Hur fungerar vite?

2020-10-13 i Vite
FRÅGA |Hej! Hur fungerar det här med vite? Vi har fått ett vite från byggnadsnämnden på en mur som de inte tyckte passade in, den var ful sa de och den var lite för hög ändå var den godkänd på första ritningen som vi skickade in, vi plockade mer den och har fått byggnadslov men ändå, kräver de ett vite på 70000 kr?Hälsningar
Fanny Eriksson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Hur fungerar vite?Vite är ett verkställighetsmedel som kan användas som ett slags påtryckningsmedel för att få någon att följa ett föreläggande eller ett förbud (11 kap. 1 § sjätte punkten plan- och bygglagen). Det vite du fått på 70 000 kr är ett belopp som ska betalas om ni inte följer föreläggandet eller förbudet. Om ni inom den tid som utsatts tagit ned muren så ska inte vitet dömas ut eftersom ett vite inte är ett straff utan endast ett påtryckningsmedel.Hoppas du fått svar på dina frågor!Med vänliga hälsningar,

Vitesföreläggande

2018-02-17 i Vite
FRÅGA |Hej,Hur fungerar vite? Jag har fått ett vitesföreläggande från LotteriInspektionen för en sak som jag inte visste var olaglig att ha på min hemsida och nu undrar jag om jag kan ta mig ur detta på något sätt? Det som var olagligt är nu borttaget från hemsidan och jag gjorde det så fort jag såg delgivningen.Väldigt tacksam för hjälp.
Filip Westling |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den centrala lagstiftningen gällande viten hittas i lagen om viten.Ett vite är en ålagd skyldighet att vidta en åtgärd inom en viss tidsfrist. Om åtgärden inte vidtas blir vitet en sorts avgift för detta. Vite kan tillfalla både privatpersoner och juridiska personer (företag/föreningar) enligt 2 § lagen (1985:206) om viten. Enligt samma paragraf behöver vitesföreläggandet innehålla uppgifter om vid vilken tidpunkt eller inom vilken tidsfrist åtgärden ska vidtas. Om du åtgärdat det föreläggandet gäller inom den angivna tidsfristen borde inget vite komma på fråga.Eftersom du tagit bort det som LotteriInspektionens vitesföreläggandet gällde, borde du inte behöva betala något vite.Med vänliga hälsningar,

Målsägande ska delta vid rättegång

2018-10-23 i Vite
FRÅGA |Jag har blivit kallad till en rättegång som målsägande där min sambo är åtalad för olaga hot efter ett bråk som vi har haft. Jag har inte anmält honom men åklagaren har valt att driva detta vidare ändå. Måste jag delta i rättegången? Jag har pratat med åklagaren och han säger att om jag inte kommer dit så kommer jag att få vite och kan bli häktad, stämmer detta? Hur går dom vidare utan en målsägande, kommer min sambo kunna dömas ändå?
Jennifer Vestin |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Olaga hot faller in under allmänna åtal och innebär att åklagaren har en skyldighet att utreda brottet oavsett målsägandes inställning. Har man fått en kallelse till en rättegång måste man infinna sig, anledningen till detta är för att målsägandes närvaro kan vara av betydelse för målets utgång. Det är endast om det föreligger s.k. laga förfall som man inte behöver infinna sig, det kan till exempel vara om man är sjuk (32 kap 6 § rättegångsbalken). Infinner du dig inte till rätten vid utsatt tid kommer rättegången att ställas in och du kommer bli kallad på nytt. Väljer du att inte infinna dig en ytterligare gång kan rätten döma ut ett förelagt vite (45 kap 15 § 2 st rättegångsbalken). För att besvara din fråga har du alltså en skyldighet att närvara och väljer du att inte dyka upp kan du bli tvungen att betala vite. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Tredskodom och hämtning utebliven part

2017-04-28 i Vite
FRÅGA |Om han underlåter att betala vite eller inte kan betala, vad händer då? Kan han han hämtas till rätten eller kan domstolen meddela tredskodom?
|Hej!Tack för din fråga.Om förlikning är möjlig i målet, kan tredskodom komma att meddelas i en sådan situation du beskriver (se rättegångsbalken 44 kap. 2 §). Om förlikning inte är möjlig, och det är käranden som uteblir, kan målet avskrivas. Om det är svaranden som uteblir kan denne i stället hämtas till domstolen.Vänligen