Ska jag polisanmäla att mitt Facebook-konto hackats?

2021-11-11 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Mitt fb-konto har blivit hackad! Får svar från Facebook att det är "nån" har lagt ut bilder o filmer på barn som blir sexuellt utnyttjade, så nu är mitt fb helt nerstängt från mig! Jag har ip adresser till den eller dom dom gjort detta! Ska jag polisanmäla detta? Jag är då arg o frustrerad o ledsen att nån kan gå in o göra detta!
Cornelia Aebeloe |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förstår att det känns jobbigt och frustrerande att bli utsatt för det som hänt dig, men jag tycker det är bra att du tar tag i det! Det du beskriver aktualiserar bestämmelser i brottsbalken (BrB), vilket är den lag som jag kommer att använda mig av i svaret. Är det olagligt att hacka någons Facebook-konto?Det är olagligt att olovligen ge sig själv tillgång till annans digitalt lagrade information. Att hacka sig in på någon annans sociala medier-konto och i samband med det publicera information kan därmed utgöra brottet dataintrång. Det som du blivit utsatt för är m.a.o. olagligt. Brottet kan leda till böter eller fängelse beroende på hur allvarligt brottet är (4 kap. 9 c § BrB). Är det olagligt att sprida barnpornografi?Vidare beskriver du att man genom ditt konto har spridit bilder och filmer på barn som blir sexuellt utnyttjade. Detta är olagligt. Att på något sätt göra pornografiska bilder av barn tillgängliga för annan, t.ex. genom att sprida videor på Facebook, är ett brott enligt svensk lag. Den som spridit bilderna och filmerna har gjort sig skyldig till barnpornografibrott, vilket är straffbelagt och kan ge böter och fängelse (16 kap. 10 a § BrB). Sammanfattning och rekommendationDe händelser som du beskrivit är, som jag ovan konstaterat, olagliga. Du har personligen blivit utsatt för ett brott, och gärningsmannen har dessutom begått ytterligare brott. Jag rekommenderar dig därför att kontakta polisen och göra en anmälan! Du kan göra en anmälan genom att ringa 114 14.Jag vill även rekommendera dig att spara allt som kan vara av bevisvärde, t.ex. de IP-adresser som du anger att du har. Det kan vara till stor hjälp i polisens arbete! Avslutningsvis vill jag rekommendera dig att kontakta Facebook, oavsett om du redan varit i kontakt med dem eller inte. Förklara vad som hänt och att du (om du väljer att göra det) polisanmält. De kanske kan bidra till utredningen på något sätt. Jag hoppas att det löser sig för dig och att du får hjälp att utreda saken vidare! Jag hoppas att jag kunnat besvara dina frågor. Om du har ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till Lawline igen! Med vänlig hälsning,

Hej! Är förtal av en avliden person lika allvarligt som om det hade riktats mot levande?

2021-11-10 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Är förtal av en avliden person lika allvarligt som om det hade riktats mot levande? En död människa kommer ju inte må dåligt av förtalets konsekvenser eftersom han inte kan uppleva det, och om någon annan tappar förtroende av förtalet så stannar det ju bara hos denna.
My Stenquist |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag ska göra mitt bästa för att svara på din fråga. Jag kommer att hänvisa mina svar från brottsbalken(BrB). Jag kommer att jämföra brottet förtal med förtal mot avliden.FörtalBrottet förtal innebär att den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter(5:1 BrB). Om det gäller ett grovt förtalsbrott kan påföljden bli fängelse i upp till 2 år. (5:2 BrB) Förtal av avlidenFörtal av en avliden person kan utgöra ett brott, (5:4 BrB). För att förtal av en avliden person ska vara straffbart krävs att gärningen är sårande för de efterlevande eller att gärningen kan anses kränka den frid som bör tillkomma den avlidne. Har förtal riktats mot en avliden, får åtal väckas av den avlidnes efterlevande make, barn, förälder eller syskon och, om åtal av särskilda skäl anses påkallat från allmän synpunkt, av åklagare (5:5 2 st BrB). Förtalet av den avlidne är straffbart om gärningen är sårande för de efterlevande, eller gärningen annars, med beaktande av den tid som förflutit sedan den avlidne var i livet samt omständigheterna i övrigt, kan anses kränka den avlidnes frid. Om det gäller ett grovt förtal av avliden kan påföljden bli fängelse i upp till 2 år. (5:2 BrB). SlutsatsStraffet i lagens mening är lika hårt för förtal av avliden, som det är för "vanligt" förtal. Brottet förtal av avliden finns till för att skydda släktingar och närstående till den som blivit förtalad. Som du själv säger är den personen död och kan inte uppleva förtalets konsekvenser, men dess närstående kan och det är därför lagen skyddar dem. Hoppas du fått svar på din fråga! Tveka inte att höra av dig igen om du har fler frågor!Vänliga hälsningar,

Syns böter i belastningsregistret?

2021-11-09 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag fick 40 dagars böter för att jag körde dagen efter jag drack alkohol. Kommer detta att synas för arbetsgivare när jag söker jobb och de kräver polisutdrag?Tack!
Amanda Laulumaa |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Belastningsregistret innehåller uppgifter om bland annat den som genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har ålagts påföljd för brott (3 § 1 pt. Lag [1998:620] om belastningsregister [LBR]). Ifall en arbetsgivare kräver utdrag ur belastningsregistret kommer brottet alltså att synas. När någon döms till böter så försvinner uppgifterna ur straffregistret fem år efter domen (17 § 9 pt. LBR). Det innebär alltså att domen kommer att finnas i ditt belastningsregister i fem års tid. Med vänliga hälsningar,

Kan man anmäla ett brott 30 år senare?

2021-11-08 i Påföljder
FRÅGA |Hej.När jag va 8-9år blev jag slagen av min pappa.Det handlar alltså om åren 1991-92 så lite drygt 30 år sedan.Jag har i hela min vuxna ålder känt att något verkligen inte "stått rätt till" i mitt liv och kan nu när jag är 38år konstatera att jag faktiskt tagit större skada av detta än vad jag faktiskt trott.Förnekandet att det hände och tanken på att skydda min pappa från vad han gjort har varit så starkt så jag faktiskt aldrig tänkt på det sen dess att det kunde varit en av orsakerna.Men nu har jag berättat detta för min mamma, mina syskon och en släkting till mig och det känns som en enorm lättnad.Nu till saken.Kan man så här många år anmäla ett brott som hände för 30 år sen?Finns det någon mening med det fast personen i fråga eventuellt erkänner brott efter så många år?
Malin Hedlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad tråkigt att höra att du farit illa under din barndom. Att din pappa har slagit dig som liten, utgör en misshandel enligt 3 kap. 5 § Brottsbalken (BrB). Straffet för misshandel är fängelse i max två år. Enligt 35 kap. 1 § 2 p. BrB är preskriptionstiden för misshandel fem år från det att brottet inträffade. Brottet som du har utsatts för är därför tyvärr preskriberat. Du kan såklart anmäla brottet, men det finns ingen större mening då åklagaren inte kommer väcka åtal eftersom preskriptionen innebär att brottet inte kommer kunna leda till någon påföljd/straff. Hoppas det var svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Vem ska göra en polisanmälan, föreningen eller enskilda styrelseledamöter?

2021-11-10 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |När det skett en ekonomisk förskingring av en kassör i en ideell förening och saken ska polisanmälas, görs då anmälan av föreningen eller av de enskilda övriga styrelseledamöterna?
Fredrika Sköld |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inga formella krav på vem som får göra en polisanmälan, juridiska personer som fysiska personer får göra detta. Man behöver inte själv vara offer för brottet, utan vem som helst kan som utgångspunkt skicka in information till polisen. Det finns dock undantag gällande vissa brott ex. ärekränkning enligt 5 kap. Brottsbalken, där det är den som är utsatt för brottet som kan väcka åtal.Så i detta fall kan anmälan göras av föreningen eller av enskilda styrelseledamöter.Hoppas ovanstående information besvarar din fråga, om inte är du välkommen att ställa en ny!Vänligen,

Förs man in i belastningsregistret om man blivit drogad av någon annan?

2021-11-09 i Påföljder
FRÅGA |Hej, jag var på akuten förra veckan för jag svimmade och dem tog U-tox prov på mig. Resultatet visade positiv, jag har alltså blivit drogad på något sätt för jag har ej tagit droger. Min fråga är ifall jag kommer få en prick i registret?
Jakob Johansson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag har uppfattat din situation som så att du fått i dig droger utan att du vet om det, kanske genom att någon annan fått i dig droger på något sätt. Du undrar nu om du kan bli straffad eller om det kommer anges i belastningsregistret.NarkotikabrottDet finns flera olika situationer där narkotikabrott kan aktualiseras. Det kan handla om innehav, försäljning, framställning etc, se 1 § 1 st. Narkotikastrafflag [NSL]. För att dömas för narkotikabrott krävs uppsåt, 1 § 2 st NSL. I ditt fall, där du utan vetskap blivit drogad, har du inte fått i dig preparatet med uppsåt. Du kan således inte dömas för narkotikabrott om det kan konstateras att du inte gjort det med uppsåt. BelastningsregisterI belastningsregister anges uppgifter för den som exempelvis genom dom ålagts påföljd, 3 § Lag om belastningsregister. I ditt fall kommer inget registreras i belastningsregistret eftersom du inte lagförts för något brott. Hoppas du fått svar på din fråga. Välkommen att kontakta oss igen. Med vänliga hälsningar

Hur länge stannar något i belastningsregistret?

2021-11-08 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej,Jag blev dömd i domstol för 7,5 år sedan för ringa misshandel och olaga hot. Nu när jag sökte ett jobb så fick jag avslag pga av att jag fanns med i brottsregistret? Jag dömdes till dagsböter och om jag förstår detta rätt så borde min dom vara borta från registret efter 5 år men så var inte fallet här! Varför är det så? Kommer denna dom jaga mig för resten av mitt liv?
Amanda Laulumaa |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den längsta tiden en uppgift kan finnas i belastningsregistret är tjugo år efter frigivning (18 § 2 st. Lag [1998:620] om belastningsregister [LBR]). För brott av lindrigare karaktär gäller antingen fem år eller tio år. När någon döms till böter så försvinner uppgifterna ur straffregistret fem år efter domen (17 § 9 pt. LBR). Därmed borde uppgifterna vara försvunna ur ditt straffregister. Eftersom jag inte vet mer om omständigheterna kring ditt fall så vet jag tyvärr inte varför uppgifterna finns kvar i ditt straffregister. Däremot gäller att om du exempelvis dömts till villkorlig dom eller skyddstillsyn utöver böter så försvinner domen först tio år efter domen (17 § 4b pt. LBR). Därutöver gäller att domen inte försvinner ur straffregistret om du begått annan brottslighet. Ifall du exempelvis begått ett nytt brott vars borttagningstid inte gått ut än så kvarstår även den tidigare brottsligheten i straffregistret. Om ovanstående inte är fallet så rekommenderar jag dig att kontakta polisen och fråga varför uppgifterna finns kvar. Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Hamnar man i belastningsregistret om man döms till skyddstillsyn?

2021-11-07 i Påföljder
FRÅGA |Hamnar man i belastningsregistret om man döms till skyddstillsyn?
Ellinor Bäckström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hamnar man i belastningsregistret om man döms till skyddstillsyn?Enligt 3 § första punkten lagen (1998:620) om belastningsregister ska registret bland annat innehålla uppgifter om den som genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har ålagts påföljd för brott. Av detta följer att den som dömts till fängelse, villkorlig dom, skyddstillsyn, böter eller penningböter ska registreras. Man hamnar alltså i belastningsregistret om man döms till skyddstillsyn. Uppgiften om skyddstillsynen gallras sedan, det vill säga tas bort, 10 år efter domen eller 5 år efter domen om uppgiften avser en person som var under 18 år vid tidpunkten för brottet eller brotten (17 § fjärde punkten lagen om belastningsregister).Jag hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,