Är det olagligt att kolla på porr?

2021-10-31 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Har en granne som visar porr på sin stora tv som jag ser genom mitt köksfönster.Jag har hyresrätt och grannen bostadsrätt i flerfamiljhus.Är det lagligt eller kan jag anmäla grannen och till vem?
Gabriella Zako |Hej och tack för din fråga!Utifrån brottet olaga våldsskildring kriminaliseras inte själva tittandet på pornografiDet som straffbeläggs gällande pornografi är dels att skildra sexuellt tvång eller våld i spridningssyfte eller att sprida en sådan skildring. Dels viss skildring i rörliga bilder av grovt våld mot människor eller djur i spridningssyfte eller spridning av sådana skildringar. Den personen som gör detta döms för brottet olaga våldsskildring (BrB 16 kap. 10 c § första stycket). Enligt regeln straffbeläggs alltså inte att enbart kolla på sådana skildringar, det vill säga att kolla på pornografi.Barnpornografi är ett undantagSkulle däremot barn skildras i pornografisk bild så är det olagligt att kolla på sådan pornografi (BrB 16 kap. 10 a §). Om de webbsidor du nämner visar barnpornografi och någon kollar på dessa skildringar så gör grannen sig skyldig till barnpornografibrott.Sammanfattningsvis innebär det alltså att kolla på barnpornografi är olagligt men att kolla på annan pornografi (där barn inte skildras i pornografisk bild) är inte olagligt.Ifall det är olagligt då kan du göra en polisanmälan.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att ställa en ny!Med vänliga hälsningar,Gabriella Zako

Om en lagstiftning hinner upphävas mellan den tiden brottet begicks till det att rättegång hålls, kan man ändå bli dömd?

2021-09-13 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Om en lagstiftning hinner upphävas mellan den tiden brottet begicks till det att rättegång hålls, kan man ändå bli dömd?
Gabriella Zako |Hej och tack för din fråga!Nej, man kan inte bli dömd. I BrP Lag (1964:153) om införande av Brottsbalken står att: "Straff skall bestämmas efter den lag som gällde när gärningen företogs. Gäller annan lag när dom meddelas, skall den lagen tillämpas, om den leder till frihet från straff eller till lindrigare straffHoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till oss på lawline!Med vänlig hälsning,

Kan en markägare förbjuda tillträde till fornminnen på sin mark?

2021-05-08 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Kan en markägare förbjuda tillträde till fornminnen på sin mark?
Gabriella Zako |Hej! Och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.I enlighet med allemansrätten får vi gå nästan överallt i naturen och på annans mark så länge vi inte stör eller förstör. Det finns dock undantag, ett av de undantagen är hemfridszonen. Hemfridszonen är området närmast bostads och fritidshus och där har den boende rätt att få vara ostörd och ha som sitt privata område. Om någon olovligen beträder annans tomt och det inte faller inom allemansrätten, kan den göra sig skyldig till hemfridsbrott enligt 4 kap. 6 § brottsbalken. Påföljden blir böter.Sammanfattningsvis markägaren kan inte förbjuda tillträdet till fornminnen så länge personen som tillträder marken inte bryter mot undantaget om hemfridszon eller gör sig skyldig till skadegörelse.Jag hoppas du har fått svar på din fråga och du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du undrar något mer!Med vänlig hälsningGabriella Abdulahad

Osant intygande

2021-09-24 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Vad gäller vid osant intygade, frågelista, vid köp av fast egendom?
Gabriella Zako |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Osant intygande är ett brott, se BrB 15:11, d v s straffrättsligt och gällande annat än civilrättsliga avtal. Om man ger oriktiga uppgifter vid ett avtal kan följden bli ogiltighet och kanske skadestånd. I JB 4:19 finns de grundläggande reglerna om detta vid fastighetsköp, men även den allmänna avtalsrätten och AvtL 3 kap kan bli tillämpligt, beroende på vad den oriktiga uppgiften består i.Om avtalet är i strid med AvtL 3 kap kan dessutom brott föreligga, t ex bedrägeri, BrB 9:1 och ocker, BRB 9:5. Allt beror på vad den oriktiga uppgiften är och betyder för avtalet.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hur länge ska man sitta i fängelset om man är dömd till 5 månaders fängelse?

2021-07-27 i Påföljder
FRÅGA |Hur länge sitter man i fängelset om man är dömd till 5 månaders fängelset
Gabriella Zako |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vanligtvis börjar man avtjäna sitt fängelsestraff inom tre månader från det att domen inte längre kan överklagas. Vanligtvis släpps man när man har avtjänat två tredjedelar av sitt straff, så kallad villkorlig frigivning.En viktigt sak som du bör tänka på är att den som är dömd till fängelse i max sex månader, kan ansöka om att få en elektronisk fotboja. Man avtjänar då sitt straff i bostaden dock får lämna hemmet under bestämda tider till exempel för att kunna ta sig till arbetet eller för att studera. Du ansöker om fotboja hos kriminalvården.Jag hoppas trots allt att du fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Kan man ta sig in i USA efter Hot från Sverige?

2021-04-01 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej.Kan man ta sig in i USA efter Hot från Sverige?
Gabriella Zako |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är oklart i din fråga vem har hotat vem. Om vi utgår ifrån att en person i Sverige har gjort sig skyldig till olaga hot enligt 4 kap. 5§ Brottsbalken (Brb) gentemot en person i USA, bedöms brott begånget i Sverige på samma sätt som brott begånget i USA om det är straffbart i USA i enlighet mer USA:s straffregister.Ansöka om inresetillståndSvenska medborgare som vill resa in till USA behöver i regel inte ansöka om visum eftersom Sverige är en del av Visa Waiver Program. Istället för att ansöka om visum krävs istället att man ansöker om ett inresetillstånd genom en ESTA-ansökan. I ansökan måste man svara på om man tidigare har dömts för något brott. Om man är dömd för ett brott och detta brottet anses vara av "moral turpitude" (moralisk skändlighet) kan man bli nekad inresetillstånd. Det är lite oklart vilka brott som anses vara av moralisk skändlighet och jag kan inte utesluta att brottet olaga hot skulle kunna utgöra ett hinder mot att få inresetillstånd.SammanfattningsvisEn personen som har gjord sig brott till olaga hot kan vägras inresetillstånd om brottet klassificeras omoraliskt. När det gäller hot är det osäkert.Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!Vänligen,Gabriella