Måste jag uppge vem som körde min bil förbi en fartkamera?

2020-11-20 i Trafikbrott
FRÅGA |Uppgift om förare vid hastighetsöverträdelse.Fick brev från polisen om vem som kört min bil. Måste jag besvara?
Paulina Asplund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt svensk rätt gäller föraransvar vid framförande av fordon, inte ägaransvar. Det innebär att det är personen som verkligen framfört bilen som är den som kan dömas till böter för fortkörningen.När polisen får in en bild från en fartkamera kommer en utredning inledas för att fastställa vem föraren är. Först kontrolleras vem som är ägare till bilen och om det är denna person på fotografiet, man jämför då med körkortsbild och passbild. Sedan kontrolleras om det är någon av ägarens anhöriga på bilden; sambo/make, osv. Om det vid denna kontroll inte går att fastställa vem föraren är skickas det i regel ut en förfrågan till bilens ägare om vem som framfört fordonet vid den aktuella tidpunkten. Detta innebär att polisen ber om ägarens hjälp för att identifiera föraren. Svaret på din fråga är att du, vid en sådan förfrågan, inte har någon skyldighet alls att uppge vem som har kört din bil. Det är polisen som måste bevisa vem föraren är och du behöver inte hjälpa till i detta arbete. Om du inte vet vem som kört bilen, alternativt inte vill svara, kommer saken troligtvis inte kunna utredas vidare och ärendet läggs då ner. Ur en samhällsmoralisk synvinkel är det såklart en fördel att svara på en sådan förfrågan men du kommer inte drabbas av något straffrättsligt ansvar om du inte gör det. Du kan läsa mer om polisens arbete med fartkameror på deras hemsida här. Jag hoppas att detta var svar på din fråga. Annars är du varmt välkommen att kontakta oss igen! Med vänliga hälsningar

Vad syns i belastningsregistret och när gallras detta om påföljden var villkorlig dom?

2020-09-06 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |hej! Jag har blivit dömd för stöld för 4 år sedan och fått böter och villkorlig dom som påföljd. Nu är det så att jag har ett jobb inom vuxenpsykiatri på gång och jag har förstått det som att arbetsgivaren begär utdrag ur belastningsregistret direkt från polisen själv. Min fråga är om vad som kommer stt stå i utdraget som de får?
Paulina Asplund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline. Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur länge brottet står kvar i belastningsregistret, vilken information belastningsregistret innehåller samt vilken information din potentiella arbetsgivare kommer få del av när denne begär ett utdrag. Relevanta lagar i sammanhanget är lag om belastningsregister och förordning om belastningsregister. När försvinner brottet från belastningsregistret när du blivit dömd till villkorlig dom? Vad som gäller för gallring av villkorlig dom fastställs i 17 § 4p. lag om belastningsregister. Enligt denna bestämmelse försvinner brottet från belastningsregistret tio år efter domen/beslutet. Om du var under 18 vid tidpunkten för brottet försvinner det istället fem år efter domen/beslutet. Observera också att dessa tider kan förlängas som du dömts för ytterligare brott innan belastningsregistret gallrats, detta enligt 18 § lag om belastningsregister.Vilken information innehåller belastningsregistret?Vad belastningsregistret innehåller kan du läsa om i 2 § förordning om belastningsregister. Bland annat nämns där att namn, personnummer, brott och påföljd är sådan information som registreras. Vad ser din framtida arbetsgivare?Enligt 11 § 5p. förordning om belastningsregister har vuxenpsykiatrin rätt att begära utdrag ur belastningsregistret som innefattar all information, utom sådana brott där påföljden stannat vid penningböter. Detta innebär att din framtida arbetsgivare, precis som du själv skriver, har rätt att begära utdraget direkt från polismyndigheten. Eftersom du blivit dömd till villkorlig dom i kombination med vad jag antar är dagsböter kommer detta inte undantas från ditt utdrag utan vara tillgängligt för arbetsgivaren att läsa. SlutsatsEftersom det bara har gått fyra år sedan du blev dömd till villkorlig dom så kommer uppgiften, tyvärr, fortfarande vara kvar i belastningsregistret. Beroende på om du var över eller under 18 år när du dömdes kommer detta stå kvar i tio eller fem år från domen. Eftersom din potentiella arbetsgivare är vuxenpsykiatrin kommer de kunna se att du har blivit dömd för stöld. Observera också att du enligt 9 § lag om belastningsregister själv kan begära ut ett utdrag ur ditt belastningsregister för att se exakt vad som står där. Jag önskar dig lycka till med jobbet och hoppas att du fått svar på din fråga, annars får du gärna kontakta oss igen! Med vänliga hälsningar

Passiv cannabisrökning

2020-06-05 i Narkotikabrott
FRÅGA |Polisen tog ett urinprov från mig... 2 dagar innan så hade vi pokerkväll med ungefär 10 vänner... mina vänner rökte cannabis... då vi alla satt i ett rum så misstänker jag att jag kommer visa positiv. Jag röker själv inte cannabis... kommer jag att bli dömd för ringa narkotikabrott? Jag vet att polisen utgår efter mängden thc i urin. Hur blir det om mina prover överstiger det passiva mängden som dom påstår... jag är redo att gå i rättegång och göra allt för att bli befriad från detta... då mitt yrke hänger på det
Paulina Asplund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Huruvida du kommer få ett positivt utslag för THC på ditt urinprov kan jag inte svara på med säkerhet. Jag kan däremot ge dig lite rättslig vägledning i frågan.Kan passiv rökning ge utslag på urinprov?Frågan om passiv rökning har tagits upp i statens offentliga utredningar (SOU), då gällande droger i trafiken. I SOU 1996:125 s. 199 går det att läsa att THC kan tas upp i blodet genom passiv rökning men att nivåerna blir mycket låga och man säger att i de allra flesta fall hade halterna av THC gått ur blodet efter cirka en timme. Frågan har även tagits upp i ett rättsfall från hovrätten; RH 1996:100. I detta fall hade man tagit in ett utlåtande från Rättsmedicinalverket som i princip säger att det ska mycket till för att genom passiv rökning få genomslag på ett urinprov. Jag har där med, utan att besitta någon medicinsk kunskap, svårt att tänka mig att passiv rökning skulle ge utslag på urinprov efter två dagar. Jag vill dock inte uttala mig med säkerhet i frågan. Vad händer om THC påträffas i urinen? Om vi ändå ponerar att du skulle testa positivt blir det fråga om du kommer kunna dömas för narkotikabrott. Lagen som reglerar narkotikabrott är Narkotikastrafflagen (NSL). Enligt 1 § 6p. kan man dömas för narkotikabruk, vilket är ett brott som bara kan begås uppsåtligen (jfr 1 kap. 2 § Brottsbalken). Som du själv säger är det förmodligen narkotikabrott av ringa grad som skulle aktualiseras i ditt fall (2 § NSL). Att brottet bara kan begås genom uppsåt innebär att du måste avsett, insett eller varit likgiltig inför att du brukade narkotika. Man kan alltså inte begå narkotikabrott genom brukande av oaktsamhet. Vad du kan göraFörst måste du avvakta och se om det är så att urinproverna faktiskt visar på THC. Om så är fallet kan du bli åtalad för narkotikabrott. Det är då åklagaren som har bevisbördan, dvs som måste visa på att du begått detta brott med uppsåt. Ett urinprov som visar på värden av THC är då ett mycket bra bevis för åklagaren. Du har dock själv möjlighet att komma in med egna bevis, exempelvis kalla vittnen som kan intyga att du inte rökte samt ha en god förklaring till varför halterna har kunnat uppmätas i din urin. Jag hoppas att detta, i alla fall delvis, var svar på din fråga. Annars får du gärna kontakta oss igen! Med vänliga hälsningar

Vad krävs för att bild från fartkamera ska vara giltig som identifiering?

2020-09-28 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej!Jag har fått hem en underrättelse om att ha fastnat i en fartkamera.Personen på bilden har stora solglasögon, har solskyddet nere som täcker både hår och panna. Man ser alltså bara näsa,kinder och haka.Bör man inte se mer än så för att det ska vara en giltlig identifiering?
Paulina Asplund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Användandet av hastighetskameror är en del av polisens arbete för att utreda hastighetsöverträdelser. Hur bilderna som tas behandlas förklaras på ett bra sätt på polisens hemsida här. Exakt vad som krävs för att bilden ska vara giltig som identifiering kan jag tyvärr inte kan svara på, detta är en fråga som i slutändan avgörs av domstol. Åklagaren måste då kunna presentera bevis så att det kan ställas utom rimligt tvivel att det är du på bilden, vilket kan vara svårt med en sådan bild som du beskriver. Nedan beskriver jag närmare hur identifiering går till och vad du kan göra om du inte är nöjd med denna. Hur behandlar polisen bilder som tas av hastighetskameror? Hastighetsöverträdelser är ett föraransvar och inte ett ägaransvar, den som ska betala när en bil fastnat på bild vid en fartkamera är alltså föraren av fordonet och inte ägaren. När en bild från kameran kommer in till polisen jämförs denna med passfoton och körkortsfoton på möjliga förare, exempelvis bilens ägare och dennes familjemedlemmar. Om det går att identifiera personen på bilden så skickas en underrättelse till den som bilden föreställer. Om föraren inte kan identifieras så skickas en förfrågan till fordonets ägare om vem föraren är, ägaren har dock ingen lagstadgad skyldighet att uppge detta. Om du anser att identifieringen är felaktigNu skriver du att du har fått en underrättelse om att du har fastnat i en fartkamera och inte en förfrågan på grund av att du är bilens ägare. Det verkar alltså som att polisen har gjort bedömningen att det går att identifiera dig på den aktuella bilden, trots att ansiktet är delvis skymt. Om du anser att det inte är du på bilden eller att denna är alldeles för dålig för att man ska kunna urskilja vem bilden föreställer ska du framföra detta till polisen. Du måste då även vara beredd att komma på förhör för att polisen ska kunna se hur pass lik bilden du faktiskt är. Ytterst kan detta, som sagt, bli en fråga som får avgöras av domstol om polis och åklagare anser att identifieringen duger och du inte håller med om det. I en rättegång är det åklagaren som har bevisbördan och därför måste kunna ställa utom rimligt tvivel, vilket är ett högt beviskrav, att det faktiskt är du på bilden. SlutsatsMitt råd till dig är att göra en bedömning av hur lik du faktiskt är personen på bilden. Om det enligt dig är helt omöjligt att identifiera dig utifrån denna kan du meddela polisen om att du inte tänker godta deras identifiering. Du måste också väga in att risken med detta är att åtal kan komma att väckas och att saken då får avgöras av domstol, därför bör du vara ganska säker på din sak för att det överhuvudtaget ska vara värt processen. Jag hoppas att du fått lite klarhet av detta, annars är du välkommen att kontakta oss igen! Med vänliga hälsningar

När gallras belastningsregistret?

2020-08-10 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hejsan, när jag var 16 år gammal blev jag dömd för grov stöld. Idag är jag 27 år gammal och det står kvar i mitt belastningsregister. Jag undrar hur länge ska det stå kvar och om det är korrekt?
Paulina Asplund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Hur länge något står kvar i belastningsregistret regleras av lag om belastningsregister. Inom vilken tid gallring av belastningsregistret sker beror på vilken påföljd du dömdes till. Eftersom jag inte vet vilken påföljd det rör sig om i ditt fall går jag igenom några olika alternativ nedan. Olika gallringstider17 § lag om belastningsregister reglerar inom vilken tid gallring sker. Om du blivit dömd till fängelse så gallras belastningsregistret tio år efter du blivit frigiven. Gällande skyddstillsyn eller villkorlig dom gäller att gallring sker efter fem år från domen eftersom du var under 18 då brottet begicks. Däremot om du blivit dömd till sluten ungdomsvård är gallringstiden tio år från att påföljden helt verkställts (från att vården upphör). Böter gallras efter fem år från domen. Som du ser är tiderna för gallring fem eller tio år beroende på vad du blivit dömd till (även tre år förekommer men jag tror inte det är aktuellt i ditt fall). Observera att gallring i vissa fall sker ett visst antal år efter domen och i andra fall ett visst antal år efter att påföljden helt verkställts. Om du blev dömd till exempelvis sluten ungdomsvård när du var 16 år och vården upphörde när du var 17 år så är det alltså nu, när du är 27 år, som registret kommer gallras. Jag råder dig att själv gå in och läsa 17 § lag om belastningsregister, där kan du själv se vad som gäller för den påföljd som du dömdes till. Det jag skrivit ovan gäller endast om du inte efter den grova stölden blivit dömd för något annat, detta enligt 18 § lag om belastningsregister. Om du blivit det kommer den grova stölden stå kvar i ditt belastningsregister tills att även det nya brottet gallras bort. Undantaget från detta är om du blivit dömd till böter, det påverkar inte gallringstiden för den grova stölden. Den längsta tiden som något kan stå kvar i ditt belastningsregister är tjugo år. Vad du kan göraDu har möjlighet att själv ta del av de uppgifter som finns om dig i belastningsregistret, detta enligt 9 § lag om belastningsregister. Detta kan göras kostnadsfritt en gång per år. Om du först räknar ut när gallring borde ske i ditt fall kan du sedan begära ut uppgifterna för att kontrollera att domen för grov stöld tagits bort från registret.Du kan även läsa mer om gallring på polisens hemsida här. Där förklaras i princip samma saker som står i 17–18 §§ lag om belastningsregister men på ett mer läsvänligt sätt. Jag hoppas att detta var svar på din fråga, annars får du gärna kontakta oss igen. Lycka till! Med vänliga hälsningar