Vad är straffet för smuggling av icke-narkotikaklassade läkemedel?

2020-01-15 i Narkotikabrott
FRÅGA |Vad är straffet för smuggling av mediciner som inte är narkotikaklassade?
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Bestämmelser om smuggling finns i Lagen om straff för smuggling. Den som för in vissa läkemedel till Sverige utan tillstånd kan dömas för smugglingsbrott. Det kan dock finnas olika restriktioner beroende på vilket läkemedel det är, vilket land det kommer ifrån och hur det ska föras över gränsen. Straff för smugglingsbrottFör den som döms till smugglingsbrott är straffet böter eller fängelse högst 2 år (3 § smugglingslagen). Därav utdöms vid ringa brott alltid böter (4 § smugglingslagen) eller om brottet bedöms som grovt fängelsestraff om lägst 6 månader och högst 6 år (5 § smugglingslagen). Vid grovt brott föreligger ofta organiserad brottslighet. StraffbedömningenBedömning som görs av domstolen tittar på de individuella omständigheterna exempelvis vilken typ av läkemedel det är och hur stora mängder som införts i landet. Det är därför svårt för mig att ge ett mer specifikt svar på din fråga. Sammanfattningsvis, beroende på vilket läkemedel det är och varifrån det smugglas ifrån kan straffet bli böter eller upp till fängelse i 6 år. Jag hoppas detta gav svar på din fråga. Vänligen,

Hur länge finns jag med i belastningsregistret?

2019-11-17 i Påföljder
FRÅGA |Dömdes sep 2012 till grovkvinnifridskräkning,Blev placerad på ett behandlingshem. Har skött mig sen dess. Hur länge finns jag i registret? Tack på förhand.
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som hur länge du kommer att finnas med i polisens belastningsregister. Hur länge en person som har begått brott är med i registret står i gallringsreglerna i lagen (1998:620) om belastningsregister. Tiden för hur länge en person är registrerad beror på vilken brott som har begåtts samt hur länge straffet utdömdes till. I 16 § i ovan nämnda lag beskrivs situationer där gallring (det vill säga när en person tas bort från registret) ska ske direkt ex. om personen har avlidit eller också ifall domen har ändrats efter överklagan eller undanröjts. I 17 § beskrivs de olika tidslängderna för registrering beroende på olika brott. Straff som gallras från registret 10 år efter att straffet avtjänats är exempelvis vid fängelsestraff eller rättspsykiatrisk vård. Andra straff innebär att gallring sker 10 år efter domen/ beslut exempelvis villkorlig dom, skyddstillsyn och viss vård. Mindre allvarliga straff kan tas bort redan efter 5 år efter domen eller beslutet. Förutom några undantag, så är den längsta tid som en person finns med i belastningsregistret 20 år. Jag vill inte ge dig något direkt svar hur länge ditt namn kommer finnas med i registret då jag inte har tillräckligt med information för att veta säkert vilken kategori ditt straff hamnar i. Om du vill titta upp det själv rekommenderar jag att du tittar på polisens hemsida här där de listar upp de olika tiderna och vilka straff som gäller för varje. Jag hoppas att detta gav svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Hur lång tid innan jag får min häktningsersättning?

2019-05-06 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej, skickade in ansökan om skadestånd då jag satt häktad 2v . Skickade in ansökan i januari hur lång tid dröjer det innan skadeståndet kommer
Erica Lager |Hej!Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ersättning efter häktningstid regleras i lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövande och andra tvångsåtgärder. På Justitiekanslerns hemsida beskrivs handläggningstiden av en ansökan vara ungefär 6 månader innan ett beslut fattas. Beslutet ska sedan meddelas till dig och sedan kan du få ut din ersättning cirka 10 dagar efter beslutet fattades. Har du fler funderingar får du gärna återkomma!Med vänliga hälsningar,

Kan en vårdnadshavare bli straffad för sitt barns trimmade A-traktor?

2019-12-26 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej. Jag undrar ifall jag som förälder kan bli straffad om min son bygger om sin A-traktor så att den går fortare än de lagliga 30 km/h? Har hört på bygden att den tydligen går i 80 km/h.Sonen är i detta fall 16 år och har AM-körkort. Jag står inte som ägare till fordonet utan det gör han själv. Kan det spela någon roll annars?
Erica Lager |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler om trafikbrott finns i lagen om straff för vissa trafikbrott. Vad kan bli straffet för att köra en trimmad A-traktor?En A-traktor ska vara byggd på sådant sätt att den högsta hastighet som kan uppnås är 30 km/h, och endast med svårighet kan ökas mer än så. Om en A-traktor är ombyggd på ett sätt att hastigheten kan bli mycket högre, krävs ett B-körkort för att få köra fordonet. Om en person framför en ombyggd A-traktor upp till exempelvis 80 km/h, utan B-körkort kan denne riskera att dömas till olovlig körning (3 § lagen om straff för vissa trafikbrott). Straffet är vanligtvis böter. Andra straff kan bli indraget körkortstillstånd samt spärrtid på körkortet. Kan föräldern bli straffad?En förälder som är registrerad ägare för A-traktorn är ansvarig för att fordonet är lagligt. I detta fallet om föräldern står ägare för ett fordon som är ombyggt och används av sitt barn, kan föräldern dömas till tillåtande av olovlig körning (3 § 3 st lagen om straff för vissa trafikbrott). Straffet här också böter, men kan också leda till spärrtid på körkortet och indraget handledartillstånd.Detta gäller dock när föräldern står som ägare på fordonet, i ett fall likt ditt att föraren själv står som ägare så är inte föräldern ansvarig för fordonet och där med inte heller straffansvarig om det framförs olagligt. Avgörande är att när ett barn är över 15 år är denne själv straffmyndig, och föräldrarna har inte längre något straffansvar till följd av ett vårdnadshavaransvar över sina barn. För att svara på din fråga så gäller för en 16-åring som äger ett fordon som är ombyggt och sedan kör detta utan behörigt körkort att denne är ensamt straffskyldig för detta. Det är alltså avgörande om föräldern står som ägare av sitt barns A-traktor eller inte, då om föräldern är ägare också kan riskera att dömas för tillåtande av olovlig körning om fordonet är trimmat. På polisens hemsida här finns förklarar polisen mer utförligt om vad som gäller för A-traktorer. Jag hoppas att detta svarade på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Hur skaffar jag ett kontaktförbud mot en person?

2019-09-19 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej, jag undrar om det går att få ett kontaktförbud mot en kille som inte låter mig vara, han har hållit på fram och tillbaka i 4 år och mina föräldrar har anmält honom för olika grejer vid 3 tillfällen men utan att det lett någonstans. Han har åkt utanför mitt hus på natten och går runt och pratar om oss som om vi är tillsammans och ger mig bara obehagskänslor. Har hört att det är svårt att få kontaktförbud.Tack på förhand.
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Kontaktförbud regleras i lagen (1988:688) om kontaktförbud.Hur ansöker jag om kontaktförbud?En ansökan om kontaktförbud görs hos lokala polisen eller åklagarmyndigheten. Det är en en allmän åklagare eller domstol som prövar och beslutar gällande om det ska förordnas om ett kontaktförbud eller inte (7§ kontaktförbudslagen). Vilka är förutsättningarna för att få kontaktförbud? Kontaktförbud beviljas om det finns en tydlig risk för att en person 1. förföljer, 2. allvarligt trakasserar eller 3. begår brott mot en annan person (1 § kontaktförbudslagen). En bedömning ska göras i varje enskilt fall om de risker som kan finnas och ska även innehålla en proportionalitetsbedömning, där skälen för förbudet ska vägas mot de konsekvenser som förbudet kan innebära för personen som får det mot sig. I bedömningen tas det också hänsyn till ifall personen har begått brott tidigare. Är det svårt att få ett kontaktförbud?Det beror helt på hur omständigheterna ser ut i din situation, eftersom åklagaren gör en individuell bedömning i varje fall. På Åklagarmyndighetens egna hemsida kan du läsa mer om deras bedömning, för att lättare få en uppfattning om hur din situation troligen hade bedömts. Bra att veta är också att ifall du inte är nöjd med åklagarens beslut, kan du begära att även tingsrätten prövar frågan (14 § kontaktförbudsfrågan). Jag hoppas att detta gav svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,