Rättspsykiatrisk vård - hur funkar det?

2021-05-31 i Påföljder
FRÅGA |Hej, jag har hört att på rättpsyk kan personer få sitta livet ut för ett småbrott. Kommer inte detta att ändras? Det är inhumant.
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Jag tänkte i mitt svar gå igenom vad som juridiskt gäller för rättspsykiatrisk vård, men jag kommer inte kunna kommentera innehållet i exempelvis en rättspsykiatrisk utredning eller medicinska bedömningar närmare. Rättspsykiatrisk vård Enligt 31:3 brottsbalken kan den som dömts till brott för vilket straffet överstiger böter och som lider av en allvarlig psykisk störning överlämnas till rättspsykiatrisk vård. Dock är det en förutsättning att det med hänsyn till dennes psykiska tillstånd och personliga förhållanden i övrigt är påkallat. Vi kan alltså utläsa tre förutsättningar för att rättspsykiatrisk vård ska bli aktuellt; Straffet för brottet man döms för ska vara högre än böter (vilket utesluter många "småbrott"). Man ska lida av en allvarlig psykisk störning (hit räknas bland annat svårartade personlighetsstörningar och tillstånd av psykotisk karaktär). Det ska vara påkallat med hänsyn till ens psykiska tillstånd och personliga förhållanden i övrigt.En rättspsykiatrisk undersökning genomförs innan domstolen fattar beslut om rättspsykiatrisk vård.Upphörande av vårdenI 15 § lagen rättspsykiatrisk vård står det att vården ska upphöra när det inte längre finns skäl för den. Chefsläkaren ska göra fortlöpande överväganden därom. Vården ska i vart fall upphöra senast när beslutet om frihetsberövande upphört att gälla eller vid frigivning för den som är intagen i kriminalvårdsanstalt. För den som får vård enligt 31:3 BrB med särskilt utskrivningsprövning ska enligt 16 § LRV vården upphöra när det inte längre finns risk att patienten återfaller i brottslighet på grund av den psykiska störningen eller när det med hänsyn till patientens psykiska tillstånd och personliga förhållanden i övrigt inte längre är påkallat med den typen av vård. Patienten kan själv ansöka om särskild utskrivningsprövning hos förvaltningsrätten (16 a § LRV).Sammanfattning För att rättspsykiatrisk vård ska bli aktuellt ska det röra sig om ett allvarligare brott som begåtts under inflytande av psykisk störning av något slag. Vid mindre allvarliga brott är det därför i det närmaste osannolikt att hamna i rättspsykiatrisk vård under en längre tid. Jag hoppas att du fått svar på din fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar! Vänligen,

Preskriptionstid för vissa sexualbrott mot minderåriga

2021-05-24 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej för tretton år sedan tvingade en kille mig att skicka nakenbilder och hotade att sprida vidare (jag var minderårig). Är det försent att anmäla detta?
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Eftersom det i din fråga inte finns fullständiga omständigheter kommer svaret vara av generell karaktär, men jag hoppas att det ändå kan ge dig viss vägledning.BrottenI det fall att du är minderårig och någon hotar att sprida nakenbilder på dig om du inte skickar fler kan brottet utnyttjande av barn för sexuell posering aktualiseras (6:8 BrB). Detta gäller även om barnet är över 15 år men inte ännu fyllt 18 år, om "poseringen är ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling". I förarbetena förklaras att det rekvisitet normalt är uppfyllt om man blivit vilseledd eller övertalad till att ta bilderna. Hotet om att sprida bilderna vidare kan i sig antingen betraktas som olaga tvång (4:4 BrB), alternativt försök till utpressning (9:11 BrB). Preskriptionstid när brott begåtts mot minderårigHuvudregeln är att preskriptionstiden börjar löpa från och med att brottet begåtts. Från denna huvudregel finns undantag för bland annat utnyttjande av barn för sexuell posering och försök till sådant (35:4 p.1 BrB). Då börjar preskriptionstiden istället löpa från den dag då offret fyllt 18 år. Preskriptionstiden för brottet utnyttjande av barn för sexuell posering har en preskriptionstid om 5 år (35:1 p.2 BrB). Den börjar alltså löpa när du fyllt 18 år. Således kan du anmäla brottet fram tills att du är 23 år gammal. Sammanfattning Eftersom jag inte har tillgång till alla omständigheter är svaret generellt utformat. Preskriptionstiden för vissa typer av brott mot minderåriga börjar löpa när offret fyllt 18 år och inte från tidpunkten när brottet begicks. I ditt fall gjorde jag ett antagande om vilket brott som skulle kunna ha begåtts och utgick ifrån det, vilket medför en preskriptionstid om 5 år från och med att du fyllt 18 år. Du kan alltså anmäla brottet fram tills att du fyllt 23 år. Hoppas att du fått klarhet i dina funderingar och återkom gärna vid ytterligare frågor. Vänligen,

Spridande av falska uppgifter i vårdnadstvist

2021-03-31 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej,Jag har en fråga gällande spridning av falsk information till Skola, sjukvård, socialtjänsten samt till andra människor.Min sambo ligger idag i vårdnadstvist då hennes ex stämt henne på boendet (3:e gången han stämmer henne).Det började med en bunt orosanmälningar till Socialen från personer i Pappans närhet samt några anonyma.Det har även inkommit en från Pappan där dom beskriver att min sambo har munchausen by proxy och att hon gör sitt barn sjukare. Barnet är diagnostiserat av flera olika läkare då hon har flera diagnoser och hon har även en autoimmun sjukdom. Pappan vägrar ta till sig att hon har diagnoser och låter inte barnet gå till BUP.Socialtjänsten startade en utredning som dom lade ned då dom ansåg att orosanmälningarna inte stämde och att det inte fanns något hot mot barnet.Han har även ringt runt till sjukvården och skolan både nuvarande och tidigare, det finns både journal anteckningar samt så har vi begärt ut mail från skolan och det finns dokumenterat att han sagt samma saker där, samt så ser man att rektorn har valt sida och trodde även att läkarintyg samt journaler var förfalskade av min sambo. Detta skapar rätt stora problem när min sambo ska prata med sjukvården eller med skolan då han lyckats manipulera dom att detta är sant. Det finns inget som styrker att hon skulle ha munchausen by proxy.Är det verkligen lagligt att bete sig så, vad kan man göra för att få ett slut på det.Tack på förhand.
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Om jag har förstått dig rätt så sprider din sambos före detta partner falsk information om din sambo till socialen (genom orosanmälningar), sjukvården och skolan och du undrar därför om något brott har begåtts.Falsk tillvitelse (15:7 BrB) Den som till myndighet sanningslöst påstår besvärande omständighet kan dömas för falsk tillvitelse. Både ageranden med uppsåt och vårdslöshet omfattas. Detta innebär att om din sambos före detta partner påstår till socialen att din sambo lider av MBP och detta inte är korrekt kan förfarandet utgöra falsk tillvitelse, eftersom det får betraktas som en besvärande omständighet i situationen. Förtal (5:1 BrB) Att lämna uppgift som är ägnad att utsätta någon för andras missaktning kan utgöra förtal. Dock föreligger inte förtal om det på grund av omständigheterna varit försvarligt att lämna uppgift i saken och det kan bevisas att skälig grund för uppgiften finns. Eftersom det enligt din fråga inte finns något som stödjer att din sambo lider av MBP samt att barnet fått diagnoser av ett flertal läkare kan det knappast anses föreligga skälig grund för uppgiften. Att sprida sådan information till exempelvis barnets skola kan anses ägnat att utsätta din sambo för andras missaktning. Sammanfattning Om ni anser att orosanmälningarna till socialen saknar grund kan ni anmäla den före detta partnern för falsk tillvitelse. Spridandet av anklagelserna till skolan, sjukvården och andra kan falla in under förtal. Hoppas att ni fått svar på er fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar! Vänligen,

Näthat i facebookgrupp

2021-03-29 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |HejJag har kattuppfödning i liten skala och är med i en Facebookgrupp där runt 3000 personer medverkar och kan följa alla typer av diskussioner emellan medlemmarna. Jag har fått upprepade förolämpningar av några medlemmar, speciellt en. Denne skriver bland annat att andra ska akta sig för mig pga av att jag inte kan något om ämnet i fråga. Samt en hel del andra liknande förolämpningar. Detta känns ganska obehagligt, och personen har flera anhängare som hela tiden håller med "likes" eller går in och skriver liknande saker. Det är alltså flera stycken i samma grupp, och jag kan inte försvara mig emot dem alla. Trist att runt 3000 personer också kan följa detta. Jag håller mig alltid till fakta då jag skriver något.Gruppen är relativt viktigt då det är den enda grupp för den rasen jag föder upp. Men människor kan ju börja påverkas av det de skriver.Vad räknas detta som egentligen?
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Så tråkigt att höra att du blir dåligt behandlad i facebookgruppen! Om jag har förstått din fråga rätt så undrar du om förfarandet är brottsligt och även vilka brott det i sådant fall rör sig om. Jag kommer nedan att behandla de två brott för vilka ansvar skulle kunna aktualiseras, men med förbehåll för att det blir mycket antaganden och gissning eftersom jag inte har fullständig information. Huruvida ansvar kan anses föreligga kan jag inte med säkerhet uttala mig om.Förtal (5:1 BrB) "Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar."Förtalsparagrafen är lite klurigt formulerad. Det första stycket innehåller rekvisit för ansvar, medan det andra stycket behandlar förutsättningar för ansvarsfrihet. Fokuset kommer här att ligga på det första stycket. I ditt fall rör det sig sannolikt om att någon har lämnat uppgift om dig som är ägnad att utsätta dig för andras missaktning. Det som talar för en sådan tolkning är att uttalandena sker i en facebookgrupp där andra kan se och att uttalandena handlar om din kunskap och kompetens. Du skriver i frågan att du ägnar dig åt kattuppfödning och att facebookgruppen är inriktad på just den ras som du föder upp. Även dessa faktorer kan anses tala för att uttalandena varit ägnade att utsätta dig för de andra medlemmarnas missaktning. Förolämpning (5:3 BrB)"Den som, i annat fall än som avses i 1 eller 2 § riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan döms, om gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet, för förolämpning till böter." I det fall att rekvisiten för förtal inte är uppfyllda kan ansvar för förolämpning prövas. I ditt fall skulle det kunna röra sig om beskyllningar eller nedsättande uttalanden som varit ägnade att kränka din självkänsla eller värdighet. Avslutning De brott som kan komma i fråga är antingen förtal eller förolämpning. Det kan vara bra att ta bild på kommentarerna så att du har bevis i det fall att du väljer att göra en polisanmälan. Kolla gärna på polisens hemsida - där finns massvis av bra information och tips på hur man kan gå tillväga när man utsatts för näthat. Jag tycker även att det kan vara relevant att skriva till administratören för facebookgruppen och berätta vad som hänt så att denne kan vidta lämpliga åtgärder. Hoppas att det löser sig och återkom gärna vid ytterligare funderingar! Vänligen,

Åtgärder vid indraget körkort

2021-05-30 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej.Sladdade 2-3 varv på en parkering och blev påkommen av polisen. De får det till grov vårdslöshet i trafiken och tog körkortet på plats. Haft körkort i 5-6år. Det fanns inte en enda människa på parkeringen. Och med tanke på jag har ca 12 mil till jobbet, finns det någon möjlighet att få tillbaka körkortet?
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Jag tolkar din fundering som att du undrar om det finns någon möjlighet att återfå körkortet samt hur du nu ska gå till väga. Det som sannolikt har hänt dig är att polisen omhändertagit ditt körkort eftersom de bedömt att din överträdelse var sådan som skulle kunna medföra ett körkortsingripande - alltså att Transportstyrelsen sannolikt kommer att återkalla körkortet. Vad händer nu? Polisens beslut att omhänderta ditt körkort kan inte överklagas. De kommer att skicka körkortet samt sitt beslut till Transportstyrelsen, som startar en utredning om huruvida körkortet ska återkallas eller inte. Det är alltså Transportstyrelsen och inte polisen som fattar beslut om återkallelse. Innan Transportstyrelsen tar beslut i frågan kommer de att kontakta dig och du kommer få möjlighet att lämna dina synpunkter i ett yttrande. Spärrtid I det fall att Transportstyrelsen bedömer att ditt körkort ska återkallas kommer de även att besluta om en spärrtid, alltså den tid som ditt körkort kommer att vara återkallat. Längden på spärrtiden beror på faktorer såsom trafikbrottet, ditt behov av körkort samt tidigare uppträdande i trafiken. Spärrtiden är lägst en månad och högst tre år. Överklaga Transportstyrelsens beslut Om Transportstyrelsen återkallar ditt körkort kan du överklaga beslutet. I beslutet (som du får av Transportstyrelsen) finns instruktioner därom. Överklagandet måste skickas in inom en viss tid - hur lång tid det rör sig om står i beslutet. Överklagandet skickas till Transportstyrelsen. Sammanfattning Du kan i yttrandet till Transportstyrelsen ange skäl till varför ditt körkort inte bör återkallas. Det faktum att du behöver körkortet för att ta dig till jobbet är en omständighet som skulle kunna tala för en kortare spärrtid. Om ditt körkort skulle återkallas kan du överklaga beslutet till Transportstyrelsen. Information om yttrande samt överklagande kommer tillställas dig av Transportstyrelsen. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar!Vänligen,

Körkort - 2 varningar

2021-04-30 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej.Min sambo har fått tilldelat sig en varning på sitt körkort då han överskridit hastighetsgränsen på en 70 väg. Det har skickats ut för ett godkännande men min sambo har ännu inte godkänt. Saken är den att såklart blev han fotograferad idag av en fartkamera där han vad han såg på hastighetsmätaren med ca 10 km. Då han har fått en varning så är risken väldigt stor att körkortet återkallas men....Är hans varning på körkortet gällande idag om beslutet inte är fattat än då min sambo inte har godkänt det än. Vi har inte fått några papper på att beslutet är klart. Däremot har vi fått en påminnelse om att skriva på och skicka in vilket min sambo inte gjort. Min fråga är. Kan hans körkort återkallas på den grund att det ligger en varning på han som inte är klart /beslutat än ?
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Du undrar alltså huruvida din sambo kommer bli av med sitt körkort, trots att inget beslut meddelats er angående den första varningen. Körkortslagen I 5:3 körkortslagen listas grunder för körkortsingripanden. I ert fall blir punkt 3-4 relevanta, som rör upprepad brottslighet och överskridande av hastighetsbegränsning. Istället för återkallelse kan enligt 5:9 varning meddelas. Godkännande av varning Enligt 7:6 körkortslagen får transportstyrelsen utfärda ett preliminärt beslut för godkännande inom viss tid. Om ett sådant beslut utfärdats får ärendet inte tas upp på nytt förrän tiden för godkännande gått ut. Det preliminära beslutet har till syfte att förkorta handläggningstiden och utfärdas när bedömningen är relativt enkel. Om beslutet inte godkänns kommer ärendet utredas vidare och mer ingående av transportstyrelsen.Transportstyrelsen På transportstyrelsens hemsida står följande: En varning kan innebära att vi gör en hårdare bedömning om du skulle göra dig skyldig till fler trafikförseelser eller brott. Risken är då stor att vi återkallar ditt körkort, eftersom praxis är att varning inte beslutas igen inom två år.SlutsatsNär tiden för godkännande löpt ut kommer transportstyrelsen att göra en mer ingående utredning av fallet. Då det rör sig om två fall av fortkörning är risken för indraget körkort tyvärr hög, eftersom två varningar inte enligt praxis delas ut under en tidsperiod om 2 år. Hoppas att du fått svar på din fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar! Vänligen,

Narkotikabrott och körkortstillstånd

2021-03-30 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej.Sonen på 16 år blev dömd i domstol för ett narkotikabrott (intagen på urinprov med positivt svar) förra året. Nu vill transportstyrelsen utfärda en varning efter utredning från socialtjänsten då han brukat narkotika vid ett flertal tillfällen men inget de sista 9 månaderna. Min fråga är bör vi godkänna den eller är det idé att skicka in en motivering? Han läser 1:a året på fordon- och transportprogrammet och är i behov av sina körkortstillstånd.
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Lämplighet Som ni säkert redan känner till behöver man körkortstillstånd för att få övningsköra och göra körkortsprov. Körkortstillstånd får meddelas endast om den som tillståndet berör anses lämplig och pålitlig i nykterhetshänseende (3:2 körkortslagen). Enligt 3:8 körkortsförordningen får Transportstyrelsen vid handläggning av körtkortstillstånd begära in yttranden från relevanta myndigheter, däribland polisen. En narkotikadom kan alltså tala för att sökande inte är pålitlig i nykterhetshänseende, vilket kan påverka möjligheterna att få ta körkort. Omständigheter som vägs in i bedömningen är dock huruvida det rör sig om ett upprepat beteende samt hur långt tillbaka i tiden händelserna ägt rum. Varning En varning från Transportstyrelsen är en mildare form av ingripande och innebär att en hårdare bedömning kommer att göras i det fall att man gör sig skyldig till fler förseelser. På Transportstyrelsens hemsida står det att praxis är att varning inte beslutas igen inom en 2-årsperiod och att detta även gäller för körkortstillstånd. Således riskerar din son att bli av med sitt körkortstillstånd vid ytterligare överträdelse. SlutsatsHuruvida det skulle göra någon skillnad att skicka in ett yttrande om beslutet kan jag inte med säkerhet uttala mig om, men utifrån omständigheterna (att din son vid ett flertal tillfällen brukat narkotika och även blivit fälld för narkotikabrott) verkar det som att varningen är välgrundad. Att din son inte brukat narkotika under de senaste 9 månaderna tyder däremot på en förbättring och chanserna att få behålla körkortstillståndet och kunna ta körkort ser således goda ut. Tanken med en varning är just att ge möjlighet till förbättring och så länge förbättringen kvarstår föreligger inte hinder för att få ta körkort. Jag önskar er lycka till och återkom gärna vid ytterligare funderingar! Vänligen,

Är det olagligt att göra hål i en kondom innan samlag?

2021-01-31 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej, Är det brottsligt att göra hål i en kondom innan samlag för att lura den andra att kondomen är hel?
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Jag kommer i svaret att utgå ifrån att samtycke till skyddat samlag föreligger. Sexuellt ofredande Eftersom personen samtyckt till skyddat samlag får ett sådant förfarande som beskrivet betraktas som ämnat att kränka personens sexuella integritet. Således skulle ansvar för sexuellt ofredande (BrB 6:10 2 st) kunna föreligga. Här är det inte avgörande huruvida personen faktiskt upplevt det som en kränkning, utan det är tillräckligt att handlingen är sådan att den typiskt sett kränker offrets sexuella integritet - vilket här får anses vara fallet. Misshandel och framkallande av fara för annan Vidare ökar risken för spridning av könssjukdomar (i jämförelse med vid skyddat samlag). I NJA 2004 s 176 hade en man haft oskyddat sex med ett flertal partners, trots att han burit på en allvarlig könssjukdom och haft kännedom därom. Han dömdes för framkallande av fara för annan - dock diskuterades även huruvida ansvar för försök till grov misshandel skulle anses föreligga. Det är således inte omöjligt att bli dömd för misshandel (3:5 BrB), försök till misshandel (3:11 och 23:1 BrB), vållande till kroppsskada eller sjukdom (3:8 BrB) alternativt framkallande av fara för annan (3:9 BrB) om personen skulle bli smittad av en könssjukdom alternativt skulle löpa risk för det. SammanfattningDe brott för vilka ansvar skulle kunna aktualiseras är dels och framförallt sexuellt ofredande (på grund av handlingens art) och dels misshandel, försök till misshandel, vållande till kroppsskada eller sjukdom och framkallande av fara för annan (beroende på risken för att bli smittad av en könssjukdom). Hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen,