Är det straffbart att fotografera ett naket par som har sex ute i naturen?

2021-06-20 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Jag undrar om det är straffbart att i hemlighet och på avstånd fotografera ett naket par som har sex ute i naturen?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till brottsbalken (BrB).Är det straffbart att fotografera ett naket par som har sex ute i naturen?Det finns ett brott som heter kränkande fotografering, vilket man kan dömas för om man i hemlighet tar bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme (4 kap. 6a § BrB). Detta brott hade man alltså kunnat dömas för om personerna hade befunnit sig i sitt hem då bilden tas, men då personerna befinner sig ute i naturen är det inte möjligt att dömas för kränkande fotografering.Däremot finns det ett annat brott som heter olaga integritetsintrång, vilket man kan dömas för om man gör intrång i någons privatliv genom att sprida en bild på till exempel någons sexualliv eller bild på någons helt eller delvis nakna kropp (4 kap. 6c § BrB). För att spridningen av bilden ska vara brottslig krävs att den är ägnad att medföra allvarlig skada på privatlivet och den personliga integriteten för den som bilden rör. Spridningen ska alltså kunna leda till psykiskt lidande eller andra allvarliga negativa konsekvenser för den enskilde. Med spridning av bilden avses att den görs tillgänglig för mer än ett fåtal personer. Detta kan ske till exempel genom att publicera den på sociala medier.Sammanfattningsvis är det alltså inte brottsligt att endast fotografera någon som har sex ute i naturen, däremot kan det vara brottsligt att sedan sprida bilden vidare. För olaga integritetsintrång kan man dömas till böter eller fängelse i högst två år.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Får medhavd alkohol intas i en lokal med serveringstillstånd?

2020-12-20 i Övriga brott
FRÅGA |Hej,Jag äger en restaurang med alkoholtillstånd, kan jag och mina vänner dricka i restaurangen efter att jag har stängt för dagen? Utan att nån försäljning sker, alltså vi tar med egen alkohol.Tack på förhand Mvh
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till alkohollagen.Får medhavd alkohol intas i en lokal med serveringstillstånd?Svaret på denna fråga är nej. På ett serveringsställe där serveringstillstånd gäller, till exempel din restaurang, får inte någon inta eller tillåtas inta annan alkohol än den som har serverats i enlighet med tillståndet (8 kap. 24 § alkohollagen). Detta innebär alltså att medhavd alkohol inte får intas på en restaurang som innehar serveringstillstånd. Det är endast den alkohol som restaurangen serverar i enlighet med sitt tillstånd som får intas.Detta förbud är även straffsanktionerat, vilket innebär att man kan straffas för att man bryter mot det. Den som tillåter alkoholintag i strid med bestämmelsen jag skrivit om ovan, alltså tillåter att medhavd alkohol intas på en restaurang med serveringstillstånd, gör sig skyldig till olovlig hantering av alkohol (11 kap. 9 § alkohollagen). För detta kan man dömas till böter eller fängelse i max 6 månader.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Vad innebär villkorlig dom?

2021-04-16 i Påföljder
FRÅGA |om man får utslaget "villkorligt" i en domstol. Är man då dömd eller frikänd?Hur kan detta påverka eventuella krav på ersättning ex för häktningstiden eller annan skada?MVH
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till brottsbalken (BrB). Det framgår inte exakt av din fråga vad du menar med "villkorligt", men jag kommer i mitt svar utgå ifrån att du menar villkorlig dom.Vad innebär villkorlig dom?Rätten får döma till villkorlig dom för ett brott, där det är sannolikt att påföljden inte bara skulle bli böter (27 kap. 1 § BrB). Villkorlig dom kan dömas ut om det saknas särskild anledning att befara att den tilltalade gör sig skyldig till fortsatt brottslighet (30 kap. 7 § BrB). En villkorlig dom ersätter alltså ett fängelsestraff, och kan också förenas med dagsböter (27 kap. 2 § BrB). Den som får en villkorlig dom är underkastad en prövotid på två år (27 kap. 3 § BrB). Om personen begår nya brott under prövotiden kan prövotiden förlängas, eller personen kan dömas till någon annan påföljd.Villkorlig dom är en påföljd, och att en person döms till villkorlig dom innebär således att denne befunnits skyldig till något brott.Möjligheten att få ersättning då man varit häktad finns i lag (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder. För att ha rätt till ersättning krävs att den som varit häktad friats i domstol, att åtalet avvisats eller att målet på annat sätt lagts ner (2 §). En person som dömts till villkorlig dom har inte friats, utan befunnits skyldig, och har således inte rätt till sådan ersättning för tiden då denne varit häktad.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Om du egentligen menade något annat än villkorlig dom är du självklart välkommen att ställa en ny fråga. Mvh,