Gallring av uppgifter i belastningsregistret

2019-07-31 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Om en person döms för tjänstefel och påföljden blir dagsböter. Hur länge blir det då synligt i belastningsregistret och är det något som brukar påverka vid utdrag i registret vid en frågan från en arbetsgivare?
Megi Xukthi |Hej, Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Belastningsregistret innehåller uppgifter om den som fått en straffpåföljd för brott genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot (3§ 1p. Lag om belastningsregister). Hur länge ett brott står kvar i registret är beroende på vilket straff personen i frågan har döms till. Av frågan framgår att påföljden är dagsböter vilket innebär att det kommer att finnas kvar i belastningsregistret i fem år efter domen (17§ 1p. Lag om belastningsregister).Huvudregeln är att det bara är du som kan begära utdrag ur belastningsregistret om dig själv. Du har rätt att få ut ett begränsat registerutdrag utan kostnad bland annat om det behövs för att du ska få tillstånd att resa i ett annat land och i vissa yrken i vilka man arbetar med barn och ungdomar (9§ 1p. Lag om belastningsregister). Även vissa myndigheter har rätt att få ut uppgifter om dig (6§ 1p. Lag om belastningsregister). Däremot har inte en arbetsgivare någon rätt att få ut uppgifter om dig ur belastningsregistret. Dock finns det inget förbud mot att undersöka om någon är tidigare dömd därför kan en arbetsgivare inför rekrytering begära att den arbetssökande lämnar in en kopia av utdraget. Vilka uppgifter som framgår av registerutdraget stadgas av förordningen om belastningsregister och varierar beroende på vem som begär ut registerutdraget.Med vänliga hälsningar,

Lagligt att spela in mobilsamtal och dela innehållet med tredje part?

2019-02-28 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |om en privatperson spelar in ett samtal med mobilen, utan att tala om det. Men spelar upp det för tredje part, och tredje part för det vidare utan den inspelades vetskap. Är det lagligt att göra så
Megi Xukthi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Som huvudregel är inspelning av samtal olagligt såvida samtliga personer som spelas in, inte är medvetna om handlingen. Handlingen är ett brott enligt 4 kap 9a § Brottsbalken som kallas för olovlig avlyssning. Om personen som har spelat in samtalet har själv deltagit i det inspelade samtalet, kan inte brottet aktualiseras eftersom det är tillåtet att spela in samtal som man själv deltar i. Det finns ingen skyldighet för personen att upplysa den andra parten om inspelningen. Brottsbalken hindar inte heller att inspelningen spelas upp för tredje part. Dock beroende på inspelningens innehåll, kan annan lagstiftning såsom upphovsrättslagen eller dataskyddsförordningen (GDPR) , kunna hindra ett sådant förfarande. Med vänliga hälsningar,