Är det olagligt att offentligt ge företag dåliga recensioner?

2021-06-30 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag undrar om det är olagligt att skriva att man inte rekommenderar en restaurang tex. Jag rekommenderar inte Tacobar" när någon frågar via Facebook.Frågar för att restaurangägaren har hotat mig att stämma mig för att jag skrev så. Jag skrev ju bara att jag inte rekommenderar dom och inget annat. Det är väl inte olagligt?Tacksam för svar
Mathea Santesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I svensk rätt talar man bara om förtal mot individer och deras personliga heder. Förtalsbestämmelsen i brottsbalken innebär att man för att dömas ska utpeka någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller på annat sätt försöker utsätta denne för andras missaktning (5 kap. 1 § BrB). Centralt här är att man ska utsätta "någon" och att angreppet är riktat mot dennes personliga heder. Bestämmelsen skyddar alltså bara fysiska personer. Förtal som istället riktas mot en fysisk eller juridisk person, såsom ett bolag, som medför ekonomiska skadeverkningar för den utpekade men som inte innefattar några angrepp mot personen i sig kallas för ekonomiskt förtal. Detta är inte straffbelagt i Sverige. Det är alltså fullt lagligt att skriva så som du har gjort på facebook! Jag hoppas detta gav dig svar på din fråga! Undrar du över något mer är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Får man i nödsituationer använda sig av blåljus?

2021-06-30 i Nödvärn och annan ansvarsfrihet
FRÅGA |Hej! Jag sitter i styrelsen i en motorklubb som arrangerar flertalet rallytävlingar varje år. Ganska nyligen så har vi köpt in en ambulans till klubben för att använda som rescue-bil på våra tävlingar. De personer som bemannar ambulansen under tävling är oftast räddningstjänstpersonal utanför tjänst. Min fråga är huruvida det är lagligt eller ej att vid olyckor på tävlingen låta räddningstjänstpersonalen (som har utryckningskörningsutbildning) köra med blåljus och sirener fram till olycksplatsen. Detta innefattar körning dels på avlyst väg men också på allmän icke avlyst väg.
Mathea Santesson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det är bara utryckningsfordon som får använda blåljus. I förordningen om fordons registrering och användning fastställs att utryckningsfordon ska godkännas vid en viss registreringsbesiktning och användas uteslutande för att transportera sjuka och skadade. Verksamheten ska dessutom utövas av vissa typer av företag utsedda av regionen eller inom ramen för kommunal och statlig verksamhet (2 kap. 11 § förordningen om fordons registrering). Din klubb torde därför inte kunna inneha ett utryckningsfordon. Skulle ni använda blåljus och sirener gör ni er skyldiga till brottet föregivande av allmän ställning, vilket kan ge fängelse i högst sex månader (17 kap. 15 § BrB). Det finns däremot en undantagsregel i Brottsbalken (BrB) som innebär att man kan bli fri från ansvar för en brottslig gärning om den begås i nöd (24 kap. 4 § BrB). Om det föreligger fara för liv och hälsa föreligger nöd. Om personen i bilen t.ex. har en akut blödning eller ett annat akut tillstånd som hotar dennes liv och hälsa kan den som kör bilen bli fri från ansvar, beroende på hur allvarlig brottet är. På den grunden skulle ni kanske kunna bli fria från ansvar. Trots det är det nog bra om du hör av dig till din region och undersöker hur de anser att ni borde sköta säkerheten vid era tävlingar. Hoppas du fick svar på dina frågor! Hör gärna av dig till Lawline igen om du har några fler funderingar. Med vänliga hälsningar,