Måste en psykoterapeut vittna i rättegång?

2018-10-02 i Vittna
FRÅGA |Måste en psykoterapeut vittna om ett samtals innehåll i en rättegång?
Christoffer Dahl |Hej, och tack för din fråga!Reglerna om vittnesplikt hittar vi i rättegångsbalkens 36 kap.Vittnesplikt.I svensk rätt är vittnesplikten enallmän medborgerlig skyldighet, vilket innebär att du är skyldig att vittna om du blivit kallad att infinna dig som vittne.Undantag från vittnespliktenFrån vittnesplikten finns det dock flera undantag. Vissa personkategorier är obehöriga att vittna, t.ex. är parterna i målet undantagna vittnesplikten, RB 36 kap 1§. Andra har en inskränkt vittnesplikt, däribland läkare, sjuksköterskor, psykologer, men även psykoterapeut, RB 36 kap 5§. Dessa personer får höras som vittnen om något som ingår i deras yrkesutövning endast om det är medgivet i lag eller om den som uppgifterna omfattar gett sitt samtycke.Därför måste inte en psykoterapeut vittna om sekretesslagda uppgifter, om inte personen samtycker till det.Hoppas detta var svaret på din fråga.

Kallelse av vittne - måste man närvara?

2018-09-21 i Vittna
FRÅGA |Hej igen !Har en liten fråga gällande Polisen-För c:a 1 år sedan hade jag inbrott i min villa - Dagen efter min Anmälan kommer det två Polisen i bil typ privatägd Volvo men reg tillhörande Polisen i staden.Dom presenterar sig inte med namn , endast att dom vill förhöra mig om inbrottet.Jag bjöd in dom i mitt hem.Vi satte oss i soffan och dom började förhöret.Efter ett tag började den ena Polisen anklaga mig för att ljuga ? Jag förstod ingenting ? Efter detta började Polisen ( kvinnliga Polisen) anklaga mig för att va psykisk sjuk ? Sa bla att dom tror inte på någonting som jag säger ? Och att alla min Anmälningar är uppdiktade ? Och påhittade ? Jag blev så himla arg och skrev åt¨dem " försvinn från mitt hem omedelbart " varpå dom gick ! Det var det hemska , det vidriga jag någonsin jag varit med om ? Poliser som anklagar en utsatt ? Mitt förtroende för Polisen är lika med 0 Fråga 2 . Kan Polisen tvinga en person att vittna ? Det gäller Misshandel. Trots att vittnet redan sagt allt till Polisen.
Hashim Mohammed Ritha |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Svaret på din fråga om kallelse av vittne finner vi i Rättegångsbalken(RB), mer specifikt i det 36:e kap. med rubriken "Om vittne"Vad säger lagen om kallelsen av vittnen?I det 36 kap. 7§ RB framgår att den som ska höras som vittne ska vid vite kallas till huvudförhandlingen. Det innebär att man kallar vittnet till rättegången med "hot" om att böter kommer utfärdas ifall man inte infinner sig vid rätten.I 36 kap. 20§ RB framgår att domstolen har rätt att hämta dig till förhör (med polisens hjälp) om det kan antas att du inte kommer följa en ny kallelse. Om domstolen inte beslutar att hämta dig, kan de utfärda en ny kallelse vid vite till en senare dag.I 36 kap. 23§ RB framgår även att ett vittne som inte infinner sig kan bli ersättningsskyldig för rättegångskostnader som denne har orsakat.Sammanfattningsvis är svaret att varje person som blir kallad till att vittna, är skyldig att infinna sig vid huvudförhandlingen och svara på de frågor som ställs i bästa mån. Detta gäller trots att du redan svarat på en del frågor som polisen ställt.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Ha det gött!

Måste min dotter vittna?

2018-09-08 i Vittna
FRÅGA |Min dotter som är 14 år och bor växelvis/delad vårdnad mellan mig och hennes pappa har blivit ombedd att sitta i förhör/vittna. Det gäller hennes styvsyster hos pappan som blivit utsatt för övergrepp av en pojkvän. Jag vill inte att hon ska bli inblandad/vittna. Jag och pappan är alltså inte överens, vad gäller.
Natalie van den Broek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga berör två olika rättsområde, å ena sidan er vårdnad vilket är familjerätt, men å andra sidan vittnesskyldigheten vilket är straffrätt. VittnespliktI Sverige har vi vittnesplikt, vilket innebär att man är skyldig att vittna om man blir kallad att infinna sig vid ett vittnesförhör. Vittnesplikten har vissa undantag, men underåriga är inte ett sådant per automatik. Möjligheten för en minderårig att vittna är om domstolen befriar den minderåriga från vittnesplikten, vilken kan göras om man befarar att personen, på grund av sin ringa ålder skulle ta skada av att vittna. Ni som vårdnadshavare skulle här kunna vittna om hur ni upplever att barnet kommer ta skada av att vittne, men domstolen tar ingen hänsyn till er vilja/tillmötesgående kring om ert barn skulle vittna.( 36 kap. 4 § Rättegångsbalken)Om hon inte vittnar då?Ja, först och främst kan det vara bra att veta att hon inte behöver erlägga någon vittnesed p.g.a. sin ålder (36 kap. 13 § Rättegångsbalken). Och hon får inget straff om hon inte infinner sig när hon blivit kallad. Däremot bör inte vittnesplikten ignoreras av minderåriga, polisen kan "tvinga" henne infinna sig genom polisförsorg (36 kap. 20-22 §§ Rättegångsbalken)SammanfattningEr dotter omfattas av vittnesplikten och bör vittna om hon kallats. Hon riskerar inga straff om hon inte gör det men kan riskera att hämtas av polis om hennes vittnesutsaga är så pass viktig för målet. Vårdnaden har i detta fall ingen påverkan på ämnet. Man kan säga att straffrättens behov av vittnen "trumfar" vårdnadshavarens bestämmanderätt. Det viktiga i denna situationen är helt klart ert barn. Om hon riskerar att fara illa av att vittna kan en domstol befria henne från vittnesplikten, men om det inte finns risk för någon direkt fara eller att hon skulle ta skada av att vittna så bör hon vittna om hon kallats. Notera att domstolen ska kalla henne, inte pappan. Det ni kan göra för att det ska bli så lindrigt och odramatiskt som möjligt för er dotter är att prata med polisen/åklagaren och göra henne/honom medveten om dotterns oro kring att vittna, samt att prata med henne och förbereda henne på att det inte är något läskigt utan att hon bara ska svara på frågorna utifrån vad hon minns och kan berätta. Kan hon inte berätta är det okej, men om hon kan så är det också okej. Försök att få henne bekväm i situationen. Tyvärr har vi alla vittnesplikt, och det kan få konsekvenser att inte medverka. En minderårig behöver inte vårdnadshavarnas samtycke för att vittna. Lycka till!Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning,

Kan man tvingas att vittna mot sin man?

2018-08-19 i Vittna
FRÅGA |Hej! Jag är kallad att vittna i ett mål där min man står åtalad för misshandel av vår dotter.Kan jag tvingas att vittna som vårdnadshavare eller kan jag vägra vittna eftersom jag är närstående till min man? Mvh
Johannes Norrman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Mina utgångspunkterJag kommer att utgå ifrån att du, eftersom du i frågan skriver "min man", menar att du är gift med den åtalade mannen ifråga. Du kan inte tvingas att vittna mot din manBestämmelser om den svenska rättegångsordningen och om vittnen finns i rättegångsbalken (hädanefter RB).I 36 kap 1 § RB fastslås att var och en som inte är part i målet får höras som vittne. Regleringen innebär att det finns en allmän medborgerlig skyldighet att vittna, man har så kallad vittnesplikt.Det finns dock undantag. Enligt 36 kap 3 § RB, så är den "som med part [i detta fall den tilltalade, din man] är eller har varit gift..." inte skyldig att avlägga vittnesmål. Detta undantag påverkas inte av att du råkar vara vårdnadshavare till målsägande.Följaktligen är du inte skyldig att vittna i målet mot din man. Däremot är det tillåtet för dig att frivilligt avlägga vittnesmål, om du skulle vilja göra det. I den händelse du väljer att frivilligt vittna, får du dock inte svära vittneseden dessförinnan (36 kap 13 § andra stycket RB). Lyckönskningar och hälsningar,

Skyldighet att vittna?

2018-09-30 i Vittna
FRÅGA |Jag har blivit kallad somvittne till en fejd mellan delägare på jobbet.Måste jag vittna?Några av dom har satt upp mig som vittne. Men inte frågat mig om jag vill.Jag vill inte vittna.Tacksam för svar.Mvh Ingela
Linnéa Carnrot |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har blivit kallad som vittne och undrar nu om du har skyldighet att vittna. I Sverige råder allmän vittnesplikt, vilket innebär att det är en skyldighet att vittna i domstol om åklagaren eller den misstänkta personen och hans eller hennes försvarare anser att det behövs. En enskild person kan alltså inte bestämma själv om hon eller han vill vittna eller inte. Undantag görs bara för den som till exempel är nära släkt med den åtalade.Vittnar gör man för att hjälpa domstolen att döma rätt - inte för att sätta fast eller skydda någon. Domstolen vill bara att du kommer och berättar vad du vet. Det du känner till kan vara viktigt och ha stor betydelse för domstolens beslut.I 36 kap 23 § Rättegångsbalken framgår även att ett vittne som inte infinner sig kan bli ersättningsskyldig för rättegångskostnader som denne har orsakat. Tyvärr har du alltså skyldighet att vittna. Men det finns stöd att få. På många domstolar finns vittnesstöd och särskilda väntrum för vittnen. Ta kontakt med tingsrätten du är kallad till före förhandlingen om du har frågor om hur det ser ut just där. Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Sambo som vittne

2018-09-12 i Vittna
FRÅGA |Är en sambo ett trovärdigt vittne vid en trafikolycka/bilkrock?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huruvida en sambo är ett trovärdigt vittne eller inte går inte att ge ett generellt svar på, utan måste sägas bero på samtliga omständigheter i fallet. Beroende på situationen, personliga egenskaper och förmågor och med vilken uppmärksamhet ett vittne följer förloppet kan dess trovärdighet att vittna om situationen variera i mycket hög grad. Det ultimata vittnet vid en trafikolycka är säkert ett skarpögt och sansat vittne som inte känner någon av de inblandade, och som lugnt och uppmärksamt sitter på en bänk och fokuserat följer hela händelseförloppet utan att få en känslomässig reaktion av händelsen (såsom rädsla, chock eller hur beklagligt det är att den egna bilen skadats, med allt vad det innebär). Något sådant ultimat vittne förekommer givetvis extremt sällan, men det innebär givetvis inte heller för den sakens skull att en sambo inte skulle vara ett trovärdigt vittne.Hamnar saken i domstol avgör domstolen hur trovärdigt ett vittne är, enligt principen om fri bevisvärdering (35 kap 1 § rättegångsbalken). Det innebär att det står domstolen fritt att värdera alla omständigheter som den tycker är relevanta. Jag kan också tillägga att en sambo inte är skyldig att vittna i domstol (36 kap 3 § rättegångsbalken).Med vänlig hälsning

Måste den som anmäler ett brott medverka vid förhör eller rättegång?

2018-09-04 i Vittna
FRÅGA |Hej! Jag undrar om det går att polisanmäla en person för grov kvinnofridskränkning som hände under en treårsperiod för ett par år sedan, utan att det påverkar den som anmäler på så sätt att den som anmäler måste ha någon form av kontakt med den misstänkte eller vara på förhör eller rättegång med denne. Det finns inga bevis kvar längre och anmälan skulle främst göras så att det finns registrerat att den misstänkte blivit anmäld, om det skulle hända igen och nästa kvinna anmäler också anmäler honom så finns det en tidigare anmälan.
Liv Nyström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att din fråga är om den som anmäler ett brott måste medverka vid förhör eller rättegång. Inledningsvis kan sägas att en polisanmälan kan ske anonymt. När en anmälan om brott inkommer är det upp till polis eller åklagare att inleda en förundersökning. Måste brottsoffer eller vittne delta i polisförhör?Om en förundersökning inleds görs en brottsutredning under vilken brottsoffer och den misstänkte kallas till polisförhör för att utreda vad som hänt. Även vittnen kan kallas till förhör. Under polisförhör medverkar endast polis, den som blir förhörd och eventuellt biträde eller stödperson. Brottsoffer eller vittne förhörs alltså inte samtidigt som den misstänkte. Brottsoffer eller vittne måste dock inte delta i polisförhör om man inte vill.Måste brottsoffer eller vittne delta i rättegång?När förundersökningen är klar fattar åklagare beslut om åtal ska väckas och om saken ska prövas i domstol. Som regel måste inte målsägande (brottsoffret) delta vid en rättegång om denne inte vill. Det kan dock orsaka svårigheter för åklagaren att bevisa att ett brott skett och vem som är skyldig. Om målsägande blir kallad till rättegång, alltså får ett brev om detta, måste målsäganden komma till rättegången annars kan målsäganden behöva betala vite (45 kap. 15 § rättegångsbalken (RB)). Målsägande får inte vittna men vittnen har vittnesplikt. Blir man kallad som vittne till en rättegång måste man alltså vittna (36 kap. 1 § RB).Kan brottsoffer och vittne få stöd på något sätt?Målsägande har rätt att ta med sig en stödperson till förhör eller rättegång (20 kap 15 § RB). Vid vissa typer av brott, såsom kvinnofridskränkning, kan den målsägande även ha rätt till målsägandebiträde (1 § lag om målsägandebiträde). Vid många tingsrätter finns även vittnesstöd som jobbar ideellt. Läs mer här. Måste den tilltalade vara närvarande i rättssalen?Om målsägande eller vittne känner sig rädd och har svårt att tala inför den tilltalade (den misstänkte) kan domstolen besluta att denne inte får närvara vid förhör under rättegången utan att denne istället är med via medhörning (36 kap. 18 § RB). Medhörning innebär att den tilltalade får gå ut och sitta i ett angränsande rum och lyssna på förhöret. Domstol kan även besluta att den tilltalade ska vara med via video- eller telefonlänk om någon känner påtaglig rädsla för att vara i rättssalen med den tilltalade närvarande (5 kap. 10 § RB). Det är viktigt att upplysa domstolen om sin rädsla i god tid innan rättegången.Innebär en polisanmälan att man hamnar i ett register?Som jag tolkat din fråga vill du främst göra en anmälan för att personen ifråga ska hamna i något register. För att hamna i belastningsregistret måste personen vara dömd för brott av domstol. Även personer som fått ordningsböter, strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse finns med i belastningsregistret (3 § lag om belastningsregister). För att hamna i misstankeregistret krävs att personen är skäligen misstänkt för vissa typer av brott (3 § lag om misstankeregister). Personen som du menar har begått brott kommer alltså inte automatiskt finnas med i något register men polisen sparar anmälningar och registrerar dessa i sitt anmälningssystem.SammanfattningSammanfattningsvis måste alltså varken brottsoffer eller vittnen ha någon kontakt med den misstänkte pga. en anmälan eller under förundersökning. Om åtal väcks och det hålls en rättegång kan dessa dock behöva mötas i rättssalen om inte domstolen beslutar om medhörning eller närvaro via video- eller telefonlänk men mycket stöd finns att få genom målsägandebiträde eller stödperson.Hoppas du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Vittnesplikt - Kan man vägra att vittna?

2018-07-29 i Vittna
FRÅGA |Jag har några frågor jag funderat på men inte hittat svar.Vad händer om man skulle få hem en kallelse att vittna i en rättegång men inte skriver under och skickar tillbaka till domstolen?Jag vet om att om man vägrar att vittna kan de välja att häkta dig i max tre månader, men om man nu skulle suttit dessa tre månader och fortsatt vägra vittna, slipper man undan då helt enkelt? Sista frågan, kan de begära att en 18-åring utan inkomst ska betala vite?
Josefine Björling |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!I Sverige har vi vittnesplikt, vilket innebär att man är skyldig att vittna om man har blivit kallad som vittne. Reglerna kring vittnen finns i 36 kap. Rättegångsbalken (RB). Om ett vittne har kallats men vägrar att vittna finns flera olika åtgärder som domstolen kan vidta:Ny kallelse eller hämtningInledningsvis finns alternativen att skicka ut en ny kallelse till vittnesmålet eller, om vittnet antas inte komma att följa kallelsen, att hämta vittnet omedelbart eller till en senare dag, 36 kap. 20 § RB. ViteOm ett vittne vägrar vittna utan giltigt skäl kan rätten även förelägga vittnet vite som en nästa åtgärd för att få personen att vittna, 36 kap. 21 § RB.HäktningHjälper inte vitesföreläggande eller hämtning kan rätten besluta att häkta vittnet under högst tre månader, där vittnet ska inställas för rätten för vittnesmål var fjortonde dag för att förmå vittnet att vittna, 36 kap. 21 § RB.RättegångskostnaderOm det är så att vittnets vägran orsakar rättegångskostnader kan någon av parterna yrka att vittnet ska få stå för dessa kostnader i skälig utsträckning, 36 kap. 23 § RB.MenedI värsta fall kan förtigandet av sanningen leda till att man döms till brottet mened, vilket kan ge fängelsestraff upp till fyra år, 15 kap. 1 § Brottsbalken.Dessa bestämmelser gäller även för personer som är 18 år utan inkomst. Enbart personer under 15 år samt personer som lider av en allvarlig psykisk störning är undantagna åtgärderna om vite, häktning och rättegångskostnader, men kan fortfarande hämtas för vittnesmål, 36 kap. 22 § och 13 §.Hoppas att du fick hjälp med din fråga!Vänliga hälsningar,