Försvinner domen helt vid gallring i belastningsregistret?

2018-12-28 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Gallring i belastningsregistret innebär ju att det man blivit dömd för inte längre går att se i registret, förutsatt att man inte begått nya brott innan det föregående brottet blivit gallrat. Men frågan domen verkligen försvinner eller om den bara försvinner från just det registret. Jag kan ofta läsa i tidningen om personer som har fått sina tidigare synder publicerade, även när de skedde för flera decennier sedan. Kan alltså vissa myndigheter se samtliga domar även efter att de blivit gallrade?
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att en uppgift som registrerats i belastningsregistret gallras bort innebär enbart att uppgiften försvinner från det registret. En gallring medför inte att t.ex. en dom försvinner utan de går precis som innan fortsatt att begära ut. Det är därmed möjligt att få ut uppgifter om att någon dömts för brott på annat sätt även efter att en gallring i registret skett. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Registeras böter för ringa stöld i belastningsregistret?

2018-12-22 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hamnar snatteri på under 100:- i belastningsregistret?Böter på 2.300 har utfärdats.
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av 3 § Lag (1998:620) om belastningsregister framgår att uppgifter om att en person ålagts påföljd för brott ska registreras i belastningsregistret. En uppgift om att en person begått ringa stöld (som tidigare hette snatteri) kommer därmed registreras i belastningsregistret. I samma lag 17 § nionde punkten anges det att en sådan uppgift om böter kommer tas bort ur belastningsregistret efter fem år. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar