Misstanke om rattfylla efter att ha skottat ut sin egen bil med avsikt att någon annan skulle köra den

2020-03-24 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej, har blivit tagen för misstänkt grov rattfylla. Händelsen:Jag står och försöker skotta fram min egen bil som står inkörd i en snödriva när första personen kommer till platsen. När polisen kommer till platsen så står jag ute på vägen och talar i telefonen, medans bilen är avstängd. Nyckeln till bilen har den första personen som kom till platsen tagit, för att sedan kunna flytta på den. Polisen har då tagit mig för grov rattfylla och även omhändertagit mitt körkort fast jag nekat till brott. Gjordes aldrig något utandningsprov på platsen utan jag fick åka direkt till sjukhuset och ta blodprov. Vad är sannolikheten att jag kommer bli dömd för denna händelse?
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det är möjligt att jag kan ha missförstått händelseförloppet men som jag uppfattar din fråga har du försökt skotta fram din bil ur en snödriva och en annan person kom till platsen, som var den som skulle flytta på bilen och även vid händelsen hade nyckeln till bilen, när polis kom till platsen. Ändå är du misstänkt för grovt rattfylleri trots att du inte kört bilen.Den som kör bil med alkohol i blodet gör sig skyldig till rattfylleriDen som för ett motordrivet fordon efter att ha intagit alkohol och har en alkoholkoncentration, under eller efter färden, som uppgår till minst 1,0 promille i blodet eller 0,50 milliliter per gram i utandningsluften gör sig skyldig till grovt rattfylleri (4 § trafikbrottslagen och 4 a § trafikbrottslagen).För att du ska dömas till ansvar krävs hög bevisning på att du har kört bilenEn förutsättning för att du ska kunna dömas för brottet är alltså att du har kört bilen med alkohol i blodet. Att enbart skotta ut sin bil från en snödriva är förstås inte olagligt och det är inte olagligt att be någon annan flytta på ens bil om man är alkoholpåverkad.Att du har kört bilen är något som måste bevisas, i så hög grad att det är ställt utom rimligt tvivel att så är fallet. Att du inte blev "tagen på bar gärning" för att ha kört bilen påverkad, utgör i sig inget hinder mot att du ändå kan fällas till ansvar, även om det är svårare att bevisa din skuld. Att du inte fick lämna utandningsprov på plats, utan i stället ett blodprov senare utgör inte heller i sig ett hinder.Det krävs dock att det finns sådan bevisning som talar starkt för att du faktiskt har kört bilen. Det ankommer på en åklagare att föra bevisning och det är inte din uppgift att bevisa din oskuld. Bevisningen utgörs i sådant fall av polisens och andra vittnens utsagor, samt andra omständigheter som kan vara av betydelse kring händelsen. Att det exempelvis fanns en annan person på platsen, som dessutom bar nyckeln på sig för att flytta den, att bilen var avstängd och att du inte satt i den, när polisen kom till platsen, talar starkt för att du inte har gjort dig skyldig till något brott.SammanfattningHar du inte kört bilen har du förstås inte gjort dig skyldig till något brott även om du var alkoholpåverkad.Jag är inte helt insatt i fallet, så det är svårt för mig att med säkerhet uttala vad som kommer att bli utgången i målet, men omständigheterna, som du beskriver dem, talar starkt för att det inte finns tillräcklig bevisning för att du skulle kunna fällas till ansvar. Sammantaget bedömer jag risken för att du skulle fällas för brottet som liten.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Är det tillåtet att fotografera i butiker och gallerior?

2020-01-16 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Eftersom jag är en före detta proffsfotograf och tidigare medlem i Svenska Fotografers Förbund har jag alltid litat på deras jurist när det gäller lag och rätt för fotografen.Nu är vi, jag och några andra fotografer, emellertid inte helt eniga huruvida en butiksägare eller dess representant kan förbjuda fotografering i butik. Enligt Svenska Fotografers Förbunds jurist Thomas Riesler är det inte en brottslig handling att fotografera i en galleria/butik som har fotoförbud, men att ägaren har möjlighet att avhysa fotografen. Tilläggas ska att även tidningen Kamera & Bild och Göran Segeholm är av samma uppfattning som Svenska Fotografers Förbund.De, i diskussionen, som har annan åsikt än vad jag har hänvisar till följande prejudikat från 1995 som handlar om olaga intrång.https://lagen.nu/dom/nja/1995s84Jag undrar hur ni ser på detta och vad ni anser vara rätt och fel i denna frågan?Vänliga hälsningar och tack så mycket
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Fotografering i en butik är otillåtet om markägaren beslutar om detNär det gäller fotografering på privat mark, såsom i en galleria eller i en butik, gäller som utgångspunkt det markägaren har beslutat om. Det följer av en princip att markägare har rätt att besluta om vad som ska gälla på dennes mark. En butiksägare (och i förlängningen personalen) har därför rätt att besluta om fotoförbud i butiken och att be den som bryter mot förbudet att lämna butiken. Däremot gäller att du, så länge det inte finns en skylt om fotoförbud, eller fram tills det att någon påtalar för dig att det inte är tillåtet att fotografera, kan utgå från att det är tillåtet att fotografera.Det är dock inget brott att fotografera eller vistas i en butik eller galleria, trots förbudFör att fotografering ska vara brottsligt, krävs främst situationer då det skulle vara kränkande på ett sätt som gör att omfattas av brottet kränkande fotografering (4 kap. 6 a § brottsbalken), att det sker i strid mot skyddslagen (7 § skyddslagen) eller att det görs i en domstol. I vissa fall kan fotografering leda till ansvar för ofredande eller sexuellt ofredande. Ingen av dessa situationer föreligger typiskt sett när någon fotograferar i en butik eller i en galleria.Gällande frågan om olaga intrång, kan sägas att brottet aktualiseras då någon obehörigen tar sig in i, eller stannar kvar på, en plats som inte är någons hem (i vilket fall det då skulle röra sig om hemfridsbrott) (4 kap. 6 § brottsbalken). Rättsfallet du nämner (NJA 1995 s. 84), där personen inte dömdes för olaga intrång, bör tolkas som att lokaler som visserligen ägs av någon privat, men dit allmänheten har fritt tillträde (såsom en galleria eller butik) inte kan leda till att en person gör sig skyldig till olaga intrång genom att befinna sig på platsen, trots förbud från ägaren. Det har förvisso i sig inget att göra med huruvida det är tillåtet att fotografera eller inte.Så, även om butiksägaren förbjuder en person att vistas eller fortsätta fotografera på platsen, bör det som utgångspunkt inte vara brottsligt att likväl stanna kvar och fortsätta eller gå tillbaka in igen.Det ska dock sägas att om det upplevs som att personen stör ordningen kan vissa ordningsfrågor uppstå och då vilka medel markägaren i sådant fall har att tillgripa. En butiksägare bör ha begränsade möjligheter att tillgripa våld mot en person som fotograferar i dennes lokaler.SammanfattningEn markägare har rätt att bestämma över vad är tillåtet på dennes mark, varför det, om markägaren bestämmer det, är otillåtet att fotografera i en butik eller galleria. Det är dock inte brottsligt (såvida fotograferingen inte är kränkande eller det rör sig om ett annat undantagsfall) och det är svårt att säga vilka de egentliga konsekvenserna skulle bli om en person bryter mot markägarens beslut om fotoförbud, annat än att markägaren har rätt att be personen lämna platsen.Det råder i vart fall inget generellt förbud mot, eller att det skulle vara brottsligt, att fotografera i gallerior eller butiker.Hoppas detta var svar mot din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Möjligheter att åtala arbetsgivare för förtal

2019-12-29 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej Jag har blivit utsatt för förtal av min arbetsgivare som på grund av dessa anklagelser mot mig nu förflyttat mig till en annan verksamhet där jag har sämre arbetstider och därav går ned i lön då jag mister mitt ob. Jag står anklagad för att ha kört över mina kollegor på min arbetsplats. haft en attityd som påverkat övriga negativt, vart en informell ledare på arbetsplatsen men med negativ inverkan på övriga anställda. detta påstår min chef att det framkommit via en sammanställning där vi som personal fick träffa en konsult då vi alla mådde dåligt på arbetsplatsen för ca 8 månader sedan. Mina kollegor står bakom mig och känner inte igen sig av denna beskrivning av mig, dom har gjort skrivelser hela vägen i chefsledet och frånsäger sig att dom står bakom anklagelserna men utan gehör. Normalt när något rör en medarbetare så får man möjlighet att bemöta anklagelserna via ett kontroll av faktasamtal och om det där visar sig att man gjort något fel får man en möjlighet att förbättra sig på sin arbetsplats. Detta har helt frångåtts i mitt fall utan jag vart inkallad på samtals möte och direkt förflyttad till en annan verksamhet utan att på något sätt få möta anklagelserna. jag har vart på min arbetsplats i 4 år och har inget negativt som kan påverka. Jag har tidigare vart en uppskattad medarbetare och bla blivit handvald av chefsgrupp till olika utbildningar. Facket är inkopplat men dom rör inte så mycket i frågan angående förtal. är detta en fråga jag själv kan driva?
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Den som lämnar uppgift för att utsätta någon för andras missaktning kan göra sig skyldig till förtalEnligt brottsbalkens regler gör sig den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller på annat sätt lämnar uppgift som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning, skyldig till förtal (5 kap. 1 § brottsbalken).Förtal hör under enskilt åtalEftersom förtal är ett brott, kan du polisanmäla din arbetsgivare för förtal. Huvudregeln är dock att åklagare inte väcker åtal för förtal, om det inte föreligger särskilda omständigheter, utan brottet faller vanligtvis under vad som kallas "enskilt åtal". Istället ligger då initiativet för att väcka åtal hos målsäganden och det är alltså upp till dig att föra talan i domstol. Det gör du genom att lämna in en stämningsansökan till en domstol enligt rättegångsbalkens regler.En risk med att föra enskilt åtal är att civilrättsliga regler gäller, vilket innebär att i fall du förlorar målet, kan du få betala motpartens rättegångskostnader. Det är en kostsam o h komplicerad process att driva enskilt åtal, och du bör överväga noga innan om du tycker att det är värt det. Mitt rådDet är möjligt att driva frågan om förtal på egen hand. Mitt råd till dig är att du i första hand anmäler brottet till polisen och ser om det kan tas upp till åtal. I annat fall har du möjlighet att föra talan själv, men då bör du först rådgöra med en jurist, för att avgöra om det är rätt beslut att driva frågan vidare.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Penningtvättsbrott när den misstänkte inte känt till var pengarna kom ifrån samt varit hotad

2019-12-27 i Övriga brott
FRÅGA |Hej mitt barn som är 15 fick medans vi satt och fikade hemma Swish från en okänd på två belopp, sammanlagt 14000. Han visade mig direkt och blev orolig, sen kom det två personer i en bil hem till oss och krävde att han skulle följa med och ta ut pengarna, då var klockan 23.30, och vi alla upplevde situationen som hotfull, jag lyckades få iväg personerna, genom att säga att banken har spärrat hans konto, nu var det jag som gjorde det direkt, efter det när vi trodde han lagt sig, har dessa personer skrivit till honom på Messenger och fått honom att swisha över 5000 av dessa pengar, maxgränsen för Swish, tydligen blev inte Swish spärrat när jag spärrade kontot och kort, värt att tillägga är att han har en uttagsgräns på 1000 kronor om han skulle ha följt med. Direkt på morgon ringer jag polisen, ger regnummer på bilen samt namn på de som skrivit till honom på Messenger. Visade sig att en äldre halv-bekant tidigare hade frågat om hon kunde föra över en mindre summa pengar som han kunde ta ut, så hon påstått sig tappat sitt bankkort. Sambandet här är oklart, då pengarna inte kom från henne. Även hennes namn har vi gett till polisen, pengarna visade sig komma från ett bedrägeri med avsevärt större summa än det som kom in på hans konto. Polisen jag pratade med ett par gånger tyckte att han inte borde bli åtalad för något, men nu långt senare, blev vi kallade till förhör och han är nu misstänkt för penningtvättsbrott. Vad kan hända?
Gustav Östlund |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att ta ut eller skicka pengar åt någon som har fått pengarna genom bedrägeri kan utgöra penningtvättsbrottDen som överlåter, förvärvar, omsätter, förvarar eller vidtar annan åtgärd med egendom som härrör från brottslig verksamhet, med syfte att dölja pengarna eller annars deltar i transaktioner som utförs för skens skull, gör sig skyldig till penningtvättsbrott (3 § lagen om straff för penningtvättsbrott). Att en person tar ut pengar åt en person som har fått pengarna genom ett bedrägeri, är en gärning som faller inom ramen för penningtvättsbrott. Att "swisha pengarna vidare" istället för att ta ut dem, skulle även det kunna ses som en handling i ett led som syftar till att dölja pengarna.För att en gärning ska vara brottslig krävs uppsåtEn förutsättning för att någon ska fällas för brott, är att personen har haft uppsåt att begå brottet. För det krävs antingen avsikt att begå brottet, eller insikt om vad det är för handling man vidtar. Det är därför som utgångspunkt i sig inte brottsligt att ta ut någon annans "smutsiga" pengar, om man inte känner till var pengarna kommer ifrån. Att en person får pengar på sitt konto, vilka denne ska ta ut åt en "halv-bekant" är dock en omständighet som kan tala för att den misstänkte har uppsåt att begå penningtvättsbrott, eftersom denne kan ha insikt om, eller vara likgiltig inför förverkligandet av brottet.Otillåtna gärningar begångna under tvång är inte brottsliga om de är försvarligaDet ska också tilläggas att otillåtna gärningar begångna under tvång inte alltid är att se som brottsliga. Om en person är tvingad att begå ett brott aktualiseras brottsbalkens bestämmelser om nöd och nödvärn, vilket kan rättfärdiga att en person har begått en brottslig gärning (24 kap. 4 § brottsbalken). I fråga om nöd är det tillåtet att begå en brottslig gärning, så länge det inte är oförsvarligt. Att swisha pengar till någon annan och därmed eventuellt göra sig skyldig till penningtvättsbrott, efter att personer har kommit hem och hotat en, bör beroende på omständigheterna kunna ses som försvarligt. Däremot verkar inte en sådan nödsituation ha förelegat när ditt barn gick med på att ta emot pengarna.SammanfattningDet är många komplexa omständigheter i fallet som gör det väldigt svårt att utan någon större utredning bedöma vad som kommer att ske. Det finns dock en beaktansvärd risk för att det inträffade kan leda till åtal. Med hänsyn till ditt barns låga ålder och omständigheterna i övrigt bör dock, om det leder till åtal och fällande dom, straffet bli mycket lågt.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.Vänligen,

Våldtäkt efter att gärningsmannen tagit strupgrepp så att målsäganden blivit medvetslös

2020-01-29 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Jag har i nära relation med en manBlivit utsatt för samlag jag inte samtyckt till utan tvingades, på rygg fick jag min arm upptryckt hårt mot skuldran o sedan togs grepp runt halsen så jag tappa medvetandet, efteråt har han fullbordat samlaget fast jag tappa medvetandet, fick skada på arm, smärta o hosta i flera dagar på halsenEfter dettaStal han min mobil, skicka till flera personer innehåll ur min mobil, vilket gjorde enorm skada, han kontaktat omgivning med osanning vilken lett till stora problem, emot tar massa hot, han har olovligen gått in i min bostad och han hotar med o förstöra mitt livGår sen 4 veckor sjukskriven pga skada o psykiskt pga dettaLäkare har dokumenterat händelsen men jag har inte vågat anmäla, helt enkelt rädd för min o min familj och vad han är kapabel avHur ser detta ut juridiskt?
Gustav Östlund |HejTack för att du vänder dig till Lawline med din frågaPersonen har gjort sig skyldig till våldtäkt, sannolikt grov våldtäktEn person som har samlag med någon annan utan dennes samtycke gör sig skyldig till våldtäkt (6 kap. 1 § 1 st. brottsbalken). Straffet är fängelse i lägst två år och högst sex år. Personen har otvivelaktigt gjort sig skyldig till våldtäkt, åtminstone av normalgraden eftersom du inte gett ditt samtycke.Eftersom personen har har brukat särskilt mycket våld mot dig, till en sådan grad att du blivit medvetslös under angreppet, talar mycket för att personen har gjort sig skyldig till grov våldtäkt. Enligt lagen ska vid bedömningen av om brottet är grovt bland annat särskilt beaktas om gärningsmannen använt våld eller hot som varit av särskilt allvarlig art eller om gärningsmannen visat särskild hänsynslöshet och råhet (6 kap. 1 § 3 st. brottsbalken). Straffet för grov våldtäkt är fängelse i lägst fem år och högst tio år. Att personen tagit strupgrepp på dig så att du förlorat medvetandet och därefter fortsatt samlaget, är sådant livsfarligt våld som bör leda till att brottet är att betrakta som grovt.Eftersom våldet har varit en faktor i våldtäkten, bör inte vid sidan av det även dömas för misshandel eller grov misshandel, utan det tas in i straffvärdebedömningen och bedömningen av om brottet ska vara att se som grovt.Personen har gjort sig skyldig till stöld eller egenmäktigt förfarande samt förtalAtt pr har tagit din mobil utan lov innebär att han har gjort sig skyldig till stöld (8 kap. 1 § brottsbalken), alternativt egenmäktigt förfarande (8 kap. 8 § brottsbalken).Genom att skicka innehållet i din mobil till andra och spridit uppgifter om dig för att orsaka skada, har han sannolikt gjort sig skyldig till förtal (5 kap. 1 § brottsbalken).Brotten är i sammanhanget mindre allvarliga men kan i sig leda till böter eller kortare fängelsestraff.Personen har gjort sig skyldig till olaga hot och hemfridsbrottHar personen hotat om att utsätta dig för en brottslig gärning, har han gjort sig skyldig till olaga hot (4 kap. 5 § brottsbalken). Har personen använt vapen eller om hotet ananrs varit av hänsynslös eller farlig art kan det vara att betrakta som grovt. Straffet för olaga hot är böter eller fängelse i högst ett år. Straffet för grovt olaga hot är fängelse i lägst nio månader och högst fyra år.Det är också hemfridsbrott att olovligen gå in i någon annans bostad (4 kap. 6 § brottsbalken), vilket kan leda till böter.Det kan röra sig om grov kvinnofridskränkningDet kan också vara värt att nämna att brottet grov kvinnofridskränkning skulle kunna aktualiseras här. Enligt bestämmelsen kan den som bland annat begår våldsbrott, hot och sexualbrott mot en närstående och gärningarna varit ett led i en upprepad kränkning av personens integritet och varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla, göra sig skyldig till grov kvinnofridskränkning (4 kap. 4 a § 2 st. brottsbalken). För att det ska vara fråga om grov kvinnofridskränking krävs att ett ska finnas ett tidsmässigt samband mellan gärningarna. Ju allvarligare gärningarna är, desto färre gärningar krävs för att de ska anses som upprepade. Det är möjligt att personen har gjort sig skyldig till grov kvinnofridskränkning.BevisningFör en person som har blivit utsatt för brott, i synnerhet sexualbrott, är det viktigt att säkra bevisning för att säkerställa att personen kan bli fälld för brottet. Att en läkare har dokumenterat händelsen är ofta väldigt bra för att få fram bevisning. Det är också en bra idé att spara meddelanden och olika sorters föremål som knyter personen till brotten.Du har rätt till skadeståndEftersom du har utsatts för personskador, både fysiska och psykiska, på grund av gärningarna, har du rätt till ersättning för dina skador (2 kap. 1 § skadeståndslagen).SammanfattningDet råder inget tvivel om att mannen har gjort sig skyldig till allvarliga brott, i första hand våldtäkt som troligtvis också är att se som grov eftersom gärningsmannen har använt sig av livsfarligt våld och visat särskild hänsynslöshet.Det finns som du märker en rad brott han kan ha gjort sig skyldig till som uppgår till flera års fängelse men det är svårt att utan en närmare utredning säga exakt vilka och vilket straff gärningarna motsvaras av. Eftersom du har besökt läkare som har dokumenterat händelsen kan det finnas goda möjligheter att få personen fälld. Mitt råd till dig är att du polisanmäler händelsen.Om du behöver stöd kan du kontakta Kvinnofridslinjen, som är en nationell stödtelefon för personer som har utsatts för hot eller våld, och som kan ge dig råd om hur du ska gå till väga.Jag beklagar det inträffade. Hoppas ändå det här var svar på din fråga och har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Måste den som har en Facebooksida ta bort rasistiska inlägg?

2020-01-14 i Övriga brott
FRÅGA |Hej. Jag har hört att personer kan bli åtalade för hets mot folkgrupp även om de inte själva sprider uttalanden. Tex om någon har en Facebooksida där andra personer skriver rasistiska saker öppet på en annans sida (kommentarerna inte riktade till personen som har Facebooksidan) och personen som har Facebooksidan inte raderar kommentarerna. Stämmer det?
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad som gäller för den som exempelvis administrerar en Facebooksida, där andra personer tillåts uttala sig på sätt som utgör hets mot folkgrupp är något oklart, och det finns ingen tydlig vägledning på området.En person har dömts för att inte ha rensat FacebookinläggI en uppmärksammad dom från 2019 dömdes en person för brott för att denne hade låtit folk göra grovt rasistiska inlägg (som utgjorde hets mot folkgrupp) i sin facebookgrupp, utan att personen hade tagit bort inläggen. Personen dömdes dock inte för hets mot folkgrupp utan istället för brott mot lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (som också kallas BBS-lagen).Den som tillhandahåller en facebooksida ska ta bort andras brottsliga inläggEnligt lagen ska den som tillhandahåller en "elektronisk anslagstavla" (vilket kan vara en facebooksida eller facebookgrupp) ta bort eller förhindra vidare spridning av meddelanden som utgör vissa brott (5 § BBS-lagen). Sådana meddelanden kan vara rasistiska inlägg som utgör hets mot folkgrupp. Det är alltså administratörens ansvar att ta bort sådana inlägg.Det krävs att inläggens innehåll uppenbart utgör något av de brott som nämns i paragrafen. Om det rör sig om mer tveksamma fall, kan inte administratören göra sig skyldig till brott.Den som inte tar bort sådana meddelanden i tid kan dömas till böter eller fängelseDen som inte tar bort sådana inlägg, uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader, och, om brottet är grovt, fängelse i högst två år (7 § BBS-lagen).Det krävs med andra ord inte att administratören omedelbart tar bort sådana kommentarer, eftersom det inte är grovt oaktsamt att vänta tills man får tillfälle att gå in på sidan. Administratören bör dock inte vänta för länge. I fallet med personen som dömdes under förra året, rörde det sig om åtta kommentarer som uppenbart utgjorde hets mot folkgrupp och att administratören hade uppsåt att inte ta bort sex av dem och varit grovt oaktsam med att inte ta bort två meddelanden. Personen dömdes till villkorlig dom och böter.SammanfattningÄven om rättsområdet för tillfället är någorlunda oklart, bör slutsatsen kunna dras att den person som har en Facebooksida eller liknande, men som inte tar bort uppenbart rasistiska inlägg från andra personer som publiceras på sidan, kan göra sig skyldig till brott mot lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Tillstånd att importera alkohol efter ha gjort sig skyldig till ringa narkotikabrott

2019-12-28 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej Jag är en skötsam man som har 2barn och är gift. Jag driver ett företag där jag importerar vin o sprit till Sverige. Jag har inge brott i min register. Jag blev tagen av polisen med 0,15gram kokain på en fest i Stockholm. Finns de ett risk att jag blir av med mitt företag Eftersom jag jobbar med alkohol. Och vad är mitt maximalt straff jag kan få.
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att få importera alkohol måste du vara godkänd av SkatteverketFör att i ditt företag få importera alkoholdrycker till Sverige måste du vara godkänd antingen som upplagshavare eller registrerad varumottagare enligt reglerna om alkoholskatt. En ansökan görs hos Skatteverket och det är också lämpligen Skatteverket som ska besvara frågor gällande tillståndet. Det är med andra ord inte samma regler som gäller för import av alkoholhaltiga drycker som vid servering av sådana.Ett godkännande som upplagshavare kan återkallas antingen på grund av att man själv begär det eller på Skatteverkets eget initiativ. Skatteverket anger ekonomisk brottslighet, misskötsamhet med deklarationer, skatteinbetalningar, affärsbokföring, lagerbokföring, skyldigheten att anmäla förändringar eller liknande som grunder för att återkalla godkännandet. Det nämns med andra ord inget om annan brottslighet än ekonomisk brottslighet. Godkännandet att importera alkoholhaltiga drycker bör därför inte påverkas av att du döms för ringa narkotikabrott, men vill du vara på den säkra sidan bör du själv ta kontakt med Skatteverket och fråga.Att inneha 0,15 gram kokain innebär ringa narkotikabrottAtt inneha kokain innebär att man gör sig skyldig till narkotikabrott. När det gäller just kokain innebär ett innehav på under 0,6 gram vanligtvis att man gör sig skyldig till narkotikabrott av ringa grad. Du ligger med andra ord ganska klart inom gränsen för vad som utgör ringa narkotikabrott. För ringa narkotikabrott är det lägsta straffet böter och det maximala straffet fängelse i sex månader (2 § narkotikastrafflagen).Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Straff för innehav av 145 gram cannabis

2019-12-22 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej,Vad är det för straff på 145g hasch?
Gustav Östlund |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Den som innehar mellan 50 gram och 5 kg cannabis brukar vanligtvis göra sig skyldig till narkotikabrott av normalgraden. I straffskalan för narkotikabrott av normalgraden ingår fängelse i högst tre år (1 § narkotikastrafflagen). Det är svårt att säga med säkerhet vilket straff du kommer få, eftersom det är en domstol som ska göra den bedömningen och en helhetsbedömning ska göras. Du bör dock ligga relativt lågt i straffskalan. Regelmässigt ligger straffvärdet för ett innehav av 150 gram cannabis på ungefär 2 månader, men det kan variera beroende på omständigheter i det enskilda fallet.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.Vänligen,