Vittna som närstående vid brottmål

2017-04-21 i Vittna
FRÅGA |Jag är kallad som vittne i ett Brottmål där min man är målsägande. Måste jag vittna?Ska jag avlägga ed?
Ni de Keiser |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Utgångspunkten i svensk rätt är att det föreligger en absolut vittnesplikt. Det innebär att man i princip har en absolut skyldighet att vittna inför domstol. Det finns dock vissa undantag från denna vittnesplikt. Ett undantag görs för personer som är närstående till part i rättegången. Då du är fru till en av parterna i målet räknas du naturligtvis som närstående. Att undantag görs för närstående till part innebär alltså att du fritt kan välja om du vill vittna i domstol eller inte. Du behöver inte heller avlägga någon vittnesed. Vid ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen tillbaka till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

Skyldighet att vittna i fall med närstående?

2017-03-31 i Vittna
FRÅGA |Min bror har blivit åtalad för misshandel och jag har blivit kallad till rättegången för att vittna. Jag vill verkligen inte det och undrar om jag kan slippa och i så fall hur ska jag gå till väga?
Elin Nordeman |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regleringen kring detta finner du i rättegångsbalken (RB).Huvudregeln gällande vittnesmål är att alla medborgare har en skyldighet att avlägga ett sådant på en domstols begäran. Eftersom du och den åtalade är syskon finns det dock en undantagsregel som säger att du inte måste vittna, detta enligt 36 kap. 3 § RB. Där står det bl.a. att den som är syskon med parten ej är skyldig att avlägga vittnesmål. Du ska trots detta infinna dig på rättegången och där på plats kommer domstolen informera dig om att du inte har någon skyldighet att vittna, detta enligt 36 kap. 10 § 2 st. RB, du kan då välja att inte vittna. Jag hoppas du känner att du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan man vägra att vittna?

2017-03-15 i Vittna
FRÅGA |Kan man vägra att vittna? Så här ser läget ut: Vi hade en kollega som slutade hos oss ca 3 månader innan polisen ringer och frågar ut oss om henne. Vi fick ej veta vad som hänt henne men vi tror det handlar om misshandel i hemmet. Har nu blivit kallade till rättegång ang detta fall men vi vill ej ställa upp för vi vet ju ingenting.
Helin Ali |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den som blir kallad till att vittna i ett mål har vittnesplikt (36 kap. 1 § rättegångsbalken (RB)). Det finns vissa undantag från vittnesplikten, bland annat för personer under 15 år (36 kap. 4 § RB) och närstående till den åtalade (36 kap. 3 § RB).Eftersom att din situation inte faller in under någon av undantagssituationerna har du en skyldighet att vittna i rättegången som du har blivit kallad till. Du kan alltså inte välja om du vill vittna eller inte.Vänligen,

Åklagare tar in vittne utan målsägandens vetskap

2016-12-28 i Vittna
FRÅGA |Får en åklagare ta in vittnen utan målsägarens vetskap, som målsägande aldrig skulle godkänna?
Desirée Wiberg Hammar |Hej och tack för din fråga!Bestämmelser om rättegångar finns i rättegångsbalken (RB). I en brottmålsrättegång för åklagaren talan för det allmännas, d.v.s. statens, räkning. Åklagarens uppgift är bl.a. att leda förundersökningar och väcka åtal mot en misstänkt gärningsman då det föreligger tillräckligt hög grad av misstanke mot personen. Åklagaren har således en mycket viktig roll i lagföringen av brott. Eftersom åklagaren har en plikt att "ta sig an" och föra talan då ett brott som hör under allmänt åtal (vilket nästan alla brott gör) har begåtts (se 20 kap. 6 § RB), kan inte målsäganden bestämma att åklagaren exempelvis inte får ta in ett visst vittne. Åklagaren är skyldig att ta in de vittnen som denne bedömer vara relevanta och kanske avgörande för målets utgång. Det står ingenstans i RB att målsäganden måste godkänna de vittnen som åklagaren väljer att ta in. Med andra ord är åklagaren inte "beroende" av målsägandens samtycke vid brottsmålsrättegångar för brott som hör under allmänt åtal. Målsäganden är vanligtvis inte part i dessa förhandlingar.Hoppas att detta gav svar på din fråga!Vänligen,

Vittnesplikt för sambo

2017-04-05 i Vittna
FRÅGA |Kan man förneka att vittna mot sin samlever? och om så är fallet, vad är den möjlige konsekvens?- Martin
David McKenzie |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt 36 kap. 3 § rättegångsbalken anges att "Den som med part är eller varit gift [...] eller som på liknande sätt är parten närstående, vare ej skyldig att avlägga vittnesmål."Begreppet närstående anses omfatta sambos. Sambos är således inte skyldiga att vittna mot varandra. Vill den ena sambon inte vittna mot den andra men ändå blivit kallad kan det vara så att denne trots detta är tvungen att dyka upp i rätten för att meddela sin inställning. Vill sambon inte vittna så kan ett förslag vara att höra av sig till åklagaren eller rätten i förväg och berätta detta för att se om denne kan slippa att framträda i rätten.Omfattas en person av paragrafen så är man ej skyldig att avlägga vittnesmål och några konsekvenser kan det inte bli tal om. Däremot blir en konsekvens att rätten ,av förklarliga skäl, inte kommer att få del av den information som sambon har.Hoppas du har fått svar på din fråga.Vänligen,

Misstänkt eller vittne?

2017-03-27 i Vittna
FRÅGA |Polisen (kriminalare) var hemma hos mina föräldrar för någon vecka sedan. De ville få tag på mig, jag var dock inte hemma utan hos min nuvarande flickvän. Min pappa gav de numret till mig men de ville inte berätta vad ärendet handlar om. Det tog dem cirka en vecka att ringa, jag ska nu in på vad polisen i telefon sa är ett "samtal". Vad kan detta handla om, jag har ingen kriminell bakgrund och jag har inte en blekaste aning om vad samtalet kan komma att handla om. Är jag misstänkt/vittne, hjälp?
Oskar Fröberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. När ett brott har begåtts utreder polisen vad som hänt, till exempel genom förhör, undersökning av brottsplatsen och teknisk utredning. Detta kallas förundersökning och den leds av polis eller åklagare. Troligtvis rör det sig om ett förhör i ditt fall. Du behöver inte vara misstänkt för att kallas till förhör utan kan kallas in som vittne om någonting som hänt. Eftersom du inte verkar veta vad det handlar om ska du troligtvis förhöras som vittne och är inte misstänkt för något brott, men det går inte att säga helt säkert. När en förundersökning kommit så långt att någon kan skäligen misstänkas för brott ska denne under nästa förhör underrättas om misstanke enligt rättegångsbalken 23 kap 18 §. Du har således rätt att bli delgiven misstanke om brott först när du är skäligen misstänkt. Så om du nu, mot förmodan, skulle vara misstänkt så kommer du meddelas det under förhöret.Hoppas detta svarade på din fråga. Mvh

Påtvingat vittnesmål

2017-02-03 i Vittna
FRÅGA |Hej! Om en närstående har blivit lurad och blivit tillsagd att de är tvunga att vittna mot en, kan det vittnesmål på något sätt tas tillbaka?
Nina Erlandsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utgångspunkten är i princip att det föreligger en absolut vittnesplikt att vittna inför domstol. I enlighet med 36 kap 3 § rättegångsbalken är emellertid närstående undantagna från denna plikt. Beroende på om den närstående har blivit lurad till att vittna av en fristående person eller från domstolen kan utgången bli annorlunda. Om det skulle vara domstolen som lurat den närstående till att vara tvungen av vittna står detta i strid med rättegångsbalkens regler. I vilket fall som helst förstår jag din fråga som att den närstående redan har vittnat. Enligt 30 kap 2 § rättegångsbalken ska domen grundas på allt som förekommit i huvudförhandlingen. Detta innebär att vittnesmålet utgör en del av det bedömningsunderlag som kommer att användas när frågan så småningom ska avgöras. Vittnesmålet kan därför inte återtagas i sin helhet. Däremot kan bevisvärdet i själva vittnesmålet komma att påverkas. Den främsta anledningen till att närstående inte ska behöva vittna är att det ofta blir fråga om partiska utsagor. En vittnesutsaga från en närstående tenderar många gånger till att tala starkt för eller emot den tilltalades fördel/nackdel. Om vittnesförhöret dessutom, på felaktig väg, tillkommit under tvång är detta definitivt något som kan beaktas i domstolens bevisvärdering. Exakt hur bevisvärderingen kommer ske och vilken betydelse domstolen kommer tillmäta vittnesmålet är dock väldigt svårt att uttala sig om. Detta är något som domstolen får avgöra från fall till fall, baserat på omständigheterna i det specifika fallet. Hoppas du fått svar på din fråga!Mvh,

Vårdnadshavares närvaro vid barns vittnesmål

2016-11-08 i Vittna
FRÅGA |Hej! Mitt barn ska bli förhörd av polisen för hon är eventuellt ett vittne. Hon är snart 11 år, jag som förälder måste väl få vara med vid förhöret.
Anonym Anonym |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag ska försöka hålla mig kort och koncist i svaret på din fråga. Under förutsättning att det din dotter ska vittna om inte rör sig om brottsmisstanke mot dig eller att, om du också ska vittna, det kan påverka din uppfattning av händelsen som övrigt vittne, får du följa med. Enligt rättegångsbalken får barn under 15 år ha med sin vårdnadshavare om det kan ske ”utan men för utredningen”. Detta avgörs av undersökningsledaren, men om det kan ske utan begränsning av vad jag skrivit ovan, bör du får vara med. Hoppas du fått svar på din fråga.Med vänlig hälsning,