat RB.Föreläggande av ordningsbotOrdningsbot är detsamma som vad man i mer dagligt tal brukar kalla för böter. När du bryter mot något såsom en trafikregel är det möjligt att polisen utfärdar ett förläggande av ordningsbot, vilket är ett förenklat sätt att fastställa ett straff istället för att ta det till domstol och helt enkelt innebär att du blir tilldelad böter. (48 kap. 1–2 § RB)När du har blivit tilldelad en bot kan du välja mellan att godkänna eller inte godkänna den. Genom att skriva under boten erkänner du till brottet och det betraktas då som att det vore en dom som har vunnit laga kraft, vilket innebär att det är ett beslut som inte längre kan överklagas på vanligt sätt. (48 kap. 3 och 9 § RB)När kan du överklaga en redan godkänd botSom sagt går det alltså inte att överklaga en redan godkänd bot genom de vanliga sätten man överklagar genom. Istället måste överklagan göras genom vad som kallas för extraordinära rättsmedel, vilket kan beskrivas som några speciella sätt man kan överklaga på om vissa specifika förutsättningar föreligger.För att på detta sätt få en ordningsbot undanröjd krävs att någon av följande förutsättningar föreligger:1) Om godkännandet inte kan anses som en giltig viljeförklaring. Det vill säga om du exempelvis intill din underteckning på boten har skrivit en förklaring om att du inte anser att du har begått ett brott.2) Om det vid ärendets behandling har förekommit sådant fel, att föreläggandet bör anses ogiltigt. Denna punkt tar främst sikte på sådana formella fel som att polismannen inte hade någon rätt att utdela böter för den typen av brott som begåtts.3) Om föreläggandet av annan anledning inte överensstämmer med lag. Denne punkt tar, till skillnad från punkt 2, sikte på sådana materiella fel som att polismannen skulle ha tolkat lagen felaktigt och egentligen inte fick tilldela dig en ordningsbot eftersom du inte bröt mot någon lag.(59 kap. 6 § RB)Vad gäller i ditt scenarioFör att du ska kunna överklaga boten krävs alltså att minst en av de tre punkterna ovan är uppfyllda. Huruvida någon är det kan jag tyvärr inte svara på utan det vet nog bäst själv. Angående vad som gäller vid stopplikt kan jag tillägga att det lagen säger är att du ska stanna vid stopplinjen (om stopplinje saknas ska du stanna i höjd med stoppskylten) och att du inte får åka ut på den korsande körbanan innan du försäkrat dig om att det kan ske på ett säkert sätt. Med andra ord måste du stanna bilen så att den står helt stilla och se dig om innan du får fortsätta. (3 kap. 19 och 5 § trafikförordningen)Om du går i tankarna att överklaga kan det vara bra att även fundera på om det är värt att överklaga, vilket jag har skrivit mer om här.Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan man dra tillbaka sitt erkännande?

2021-12-21 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej! Blev tagen av polis efter att jag *dragit upp gylfen* mot en fasad när jag precis tänkte urinera. Jag han aldrig påbörja min urinering. Däremot så hade någon innan urinerat precis där jag tänkt urinera. Så det såg liksom ut som att jag precis hade urinerat där. Polisen kom runt hörnet och såg mig *dra upp gylfen*. Jag erkände brott för att jag var full. En bot har skickats hem till mig nu. Nu vill jag dra tillbaka mitt erkännande då det visar sig ge en prick i registret. Vad ska jag göra? Ifall polisen inte har film/foto på när jag *urinerar* borde väll inte bevisningen räcka om jag drar tillbaka mitt erkännande?
Benjamin Lindholm |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du har skrivit under ett strafföreläggande vilket regleras i 48 kap. Rättegångsbalken (RB), vilket är ett vanligt och effektivt sätt att avkunna en dom om den misstänkte gärningspersonen erkänner gärningen. Enligt 48:3 2 st. RB ska ett godkänt strafföreläggande räknas som en lagakraftvunnen dom, denna går alltså inte enligt huvudregel att överklaga. Det finns dock ett undantag i 59 kap. 6 § RB som innebär att ett godkänt strafföreläggande får undanröjas om något av följande är akuellt: Om godkännandet inte kan anses som en giltig viljeförklaring,Om det vid ärendets behandling har förekommit sådant fel, att föreläggande bör anses ogiltigt ellerOm föreläggandet av annan anledning inte överensstämmer med lag. Enligt dina lämnade uppgifter är punkten två möjligtvis aktuell då du de facto ännu inte hade hunnit begå något brott, och kan därmed innebära en överklaganderätt enligt 59 kap. 6 § RB. I så fall skickar du enligt 59 kap. 7 § RB in en skriftlig överklagan till den tingsrätt som från början hade kunnat ta upp målet. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänliga hälsningar,

Kan jag ta tillbaka mitt godkännande om strafföreläggande?

2021-10-28 i Strafföreläggande
FRÅGA |Jag har blivit förhörd på misstanke om brott mot ordningslagen. Brottet ska ha skett 18/2 -21. Jag blev förhörd 9/5. Jag förnekade brott men godtog strafföreläggande om jag skulle befinnas skyldig. Jag har inte hört något om detta därefter. Kan jag ändra mig i efterskott vad gäller strafföreläggandet?
Ellinor Bäckström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör strafföreläggande och regler om detta finns i rättegångsbalken (RB).Kan du ta tillbaka ditt godkännande om strafföreläggande?Av 48 kap. 9 § RB framgår att ett strafföreläggande godkänns genom att den misstänkte skriftligen undertecknar och lämnar en förklaring att denne erkänner gärningen och godtar det straff, den särskilda rättsverkan samt det enskilda anspråk som tagits upp i det. Om föreläggandet endast avser böter eller böter och särskild rättsverkan som innebär betalningsskyldighet kan godkännande istället ske genom att hela beloppet betalas (48 kap. 11 § RB). Har du godkänt strafföreläggandet på något av dessa sätt är det juridiskt bindande och du kan därmed inte ångra dig. Du kan inte heller överklaga strafföreläggandet då det vunnit laga kraft (48 kap. 3 § andra stycket). Din enda möjlighet att få strafföreläggandet undanröjt är att hävda att (1) godkännandet inte motsvarar din vilja, (2) att det förekommit fel vid ärendets behandling eller att (3) strafföreläggandet på annat sätt strider mot lag (59 kap. 6 § RB). Detta ska göras inom ett år (59 kap. 7 § andra stycket RB). Det är dock viktigt att poängtera att dessa grunder ofta är svåra att uppnå, varför underröjande sällan sker.SammanfattningOm du har godkänt strafföreläggandet på det sätt som lagen anger kan du inte ta tillbaka ditt godkännande. Din enda möjlighet att få föreläggandet undanröjt är att hävda att godkännandet till exempel inte motsvarar din vilja eller att det förekommit något fel vid ärendets behandling. Som sagt är det dock mycket svårt att få ett strafföreläggande undanröjt.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen,

Hur kan jag bevisa att jag inte kört för fort?

2021-09-27 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej! Om jag har kört på en 100 väg med 120km/timme som polisen säger och jag vet precis att det var inte sant och vill gå vidare till tingsrätten. Hur gör jag vidare för att kunna bevisa att jag har rätt?Tack på förhand!
Erica Lager |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Behöver jag bevisa att jag inte har kört för fort?Ett påskrivet föreläggande om böter för fortkörning anses som en dom, och du behöver själv kontakta en tingsrätt för att överklaga den. I brottmål är det åklagaren som har bevisbörda, dvs den som ska bevisa att du har kört på sådant sätt att du är berättigad det föreläggandet. Du behöver alltså inte bevisa din oskuld. En anledning till varför fördelningen ser ut på det viset är just för att det många gånger är svårt för en enskild att bevisa vad som har hänt eller inte hänt. Här blir det istället åklagaren som ska kunna presentera bevis för att du körde i den hastigheten, t.ex genom att framföra polisens handlingar om uppmätt hastighet eller annat som de kan ha haft till grund för sitt beslut om föreläggandet. Ifall åklagaren inte lyckas visa det så kan domen/ föreläggandet undanröjas och du behöver inte betala. Jag hoppas att detta besvarade din fråga! Med vänliga hälsningar,

Kan mn godta ett strafföreläggande i efterhand?

2021-08-14 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej, blev stoppad av polisen för att dom påstår att jag pratat i telefon medan jag körde bil. Dom ville skriva böter men jag godkände inte det. Det blir alltså tingsrätt. Min fråga är om man kan ångra sig och erkänna detta istället och få en bot på 1500kr.
Janine Hindemark |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Eftersom din fråga avser strafförelägganden och processrätt, kommer jag att utgå från bestämmelserna i rättegångsbalken.Strafförelägganden kan bli aktuellt om en åklagare erbjuder alternativet. Det ger dig möjlighet att undvika ett domstolsförfarande, men det kräver att man godkänner strafföreläggandet. Ett strafföreläggande ska dessutom godtas omedelbart av den som har gjort sig skyldig till en brottslig gärning, men i vissa fall kan man få en viss tid på sig att meddela sitt beslut (48 kap. 2 § rättegångsbalken). Denna tid får åklagaren besluta om, och om du inte godtog ett strafföreläggande omedelbart när händelsen inträffade, eller inom den tidsram som du möjligtvis fick av åklagaren, finns tyvärr ingen möjlighet till att godta ett strafföreläggande i efterhand.Sammanfattningsvis är det lite svårt att svara på huruvida dina möjligheter att godta ett strafföreläggande är uttömda, eftersom det inte framgår huruvida åklagaren har gett dig en tidsram eller om du skulle godkänna strafföreläggandet omedelbart. Om du ej fick en specifik tidsfrist eller om tidsfristen har överskridits, är dina möjligheter tyvärr uttömda.Hoppas att du har fått svar på din fråga! Om mitt svar väcker ytterligare funderingar är du mer än välkommen att kontakta oss på Lawline igen.Med vänliga hälsningar,