Preskriptionstid vid hemfridsbrott

2021-03-20 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej.Nedan har har en fråga huruvida detta är korrekt gjort av åklagaren.För nu drygt 2 år sedan (Jan 2019) tog sig min flickväns ex in i min och min flickväns gemensamma lägenhet olovligen. Han hade flera år efter att min flickvän brutit med honom, sparat en nyckel till (då) deras gemensamma lägenhet, som han nu använde för att olovligen ta sig in med. Jag blev vittne till detta själv då jag var hemma och tog honom på bar gärning.Detta anmälde vi inte där och då för vi visste helt enkelt inte att vi kunde göra det. En anmälan mot detta kom ett år senare (mars 2020), då i samband med ett dödshot från hennes ex och nu även mot detta tidigare hemfridsbrott. Det tog polisen lång tid att utreda detta, trots att vi skickat in bevis i form av bla SMS där hennes ex ERKÄNNER att han gick in med nyckel hos oss, han blev kallad på förhör osv, blev tilldelad offentlig försvarare mm.När polisen äntligen blev klar med utredningen ETT ÅR senare (mars 2021), ansågs den ändsåpass allvarlig att den skickades till åklagaren. Åklagaren tittade på den, och la ner ärendet på 5 minuter och hänvisade till att preskriptionstiden hade gått ut (2 år) sedan det inträffade hemfridsbrottet.FRÅGA: Detta kan väl knappast vara korrekt gjort av åklagaren? Jag anmälde detta 14 månader efter det inträffat - det var POLISEN som tog ett år på sig att utreda, och när det väl var klart, då lägger åklagaren ner det direkt för POLISEN inte hann skicka ärendet vidare inom 2 år (preskriptionstiden).
Aya Alwan |Hej, och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga,Som du beskriver så gäller preskriptionstiden för hemfridsbrott 2 år, 35 kap 1 § Brottsbalken. Preskriptionsavbrott sker genom att den misstänkte antingen häktas för brottet eller delges stämning i målet, genom att åtal väcks. Vilket inte verkar ha skett i det här fallet. Alltså sker inte preskriptionsavbrott när man anmäler det till polisen. Ärendet har således hanterats korrekt. Detta påverkar dock inte de hotfulla smsen som ni har fått. Preskriptionstiden för olaga hot är två år om brottet är av normalgraden. Jag hoppas du fick svar på din fråga

Medhjälp till stöld

2021-02-21 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej, jag var ute med min kompis på stan och hon stal smink och smycken för ett värde av runt 500kr utan att jag visste något men misstänkte att något var på gång när hon gick in i ett provrum med en tröja jag vet att hon inte tyckte var fin och sedan blir vi stannade av Securitas utanför och tagna till lagret där det hittar allt i hennes väska, de tog mina uppgifter och ringde mina föräldrar då vi är 17 men kommer jag straffas för medhjälp till stöld eller annat? Jag var inte med på något sätt då jag var borta och kollade inredning när hon var och tog smink
Aya Alwan |Hej och tack för att du vänder dig lawline med din fråga, Enligt 23:4 BrB kan ansvar för viss gärning ådömas inte bara för den som utfört gärningen utan även annan som främjat brottet med råd eller dåd, dvs genom fysiskt eller psykiskt stöd. För Råd krävs att gärningsmannen (i det här fallet din kompis) har uppfattat det psykiska stödet och att detta främjat hennes gärning på så sätt att det har styrkt hennes uppsåt (RH 2005:56). Förenklat kan man säga att din kompis måste känna någon slags trygghet med att du befinner dig på platsen för att hon ska kunna utföra gärningen. Det anses dock inte vara psykiskt stöd att bara följa med och titta på när ett brott begår, (Svea hovrätt B 3504-15). För Dåd krävs att man har fysiskt hjälpt till att utföra brottet, här gäller det också att man har styrkt gärningsmannen i dennes uppsåt, tex att hålla vakt när brottet utfört (NJA 2006:577) Det ska också nämnas att ansvaret för medhjälp till stöld är självständigt, dvs oavsett om kompisen döms till stöld eller inte, kan man dömas till medhjälp. Det är svårt att se att du kommer att fällas till ansvar, om det inte går att bevisa att du har främjat gärningen på något sätt. Om din kompis agerat självständigt och på eget bevåg, så har jag svårt att se en fällande domö. Det ska dock nämnas att det inte krävs särskilt mycket för att anses ha främjat gärningen med råd eller dåd. Hoppas du fick svar på din fråga

Ljuga om preventivmedel

2021-02-21 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Jag samtyckte till sex med en tjej efter att hon intygat att hon använde preventivmedel, det kom senare fram att hon ljög vilket jag har bevis för. Är detta brottsligt? Kan man ljuga om att vara på preventivmedel? Gäller detsamma om man ljuger om att använda kondom som om att ljuga om spiral eller p-piller? Om det är brottsligt, vilket brott är det?
Aya Alwan |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga,Först och främst bör det konstateras att det inte kan röra sig om våldtäkt eller annat sexual brott i ditt fall. Att "luras" till att ha sex är i sig inte brottsligt, så länge det förelegat samtycke att ha samlag med vederbörande. För att brott ska föreligga, krävs att samlaget inte har skett frivilligt. I ditt fall blir det därför svårt att hävda att det har förelegat något brott överhuvudtaget. Det ska också nämnas att samtycke inte kan föreligga med barn under 15. Alla sexuella handlingar med barn under 15 är därför brottsligt. Hoppas du fick svar på frågan.

Narkotikabrott - och vapenbrott

2021-01-21 i Narkotikabrott
FRÅGA |Husrannsakan. 139.6 g amfetamin. Våg zip och påsar. Flertalet svartkrutspistoler av äldre modell som inte ska kräva någon licens, samt 2 st vapen polisen hävdar kräver licens. Två gripna och anhållna för narkotikabrott av normalgraden, misstänkt försäljning, innehav eget bruk och även grovt vapenbrott. Allt i samförstånd. Gripna på en tisdag släppta på torsdagen. Känns inte så ljust vad har ni att säga om straffet? 29 resp. 35 år, yngsta tidigare ostraffad. Äldsta dömd för personrån för många år sen.Tack!
Aya Alwan |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Jag kommer att dela upp brotten enligt nedanstående. Narkotikabrott Narkotikabrott kan begås på flera olika sätt , 1 § NSL. De sätten i vilka de begås i har betydelse för vilket straff man får. Den allvarligaste formen av narkotikabrott sker genom överlåtelse 1 § p. 1 NSL. Är brottet av normalgraden, så kan man dömas upp mot 3 års fängelse 1 § NSL. Försäljning av narkotika kan sällan ses som ringa, medan eget bruk oftast ses som ringa beroende på mängd och art av narkotika. Vapenbrott Enligt svensk rätt är det straffbart att inneha skjutvapen utan tillstånd se 2:1 och 9:1 VapL. Vapenbrott av normalgraden döms man högst till 3 år fängelse, om brottet är grovt döms man till fängelse i två år och högst fem år 9:1a VapL. Vid bedömningen om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om (1) vapnet har innehafts på allmän plats eller på en annan plats där människor brukar samlas eller har samlats eller i fordon på en sådan plats. (2) om vapnet har varit av särskilt farlig beskaffenhet (3) om innehavet, överlåtelsen eller utlåningen har avsett flera vapen (4) vapnet har innehafts i en sådan miljö att det typiskt sett kan befaras komma till brottslig användning, eller (5) gärningen annars har varit av särskilt farlig art. Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Olagligt att sprida uppgifter om en person på sociala medier?

2021-03-20 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Är det olagligt att skriva på sociala medier om en viss persons psykiska och fysiska misshandel av en, även om man inte nämner personen vid namn, men det är uppenbart för personer som känner en (och den man skriver om) vem det handlar om? Undrar också vad som gäller när det handlar om filmer? Läste att det är olagligt att lägga upp filmer på en person som är i en utsatt situation. Räknas det som "utsatt situation" om personen är FRIVILLIGT drogpåverkad? I en ANNAN PERSONS HEM dessutom! Personen VET OM att den blir filmad, även om personen däckar av till och från.
Aya Alwan |Hej, och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Den situationen som du beskriver kan aktualisera förtal och/eller olaga integritetsintrång. Jag kommer att börja med förtalsbrottet. Enligt 5 kap 1 § Brottsbalken döms den som utpekar någon annan såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar ut uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, för förtal. Detta kan exempelvis ske om man skriver om en person på sociala medier, det kräver också att man utpekar personer. Läget är alltså inte lika självklart, om man inte nämner personen vid namn. Brottet anses vara fullbordat så fort den kommer till andras kännedom. Framställningen kan även ske genom film (NJA 1992 s. 594). Det finns dock en föreskriven ansvarsfrihetsregel i paragrafens andra stycke. Det avser situationer där personen har varit skyldig att uttala sig eller annars med hänsyn till omständigheterna varit försvarligt att lämna uppgiften. I båda fallen måste uppgiften bevisas vara sann. Alltså kan man gå fri, trots att man uppfyller kriterierna för förtal, om man kan bevisa att de uppgifter som har spridits har varit sanna. Olaga integritetsintrång regleras i 4 kap 6 § BrB och handlar om att man sprider bild på någon som befinner sig i en mycket utsatt situation. Berusning och drogpåverkan kan innebära att personen befinner sig i en utsatt situation (jfr NJA 2020 s. 237). Att filma en drogpåverkad person kan alltså uppfylla kraven för olaga integritetsintrång. Hoppas du fick svar på din fråga

Är det brottsligt att sprida en känsliga uppgifter på nytt

2021-02-21 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Två 14 åringar filmar sig själva utöva oralsex och la ut videon på sin snappchatt story. En snnan jämnårig är misstänkt ha spridit den videon på ett konto som är öppen för allmänheten och han har blivit polisanmäld av en förälder.Han är nu misstänkt för brott.Min fråga är Har han verkligen begått brott då filmen var redan utsprett på nätet och vad är brottets rebruceringen?Kan han bli straffad?
Aya Alwan |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Den som gör intrång i någon annans privatliv, genom att sprida bild eller annan uppgift om någons sexualliv döms för olaga integritetsintrång om spridningen är ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden eller uppgiften rör. (4:6c p.1 BrB). En grundläggande förutsättning för straffansvar gärning är att det är fråga om spridning. Med spridning avses att bilden eller uppgiften görs tillgänglig för flera än ett fåtal personer, men det krävs inte att personkretsen faktiskt har tagit del av bilderna. Här bör även nämnas att bestämmelsen inkluderar även rörliga bilder som video osv. Skulle uppgifterna publiceras på nytt på en annan hemsida eller på annat sätt göras tillgänglig för en ännu vidare personkrets, blir det fråga om en ytterligare spridning (se HD:s dom den 3:e december 2020 i mål nr 5175-20) Alltså kan det vara straffbart att sprida filmen på nytt till en annan/större personkrets, även om filmen varit utspridd sedan tidigare. Hoppas du fick svar på din fråga

Medhjälp till stöld

2021-01-21 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Min flickvän är misstänkt för att ha genomfört en stöld i en butik. Jag var i butiken samtidigt och blev misstänkta för medhjälp till brott. Men jag hade inte gjort något. Hade inget stulet på mig och är tidigare ostraffad. Vilka bevis krävs att jag skall bli straffad för medhjälp till stöld?
Aya Alwan |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Medhjälp är kriminaliserat enligt 23:4 1 och 2 st BrB. Det krävs att man har främjat gärningen med råd (psykiskt stöd) eller dåd (fysisk hjälp) För råd krävs att gärningsmannen har uppfattat det psykiska stödet och att detta främjat gärningen på så sätt att det har styrkt gärningsmannen i dennes uppsåt (RH 2005:56) Det anses inte utgöra psykiskt stöd att endast följa med och titta på när ett brott begås, Svea hovrätt B 3504-15. Dåd avser den fysiska hjälpen, det krävs dock inte att medhjälpsgärningen faktiskt underlättat gärning, den ska dock ha främjat gärningen på så sätt att den styrkt gärningsmannen i dennes uppsåt" tex att hålla vakt när den brottsliga gärningen utförs (NJA 2006 s. 577) Ansvaret är självständigt, dvs det går att döma någon som medhjälpare trots att ingen döms som gärningsman. och främjandet kan ske innan eller under brottet, men brottet får inte vara avslutat, då är medverkan inte möjligt. För den som har medverkat i mindre mån finns ett lindrigare straff som framgår av 23:5 BrB Sammanfattningsvis kan man säga att det inte krävs så mycket för att anses ha främjat en brottslig gärningen. Bevisbördan ligger hos åklagaren som ska styrka att omständigheterna har varit sådana att de är att betrakta som medhjälp. Det räcker alltså i praktiken att ha befunnit sig på platsen när gärningen utfördes och på så sätt styrkt gärningsmannen i sitt uppsåt att utföra brottet.

Rattfylleri och olovlig körning

2021-01-17 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Jag och en kompis var ute med bilen. Min kompis körde och jag satt i passagerarsätet och drack öl. Sen parkerade vi bilen för kvällen och min vän promenerade hem. Jag satt kvar i bilen en stund (då de var min bil vi varit ute med). När jag kliver ut kör polisen förbi och stannar, ber mig blåsa och frågar om jag kört bilen varpå jag säger nej. Jag har inte ens körkort (återkallat). Så jag sa att en annan kört bilen men han har gått hem. De trodde inte på mig så de tog mig till station för blod och pissprov. Är nu misstänkt för grov rattfylla och grov olovlig körning. Så min fråga är. 1. Kan dom döma mig för det bara för att dom såg mig bredvid min bil och jag blåste positivt? Ska även säga min kompis namn när dom hör av sig ang utredning och min kompis kommer självklart säga som det är när dom då kontaktar han. 2. Min återkallelsetid är snart slut (två veckor). Polisen sa inget varken om jag får köra eller inte köra då. Så får jag köra fram tills att transportstyrelsen hör av sig eller hur är det? Hur funkar det eftersom jag bara är misstänkt och dom inte sett mig köra bilen.
Aya Alwan |Den första frågan är en bevisfråga. Visserligen har polisen i det skedet tillräcklig misstanke för att gripa personen i fråga och inleda en process som senare leder till åtal. Det är väldigt svårt att svara på den frågan eftersom jag inte känner till de övriga omständigheterna. Men generellt krävs för olovlig körning att man uppsåtligen, utan att vara berättigat KÖRT ett fordon 3 § trakfikbrottslagen. Så det krävs att åklagaren lyckas visa att du har kört fordonet utan körkort för att fällas för grov olovlig körning. Bevisbördan ligger alltså på hos åklagaren. Vad gäller grovt rattfylleri så måste åklagaren i det fallet också visa att fordonet har körts under alkoholpåverkan (4 § - 4a trafikbrottslagen) det räcker alltså inte med att endast konstatera en viss mängd alkohol, utan åklagaren måste visa att vederbörande har kört bilen under alkoholpåverkan. Det krävs alltså att ytterligare bevisning, som exempelvis vittnen som har sett att bilen kördes. Eller kameror i anslutning till händelsen som kan styrka åklagarens påståenden. Vad gäller den andra frågan så kan Transportstyrelsen återkalla körkortet, eller förlänga återkallelsen vid misstanke om brott som rattfylleri, grovt rattfylleri och vårdslöshet i trafik. Du kommer alltså inte kunna köra förrän Transportstyrelsen har fattat beslut i frågan. Jag hoppas att du fick svar på din fråga.