Påverkar egendomens värde omfattningen av det våld man får använda sig av för att försvara sig i en nödvärnssituation?

2021-11-19 i Nödvärn och annan ansvarsfrihet
FRÅGA |Hej! Ursäkta formuleringen då jag inte är jättekunnig gällande ämnet. Men jag undrar om det finns någon koppling mellan "ekonomisk och fysisk" skada t.ex. Nödvärn då jag får bruka mer våld beroende på hur livshotande gärningsmannen yttrar sig, men finns det något liknande gällande om jag får bruka mer våld när någon tar min dyra bil än om någon tar min cykel som har ett mindre värde?
Jennifer Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du undrar om omfattningen av det våld du får bruka när du försvarar dig i en nödvärnssituation påverkas av hur pass värdefull egendomen är som är aktuell i nödvärnssituationen. Om det är så att jag misstolkat din fråga är du mer än välkommen att höra av dig igen till oss. Reglerna som är relevanta för att besvara din fråga återfinns i Brottsbalken (BrB). För nödvärn krävs att det föreligger en nödvärnssituation och att gärningen inte är uppenbart oförsvarligFör att en annars straffbar gärning ska tillåtas med stöd av nödvärnsbestämmelsen krävs dels att gärningen företas i en nödvärnssituation samt att gärningen inte är uppenbart oförsvarlig, 24:1 BrB. I bestämmelsen listas fyra situationer där nödvärn kan användas som försvarlighetsgrund då situationerna utgör nödvärnssituationer. Varje nödvärnssituation har sina egna relativt komplexa villkor för att situationen ska klassas som just en nödvärnssituation men eftersom din fråga knyter mer ann till försvarlighetsbedömningen snarare än vad som utgör en nödvärnssituation finns det ingen anledning för mig att gå in på villkoren närmare. Du behöver dock ta med dig att det måste vara tal om en av de fyra situationerna som uttrycks i lagrummet för att det ens ska vara tal om att tillåta en annars straffbar gärning med stöd av 24:1 BrB. Vilka omständigheter påverkar bedömningen om en gärning kan anses vara icke uppenbart oförsvarligDet andra momentet som som behöver bedömas för att en annars straffbar gärning ska tillåtas med stöd av 24:1 BrB är om gärningen kan anses vara icke uppenbart oförsvarlig. Frågan är då vilka omständigheter som ska vägas betydelse vid en sådan bedömning. Den vägledande principen är att försvarsgärningen inte får klart avvika från vad som har varit behövligt och att det inte får råda ett uppenbart missförhållande mellan gärningen och den skada som hotar genom angreppet. Precis som du säger lägger man vikt vid angriparens farlighet (med aspekter såsom kroppskraft, vapen, psykiska tillstånd osv). Vidare lägger man även vikt vid yttre omständigheter såsom huruvida angreppet kommer plötsligt och oväntat eller om det sker under mörker eller på plats där hjälp inte finns att tillgå. Också den angripnes egenskaper är att beakta vid bedömningen. Om den person som angrips på grund av utbildning har särskilda förutsättningar att kunna hantera en våldssituation kommer högre krav ställas på återhållsamhet. Frågan är då om också egendomens värde ska påverka bedömningen. Jag hade betydligt svårare att finna stöd för detta men tillslut fann jag det. Mycket riktigt är det så. Egendomens värde har betydelse för hur mycket våld som får brukas vid angrepp mot egendom. Ju högre värde cykeln har desto mer våld kan accepteras för att försvara den. Det anses dock alltid uppenbart oförsvarligt att använda livsfarligt våld mot angriparen för att skydda egendom. Detta till följd utav att egendom till stor del är utbytbar till skillnad från människoliv (Dahlström, Mats, Anette Strand Westerlund, and Gösta Westerlund.Brott Och Påföljder : En Lärobok I Straffrätt Om Brottsbalken. Sjunde Upplagan ed. 2020). Jag hoppas du känner att du fått svar på din fråga!Mvh,

Vilka påföljder riskerar en att drabbas av om en agerar som handledare utan att ha giltig handledarutbildning

2021-09-21 i Trafikbrott
FRÅGA |vad blir påfölden för att jag som inte har handledarutbildning som har gott ut , när man övingkör privat med en person som håller på med att ta körkort om det blir trafik kontroll
Jennifer Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du gått en handledarutbildning men att giltigheten för denna har gått ut och att du nu undrar vilken påföljd du kan drabbas av i det fall du övningskör med en person. Svaret på din fråga går att finna i Körkortslagen(KörkL) och Lag om straff för vissa trafikbrott (TBL).Kravet på introduktionsutbildning kommer hindra dina möjligheter att övningsköra Den som övningskör måste göra detta under uppsikt av någon som har vana och skicklighet att köra det fordon som övningskörningen avser, 4:5 KörkL. Personen som ska ha uppsikt och agerar som handledare behöver också få sitt handledarskap godkänt, 4:5 KörkL. För att godkännas som handledare behöver bland annat en introduktionsutbildning genomförts någon gång under de senaste fem åren, 4:7 KörkL. I det fall det var mer än fem år sedan du genomförde en sådan utbildning kan du alltså inte godkännas som handledare. Vilka påföljder kan du som handledare drabbas av I det fall du väljer att övningsköra med en person trots att din handledarutbildning gått ut och och du inte fått ditt handledarskap godkänt kan du dömas till tillåtelse av olovlig körning och få böter, 3 § TBL. Du riskerar också att få ditt körkort indraget, 5:3 1 st 6 p KörkL ihop med RÅ 2006 ref 48. För att du inte drabbas av någon av ovanstående påföljder råder jag dig därför att se till att få din handledarutbildning giltig innan dess att du agerar i rollen som handledare.Jag hoppas du känner att du fått svar på din fråga!Mvh,