Förolämpning och förtal - vad krävs?

2021-05-31 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej jag undrar en anställd i en mat butik får prata illa om en kund till andra kunder och anställda i butiken?
Ida Zackariasson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av Sveriges grundlag följer att vi har en långtgående rätt att få uttrycka oss hur vi vill (2 kap 1 § regeringsformen). Detta innebär att det kan vara okej att säga saker som kan upplevas som mycket kränkande.FörolämpningDet är dock straffbart att rikta beskyllning, nedsättande uttalanden eller förödmjukande beteende mot någon annan förutsatt att gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet. Detta är brottsligt och kallas förolämpning. (5 kap 3 § brottsbalken). När man ska bedöma om något kränker en annans självkänsla gör man detta utifrån vad som typiskt sett kan anses vara kränkande. Man tar alltså inte någon större hänsyn till hur den som blivit utsatt upplevt kränkningen. Alla nedsättande yttranden klassas dock inte som förolämpning. Det krävs att uttalandet träffar den angripna på ett "personligt plan". Uttalanden som anspelar på en persons etniska ursprung, sexuella läggning, könstillhörighet eller på något särpräglat drag i utseendet är exempel på sådant som träffar det "personliga planet" (prop. 2016/17:222). Du skriver inte exakt vad som sagts utan endast sagt att den anställde pratat illa om en kund, därför är det svårt att göra en exakt bedömning om detta skulle kunna utgöra förolämpning. Det krävs dock att uttalandet angriper kunden personligen och att det inte är ett mer "allmänt" nedlåtande yttrande.FörtalDet skulle kunna vara så att den anställde utsatt kunden för förtal. En person kan dömas för förtal om personen utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning ( 5 kap 1 § Brottsbalken). Som jag skrivit ovan är det svårt att göra en sån bedömning eftersom jag inte vet exakt vad den anställde sagt eller har uttalat sig om. Jag hoppas du fått svar på din fråga! Skulle du undra något mer är du alltid välkommen att höra av dig till oss igen!Med vänliga hälsningar,

​Kan man dömas för något brott om man råkar få med sig någon annans sak hem?

2021-03-15 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Jag bad min kollega ställa undan en kartong som var tom för att använda till flyttpackning.När jag kommer hem så har min kollega satt ner ett rengöringsspray i lådan, den var inte där när jag satte undan lådan. Jag frågade om det var kollegan som satt ner sprayet och det var det. Jag tog så klart med rengöringssprayet till jobbet igen dagen efter och lämna det. Har jag gjort något fel i detta? Jag visste ju inte att kollegan satt ner ett spray i lådan.
Ida Zackariasson |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler som berör din fråga hittar du i brottsbalken (BrB).Egenmäktigt förfarande Om du utan tillåtelse fått med dig rengöringssprayet hem har du gjort så att din kollega inte kunnat använda detta. Detta är brottsligt och kallas för egenmäktigt förfarande (8 kap 8 § BrB). UppsåtDäremot finns en huvudregel (1 kap 2 § BrB) som säger att en gärning endast kan vara brottslig om den sker uppsåtligen, om inget annat särskilt gäller. För att kunna dömas för egenmäktigt förfarande krävs det alltså att du ska ha haft uppsåt, det vill säga avsikt. Rena olyckshändelser utgör alltså inte ett egenmäktigt förfarande. Du har av misstag råkat få med dig rengöringssprayen hem vilket betyder att du inte haft uppsåt och därför har du inte heller begått något brott eller gjort något fel. Hoppas du fick svar på din fråga! Tveka inte att höra av dig till oss igen om du har fler funderingar!Med vänliga hälsningar,

​Är det brottsligt att säga att någon är ful?

2021-01-20 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Är det brottsligt att säga: O jävlar vad ful du är, till någon?
Ida Zackariasson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Av Sveriges grundlag följer att vi har en långtgående rätt att få uttrycka oss hur vi vill (2 kap 1§regeringsformen). Detta innebär att det kan vara okej att säga saker som kan upplevas som mycket kränkande, till exempel att någon är jävligt ful. FörolämpningDet är dock straffbart att rikta beskyllning, nedsättande uttalanden eller förödmjukande beteende mot någon annan förutsatt att gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet. Detta är brottsligt och kallas förolämpning. (5 kap 3§ brottsbalken). När man ska bedöma om något kränker en annans självkänsla gör man detta utifrån vad som typiskt sett kan anses vara kränkande. Man tar alltså inte någon större hänsyn till hur den som blivit utsatt upplevt kränkningen. Alla nedsättande yttranden klassas dock inte som förolämpning. Det krävs att uttalandet träffar den angripna på ett "personligt plan". Uttalanden som anspelar på en persons etniska ursprung, sexuella läggning, könstillhörighet eller på något särpräglat drag i utseendet är exempel på sådant som träffar det "personliga planet" (prop. 2016/17:222). Att säga till en person att hen är jävligt ful borde inte kunna vara brottsligt även fast det är oerhört nedsättande. Detta då uttalandet inte angriper hen personligen på det sättet som krävs för att straffansvar ska uppkomma utan är mer ett "allmänt" nedlåtande yttrande. Jag hoppas du fått svar på din fråga! Skulle du undra något mer är du alltid välkommen att höra av dig till oss igen! Med vänliga hälsningar,

Vad kan straffet bli för någon som utger sig för att vara polis?

2020-12-11 i Övriga brott
FRÅGA |Om man har gjort något olagligt och så kommer det fram en vanlig mäniska som inte är polis och han visar upp en polis bricka som han har lånat av en polis vad kan straffet bli för han då
Ida Zackariasson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om det är olagligt och vilket straff någon kan få som utger sig för att vara polis. Regler om detta hittar du i brottsbalken (BrB). Att någon låtsas vara polis till exempel genom att visa upp en polisbricka som inte tillhör hen är brottsligt. Detta kallas föregivande av allmän ställning och kan leda till böter eller fängelse i högst 6 månader, eller om brottet anses grovt till 2 år (17 kap 15§ BrB). Skulle du ha fler frågor är du välkommen att skriva till oss igen! Med vänliga hälsningar,

När gallras uppgifter i belastningsregistret?

2021-04-30 i Påföljder
FRÅGA |hejjag kom ut 2011 för grovt misshandel.hur länge kommer jag att sitta i belastningsregistret??och jag har åkt fast för att ha användt kokain..vilket jag fick böter och blev av med mitt körkort.hur länge sitter det i registret..jag söker jobb där dem begärd utdrag ur belastningsregistret.?? är tacksam om jag får svar mvh
Ida Zackariasson |Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på lawline med din fråga!Hur länge ett brott finns kvar i belastningsregistret beror på vilket straff du fått. Jag kommer redogöra nedan för de olika tiderna för gallring baserat på straffet. Gallring innebär att uppgift om brott tas bort från belastningsregistret. Bestämmelser som berör din fråga hittar du i Lag om belastningsregister. Gallringstider Om du blivit dömd till fängelse gallras belastningsregistret tio år efter du blivit frigiven (17 § lag om belastningsregister). Böter gallras efter fem år från domen, beslutet eller godkännandet av strafföreläggandet eller föreläggandet av ordningsbot. Som du ser är tiderna för gallring fem eller tio år beroende på vad du blivit dömd till. SammanfattningNär det gäller domen för grov misshandel där du avslutade fängelsestraffet 2011 kommer den alltså att gallras i år. Du skriver inte vilken månad du blev frigiven och jag kan därför inte svara på om det redan nu är borta från registret. När det gäller narkotikabrottet där straffet var böter finns detta kvar i belastningsregistret fem år från och med den dag då dom föll eller du godkände ett strafföreläggande. Du skriver inte när narkotikabrottet skedde och jag kan därför inte svara på om uppgift om detta finns kvar i ditt belastningsregister.Vad du kan göra?Du har möjlighet att själv ta del av de uppgifter som finns om dig i belastningsregistret (9 § lag om belastningsregister). Detta kan göras kostnadsfritt en gång per år. Om du först räknar ut när gallring borde ske i ditt fall kan du sedan begära ut uppgifterna för att kontrollera att domen för grov stöld tagits bort från registret. Jag hoppas att detta var svar på din fråga, annars får du gärna kontakta oss igen. Lycka till!Med vänliga hälsningar,

Kan man göra ett frivilligt tillbakaträdande vid försök till köp av sexuell tjänst?

2021-02-23 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |HejJag har haft kontakt med en prostituerad kvinna på en chatt. Vi diskuterade bla kostnad, ev tid att ses, vi diskuterade att jag var rädd att åka fast, frågade om hon haft tillslag någon gång mm. Kvinnan krävde man skulle verifiera sig för att kunna boka en träff vilket jag aldrig gjorde."Verkligheten" kom ifatt mig och jag tänkte bla vad håller jag på med, detta är inget för mig och konstaterade att det är alldeles för riskfyllt så jag la ner det hela. Ska väl tilläggas att det hela började med nyfikenhet som övergick till spänning. Kan jag dömas för försök av sexuell tjänst?Eller har jag gjort ett sk frivilligt tillbakaträdande? Detta skedde för ca 3 månader sedan så skulle jag haft uppsåt att ses så borde väl tidsspannet visa att jag lagt ner det?
Ida Zackariasson |Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler som berör din fråga hittar du brottsbalken (BrB). Försök till köp av sexuell tjänstFörsök till köp av sexuell tjänst är kriminaliserat (6 kap 15 § samt 23 kap 1 § BrB). Detta innebär att man kan bli dömd i det fall man påbörjat ett försök till sexuellt umgänge mot ersättning men ännu inte fullbordat det. För försök gäller samma påföljd som föreligger vid fullbordan. Försökspunkten bör vara uppnådd när ett erbjudande om betalning har lämnats (proposition 1997/98:55 s. 137). För att bli dömd för försök krävs också att det förelegat en fara för att brottet skulle komma att fullbordas. Eftersom ni diskuterat kostnad antar jag att betalning erbjudits. Det måste också anses ha funnits en fara för att brottet skulle fullbordas eftersom ni pratat om eventuell tid att ses och så vidare. Frivilligt tillbakaträdandeFör försök till brott ska dock inte dömas om ett frivilligt tillbakaträdande har skett (23 kap 3 § BrB). För att detta ska bli aktuellt krävs att tillbakaträdandet är just frivilligt. Frivilligheten kan exempelvis bero på att någon övertalar gärningsmannen att låta bli, gärningsmannen avstår då den är rädd för att bli upptäckt eller att gärningsmannen kommer till insikt och tycker att det man är i färd med att göra är moraliskt fel. SammanfattningEftersom du självmant tycks ha ändrat dig efter att du tänkt över situationen en gång till och insett att det nog inte var en så bra idé anses du har gjort ett frivilligt tillbakaträdande. Därför ska du gå fri från straffansvar.Hoppas du fått svar på din fråga! Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen om du har fler funderingar!Med vänliga hälsningar,

Kan jag bli dömd för narkotikabrott efter att pratat om att köpa narkotika på sociala medier?

2020-12-11 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej,Min mobil blev beslagtagen av polisen eftersom jag blev misstänkt för droginnehav vilket jag inte har gjort men däremot har jag skämtat om droger, pratat om det med nära vänner genom sociala medier vilket jag aldrig har träffat i verkliga livet och skrivit att jag "ska köpa" men längre fram i våra konversationer ser man att jag hade backat ur och aldrig köpt det. Jag har aldrig köpt eller tagit narkotika i hela mitt liv. Kan detta användas som bevis? Jag är inte två år från myndig. Tacksam för svar!
Ida Zackariasson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om du kan bli dömd för narkotikabrott efter att du har pratat om att köpa droger med vänner på sociala medier även fast du i slutändan inte gjort detta. Regler som rör narkotikabrott hittar du i narkotikastrafflagen (NSL). NarkotikabrottDet är straffbart att olovligen inneha, bruka eller ta annan befattning med narkotika (1§ 1 stycket 6 punkten NSL). Detta gäller när brottet fullbordats, vanligen om narkotikan hittats på dig eller kan spåras till dig genom ett blodprov. I vissa fall går det att döma någon till försök eller förberedelse till narkotikabrott (4§ NSL). Detta gäller dock inte ett försök till att inneha eller bruka narkotika, vilket som utgångspunkt inte är straffbart. Du har alltså inte begått något brott om du inte fullföljt köpet, det vill säga försökt inneha narkotika. SlutsatsGenom dina konversationer om att köpa narkotika har du inte begått något brott. Att du är två år från myndig innebär att du är straffmyndig. Du kan alltså dömas till ett straff om du begår ett brott (1 kap 6§ brottsbalken). Om du är under 21 år när brottet begås ska detta särskilt beaktas vid bedömningen, detta kallas ofta för straffrabatt. Med vänliga hälsningar

Kan jag bli dömd för narkotikabrott efter att under ett avlyssnat samtal pratat om att köpa narkotika?

2020-12-11 i Narkotikabrott
FRÅGA |min fråga är om jag kan bli dömd och riskera mitt körkort. jag ringde till ett nummer som var avlyssnat och pratade om att köpa narkotika köpte inget och brukade inget, polisen har inget pissprov eller nån narkotika att styrka brottsmisstankarna räcker det att jag prata i telefon för en fällande dom och kommer jag då förlora körkortet? även fast jag inte brukat eller köpt
Ida Zackariasson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om du kan bli dömd för något brott efter att ha pratat om att köpa narkotika under ett avlyssnat samtal. Samt om du skulle kunna bli av med ditt körkort på grund av detta. Regler om detta hittar du i narkotikastrafflagen (NSL) och körkortslagen (KörkL). NarkotikabrottDet är straffbart att olovligen inneha, bruka eller ta annan befattning med narkotika (1§ 1 stycket 6 punkten NSL). Detta gäller när brottet fullbordats, vanligen om narkotikan hittats på dig eller kan spåras till dig genom ett blodprov. I vissa fall går det att döma någon till försök eller förberedelse till narkotikabrott (4§ NSL). Detta gäller dock inte ett försök till att inneha eller bruka narkotika, vilket som utgångspunkt inte är straffbart. Det betyder att om du inte fullföljt köpet, det vill säga försökt inneha narkotika är det inte brottsligt. Kan du riskera att förlora ditt körkort?Det krävs inte nödvändigtvis att du begår ett brott för att riskera att bli av med ditt körkort, utan detta kan ske även på andra grunder. Det kan vara att körkortshavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende inte bör ha körkort (5 kap 3§ 5 punkten KörkL). Det vill säga exempelvis blivit omhändertagen för berusning vid ett flertal tillfällen eller dömd för narkotikainnehav och därför inte bör ha körkort. Att endast ditt telefonsamtal skulle ses som grund för att omhänderta ditt körkort är inte särskilt troligt. SlutsatsDu har alltså inte begått något brott. Det verkar inte heller troligt att du skulle bli av med ditt körkort. Skulle du ha fler frågor är du välkommen att skriva till oss igen. Med vänliga hälsningar,