Är det tillåtet att bära fickkniv på allmän plats?

2019-07-29 i Övriga brott
FRÅGA |HejJag har läst att knivbladets längd påverkar oxå, och att en "gräns" ska vars 7cm.Jag har "alltid" en i mina ögon fickkniv (fällkniv) i min ryggsäck. Bladet är under 7cm om jag mätt rätt.Jag har ju inte ryggsäcken på konsert, pub eller liknande. En när jag ska handla för att slippa betala för påsar och spara på miljön. Är det problem att bära kniven på detta sätt? Eller kan jag istället byta till en "multitool" med tång och annat? Är der mindre provokativt eller liknande? Fick kniven har ofta kommit till användning inkl julklapps inslagning i butik för att krulla snöret. Tack på förhand. MVH Staffan Jävermo
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Knivar får inte användas på allmän platsSom huvudregel är det inte tillåtet att använda knivar, andra stick- och skärvapen eller liknande föremål på allmän plats (1 § knivlagen). Som allmän plats menas inte bara det som enligt ordningslagen benämns offentlig plats, utan även andra områden och lokaler dit allmänheten har tillträde, t.ex. butiker.Undantag om innehavet är befogatFrån huvudregeln finns det två undantag. För det första gäller förbudet inte om föremålet enligt särskilda föreskrifter ingår i utrustning för en viss tjänst eller uppdrag, d.v.s. om exempelvis batonger bärs med stöd av reglementsenlig befogenhet av polis, väktare eller ordningsvakter.Enligt ett andra undantag gäller inte förbudet om innehavet av kniven med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter är att anse som befogat. För att avgöra om innehavet är befogat eller inte, måste en helhetsbedömning göras. T.ex. spelar storleken på kniven och vad kniven ska användas till roll. Generellt kan sägas att det inte är tillåtet att allmänt bära kniv om det inte görs sammanbundet med något legitimt användande. Dock kan det vara tillåtet att bära en kniv om den är av mindre storlek även om den inte ska användas eller har använts.I en dom från 2016 har HD uttalat att det i de flesta fall är tillåtet att bära en mindre kniv, som en pennkniv. Endast om det finns speciella omständigheter som innebär en mera påtaglig risk för att kniven kommer att användas som vapen, omfattas sådana mindre knivar av förbudet (NJA 2016 s. 30 punkt 24). Det kan till exempel vara en dålig idé att bära en sådan kniv i situationer då det finns risk att våldshandlingar kan inträffa, som nattetid i miljöer där andra alkoholpåverkade personer uppehåller sig. Det bör inte heller vara tillåtet att bära en sådan kniv på skolområden, nöjestillställningar, idrottsevenemang eller andra sammanhang där många människor uppehåller sig samtidigt.Domen kan med andra ord tolkas som att det i vardagssituationer är tillåtet att bära en mindre kniv, såsom en pennkniv eller en mindre fickkniv utan att det skulle omfattas av knivförbudet. Det finns ingen regel som anger en fast gräns för hur stor kniven får vara utan det måste göras en helhetsbedömning i varje fall. Vad gäller just fickknivar har det i förarbeten och lagkommentarer endast uttalats att det ska röra sig om en mindre fickkniv, utan att det har besvarats exakt vad det är. Min bedömning är att en fickkniv med ett blad på 7 cm ligger på gränsen för vad som skulle vara tillåtet. Det kan därför vara en god idé att använda en fickkniv med ett något mindre blad, särskilt om du vardagligen bär runt kniven utan någon planerad användning av den.SammanfattningDet är i de allra flesta fall tillåtet att bära en kniv av mindre slag, såsom en pennkniv eller mindre fickkniv, även om den inte ska användas då eller medföras till eller från ett användande. Endast om det finns speciella omständigheter som gör att det finns en mera påtaglig risk för att kniven kommer användas för vapen, är det otillåtet. Vad som just räknas som en mindre fickkniv är inte helt tydligt och för att vara på den säkra sidan kan det vara en bra idé att använda en kniv med ett något mindre blad än den du har.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Grov olovlig körning och flera trafikbrott sedan tidigare

2019-04-05 i Trafikbrott
FRÅGA |hej jag åkte dit 2018 april för rattfyleri och tog straffet med att köra med alkolås.senare 2019 åkte jag dit för fortkörning körde 52km/H på 30 väg indraget 2månader.sen 1månad senare åkte jag dit för olovlig körning och 2v senare för grov olovlig körning.vad kan jag få för straff och vad händer med mitt körkort?
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag uppfattar din fråga som att du tidigare har dömts för olika trafikbrott och att du nu har åkt fast för grov olovlig körning. Nu undrar vilket straff du riskerar att få och vad som kan hända med ditt körkort.Mest troligt att du får böterOlovlig körning av normalgraden är ett brott som endast kan resultera i böter. Straffet för grov olovlig körning kan däremot vara fängelse, där straffvärdet uppgår till som högst sex månader (3 § lagen om straff för vissa trafikbrott). Att fängelse ingår i straffskalan betyder dock inte att påföljden alltid blir fängelse.Normalt är att påföljden för den som för första gången döms för grov olovlig körning inte ska bestämmas till fängelse. Hovrätten har uttalat att för fängelse krävs att personen vid upprepade tillfällen, med högst två års mellanrum, har dömts för grov olovlig körning eller att andra försvårande omständigheter gör brottet särskilt allvarligt (RH 2017:35).Att du vid flera tillfällen inom kort tid har dömts för olika trafikbrott ökar risken för att du kan få fängelse. Däremot bör de tidigare trafikbrotten inte anses vara så allvarliga att det har någon större påverkan. Jag bedömer risken för att du ska få fängelse som liten och att det är mest sannolikt att du istället får dagsböter.Du kan få körkortet indraget ytterligare tidJag uppfattar det som att när du åkte fast hade du körkortet indraget på grund av din tidigare fortkörning och eventuellt din tidigare olovliga körning. Om du får ditt körkort indraget bestämmer Transportstyrelsen en spärrtid, som är den tid ditt körkort ska vara återkallat. Du kan räkna med att spärrtiden på ditt körkort kommer att förlängas med flera månader. Om spärrtiden bestäms till över tolv månader måste du göra ett nytt körkortsprov för att få tillbaka ditt körkort.SammanfattningDet finns en risk att du kan få fängelse, men den är liten. Allra mest troligt är att du får betala böter. Transportstyrelsen kommer sannolikt förlänga spärrtiden på ditt körkort ytterligare.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.Vänligen,

Straff och skadestånd för att repa någons bil

2019-05-17 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |HejMin före detta kille har repat min bil på båda sidorna. Han har erkännt brottet på ungefär 50 sms och samtal. Jag tänker polisanmäla han och samt söka om besöksförbud(pga tidigare hot och händelser)Älskar hans son jättemycket, vill inte att han ska hamna i fängelse pga sonen, vad kan straffet bli för honom ?Vad får jag ut i skadestånd? är det ersättningssumman av skadan + eller ska han betala dagsbötessumman till mej?
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag uppfattar din fråga som att din före detta kille har repat din bil och nu undrar du vilket straff han kan få och vad du kan få i skadestånd.Personen har gjort sig skyldig till skadegörelseDen som förstör eller skadar egendom till men för någon annans rätt ska dömas för skadegörelse (12 kap. 1 § brottsbalken). Är brottet att med hänsyn till skadans obetydlighet och övriga omständigheter att anse som ringa, döms i stället för ringa skadegörelse (12 kap. 2 § brottsbalken).Utifrån din beskrivning bedömer jag det som att personen har gjort sig skyldig till skadegörelse av normalgraden. Det är också sannolikt att personen kommer att dömas för brottet eftersom det verkar finnas gott om bevisning genom skadorna på bilen och de meddelanden ni har skickat till varandra.Den som döms för skadegörelse ska dömas till böter eller fängelse i högst två år. Vanligtvis resulterar en dom för skadegörelse i böter och det krävs ganska mycket för att skadegörelse av normalgraden ska resultera i fängelse (se NJA 2000 s. 432). Det som kan medföra en strängare påföljd är om skadegörelsen har skett systematiskt, varit planerad eller om den utförts på ett hänsynslöst sätt.Med hänsyn till skadans art och övriga omständigheter bedömer jag att skadegörelsen i sig inte bör leda till fängelse, utan stanna vid böter. Det är dock svårt att i förhand säga precis vad straffet kommer att bli, särskilt när det kan ha inträffat en del andra händelser också.Enskilt anspråk med anledning av brottGenom att repa din bil har personen vållat dig en sakskada. Du har rätt att få ut lika mycket i skadestånd som det kostar dig att reparera skadorna på bilen.Skadeståndet utgörs inte av bötesbeloppet utan sker efter en separat talan som innebär att personen får betala skadestånd utöver det eventuella bötesbeloppet. En sådan talan om enskilt anspråk kan du som målsägande föra tillsammans med åklagaren i samband med åtalet för brottet (22 kap. 1 § rättegångsbalken). Detta gör du enklast genom att du i din polisanmälan (eller i direkt kontakt med åklagare) säger att du vill ha skadestånd för de skador som orsakats genom brottet och åklagaren kommer då föra talan om skadestånd åt dig (22 kap. 2 § rättegångsbalken).Personen kan då dömas till att både betala böter som ett straff och skadestånd för att ersätta skadorna på bilen. Skadeståndet är det som går till dig.Angående tidigare hot och andra händelserDu beskriver i din fråga att personen har utsatt dig för tidigare hot och andra händelser. Är det så att du har utsatts för hot om våld kan personen mycket väl ha gjort sig skyldig till olaga hot vilket är ett brott som kan resultera i böter eller upp till ett års fängelse (4 kap. 5 § första stycket brottsbalken). Är brottet grovt sätts straffet till fängelse i lägst nio månader och högst fyra år (4 kap. 5 § andra stycket brottsbalken). Om personen vid upprepade tillfällen har utsatt dig för brott eller bryter mot kontaktförbud, kan personen dömas för grov kvinnofridskränkning (4 kap. 4 a § brottsbalken). Brott som olaga hot och skadegörelse kan leda till att personen gör sig skyldig till grov kvinnofridskränkning, om det sker upprepade gånger och bedöms vara tillräckligt grovt.Är det så att du har blivit hotad rekommenderar jag att du gör en polisanmälan om det. Du kan även kontakta socialtjänsten om du känner att du vill ha särskilt stöd, t.ex. genom rådgivning eller stödsamtal. Du kan även få råd och stöd via Kvinnofridslinjen.SammanfattningOm personen döms för skadegörelse är det mest troligt att han får betala böter. Det är dock inte uteslutet att det kan leda till fängelse. Vill du få skadestånd kan du i din polisanmälan säga att du vill få ersättning för skadorna på bilen och åklagaren kommer då föra en skadeståndstalan i samband med åtalet för brottet. Personen får då betala både eventuell böter och skadestånd.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.Vänligen,

Avräkning av häktestid från fängelsestraff

2019-03-15 i Påföljder
FRÅGA |Min bror har fått 1 år, 8 månader i fängelsestraff och har suttit häktad i en månad nu. Hur länge kommer han sitta sammanlagt? Och dras den tiden han suttit häktad av också?
Gustav Östlund |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du undrar hur lång tid din bror kommer att avtjäna sitt straff i fängelset och om den tid han har suttit häktad avräknas från fängelsestraffet.Tid i häktet räknas som avtjänad tidHar den som blivit dömd till fängelse varit frihetsberövad i minst 24 timmar i sträck, ska den tiden räknas av från fängelsestraffet (19 a § strafftidslagen). Man kan se det som att den frihetsberövade personen då redan har avtjänat en del av sitt straff. Eftersom din bror har varit häktad i en månad, ska en månad från det slutliga fängelsestraffet dras av.Villkorlig frigivning efter två tredjedelar av straffetHuvudregeln när någon har dömts till ett tidsbestämt straff i fängelse är att den dömde ska friges villkorligt efter att ha avtjänat två tredjedelar av sitt fängelsestraff (26 kap. 6 § brottsbalken). De fall det inte kan bli aktuellt med villkorlig frigivning är om det föreligger synnerliga skäl som talar emot det. Då kan den villkorliga frigivningen skjutas upp. Sådana skäl kan finnas om den som avtjänar sitt fängelsestraff vid upprepade tillfällen begår allvarliga överträdelser av lagar, regler och de föreskrifter som gäller för anstaltens ordningsregler. Däremot innebär enstaka överträdelser eller mindre allvarliga överträdelser normalt inte att det finns synnerliga skäl mot villkorlig frigivning.Kort sagt går att säga att så länge personen inte missköter sig allvarligt friges personen villkorligt efter två tredjedelar av tiden. I ditt fall bör beräkningen bli så att din bror att friges efter cirka tolv månader och tio dagar. Det vill säga två tredjedelar av fängelsestraffet 20 månader är 13 månader och tio dagar. Därefter avräknas den månad din bror redan har suttit i häktet, vilket innebär att cirka 12 månader och 10 dagar återstår.Din bror kommer att vara på minst ett års prövotidEn person som har fått villkorlig frigivning är under resterande tiden av straffet på en prövotid (26 kap. 10 § brottsbalken). Prövotiden är dock minst ett år. Under prövotiden ska personen vara skötsam och efter förmåga försörja sig själv (26 kap. 14 § brottsbalken).SammanfattningEn person som har dömts till fängelse friges vanligtvis villkorligt efter två tredjedelar av tiden. Eftersom din bror har suttit häktad i en månad ska dessutom en månad av det fängelsestraffet anses vara avtjänat. Det bör därför återstå ungefär 12 månader och 10 dagar av fängelsestraffet.Vänligen,