Spärrtidens längd

2021-07-31 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej, jag har i början av juni månad 2021 blivit tagen för olovlig körning, drograttfylleri samt narkotikabrott eget bruk (ringa) för 3e gången sedan 2018. Jag väntar på min dom från händelsen i juni och undrar om min spärrtid rimligtvis kan hamna på 6månader efter ett yttrande + referenser? Jag har bytt min livsstil helt och hållet efter händelsen och jag brukar inte längre narkotika. Jag har fått en anställning och jobbar heltid 8-17 varje dag. Min arbetsgivare har lagt som krav att jag ska inneha körkortet inom ca 6-7 månader för att få vara kvar som anställd på företaget. Anställning har förändrat mitt liv helt och jag är beroende av arbetet för att dels hålla mig borta från dumheterna men även ta mig vidare i livet och fortsätta min yrkesbana! Mitt yttrande kommer att innehålla en sammanfattad text utav min syn på det hela + referenser + att jag mer än gärna kan lämna urinprover flera gånger i veckan på min egen bekostnad.
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Du undrar alltså vilken spärrtid du kan förvänta dig utifrån de omständigheter du angivit.Återkallelse av körkort Det är transportstyrelsen som beslutar om återkallelse av körkort och längden på spärrtiden. Precis som du nämner kan man innan beslut fattas skicka in ett yttrande som innehåller dina synpunkter i frågan. Där kan det, precis som du säger, finnas anledning att nämna ditt nya jobb, behovet av körkortet på det nya jobbet och den livsstilsförändring du gjort. SpärrtidOm transportstyrelsen beslutar om återkallelse kommer de även att besluta om en spärrtid, alltså hur länge körkortet ska vara återkallat. Spärrtidens längd beror på en rad faktorer, däribland trafikbrottets karaktär, ditt behov av körkort och tidigare uppträdande i trafiken. Spärrtiden är lägst en månad och högst tre år.Alkolås Ett alternativ till spärrtid kan vara att istället ansöka om alkolås. Detta blir relevant om rattfylleri är grunden för återkallelsen. Vid drograttfylleri finns inte detta alternativ och således kommer alkolås inte här att behandlas närmare. Spärrtid i praxis I RÅ 2008:12 ansågs en spärrtid på 12 månader vid drograttfylleri inte vara för lång. Idag verkar spärrtiden för drograttfylla i regel bestämmas till 12 månader och vid grov drograttfylla till 24 månader, enligt trafikverkets hemsida (länk). SlutsatsIdag gäller vanligtvis 12 månaders spärrtid för drograttfylla. Det kan således ses som en utgångspunkt i ditt fall. Tidigare trafikförseelser och narkotikabrott kommer vägas in i bedömningen, men likväl ditt behov av körkortet för ditt nya jobb samt den livsstilsförändring du genomgått. Det finns således både försvårande och förmildrande omständigheter i ditt fall, men rimligen kommer spärrtiden att bestämmas till runt 12 månader. Jag rekommenderar dock att du, som du också skriver, skickar in ett yttrande där du presenterar omständigheter som talar för att du ska få en lägre spärrtid. Hoppas att du fått svar på din fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar!Vänligen,

Rättspsykiatrisk vård - hur funkar det?

2021-05-31 i Påföljder
FRÅGA |Hej, jag har hört att på rättpsyk kan personer få sitta livet ut för ett småbrott. Kommer inte detta att ändras? Det är inhumant.
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Jag tänkte i mitt svar gå igenom vad som juridiskt gäller för rättspsykiatrisk vård, men jag kommer inte kunna kommentera innehållet i exempelvis en rättspsykiatrisk utredning eller medicinska bedömningar närmare. Rättspsykiatrisk vård Enligt 31:3 brottsbalken kan den som dömts till brott för vilket straffet överstiger böter och som lider av en allvarlig psykisk störning överlämnas till rättspsykiatrisk vård. Dock är det en förutsättning att det med hänsyn till dennes psykiska tillstånd och personliga förhållanden i övrigt är påkallat. Vi kan alltså utläsa tre förutsättningar för att rättspsykiatrisk vård ska bli aktuellt; Straffet för brottet man döms för ska vara högre än böter (vilket utesluter många "småbrott"). Man ska lida av en allvarlig psykisk störning (hit räknas bland annat svårartade personlighetsstörningar och tillstånd av psykotisk karaktär). Det ska vara påkallat med hänsyn till ens psykiska tillstånd och personliga förhållanden i övrigt.En rättspsykiatrisk undersökning genomförs innan domstolen fattar beslut om rättspsykiatrisk vård.Upphörande av vårdenI 15 § lagen rättspsykiatrisk vård står det att vården ska upphöra när det inte längre finns skäl för den. Chefsläkaren ska göra fortlöpande överväganden därom. Vården ska i vart fall upphöra senast när beslutet om frihetsberövande upphört att gälla eller vid frigivning för den som är intagen i kriminalvårdsanstalt. För den som får vård enligt 31:3 BrB med särskilt utskrivningsprövning ska enligt 16 § LRV vården upphöra när det inte längre finns risk att patienten återfaller i brottslighet på grund av den psykiska störningen eller när det med hänsyn till patientens psykiska tillstånd och personliga förhållanden i övrigt inte längre är påkallat med den typen av vård. Patienten kan själv ansöka om särskild utskrivningsprövning hos förvaltningsrätten (16 a § LRV).Sammanfattning För att rättspsykiatrisk vård ska bli aktuellt ska det röra sig om ett allvarligare brott som begåtts under inflytande av psykisk störning av något slag. Vid mindre allvarliga brott är det därför i det närmaste osannolikt att hamna i rättspsykiatrisk vård under en längre tid. Jag hoppas att du fått svar på din fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar! Vänligen,

Preskriptionstid för vissa sexualbrott mot minderåriga

2021-05-24 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej för tretton år sedan tvingade en kille mig att skicka nakenbilder och hotade att sprida vidare (jag var minderårig). Är det försent att anmäla detta?
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Eftersom det i din fråga inte finns fullständiga omständigheter kommer svaret vara av generell karaktär, men jag hoppas att det ändå kan ge dig viss vägledning.BrottenI det fall att du är minderårig och någon hotar att sprida nakenbilder på dig om du inte skickar fler kan brottet utnyttjande av barn för sexuell posering aktualiseras (6:8 BrB). Detta gäller även om barnet är över 15 år men inte ännu fyllt 18 år, om "poseringen är ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling". I förarbetena förklaras att det rekvisitet normalt är uppfyllt om man blivit vilseledd eller övertalad till att ta bilderna. Hotet om att sprida bilderna vidare kan i sig antingen betraktas som olaga tvång (4:4 BrB), alternativt försök till utpressning (9:11 BrB). Preskriptionstid när brott begåtts mot minderårigHuvudregeln är att preskriptionstiden börjar löpa från och med att brottet begåtts. Från denna huvudregel finns undantag för bland annat utnyttjande av barn för sexuell posering och försök till sådant (35:4 p.1 BrB). Då börjar preskriptionstiden istället löpa från den dag då offret fyllt 18 år. Preskriptionstiden för brottet utnyttjande av barn för sexuell posering har en preskriptionstid om 5 år (35:1 p.2 BrB). Den börjar alltså löpa när du fyllt 18 år. Således kan du anmäla brottet fram tills att du är 23 år gammal. Sammanfattning Eftersom jag inte har tillgång till alla omständigheter är svaret generellt utformat. Preskriptionstiden för vissa typer av brott mot minderåriga börjar löpa när offret fyllt 18 år och inte från tidpunkten när brottet begicks. I ditt fall gjorde jag ett antagande om vilket brott som skulle kunna ha begåtts och utgick ifrån det, vilket medför en preskriptionstid om 5 år från och med att du fyllt 18 år. Du kan alltså anmäla brottet fram tills att du fyllt 23 år. Hoppas att du fått klarhet i dina funderingar och återkom gärna vid ytterligare frågor. Vänligen,

Spridande av falska uppgifter i vårdnadstvist

2021-03-31 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej,Jag har en fråga gällande spridning av falsk information till Skola, sjukvård, socialtjänsten samt till andra människor.Min sambo ligger idag i vårdnadstvist då hennes ex stämt henne på boendet (3:e gången han stämmer henne).Det började med en bunt orosanmälningar till Socialen från personer i Pappans närhet samt några anonyma.Det har även inkommit en från Pappan där dom beskriver att min sambo har munchausen by proxy och att hon gör sitt barn sjukare. Barnet är diagnostiserat av flera olika läkare då hon har flera diagnoser och hon har även en autoimmun sjukdom. Pappan vägrar ta till sig att hon har diagnoser och låter inte barnet gå till BUP.Socialtjänsten startade en utredning som dom lade ned då dom ansåg att orosanmälningarna inte stämde och att det inte fanns något hot mot barnet.Han har även ringt runt till sjukvården och skolan både nuvarande och tidigare, det finns både journal anteckningar samt så har vi begärt ut mail från skolan och det finns dokumenterat att han sagt samma saker där, samt så ser man att rektorn har valt sida och trodde även att läkarintyg samt journaler var förfalskade av min sambo. Detta skapar rätt stora problem när min sambo ska prata med sjukvården eller med skolan då han lyckats manipulera dom att detta är sant. Det finns inget som styrker att hon skulle ha munchausen by proxy.Är det verkligen lagligt att bete sig så, vad kan man göra för att få ett slut på det.Tack på förhand.
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Om jag har förstått dig rätt så sprider din sambos före detta partner falsk information om din sambo till socialen (genom orosanmälningar), sjukvården och skolan och du undrar därför om något brott har begåtts.Falsk tillvitelse (15:7 BrB) Den som till myndighet sanningslöst påstår besvärande omständighet kan dömas för falsk tillvitelse. Både ageranden med uppsåt och vårdslöshet omfattas. Detta innebär att om din sambos före detta partner påstår till socialen att din sambo lider av MBP och detta inte är korrekt kan förfarandet utgöra falsk tillvitelse, eftersom det får betraktas som en besvärande omständighet i situationen. Förtal (5:1 BrB) Att lämna uppgift som är ägnad att utsätta någon för andras missaktning kan utgöra förtal. Dock föreligger inte förtal om det på grund av omständigheterna varit försvarligt att lämna uppgift i saken och det kan bevisas att skälig grund för uppgiften finns. Eftersom det enligt din fråga inte finns något som stödjer att din sambo lider av MBP samt att barnet fått diagnoser av ett flertal läkare kan det knappast anses föreligga skälig grund för uppgiften. Att sprida sådan information till exempelvis barnets skola kan anses ägnat att utsätta din sambo för andras missaktning. Sammanfattning Om ni anser att orosanmälningarna till socialen saknar grund kan ni anmäla den före detta partnern för falsk tillvitelse. Spridandet av anklagelserna till skolan, sjukvården och andra kan falla in under förtal. Hoppas att ni fått svar på er fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar! Vänligen,

Hemfridsbrott - vad kan man göra?

2021-06-30 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Jag fick veta utav min granne att en äldre herre hade med sig en historiker och kollade på en av mina uthus. Uthuset är från 1700-talet och är i dåligt skick.Samma äldre herre brukar att komma varannat år och knacka på, bara för att gnälla om att man har skött hus med uthus med dåligt ansvar.Den äldre herren har en gång bott i huset när han var yngre, nån gång på 60-talet.Nu mer bor han ca 15 mil bort.Det irriterar mig något att han kommer och klagar, och dessutom har med sig nån annan som värderar ett uthus. Allt detta utan att informera mig i förrväg eller i efterhand.Är detta något jag kan sätta stopp för?
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Jag uppfattar det som att personen gått in på din fastighet utan att meddela dig om detta och att du undrar vilka åtgärder du får vidta. Hemfridsbrott Enligt 4:6 BrB innebär hemfridsbrott att någon olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad. I rekvisitet "bostad" innefattas såväl rum som hus och gård. Påföljden är böter. Nödvärn Nödvärnsbestämmelsen i 24:1 p.1 BrB innebär en rätt att förhindra ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom och enligt 24:1 p.4 BrB tillkommer rätten till nödvärn även när någon vägrar lämna en bostad efter tillsägelse. Om nödvärn föreligger kan man själv inte bli dömd för brott under förutsättning att ens gärning ryms inom nödvärnsrätten. Detta innebär att alla gärningar inte omfattas av ansvarsfriheten, utan endast sådana som kan anses försvarliga med hänsyn till omständigheterna. Ditt fall Om personen befinner sig på din fastighet olovligen kan du alltså vidta vissa åtgärder för att denne ska avlägsna sig. Utan att uppmuntra till våld bör här nämnas att om personen vägrar lämna fastigheten får visst våld användas för att få denne att avlägsna sig. Mängden våld får inte vara oförsvarlig - då omfattas gärningen inte av ansvarsfriheten. Jag hoppas att du fått svar på din fråga och kommer till rätta med situationen!Vänligen,

Åtgärder vid indraget körkort

2021-05-30 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej.Sladdade 2-3 varv på en parkering och blev påkommen av polisen. De får det till grov vårdslöshet i trafiken och tog körkortet på plats. Haft körkort i 5-6år. Det fanns inte en enda människa på parkeringen. Och med tanke på jag har ca 12 mil till jobbet, finns det någon möjlighet att få tillbaka körkortet?
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Jag tolkar din fundering som att du undrar om det finns någon möjlighet att återfå körkortet samt hur du nu ska gå till väga. Det som sannolikt har hänt dig är att polisen omhändertagit ditt körkort eftersom de bedömt att din överträdelse var sådan som skulle kunna medföra ett körkortsingripande - alltså att Transportstyrelsen sannolikt kommer att återkalla körkortet. Vad händer nu? Polisens beslut att omhänderta ditt körkort kan inte överklagas. De kommer att skicka körkortet samt sitt beslut till Transportstyrelsen, som startar en utredning om huruvida körkortet ska återkallas eller inte. Det är alltså Transportstyrelsen och inte polisen som fattar beslut om återkallelse. Innan Transportstyrelsen tar beslut i frågan kommer de att kontakta dig och du kommer få möjlighet att lämna dina synpunkter i ett yttrande. Spärrtid I det fall att Transportstyrelsen bedömer att ditt körkort ska återkallas kommer de även att besluta om en spärrtid, alltså den tid som ditt körkort kommer att vara återkallat. Längden på spärrtiden beror på faktorer såsom trafikbrottet, ditt behov av körkort samt tidigare uppträdande i trafiken. Spärrtiden är lägst en månad och högst tre år. Överklaga Transportstyrelsens beslut Om Transportstyrelsen återkallar ditt körkort kan du överklaga beslutet. I beslutet (som du får av Transportstyrelsen) finns instruktioner därom. Överklagandet måste skickas in inom en viss tid - hur lång tid det rör sig om står i beslutet. Överklagandet skickas till Transportstyrelsen. Sammanfattning Du kan i yttrandet till Transportstyrelsen ange skäl till varför ditt körkort inte bör återkallas. Det faktum att du behöver körkortet för att ta dig till jobbet är en omständighet som skulle kunna tala för en kortare spärrtid. Om ditt körkort skulle återkallas kan du överklaga beslutet till Transportstyrelsen. Information om yttrande samt överklagande kommer tillställas dig av Transportstyrelsen. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar!Vänligen,

Körkort - 2 varningar

2021-04-30 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej.Min sambo har fått tilldelat sig en varning på sitt körkort då han överskridit hastighetsgränsen på en 70 väg. Det har skickats ut för ett godkännande men min sambo har ännu inte godkänt. Saken är den att såklart blev han fotograferad idag av en fartkamera där han vad han såg på hastighetsmätaren med ca 10 km. Då han har fått en varning så är risken väldigt stor att körkortet återkallas men....Är hans varning på körkortet gällande idag om beslutet inte är fattat än då min sambo inte har godkänt det än. Vi har inte fått några papper på att beslutet är klart. Däremot har vi fått en påminnelse om att skriva på och skicka in vilket min sambo inte gjort. Min fråga är. Kan hans körkort återkallas på den grund att det ligger en varning på han som inte är klart /beslutat än ?
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Du undrar alltså huruvida din sambo kommer bli av med sitt körkort, trots att inget beslut meddelats er angående den första varningen. Körkortslagen I 5:3 körkortslagen listas grunder för körkortsingripanden. I ert fall blir punkt 3-4 relevanta, som rör upprepad brottslighet och överskridande av hastighetsbegränsning. Istället för återkallelse kan enligt 5:9 varning meddelas. Godkännande av varning Enligt 7:6 körkortslagen får transportstyrelsen utfärda ett preliminärt beslut för godkännande inom viss tid. Om ett sådant beslut utfärdats får ärendet inte tas upp på nytt förrän tiden för godkännande gått ut. Det preliminära beslutet har till syfte att förkorta handläggningstiden och utfärdas när bedömningen är relativt enkel. Om beslutet inte godkänns kommer ärendet utredas vidare och mer ingående av transportstyrelsen.Transportstyrelsen På transportstyrelsens hemsida står följande: En varning kan innebära att vi gör en hårdare bedömning om du skulle göra dig skyldig till fler trafikförseelser eller brott. Risken är då stor att vi återkallar ditt körkort, eftersom praxis är att varning inte beslutas igen inom två år.SlutsatsNär tiden för godkännande löpt ut kommer transportstyrelsen att göra en mer ingående utredning av fallet. Då det rör sig om två fall av fortkörning är risken för indraget körkort tyvärr hög, eftersom två varningar inte enligt praxis delas ut under en tidsperiod om 2 år. Hoppas att du fått svar på din fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar! Vänligen,

Narkotikabrott och körkortstillstånd

2021-03-30 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej.Sonen på 16 år blev dömd i domstol för ett narkotikabrott (intagen på urinprov med positivt svar) förra året. Nu vill transportstyrelsen utfärda en varning efter utredning från socialtjänsten då han brukat narkotika vid ett flertal tillfällen men inget de sista 9 månaderna. Min fråga är bör vi godkänna den eller är det idé att skicka in en motivering? Han läser 1:a året på fordon- och transportprogrammet och är i behov av sina körkortstillstånd.
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Lämplighet Som ni säkert redan känner till behöver man körkortstillstånd för att få övningsköra och göra körkortsprov. Körkortstillstånd får meddelas endast om den som tillståndet berör anses lämplig och pålitlig i nykterhetshänseende (3:2 körkortslagen). Enligt 3:8 körkortsförordningen får Transportstyrelsen vid handläggning av körtkortstillstånd begära in yttranden från relevanta myndigheter, däribland polisen. En narkotikadom kan alltså tala för att sökande inte är pålitlig i nykterhetshänseende, vilket kan påverka möjligheterna att få ta körkort. Omständigheter som vägs in i bedömningen är dock huruvida det rör sig om ett upprepat beteende samt hur långt tillbaka i tiden händelserna ägt rum. Varning En varning från Transportstyrelsen är en mildare form av ingripande och innebär att en hårdare bedömning kommer att göras i det fall att man gör sig skyldig till fler förseelser. På Transportstyrelsens hemsida står det att praxis är att varning inte beslutas igen inom en 2-årsperiod och att detta även gäller för körkortstillstånd. Således riskerar din son att bli av med sitt körkortstillstånd vid ytterligare överträdelse. SlutsatsHuruvida det skulle göra någon skillnad att skicka in ett yttrande om beslutet kan jag inte med säkerhet uttala mig om, men utifrån omständigheterna (att din son vid ett flertal tillfällen brukat narkotika och även blivit fälld för narkotikabrott) verkar det som att varningen är välgrundad. Att din son inte brukat narkotika under de senaste 9 månaderna tyder däremot på en förbättring och chanserna att få behålla körkortstillståndet och kunna ta körkort ser således goda ut. Tanken med en varning är just att ge möjlighet till förbättring och så länge förbättringen kvarstår föreligger inte hinder för att få ta körkort. Jag önskar er lycka till och återkom gärna vid ytterligare funderingar! Vänligen,