Är det olagligt att ta kort på en baksida/tomt utan tillstånd?

2018-05-13 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Får en styrelsemedlem i en bostadsrättsförening ta foto på medlemens baksida/tomt utan tillstånd?
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Huruvida det rör sig om ett lagbrott eller inte beror på hur denna baksida/tomt är belägen. Måste man gå in via trädgården för att få tillgång till baksidan kan det röra sig om hemfridsbrott eftersom även trädgårdar omfattas av brottet (4 kap. 6 § brottsbalken). Om baksidan däremot går att se utifrån via en cykelväg exempelvis och det är därifrån styrelsemedlemmen tagit ett kort, är det fullt lagligt. Trädgårdar omfattas inte av förbudet mot kränkande fotografering eftersom det för det första krävs att man fotar en person som utöver detta också måste befinna sig inomhus i en bostad (4 kap. 6a § brottsbalken). I övrigt finns det inga lagar som förhindrar människor från att fotografera på allmänna platser. Vänligen

Är det olagligt att spela musik från mistluren på ett kryssningsfartyg?

2018-05-12 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej. En lite udda - men ack så intressant fråga om Sjörätt. Vad skulle hända om ett större fartyg (typ en lyxkryssare) skulle använda sin tuta (mistlur) när de ligger i hamn? Och alltså inte som en varningssignal då - utan snarare "för skojs skull". Exakt som detta fartyg gör i denna film: https://www.youtube.com/watch?v=sTlTxFio6DY Är det olagligt? Vad skulle straffet bli?
Joakim Raivio |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din intressanta fråga! Många olika saker skulle kunna hända om någon på fartyget bestämmer sig för att "leka" med mistluren. I videon som du har hänvisat till antar jag att "mistlurskonserten" var planerad och då bör det inte vara något problem. Jag antar dock att det du undrar är vad som skulle hända om man inte har något tillstånd, men håller en mistlurskonsert ändå. Regler om sjötrafik finns bl.a. i sjölagen och i sjötrafikförordningen. Det finns inte någon bestämmelse som uttryckligen förbjuder användande av mistluren när fartyget ligger i hamn, men det är inte tillåtet att missbruka en nödsignal. Så länge man inte missbrukar en nödsignal är det alltså i princip inte otillåtet att spela musik från mistluren. En annan sak är att man ombord på ett fartyg har en skyldighet att iaktta "gott sjömanskap". Man är alltså skyldig att vara försiktig och att inte ta några onödiga risker. Vad gott sjömanskap innebär varierar därför från fall till fall, men det kan ju tänkas att en plötslig mistlurskonsert som ingen känner till skulle kunna skapa förvirring och störa den allmänna ordningen och annan sjötrafik i hamnen. I så fall vore det nog inte att iaktta gott sjömanskap att spela musik från mistluren. Bestämmelser om gott sjömanskap finns i sjölagen 6 kap. 2 § och i sjötrafikförordningen 1 kap. 5 §. Om man inte iakttar gott sjömanskap i situationer där detta krävs för att undvika olyckor kan man dömas för vårdslöshet i sjötrafik. Straffskalan är böter eller fängelse i högst 6 månader, eller högst 2 år om brottet är grovt. Om brottet räknas som ringa blir man dock inte fälld. Bestämmelsen om detta finns i sjölagen 20 kap. 2 §. Det är också tänkbart att en oplanerad mistlurskonsert skulle kunna räknas som brottet förargelseväckande beteende (brottsbalken 16 kap. 16 §), för vilket straffet är böter, men vad som räknas som förargelseväckande beteende är också relativt i förhållande till omständigheterna i det enskilda fallet. Om konserten är inplanerad och de ansvariga har informerat om den, lär det inte vara brottsligt.Som svar på din fråga kan man alltså säga att en mistlurskonsert skulle vara olaglig om den samtidigt innebär att gott sjömanskap inte iakttas, dvs. om det finns risk att någon/något skulle komma till skada. Om man däremot har upplyst personalen i hamnen och andra som behöver känna till konserten, skulle det förmodligen inte vara brottsligt. Det är ju i vilket fall som helst en riktigt häftig grej!Hoppas att detta hjälpte dig och att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Skolfråga

2018-05-12 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Vi arbetar med juridik i skolan och på ett exempel inom internationell rätt. Vad hade hänt om en allvarlig biljakt hade skett i Sverige påväg mot den norska gränsen och gärningsmannen lämnar Sverige och kör över gränsen till Norge? Får den Svenska polisen korsa gränsen, eller tas jakten upp utav den Norska polisen? Finns det något avtal mellan Sverige och Norge som gör att poliserna får gå utanför sin jurisdiktion för att gripa gärningsmannen? Om gärningsmannen inte bryter mot lagen i Norge, exempelvis genom att sänka hastigheten när han korsar gränsen till Norge, vad kommer hända då? Tack!
Josefin Tjernell |Hej och tack för att du har förtroende för Lawline och därför vänder dig till oss med din fråga!Lawline har som policy att inte besvara skoluppgifter. Med anledning av detta kan jag dessvärre inte besvara din fråga. Jag hoppas att du finner ett svar på din fråga på ett annat vis.Många vänliga hälsningar,

Utpekande vid förtal

2018-05-12 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Jag och min syster skulle vilja föreläsa om vår uppväxt. Kan man nämna ordet mamma (som förövare) utan att det blir förtal? Räcker det med att inte säga namnet eller får man inte heller benämna ordet "mamma"? Hur säger man i såfall? Nära anhörig? ? Mvh
Maia Bishop |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga, Enligt 5 kap. 1 § brottsbalken är det förtal att utpeka någon som brottslig eller klandervärd i syfte att utsätta dem för andras missaktning. Observera att detta inte gäller rena värdomdömen så som "dum" eller "dålig", utan det måste röra sig om mer konkreta påståenden.Konkreta och nedsättande uppgifter kan ändå tillåtas om det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt för dig och din syster att lämna dem och det visar sig att era uppgifter var sanna eller att ni har skälig grund för att tro att det är sant. Detta betyder alltså att man får lämna uppgifter som inte är sanna om det är och man haft fog att tro att det är sant. Det betyder också att en sann uppgift kan vara förtal, om det inte var försvarligt att lämna den. Utifrån din fråga är det svårt att avgöra ifall uppgifterna ni lämnar i er föreläsning skulle vara försvarliga eller inte. Ifall ni inte anger er mammas namn uttryckligen kan det vara en omständighet som skulle talar för att uppgifterna ni lämnar är försvarliga. Hoppas att svaret är till hjälp!Vänligen,

Straffansvar för mobbning och trakasserier

2018-05-13 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej,Skulle vilja ha hjälp och råd. Kan man stämma ICA nära hos oss på grund av mobbning och trakasserier? Det här pågått på tre eller fem år nu. Dem mobbar hela min familj nu.skulle vilja skriva hela detaljer här men det passar inte.mvh
Therese Axén |Hej, tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Mobbning är inte straffbart i sig, däremot kan aktuella brott vara förtal, förolämpning eller ofredande beroende på hur det ser ut i ditt fall. Trakasserier kan även aktualisera ofredande. I din fråga har du inte angett på vilket sätt mobbning och trakasserier sker, vilket gör det svårt för mig att avgöra vad du kan stämma dem för. Förstår att du inte vill gå in på detaljer. Jag har därför nedan valt att istället förklara de olika brotten förtal, förolämpning och ofredande allmänt. Förtal regleras i 5 kap 1 § brottsbalken (BrB) och aktualiseras när någon lämnat uppgift som är ägnad att utsätta någon för andras missaktning. Det blir fråga om uppgiftens allvarliga beskaffenhet, t.ex. att utpeka någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt. Ett utpekande sker om det når ut till minst en utomstående person (tredje man). Exempel på förtal kan vara att sprida rykten om att en person är kriminell (brottsling). Förolämpning regleras i 5 kap 3 § BrB när någon smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende. Vidare måste förolämpningen vara riktad direkt mot den person som förolämpningen gäller. Ett exempel kan vara att någon riktar skällsord mot en annan person och att gärningspersonen har uppsåt till att såra offrets självkänsla. Ofredande regleras i 4 kap 7 § BrB. Det krävs för ansvar att gärningen skett genom hänsynslöst beteende och utgör en kännbar fridskränkning. Trakasserierna får alltså inte vara för banala utan bör vara av viss kvalitet och regelbundenhet. Ett exempel på ofredande kan vara att upprepat ringa någon mitt i natten och på så sätt störa personens nattro. Du välkommen att ringa vår telefonrådgivning på 08-533 300 04 för mer hjälp och rådgivning om hur du ska gå tillväga mvh

Vad är påföljden för grov olovlig körning?

2018-05-12 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej!Min sambo har fått körkortet indraget i ett år efter att kört moped med 0,2 mg/l. Nu har han åkt fast för att kört bil utan körkort...blir det böter el fängelse? Det återstår 2,5 mån på spärrtiden...kan den ändras?
Erik Olshov |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Grovt brott eller brott av normalgraden?Då du skriver att han har fått körkortet indraget på grund av rattfylleri samt att han har spärrtid så utgår jag från att han har fått körkortet återkallat och inte omhändertaget. Eftersom din sambo har kört bil med återkallat körkort så har han gjort sig skyldig till olovlig körning eftersom han har kört ett fordon utan att vara berättigad till detta. Olovlig körning och grov olovlig körning regleras i 3 § trafikbrottslagen. Det är ett uppsåtsbrott vilket innebär att man måste ha uppsåt då man begår brottet för att man ska kunna bli dömd. Då din sambo haft vetskap om att hans körkort är återkallat men trots detta valt att köra bil kan man anse att han har insiktuppsåt till olovlig körning. Olovlig körning är ett brott som finns i normalgraden och i grov form. För att bli dömd för grov olovlig körning kan rätten beakta om personen tidigare har haft körkort och att detta har blivit återkallat. Detta är alltså en presumtion för att din sambo kommer bli dömd för grov olovlig körning då han har ett återkallat körkort med gällande spärrtid. I likhet med vad som gäller vid alla gradindelade brott ska frågan om det ska beaktas som grovt brott avgöras med hänsyn till samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Utifrån de uppgifter som lämnas skulle jag dock bedöma detta som grov olovlig körning.PåföljdGällande påföljden finns det böter och fängelse i upp till sex månader i straffskalan för grov olovlig körning. Vid bedömningen ska alla omständigheter beaktas, både försvårande och förmildrande omständigheter. Fängelse är det hårdaste straff som kan dömas ut enligt svensk rätt och domstolen ska fästa särskilt avseende vid omständigheter som talar för lindrigare påföljd än fängelse enligt 30:4 1 st. brottsbalken (BrB). Detta innebär att det finns en presumtion för att inte döma ut fängelse när det är möjligt. Gällande påföljden i detta fallet kan man ta viss vägledning från hovrättens avgörande. Det ska alltså vara upprepade tillfällen eller andra försvårande omständigheter som gör att påföljden ska bestämmas till fängelse. Med detta i beaktad och de omständigheter vi har att utgå ifrån anser jag att böter blir den påföljd som följer i din sambos fall. Gällande din sambos spärrtid är det Transportstyrelsen som avgör det. De kan självklart ta i beaktan denna händelse och således kan det påverka din sambos spärrtid. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vad blir straffet om en blir tagen för grovt olaga hot med tillhygge?

2018-05-12 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Frågan lyder! Vad för straff får en om man blir tagen för grovt olaga hot med tillhygge?
Viktoria Tomsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Straffet för brottet grovt olaga hot är fängelse i lägst nio månader och högst fyra år (4 kap. 5 § andra stycket brottsbalken). Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas:- om hotet påtagligt har förstärkts med hjälp av vapen, sprängämne eller vapenattrapp eller genom anspelning på ett våldskapital eller annars har varit av allvarligt slag, eller - om gärningen annars har varit av särskilt hänsynslös eller farlig art.I förarbetena (prop. 1992/93:141 s. 30) anfördes att exempel på svåra fall av olaga hot var fall där hotet lett till att psykisk terror utvecklats och medfört svårt lidande och att det för sådan brottslighet bör kunna dömas till ett mycket strängt straff. I ett rättsfall beaktades hotets karaktär och att en kniv kommit till användning (NJA 2008 s. 1010). Högsta domstolen (HD) konstaterade att dessa omständigheter talar för en strängare bedömning av straffvärdet. HD beaktade även gärningsmannens personliga förhållanden och den tid som nu förflutit sedan brotten begicks. I detta fall är tillhygget självfallet en försvårande omständighet. Vad straffet blir är helt beroende av de sammanlagda omständigheterna i fallet. Domstolen kommer, med utgångspunkt i straffskalan (nio månader - fyra år), ta hänsyn till gärningens karaktär men också gärningsmannens personliga förhållanden. Återfall i brottslighet, sociala förhållanden och gärningsmannens ålder kan påverka påföljdsvalet. Det är svårt för mig att ens bedöma på ett ungefär vad straffet kan bli utifrån informationen i din fråga. Jag hoppas dock att du finner vägledning utifrån dessa hållpunkter. /Vänligen,

Skadegörelse och olaga affischering

2018-05-12 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej,Jag har en ganska långt gången hobby som involverar fotografi, filmskapande, musik och mycket annat kreativt arbete. Har skapat visitkort för marknadsföringen, men missade att plocka med en QR-kod som direkt för personerna till min hemsida.Har nu beställt ett komplement till visitkorten i form av en QR-kod som sitter på ett tjockare plastkort, men när de väl levererats så insåg jag att de även kan användas som "stickers".Min fråga är då helt enkelt om jag löper risk för att bli åtalad för skadegörelse eller olaga affischering utifall någon av de personer jag givit mitt visitkort samt plastkort till bestämmer sig för att använda det som en "sticker" och sätta upp dem på allmän/privat plats? Det lutar åt att jag får beställa nya, men tänkte ändå kolla hur lagen ser på det! :)Ha det gott!
Maia Bishop |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga, Regler om skadegörelse finner du i 12 kap. RB. Regeln om olaga affischering finner du i lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, men vad som mer exakt innebär olaga affischering beror på din kommuns lokala föreskrifter som går att finna på nätet. Du kan i teorin inte straffas för skadegörelse för att att någon annan satt upp ett av dina klistermärken på ett otillåtet ställe ifall du inte haft uppsåt till skadegörelsen (1:2 BrB) samt främjat gärningen genom råd eller dåd (se medverkansregeln). I en rättegång skulle dock bedömningen om vad du kan anses ha gjort och inte komma ner till bevisfrågor. Ifall någon ser QR-koden kan denne givetvis anta att det är du som satt upp klistermärket någonstans. Detta kan innebära att du misstänks för skadegörelse, och om åklagaren tror att det är sannolikt att du kommer fällas i domstol kan denne väcka åtal. Inom straffrätten finns flera principer till fördel för den som misstänks för brott, eftersom felaktigt fällande domar generellt inte accepteras i en rättsstat (se principen om in dubio pro reo och att misstankar måste vara ställda utom rimligt tvivel för en fällande dom). Jag tror således att chanserna för att du skulle fällas i domstol, eller överhuvudtaget åtalas, är relativt små. Hoppas att svaret är till hjälp!Vänligen,