Arbetsgivarintyg utfärdat av kollega med felaktiga uppgifter

2021-11-04 i Övriga brott
FRÅGA |Hej, Om jag på mitt jobb skriver under ett arbetsgivarintyg någon av mina kollogor utfärdat och uppgifterna är fel. Kan jag då bli skyldig till något brott?
Ibrahim Halwachi |Hej, tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Utgångspunkt Som arbetstagare har du en lagstadgad rätt att begära ett arbetsgivarintyg. Din arbetsgivare är enligt 47 § andra stycket Lag om arbetslöshetsförsäkring skyldig att utfärda ett intyg om du begär ett sådant. Brottsligt?I ditt fall tolkar jag det däremot som att det är en av dina kollegor som utfärdat detta intyg, och inte din arbetsgivare. Detta skulle kunna föranleda att du gör dig skyldig till brottet urkundsförfalskning. Brottet regleras i 14 kap. 1 § Brottsbalken och innebär att man exempelvis skrivit under en handling i någon annans namn, förfalskat någons namnunderskrift eller framställt en falsk urkund. En urkund innefattar flera olika grejer, exempelvis; protokoll, kontrakt, skuldebrev, intyg, legitimationshandlingar och annan handling som upprättats till bevis eller på annat sätt är av betydelse såsom bevis. Vad innebär det i ditt fall?I ditt fall är ett arbetsgivarintyg en urkund. Genom att du upprättat ett intyg, med hjälp av en kollega, innehållandes felaktiga uppgifter så kan du göra dig skyldig till brottet eftersom du framställt en falsk urkund. Mitt tips till dig är att vända dig till din arbetsgivare och begära ett riktigt intyg i enlighet med lagen om arbetslöshetsförsäkring, dels för att det du är berättigad till det, dels för att du på så sätt inte gör dig skyldig till något eventuellt brott.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Gränsen mellan konstnärlig frihet och förtal

2021-11-03 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Min syster har skrivit en bok om sitt liv å våra Föräldrar sen dom har tagit sitt liv så min fråga är * Får hon göra så * .. Tycker det e KRÄNKANDE mot våra Föräldrar som ej e i livet. Mvh
Ibrahim Halwachi |Hej, tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!I Sverige finns i tryckfrihetsförordningen, som är en av våra fyra grundlagar, en starkt skyddad konstnärlig frihet. Enligt 1 kap. 1 § Tryckfrihetsförordningen har var och en rätt att uttrycka tankar, åsikter och känslor i tryckt skrift. Denna tryckfrihet innebär också en rätt för var och en att ge ut skrifter utan att myndighet eller annat allmänt organ hindrar detta i förväg, 1 kap. 1 § stycke 2 Tryckfrihetsförordningen.BegränsningDenna grundlagsskyddade rättighet innebär förvisso inte att man kan skriva vad som helst. Som tryckfrihetsbrott anses exempelvis förtal enligt 7 kap. 3 § stycke 1 Tryckfrihetsförordningen. För att din syster skall ha gjort sig skyldig till detta brott krävs att hon utpekat dina föräldrar som brottsliga eller klandervärda i sitt levnadssätt eller annars lämnat oriktiga uppgifter som varit ägnade att utsätta dina föräldrar för andras missaktning (5 kap. 1 § Brottsbalken). Av din fråga framgår inte exakt vad din syster har skrivit, men huvudregeln är att hon har en grundlagsskyddad konstnärlig frihet, såvida hon inte gjort sig skyldig till exempelvis förtal. BedömningMitt tips till dig är att se över boken och se om dina föräldrar antingen/eller: - Utpekats som brottsliga eller klandervärda i sitt levnadssätt eller - lämnat oriktiga uppgifter som varit ägnade att utsätta dina föräldrar för andras missaktning.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Får en entrévärd ta min egendom?

2021-11-03 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Får en entrévärd på en nattklubb ta min parfym?
Ibrahim Halwachi |Hej, tack för att du vänder dig till lawline!Inledningsvis så hade jag behövt lite mer omständigheter för att göra en god bedömning. Utan att veta exakt varför entrévärden gjort detta så finns det viss chans att det blir missförstånd. I mitt svar kommer jag tog utgå ifrån att värden tagit din parfym, utan någon riktigt anledning.Brottsligt?Vad som skett låter i min mening som en brottsligt handling, vilket kan leda till straff enligt Brottsbalken. Entrévärden har olovligen tagit din parfym, avgörande blir dock om denne haft uppsåt att tillägna sig det. Dessutom skall tillgreppet inneburit skada för dig, vilket det gjort genom att du blivit av med parfymen.Anledningen till att frågan om entrévärden haft uppsåt att tillägna sig parfymen är viktig beror på att det är en avgörande faktor mellan två olika brott. Om entrévärden haft uppsåt att tillägna sig parfymen så har denne gjort sig skyldig till brottet stöld enligt 8 kap. 1 § Brottsbalken, om värden däremot inte haft uppsåt att tillägna sig parfymen så har denne istället gjort sig skyldig till brottet egenmäktigt förfarande enligt 8 kap. 8 § Brottsbalken.Av din fråga framgår inte entrévärdens syfte, vilket därmed gör det svårt för mig att på rak arm välja det ena eller det andra brottet. BedömningMin bedömning är att en entrévärd självklart inte får ta din parfym, om inte det förelegat någon särskild omständighet som du inte lyft i din fråga. Om entrévärden alltså haft uppsåt att tillägna sig parfymen, och detta inneburit skada för dig (vilket det gjort) så kan denne dömas för stöld, i annat fall kan denne dömas för egenmäktigt förfarande.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Har det skett ett brott? Sexuellt ofredande eller förtal?

2021-11-02 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag undrar ifall man kan bli dömd för sexuellt ofredande ifall man maserade en kollegas axlar samtidigt som hon satt på killens knä? Hur kommer det bedömas och hur stor är chansen till att bli dömd för det? Personen har på egen vilja tagit emot massagen och satt sig på knäna på killen men hittat på att hon inte gillat de då hon vill " sätta ditt personen" för att det blivit konflikter om annat. Hur kommer det bedömas?
Felix Höglund |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du vill jag går igenom bestämmelsen om brottet sexuellt ofredande, andra brott som kan vara aktuella och berätta om det finns några bestämmelser om att anmäla någon för ett brott som inte skett.Sexuellt ofredandeSexuellt ofredande är ett brott (BrB 6 kap. 10 § 2 st.). Sexuellt ofredande kan vara genom ord eller handling ofreda en person på ett sätt som typiskt är en kränkning av den utsatta personens sexuella integritet. Det beror på omständigheterna i det enskilda fallet om det du beskriver ska beskrivas som sexuellt ofredande, ofredande eller inget brott.OfredandeÄven om det inte är sexuellt ofredande kan det vara något annat brott som har begåtts. Till exempel ofredande kan vara aktuellt (BrB 4 kap. 7 §). Ofredande har två delar (BrB 4 kap. 7 §). Dels att man fysiskt antastar någon annan, utsätter någon för störande kontakter eller på något annat sätt beter sig hänsynslöst (BrB 4 kap. 7 §). Dels ska handlingen typiskt sett leda till att den som utsätts upplever en kränkning av sin frid (BrB 4 kap. 7 §). Det betyder ungefär att det är en handling som i regel gör att den som utsätts för handlingen tycker att det är obehagligt eller blir störd. Det spelar också roll vad personen på riktigt tycker. Att en person inte tycker att något är kränkande är alltså inte en garanti för att det inte kan vara brottsligt för någon annan.Medvetet anmäla någon för brott som inte begåttsFalsk angivelseOm man medvetet anmäler någon för ett brott som inte begåtts, med intentionen att personen ska dömas för brottet, kan det vara fråga om brottet falsk angivelse eller obefogad angivelse (BrB 15 kap. 6 §).FörtalOm man också berättar för andra att en person har begått brott så kan det vara förtal (BrB 5 kap. 1 §). Det kan vara förtal att utpeka någon som brottslig eller klandervärd på något annat sätt, vilket betyder ungefär att man är en dålig person (BrB 5 kap. 1 §). Det är inte förtal om det är försvarligt att utpeka någon som brottslig (BrB 5 kap. 1 §). Exempelvis om det är sannolikt att en statsminister har förskingrat statskassan så är det antagligen försvarligt att utpeka den statsministern som brottslig.SammanfattningUtifrån det du beskriver är det svårt att säga om något av brotten sexuellt ofredande, ofredande eller inget av dem skulle vara aktuellt. Jag har även berättat om brott som är aktuella om någon anmäler en för ett brott som inte hänt. Utifrån uppgifterna i din fråga är det vad jag kan säga just nu. Du är välkommen att höra av dig igen om du fortfarande har frågor utifrån just dina omständigheter.Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad händer om man blir dömd för grovt rattfylleri?

2021-11-03 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej, jag riskerar att dömas för grovt rattfylleribrott. Jag körde på natten, under en sträcka på ca 60 km. Med 1,05 promille. Ingen kom till skada. Jag ville hem till mina barn. Var på fest på landet. Jag trodde jag var okej och satte mig i bilen. Blev stoppad av polis. Jag är lärare, tidigare ostraffad, lever ensam med mina tre barn, alla under 18. Vad kan straffet bli? Finns det möjlighet att slippa åtal om jag står fast vid att jag ville hem pga oro för yngsta barnet och inte förstod att jag var påverkad? Om jag måste betala böter ? Är det detsamma som att åtalas ? Kommer jag med i belastningsregistret?
Viktor Vårlid |Hej! Tack för att du inkommit med din fråga till Lawline.Jag tolkar situationen som att du blivit stoppad av polis då du kört bilen, och därefter blivit delgiven misstanke avseende grovt rattfylleri. Du har således ett stundande åtal framför dig, med tanke på att frågan inte kan utredas genom ett strafföreläggande. Jag antar även att du har varit medveten om att du intagit alkohol.Grovt rattfylleri är ett trafikbrott och kriminaliseras genom 4 a § trafikbrottslagen. När en förare har minst 1,0 promille i blodet blir handlingen automatiskt grovt rattfylleri, hur påverkad man än upplevt att man varit. Straffskalan är fängelse i upp till två år. Bötesstraff är uteslutet, men inte villkorlig dom. Slutsatsen blir alltså att du har gjort dig skyldig till brottet och att en grövre påföljd än böter kommer att utdömas.Det faktum att du ville hem till barnen är förmodligen inte en giltig ursäkt. Jag förstår det som att det inte var en nödsituation. Att ha "oro" kvalificeras inte som detta.Om du blir dömd för grovt rattfylleri så syns det i ditt belastningsregister i tio år framöver (17 § belastningsregisterlagen).Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Preskriptionstid för trafikbrott

2021-11-03 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej, övningskörde med min privata handledare för MC-kort år 2012. Han kunde dra upp i 200 km/h när jag hade övningskörningsväst och var under utbildning. Min fråga är ifall jag kan polisanmäla honom idag eller om brottet är preskriberat?
Ibrahim Halwachi |Hej, tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!BrottsrubriceringInledningsvis kan jag på rak arm säga att en hastighet på 200 km/h utgör grov vårdslöshet i trafik enligt 1 § andra stycket trafikbrottslagen då din handledare visat uppenbar likgiltighet för andra människor liv eller egendom genom en sådan hög hastighet.Preskriptionstid för trafikbrottSom du nämner har detta skett 2012, vilket innebär en risk för att brottet har preskriberats. I 35 kap. Brottsbalken finner vi regler om preskriptionstid. Vilken preskriptionstid som gäller för respektive brott beror på straffskalan för brottet. Eftersom det gäller grov vårdslöshet i trafiken, som enligt 1 § andra stycket trafikbrottslagen kan ge upp till två års fängelse så ligger preskriptionstiden på 5 år enligt 35 kap. 1 § punkten 2 Brottsbalken. I ditt fall har det dessvärre passerat 9 år vilket innebär att trafikbrottet har preskriberats. Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Bevisning vid misstanke om ringa stöld

2021-11-02 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej! Är misstänkt för ringa stöld i butik. Fick nu, flera månader efter händelsen, hem ett brev där det visar sig att det inte längre finns någon övervakningsfilm sparad på händelsen. Endast ett vittne vilket är vakten. Vad betyder detta för utredningen? Kommer jag kunna bli dömd ändå?
Rijad Trubljanin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Jag tolkar som att du förmodat att det finns en övervakningsfilm kring händelsen men att du nu fått hem ett brev som lyfter att en sådan film inte finns, och att du nu undrar kring vad det kan ha för betydelse i utredningen. Fri bevisföring och fri bevisvärderingI svensk rätt gäller principerna om fri bevisföring och fri bevisvärdering. Detta innebär kortfattat att parterna i en rättegång får åberopa all möjlig bevisning som de kan få fram (kallas fri bevisföring) och domstolen är helt fri att göra sin egen värdering av bevisningen (fri bevisvärdering). Principerna återfinns i (35 kap. 1 § Rättegångsbalken). Detta innebär i praktiken att teknisk bevisning såsom en övervakningsfilm inte är ett krav för att kunna bli dömd för ringa stöld. Även andra omständigheter, såsom vaktens vittnesmål kan alltså få betydelse för bevisfrågan. Teoretiskt sätt skulle det alltså kunna vara tillräckligt med ett vittnesförhör för att avgöra skuldfrågan. Det är svårt att ge ett rakt svar på vad det kommer innebära i ditt fall att det inte finns någon övervakningsfilm på den aktuella händelsen. Övervakningsfilm kan vara av stor tyngd för att avgöra den misstänktes skuld, och att uppfylla beviskravet som är bortom allt rimligt tvivel inom straffrätten. Min uppfattning är att bevisningen försvagas genom att det inte finns övervakningsfilm. Det är dock, som texten antytt, ändå möjligt att bli dömd för ringa stöld, utifrån ett vittnesmål. Svaret beror på omständigheterna i det enskilda fallet, vilket gör att det inte går att ge ett rakt svar vad det kommer få för betydelse i din situation. Hoppas det löser sig. Vid fler funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till Lawline! Vänligen

Kan butiken neka mig inträde?

2021-11-02 i Övriga brott
FRÅGA |Hej!Jag skulle köpa alkohol i en matbutik, men blev nekad då min minderåriga vän var med mig. Detta tyckte jag var konstigt eftersom langning oftast sker utan sällskap, men accepterade beslutet. Dock frågade jag när jag fick komma tillbaka och köpa, eftersom jag uppenbarligen ville köpa alkoholen. Blev utskickad utan svar och förstod inte logiken alls. Frågan är då: När får jag egentligen komma tillbaka? Finns det någon tidsgräns eller hur fungerar det?Tack för svar!
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline.Jag utgår från att det handlar om en privatbutik. I sådana fall har privatbutiken rätt att neka människor inträde såvida nekandet inte utgör något brott.I NJA 1995 s. 84 konstaterar Högsta domstolen att du som privatperson inte begår olaga intrång genom att inträda i butiken igen, på grund av att straffbestämmelsen avser att skydda utrymmen som inte ger allmänheten tillträde. Dock har butiken all rätt att neka dig tillträde, under förutsättningen att nekandet inte utgör brott.Det brott som kommer ifråga är olaga diskriminering enligt 16 kap. 9 § BrB. Såvida nekandet inte sker "på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck genom att inte gå personen till handa på de villkor som näringsidkaren i sin verksamhet tillämpar i förhållande till andra", är nekandet tillåtet.Det finns för lite information för att avgöra om butiken verkligen har agerat på ett diskriminerande vis. Du är välkommen åter med ytterligare information!Med vänlig hälsning!