Får man öka farten när någon kör om?

2022-01-14 i Trafikbrott
FRÅGA |Är det en brottslig handling att accelerera kraftigt (öka 50km/h) då man ser att någon påbörjat en omkörning och kan man i sådana fall anmäla registreringsnummret på bilen?
Fredrik Nygren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över dels om det är brottsligt att hindra en omkörning genom att öka hastigheten, dels om man kan anmäla registreringsnumret på en bil. Det korta svaret är att ja, det är brottsligt att öka farten när man blir omkörd och ja det går att anmäla registreringsnumret på bilen. I det följande går jag lite mer utförligt igenom svaret. Det är brottsligt att öka farten när man blir omkördNär en förare som färdas på väg uppmärksammar att någon avser att köra om, får föraren varken öka hastigheten eller på något annat sätt försvåra omkörningen. Istället ska föraren som blir omkörd visa hänsyn genom att hålla till höger i körfältet. (3 kap. 38 § trafikförordningen)Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot det, d.v.s. exempelvis ökar hastigheten när den håller på att bli omkörd, kan dömas till penningböter. (14 kap. 3 § p. 1 b trafikförordningen)Göra en polisanmälanDet är möjligt att anmäla registreringsnumret på bilen till polisen. I Sverige har vi dock något som kallas för föraransvar. Det innebär (till skillnad från ägaransvar) att det är föraren av ett fordon som ansvarar för eventuella trafikförseelser. Således kan inte ägaren av ett fordon drabbas av exempelvis en fortkörningsbot som någon annan orsakat då den framfört ägarens fordon.Utan någon ytterligare bevisning skulle det därmed vara väldigt svårt att nå framgång med en polisanmälan där man bara uppger ett fordons registreringsnummer.För att få reda på vem som äger en bil kan man använda sig av Transportsstyrelsens sms-tjänst som finns att tillgå på myndighetens hemsida (observera att tjänsten är avgiftsbelagd).Även om det alltså skulle vara svårt att nå någon framgång med en polisanmälan, kan det ändå vara bra att upprätta en sådan ur andra synpunkter – såsom för statistikföring osv. Du kan hitta mer information på Polisens hemsida men du gör lättast en anmälan genom att ringa 114 14 eller genom att besöka närmaste polisstation.Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!Med vänliga hälsningar,

Smitning från trafikolycka

2021-12-07 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Blev för 2,5 år sedan anmäld för smitning från trafikolycka. Blev kontaktad av polis men har inte hört något sen dess. Nu undrar jag hur lång preskriptionstiden är? När "brottet" skedde så hade jag dessutom prövotid kvar. Kan jag bli av med mitt körkort nu? Med tanke på att min prövotid gick ut för 2 år sedan?
Fredrik Nygren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över dels hur lång preskriptionstiden är för smitning från trafikolycka och dels huruvida du fortfarande kan bli av med körkortet till följd av incidenten. Det korta svaret är att brottet är preskriberat men att du fortfarande kan bli av med körkortet – även om det är osannolikt. I det följande går jag lite mer i detalj igenom vad som gäller. Preskriptionstiden för smitning från trafikolycka är 2 årSå fort ett brott har begåtts börjar dess preskriptionstid löpa. Preskriptionstiden kan beskrivas som den tid en åklagare har på sig att väcka åtal för ett brott för att det ska vara möjligt för målet att gå till domstol och för att gärningsmannen eventuellt ska dömas. Olika typer av brott har olika lång preskriptionstid. Generellt sätt kan sägas att ju grövre ett brott är, desto längre tid har man på sig att åtala den misstänkta personen.För brott som inte kan leda till fängelse i mer än ett år gäller en preskriptionstid om två år. (35 kap. 1 § 1 p. brottsbalken)För att ditt handlande ska vara preskriberat krävs alltså att brottet inte skulle kunna leda till en strängare påföljd än fängelse i ett år. För smitning från trafikolycka kan man som mest dömas till just ett års fängelse, och det är om brottet är att anse som grovt. (5 § lagen om straff för vissa trafikbrott)Med andra ord kan du för ditt handlande inte dömas till ett strängare straff än ett års fängelse. Det innebär att preskriptionstiden för brottet var två år och således är det vid det här laget preskriberat. Körkortet kan bli återkallat även om brottet är preskriberatAtt återkalla körkortet är emellertid en sak som åligger Transportstyrelsen snarare än Polis- eller Åklagarmyndigheten och i körkortslagen (KörkL) finns ingen preskriptionstid för hur lång tid Transportstyrelsen har på sig för att återkalla ditt körkort. Transportstyrelsen ska återkalla ditt körkort om du som körkortshavare har gjort dig skyldig till smitning från trafikolycka – förutsatt att det inte är en obetydlig överträdelse. (5 kap. 3 § p. 2 KörkL)Om det anses som tillräckligt ska du som körkortshavare emellertid åläggas en varning istället för att få körkortet återkallat. (5 kap. 9 § KörkL)Sammanfattningsvis är det alltså möjligt för Transportstyrelsen att i efterhand återkalla ditt körkort och således finns en risk för att det inträffar trots att preskriptionstiden för själva brottet löpt ut. När det har gått så lång tid som det nu verkar ha gått skulle jag dock tro att ärendet är nedlagt och att du inte behöver oroa dig längre.Vill du läsa mer om preskriptionstid har jag skrivit om det här.Vill du läsa mer om körkortsåterkallelse har jag skrivit om det här.Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!Med vänliga hälsningar,

Får hotell neka gäster?

2021-10-27 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag och min vän har bokat ett hotellrum för en vistelse lördag till söndag. När vi kollade igenom bokningen så står det att "på helger (fredag till söndag) får gäster under 25 år endast checka in i sällskap med sin familj.". Vi är 23 och 24 år gamla, har de rätt att neka oss? Vad ska vi göra?
Fredrik Nygren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över om hotell har rätt att neka någon tillträde. Det korta svaret är ja, hotell har rätt att neka gäster tillträde. I det följande går jag igenom anledningen till att de kan göra det utan att bryta någon lag och jag avslutar med ett råd till er om vad ni kan göra. Hotell har rätt att neka gäster tillträdeDet grundläggande förhållandet som är avgörande för att hotell kan neka gäster tillträde till sina lokaler är att hotell inte är någon offentlig plats. (1 kap. 2 § ordningslagen) Att hotell inte är en offentligplats innebär de i princip har rätt att själva bestämma vilka som får och inte får komma in på hotellet. Hotellet har ingen absolut skyldighet tjäna alla. Istället har de en ganska långtgående rättighet att själva besluta om att avisa eller neka folk tillträde. Vanligast är att hotell utnyttjar denna rättighet när någon missköter sig eller stör ordningen på hotellet, men hotellet har även rätt att avvisa en gäst enbart på den grunden att de inte gillar en person.Värt att notera är dock att hotell inte får avvisa eller neka någon service enbart på grund av exempelvis ras eller hudfärg. Detta eftersom avvisandet då kan utgöra olaga diskriminering. (16 kap. 9 § brottsbalken)Vad ni kan göra nuMitt råd till er är att helt enkelt ringa eller på annat sätt ta kontakt med det aktuella hotellet och förklara eran situation. I de flesta fall är hotell väldigt serviceinriktade och måna om sina gäster och kommer nog således försökte hitta en lösning tillsammans med er. I vissa fall brukar hotell godta att det räcker med att man har med sig ett dokument med underskrift från sina föräldrar. Men som sagt, mitt råd är att ta kontakt med hotellet och försöka lösa problemet tillsammans med dem. Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan körkortet dras in i efterhand?

2021-09-17 i Trafikbrott
FRÅGA |Hallå, blev idag stoppad av polisen när jag körde 140km/h på 110 väg alltså 30km/h för fort. polisen tog inte mitt körkort så nu är min fråga finns det någon risk att mitt körkort kan bli indraget i efterhand?
Fredrik Nygren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över om ditt körkort kan bli indraget i efterhand då du har blivit tagen av polisen för fortkörning utan de tog körkortet av dig på plats. Det korta svaret på frågan är att det är möjligt att få körkortet indraget i efterhand och således finns även en risk för det. Vid ringa överträdelser anses det dock oftast räcka med en varning. I det följande redogör jag lite mer ingående för vad som gäller. Reglerna om körkort finns i körkortslagen (hädanefter förkortad KörkL)Transportstyrelsen kan återkalla ett körkort i efterhandTransportstyrelsen ska återkalla ett körkort om körkortshavaren vid förande av ett motordrivet fordon har överskridit högsta tillåtna hastighet. Det förutsätter dock att överträdelsen inte kan anses som ringa. (5 kap. 3 § p. 4 KörkL)Om hastighetsöverträdelsen är ringa eller ej bedöms i varje enskilt fall. Som vägledning finns emellertid ett rättsfall från slutet på 80-talet där en fortkörning om 140 km/h på en 110 väg där trafikförhållandena var goda ansågs vara just ringa varpå körkortet inte blev indraget. (RÅ 1988 ref. 1)Om det anses som tillräckligt ska körkortshavaren i sådana fall åläggas en varning istället. (5 kap. 9 § KörkL) Det är alltså möjligt för Transportstyrelsen att i efterhand återkalla ditt körkort. Utifrån den rättspraxis som finns på området borde det i ditt aktuella fall dock räcka med att du blir tilldelad en varning och således får behålla körkortet. Men risken för att få det indraget finns som sagt.Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!Med vänliga hälsningar,

Straff för trimmad moped

2021-12-07 i Trafikbrott
FRÅGA |Kan man få straff för att köra en moped som är trimmad, trots att man inte körde för fort? Gäller det även om man köpt en begagnad moped som redan var trimmad, eller om man inte visste om att den var trimmad? Samt vad kan man få för straff då?
Fredrik Nygren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över dels om man kan få straff för att köra en trimmad moped även om man inte kör för fort, om svaret är ja så undrar du även om detsamma gäller om mopeden var trimmad när man köpte den eller om man inte visste att den var trimmad. Därutöver förstår jag det även som att du undrar över vilket straff man kan få om man kör med en trimmad moped. Böter för olovlig körning Kör man en trimmad moped döms man i regel för vad som kallas olovlig körning. Det gäller oavsett om man har kört för snabbt eller ej, det avgörande är helt enkelt att mopeden har en kapacitet att köra snabbare än vad den får. I Sverige har vi även något som kallas föraransvar, det innebär att det är föraren av ett fordon som ansvarar för att reglerna efterlevs. Som huvudregel spelar det således ingen roll om mopeden var trimmad redan när man köpte den eller om man inte skulle veta om att mopeden var trimmad.För olovlig körning döms man till böter. Det vanligaste är antingen en bot om 1,500 kr eller 30 dagsböter. (3 § trafikbrottslagen)Återkallat körkortOm man kör en trimmad moped och således gör sig skyldig till olovlig körning finns det även en risk att man får sitt körkort återkallat. (5 kap. 3 § körkortslagen)SpärrtidOm man får körkortet återkallat innebär det att det även finns en risk för att man åläggs en så kallad spärrtid. Det innebär att det bestäms en tid inom vilken man inte kan få ett nytt körkort utfärdat till sig. En sådan spärrtid är som lägst en månad och högst tre år. (3 kap. 9 § körkortslagen)FörverkandeSlutligen kommer polisen med stor sannolikhet förverka de delar på mopeden som utgör själva trimningen så att fordonet inte längre ska gå att använda på ett olovligt sätt. (7 § trafikbrottslagen)Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad menas med presumtion?

2021-11-21 i Påföljder
FRÅGA |Presumtion mot och för fängelse. Vad menas med detta? Vad är presumtion och vad innebär det i detta syftet?
Fredrik Nygren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över dels vad som menas med presumtion och dels vad presumtion mot och för fängelse innebär. Presumtion är ett slags antagandeMed presumtion menas att man som utgångspunkt antar något. För att göra begreppet enklare att förstå kan det belysas med ett exempel från lagstiftningen:Om en kvinna som är gift föder ett barn så presumerar man att hennes man är far till barnet. Med andra antas det att den person som kvinnan är gift med också är far till det barn hon bär. (1 kap. 1 § föräldrabalken)Presumtioner behöver alltså ingen bevisning utan man utgår helt enkelt ifrån att det föreligger ett samband mellan två stycken omständigheter. Däremot kan man ofta bryta presumtioner genom att bevisa motsatsen. Till exempel genom att göra ett faderskapstest och komma fram till att den gravida kvinnans man i verkliga fallet inte är far till barnet.Presumtion mot och för fängelsePresumtion mot fängelse innebär helt enkelt att det vid val av påföljd för ett begånget brott föreligger en utgångspunkt om att brottet inte ska leda till fängelse. En sådan presumtion syn i 30 kap. 4 § brottsbalken.Denna utgångspunkt kan dock brytas om det till exempel är ett väldigt allvarligt brott. I sådana fall kan situationen bli den omvända, det vill säga att det istället föreligger en presumtion för fängelse.Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan man få böter trots att man inte blev stoppad av polisen?

2021-09-21 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Jag och min polare satt i bilen och körde på en 80 km väg. Plötsligt ser vi en polis som står och mäter hastigheten på bilar som kommer med en radar antar jag i handen, eller hastighetsmätare heter det kanske. Hur som helt, han har stor ångest nu över detta och vet inte om han kommer får böter eller inte. Han tror inte att han körde för fort, men säger att han "kanske körde över 80 men helt klart under 90". Han undrar hur och när han kommer att få reda på om han kommer få böter och finns det ett sätt att ringa eller kolla och fråga så han får svar snabbt? Eller gäller det bara för honom att sitta och grubbla över detta och stressa tills han får brev hem? Skulle uppskatta svar
Fredrik Nygren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över hur och när man får reda på om man kommer få fortkörningsböter efter det att polisen har stått och kontrollerat hastigheten på vägtrafikanter med en laser. Eftersom polisen inte stoppade din kompis direkt vid den eventuella hastighetsöverträdelsen, krävs det någon form av bevisning för att de i efterhand ska kunna utfärda böter. Sådan bevisning skulle kunna vara en film, eller en bild – som exempelvis används som bevisning om man kör för fort förbi en trafiksäkerhetskamera. Polisen måste nämligen kunna bevisa vem det var som körde bilen vid det aktuella tillfället.Som jag förstår ditt beskrivna scenario har polisen stått och "skjutit" med en laser som mäter hastigheten på ankommande trafik. Din kompis blev emellertid inte stoppad av polisen, vilket förmodligen beror på att han höll sig inom hastighetsgränsen eller att polisen var upptagen med att mäta hastigheten på andra bilar. Din kompis kan således med största sannolikhet räkna med att han klarade sig från att bli tilldelad böter. Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!Med vänliga hälsningar,

Räknas blåmärken som misshandel?

2021-09-10 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Räknas blämärken som misshandel ?
Fredrik Nygren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över om det faktum att en handling har lett till att någon har fått blåmärken, gör att det räknas som misshandel. Eller med andra ord, vart gränsen för misshandel går. Svaret beror lite på omständigheterna i det enskilda fallet, men om någon har fått blåmärken till följd av vad en annan person har utsatt denne för är det typiskt sett att betrakta som misshandel.Bestämmelsen om vad misshandel är ser ut på följande sätt:Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd döms för misshandel. (3 kap. 5 § brottsbalken)Vad som är att räkna som misshandelOm någon har fått blåmärken är det sannolikt närmast till hands att koppla det till vad man i lagtexten kallar för kroppskada. Värt att notera är att begreppet kroppskada inte enbart tar sikte på det som man kanske först kommer att tänka på såsom svullnader, sår och benbrott, utan även en sådan sak som att raka av någon håret kan innefattas av begreppet kroppskada. Det förhållandet att offret inte har upplevt någon smärta betyder inte att en kroppskada inte har uppstått. Misshandel blir med andra ord aktuellt även om handlingen inte inneburit tillfogande av smärta. På samma sätt räcker det med att offret har upplevt smärt utan att ha åsamkats någon kroppskada för att misshandel ska bli aktuellt. Med smärta menas ett fysiskt lidande som inte är allt för obetydligt. Att man har tillfogats smärta är dock naturligtvis svårt att bevisa, tillskillnad från kroppskada. Om någon har gjort så att du har fått blåmärken talar det för att du har blivit tillfogad såväl kroppsskada som smärta och således aktualiserar det brottet misshandel. Vad som typiskt sett inte räknas som misshandel För att ha något att jämföra med är några saker som typiskt sett inte innefattar ett tillfogande av kroppskada eller smärta exempelvis att hälla vatten över någon, knuffa någon i ett dike eller att spela upp ett störande ljud. Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!Med vänliga hälsningar,