Återkallelse av körkort under prövotid?

2020-07-30 i Trafikbrott
FRÅGA |Råkade köra fort den 20e maj. Körde 131 km/h på 110 motorväg. Blev stoppad av polisen, fick böter på 2800 kr och fick behålla körkortet. När förseelsen väl hände hade jag två veckor kvar av prövotiden. Det har fortfarande inte kommit något brev från Transportstyrelsen om varning/körkortsåterkallelse och idag är det den 24 juli. Kan jag vara lugn angående detta? Polisen sa att Transportstyrelsen inte kommer återkalla det.Men om nu mot förmodan Transportstyrelsen skulle återkalla det, dömer de mig med prövotid eller utan prövotid och får jag göra om allt igen eller får jag tillbaka det inom en viss tid?
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du väder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar kommer jag först utreda din fråga om prövotid, sedan om körkortet kommer att återkallas. Enligt körkortlagens systematik blir tidpunkten för olyckan relevant. Eftersom olyckan skedde när du fortfarande hade prövotid kommer ärendet att behandlas enligt de särskilda reglerna. Konsekvensen av att få ett återkallat körkort med anledning av en händelse som skett vid tidpunkt då föraren hade körkort med prövotid är att förarproven måste göras om (5 kap. 15 § körkortslagen). När det kommer till att få sitt körkort återkallat gäller samma förutsättningar för de som har prövotid som för de som inte har det. Det innebär att något av det som följer av 5 kap. 3 § körkortslagen måste vara uppfyllt för att återkallelse ska få ske. En överträdelse som kan medföra återkallat körkort är om föraren gjort sig skyldig till grov vårdslöshet i trafik (se 5 kap. 3 § första punkten samt 1 § andra stycket lagen om straff för vissa trafikbrott). Din hastighet om 131 Km/h på en 110-väg innebär snarare vårdslöshet i trafik av normalgraden, och alltså inte grov vårdslöshet. Vårdslöshet av normalgraden nämns inte i 5 kap 3 § körkordslagen, och utgör alltså inte sådant brott som per automatik ska leda till återkallat körkort. Min slutsats är alltså att även fast du hade prövotid när händelsen inträffade kan du vara lugn. Detta eftersom ditt agerande inte medför att återkallelse av körkort ska ske.Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp!Med vänliga hälsningar,

Kan det vara brottsligt att kolla om folk är på väg att stjäla i en butik?

2020-07-22 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej, Kan det röra sig om ett brott om man kollar hur en tiggare agerar i en butik? Jag var i en situation där jag stod i en kassa och vände mig och kollade på en tiggare i butiken. Det slog mig dock snabbt att det kunde uppfattas som jag kollade om personen skulle stjäla något så jag kollade bort igen. Kan det vara ett brott?
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det korta svaret på din fråga är nej. Det är inte brottsligt att kolla på andra människor, inte ens om man faktiskt kollade för att se om personen skulle begå brott. Agerandet är tillåtet och ganska långt från att vara straffbelagt. Annat vore om du hade gått runt och berättat för folk i affären att personen sannolikt kommer att stjäla. Då hade det kunnat vara fråga om förtal. Hade du förföljt personen och filmat och hetsat hade det kunnat varit fråga om ofredande. Det ska alltså vara fråga om klart hänsynslöst beteende. Det du har gjort är alltså inte brottsligt. Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp! Med vänliga hälsningar,

Råkade ta med en sak ut ur butiken - anklagad för ringa stöld

2020-06-05 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej, jag är 17 år, anklagad för ringa stöld på biltema. Händelsen gick till såhär, jag gick in för att köpa en bil läsare (OBD 2). Jag började direkt leta vid ingången där det fanns "mekaniska" grejer som dataprylar, laddare, mobilskal osv, jag tänkte att det kan finnas där. kollade runt en massa för att hitta det jag sökte och det användes emot mig i slutändan att jag såg tydligen nervös ut? Kollade runt en massa? Samt gick fram och tillbaka mellan hyllor. Allt för att hitta en OBD 2. När jag ändå var där såg jag mobilskalshyllan, jag behövde ett nytt skal och det hade jag även i åtanke. Jag ville se hur skalet skulle Se ut på min telefon så jag gjorde en grej som inte får göras i butik vilket är att öppna upp kartongen, satt med en liten klisterlapp. Testade skalet, Perfekt! Tyckte jag. Så kom jag på det att juste! Läsaren. Så jag började googla. Jag stod där i säker 5 min. Skalet var på min telefon vilket jag inte tänkte på under tiden. Jag fick fram hylla och avdelning. Toppen tyckte jag så gick jag mot hyllorna. Fanns inte där så personal hänvisa mig till kundservice. Där var den. Jag betalade och passerade kassan. Nån hoppar ut framför mig, jag tänkte att "oj han kanske bara snubbla framför mig", han greppar tag och en av hans kollegor kommer och tar tag i mig bakifrån. Jag fattade inte vad som hände. Efter några sekunder förstod jag. Men det var försent. Skalet kosta 74kr. Jag skäms.
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det som inte framgår av din fråga är om du har blivit polisanmäld för händelsen. Jag utgår dock från att det är så eftersom detta annars inte är ett juridiskt problem. Tilläggas kan att det är möjligt att du blivit polisanmäld utan att veta om det ännu. Om polisen skäligen misstänker dig för brottet kommer du att bli underrättad om misstanken (23 kap. 18 § rättegångsbalken). Med hänsyn till mobilskalets låga värde är det korrekt att det är frågan om brott av ringa grad. Stöldbrotten tillhör kategorin "uppsåtsbrott" och kräver således en avsikt att tillägna sig någon annans egendom för att brottet ska vara begånget. Det är ostridigt att du fört ut mobilskalet från butiken. Frågan är om du hade uppsåt till handlingen. Uppenbarligen var ju din avsikt inte att stjäla mobilskalet. Däremot kan ditt agerande tolkas som det. Skulle det bli en rättsprocess av händelsen är det viktigt att komma ihåg att det är åklagaren som måste bevisa att det är ställt utom rimligt tvivel att du hade uppsåt till gärningen. Åklagaren måste här presentera någon form av bevisning som talar för ditt uppsåt och som ställer det utom rimligt tvivel. Uppenbarligen har någon sett dig och kanske fanns det övervakningskameror. För att inte bli dömd här räcker det med att du skapar rimligt tvivel. Något som kan tyda på att du hade uppsåt till stöld är att du öppnar förpackningen, men det är i sig inte tillräckligt för att automatiskt ha uppsåt till gärningen. Att öppna förpackningen är inte nödvändigtvis ett brott heller. Närmast är det ringa skadegörelse, men eftersom en klisterlapp var det enda som hindrade dig från att öppna den har du sannolikt inte begått någon skadegörelse över huvud taget. Att öppna förpackningen kanske inte är det hyggligaste att göra i en butik men det är inte automatiskt brottsligt. Dessutom är det rimligt att du ville testa skalet på mobilen innan du köpte den. Du har alltså här en förklaring som skapar rimligt tvivel avseende att du öppnade förpackningen. Mycket av ditt agerande kan tolkas på två sätt. Att du gick omkring och letade en massa menar de är tecken på att du var nervös inför brottet. Samtidigt kan det ju tolkas som att du helt enkelt letade efter det som du egentligen skulle köpa, OBD 2-läsarenDå händelsen kan tolkas på två sätt skulle jag säga att det inte är ställt utom timligt tvivel att du hade uppsåt att tillägna dig produkten. Det du berättar låter som något som skulle kunna hända vem som helst. Att glömma bort att du satt på skalet på mobilen är inte brottsligt. Att verka vara nervös för att du gick runt mycket har en enkel förklaring som stöds av att du dels tog hjälp av kundservice för att hitta produkten, dels att du faktiskt också köpte den. Sammantaget kan man säga att du har lite av en uppförsbacke då flera saker kan tolkas som uppsåt. Däremot förefaller din berättelse trovärdig och den skapar rimligt tvivel. Så länge det finns rimligt tvivel är åklagarens bevisbörda inte uppfylld och en domstol skulle inte kunna döma dig till ansvar för brott. Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp! Med vänlig hälsning,

Förbud mot att attackera civila i krig och väpnade konflikter - folkrätt

2020-04-27 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej, jag håller på att skriva en uppsats om Nürnberg rättegångarna och håller just på att gå igenom de dömdas åtal. Jag hittade en bra sida trialinternational.org men vid vissa ställen där de listar "charges" nämner de "Protection of civilians" och "Protection of civilian objects".Jag har letat runt men kan inte hitta något som definierar dessa i det sammanhanget som ett brott eller "charges". Ett exempel på vad jag menar: https://trialinternational.org/latest-post/alfred-rosenberg/ (se den grå rutan längst upp till höger) Jag vet inte om jag har missförstått något eller om detta är rätt ställe att fråga efter hjälp gällande detta men jag hoppas någon kan hjälpa mig.
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inom folkrätten ingår det som kallas internationell humanitär rätt (IHL). Det består främst av internationell sedvanerätt samt traktat i form av konventioner som ger uttryck för sedvanerätten. I tilläggsprotokoll 1 till Genèvekonventionerna (som anses vara väl etablerad sedvanerätt) ingår det som kallas protection of civilians and civilian objects. Det vill säga skyldigheten att i krig och väpnade konflikter göra distinktion mellan civila/civila objekt och kombattanter/militära mål. Den grundregeln kallas distinktionsprincipen och du hittar den i artikel 48 i första tilläggsprotokollet till Genévkonventionerna (Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977). Skyldigheten att skydda civilbefolkningen följer av artikel 51 i tilläggsprotokollet. För civila objekt gäller artikel 52. Definition av civilbefolkning och civila objekt hittar du i artikel 43 och 50 respektive 52 (2). Observera att Civila och objekt definieras motsatsvis. Vad man gör i protokollet är alltså att definiera vad som är kombattanter och vad som är militära mål. Det som inte är kombattanter eller militära mål är alltså civila respektive civila objekt och således förbjudna att attackera. Min gissning är att då protection of civilians/civilian objects står under "charges" menas att åklagarna i Nürnbergrättegångarna har gjort gällande att de åtalade brutit mot skyldigheten att inte attackera civila och civila objekt. Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp! Lycka till med uppsatsen! Med vänliga hälsningar,

får man resa in i USA om man har begått brott?

2020-07-27 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Om man blivit dömd för misshandel och narkotikabrott för 12 år sedan, få man ändå resa in till USA?
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Med hänsyn till Sveriges medlemskap i Visa Waiver Program räcker det med att man beviljas inresetillstånd för att få resa in i USA. I ansökan till inresetillståndet framgår det om den sökande har begått brott som innebär moralisk skändlighet kan ansökan nekas. Med moralisk skändlighet avses en handling eller beteende som allvarligt kränker den accepterade standarden i samhället. Det svåra här är att vad som betraktas som moralisk skändlighet är vagt och bestäms av USA. Vad jag kan se verkar det som ett enskilt fall av misshandel inte brukar medföra att en inreseansökan nekas. Däremot tycks de vara tuffare när det kommer till narkotikabrott. Undantagsvis kan du beviljas inresa om du begick brottet under 18 års ålder. Mitt råd är att du skickar en ansökan och inväntar beslutet. Skulle du få avslag kan du vända dig till amerikanska ambassaden och ansöka om turistvisum. Det är såklart krångligare då en personlig intervju med din skulle genomföras.Jag hoppas mitt svar har varit till hjälpmed vänliga hälsningar,

Kan körkortet återkallas på grund av trafikolycka?

2020-06-21 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Jag körde idag på en person vid ett övergångsställe. Jag blev totalt bländad av solen och såg absolut ingenting jag saktade därför ner farten rejält så jag låg nånstans mellan 20-30 på en 40 väg, jag hade även tagit ner solskyddet men såg ändå ingenting då solen var väldigt låg (det var tidigt på morgonen). Det var alltså en total olyckshändelse och jag har så extremt dåligt samvete för detta.. polis osv var på plats och gjorde en polisanmälan men vad kan hända nu? Jag har fortfarande prövotid, kan jag bli av med körkortet pga detta?
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att få körkortet återkallat (dvs för att bli av med körkortet) måste någon av punkterna i 5 kap. 3 § körkortslagen vara uppfyllda. Det gäller både för de med prövotid samt för de som inte har prövotid längre. Det är alltså inte lättare att bli av med sitt körkort bara för att man har prövotid. Skulle du bli av med ditt körkort måste du dock göra om kunskapstesterna, vilket inte alltid krävs för de utan prövotid. I 5 kap. 3 § körkortslagen anges att ett körkort ska återkallas om föraren gör sig skyldig till någon av de trafikförseelserna som nämns. Som exempel nämns grov vårdslöshet i trafik i första punkten. Gör man sig skyldig till sådant brott ska körkortet återkallas.Det är även teoretiskt möjligt att vårdslöshet i trafik av normalgraden kan leda till att körkortet återkallas (se sjätte punkten), men då krävs det också att det kan antas att du som förare med anledning av brottet inte kommer att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken. I förarbetena och i praxis har det dock visat sig att 5 kap. 3 § sjätte punkten tar sikte på kvalificerad brottslighet som utförs yrkesmässigt eller varit särskilt grov. I praxis har det exempelvis rört sig om mordbrand, narkotikabrott, våldtäkt, olaga intrång.Det brott som du kan ha begått, som ligger närmast till hands, är vårdslöshet i trafik av normalgraden (1 § lag om straff för vissa trafikbrott). Brottet aktualiseras i det fall en vägtrafikant i väsentlig mån brister i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna. Eftersom du inte såg någonting är det möjligt att du inte har varit så varsam som situationen krävde, även om du saktade in mycket. Alltså kan du ha begått ett brott i och med trafikolyckan. Däremot ser jag inte att du kommer att bli av med körkortet eftersom det kräver större överträdelser. Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp! Med vänliga hälsningar,

Får man förvara hund i bil på natten?

2020-05-29 i Påföljder
FRÅGA |Hejsan! Finns det någon lag på att man inte får förvara sin hund i bilen över natten?Hunden sitter då ensam i en bil i ca 10 timmar utan någon uppsyn.
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det korta svaret på din fråga är nej, det finns ingen lag som säger något om hur länge man får förvara en hund i en bil. Däremot finns det bestämmelser i lagar, och i riktlinjer från jordbruksverket som kan vara vägledande. De lagar som är relevanta är 16 kap. 13 § brottsbalken, som straffbelägger djurplågeri, samt 9 kap djurskyddslagen. Vad 16 kap. 13 § brottsbalken säger är att om någon uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, genom misshandel, överansträngning eller vanvård eller på annat sätt, otillbörligen utsätter djur för lidande, så gör man sig skyldig till djurplågeri. Även om det inte i lagens mening är frågan djurplågeri kan annat medföra att ett visst agerande är förbjudet.Utan att vara expert på hundar skulle jag kunna tänka mig att en hund som är fast i en bil riskerar att utsättas för sådan vanvård som förutsätts för djurplågeri i lagens mening. Även jordbruksverkets föreskrifter skulle kunna förbjuda att en hund får sitta i en bil en hel natt (även om kravet för djurplågeri inte har uppnåtts). Att sitta i en bil en hel natt utan sin ägare kan sannolikt göra en hund stressad. Det särskilt om det går människor eller andra djur i närheten. En bil måste såklart vara i rätt temperatur för hunden. På nattetid utgör dock temperatur sannolikt inte särskilt stort problem. Det beror dock på väderförhållandena. Även syresättningen i bilen är av relevans.Enligt jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd för hållande av hundar anges i 1 kap. 6 § att temperaturen och luftfuktigheten ska vara lämplig för hunden som förvaras. i 1 kap. 5 § anges att förvaringsutrymmen för hundar ska vara konstruerade så att de är enkla att rengöra och desinficera.Att försumma sin tillsyn över en hund kan innebära ett par påföljder: dels kan det innebära att ägaren meddelas förbud att ha hand om djur (djurförbud). Sådant beslut kan meddelas av länsstyrelsen, exempelvis när någon allvarligt har försummat tillsynen eller vården av ett djur, har misshandlat ett djur eller har gjort sig skyldig till djurplågeri (se 9 kap. 1 § djurskyddslagen). Dels kan djuret omhändertas efter beslut av länsstyrelsen om djuret otillbörligt utsätts för lidande och detta inte rättas till efter tillsägelse av kontrollmyndigheten (se 9 kap. 5 § djurskyddslagen). Att en hund förvaras i en bil hela nätter kan, enligt min bedömning, åtminstone innebära sådant agerade som kan leda till att hunden omhändertas eller att ägaren meddelas djurförbud. Skulle en hund sitta i en bil en hel natt rekommenderar jag att kontakt tas med länsstyrelsen. Skulle hunden utsättas för någon direkt fara kan polisen kontaktas. Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp! Med vänliga hälsningar,

Får man gå ut på stan med skyddsdräkt och skoja/pranka i coronatider?

2020-03-28 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej, jag undrar om det är lagligt att gå ut på stan med gasmask och matchande skyddsdräkt? Bror och jag har tänkt skoja lite och då är det i full mundering. Lagligt eller inte?
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår det avser du att gå ut och skoja med allmänheten genom användning av skyddsmask och skyddsdräkt. Eftersom du inte beskriver mer specifikt än så kan jag inte närmare avgöra om dina handlingar skulle vara brottsliga eller inte. Däremot kan jag ge några generella utgångspunkter. Det är inte någonstans explicit förbjudet att skoja, pranka och dylikt. Däremot är det heller inte garanterat att man inte begår brott bara för att man skojar. Som jag ser det finns det inget direkt förbud mot att bära skyddsmask och skyddsdräkt. Huruvida handlingen är brottslig eller inte kommer därför vara beroende på hur ni agerar. Att exempelvis hetsa mot människor eller på annat sätt bete sig hänsynslöst skulle kunna utgöra brottet ofredande enligt 4 kap. 7 § brottsbalken. Att bete sig på ett sätt som är ägnat att väcka förargelse kan medföra att kraven för brottet förargelseväckande beteende uppfylls enligt 16 kap. 16 § brottsbalken. Vad som är ett förargelseväckande beteende är flytande och får avgöras i varje enskilt situation utifrån de specifika omständigheterna som råder. Att i coronatider klä upp sig i skyddsdräkter för att skoja med folk kanske inte är den bästa idén om man vill vara på den säkra sidan. Agerandet är dock som sagt inte automatiskt brottsligt. Däremot skulle man kunna argumentera för att sådant agerande du beskriver kan vara ägnat att väcka förargelse, beroende på hur det utförs. Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp! Då jag inte känner till de närmare omständigheterna för hur ni tänker skoja med folk kan jag inte ge mer detaljerat svar. Med vänliga hälsningar,