Får man arbeta en hel dag utan rast?

2019-04-23 i Rast
FRÅGA |Hej!Jag har nyligen fått en anställning hos Hemglass där jag som säljare kör runt glassbilen på förbestämda rutter enligt en gps där det är ett visst antal stop som ska göras varje dag och varje stop har ett klockslag som det är menat att jag ska vara på plats vid. Men efter de dagarna jag har hunnit arbeta så har jag märkt ett antal väldigt grundläggande brister i arbetsmiljön, och jag undrar om det sätt de bedriver verksamheten på är laglig. Tjänsten är en heltidstjänst där arbetstiderna kan variera beroende på vilket område jag kör glassbilen i. De dagarna jag hittills arbetat har varit mellan 9.5 h och 11.75 h, utlagt varierande mellan 09:00 och 22:00. Dock under dessa timmar och arbetade dagar har jag inte haft en enda rast, paus eller tid för lunch. Om jag däremot skulle ta en rast eller liknande under de nuvarande förhållandena så skulle jag bli betydligt sen enligt det tidsschema som jag ska följa, det finns helt enkelt inte tid för ens en 1 minuts paus för att ta en näve nötter, eller att göra ett toabesök. Och toalett finns inte heller tillgängligt någonstans även om det fanns tid för det.Följande funderingar har jag:Är det lagligt för min arbetsgivare att förlägga arbetet på ett sätt så att jag inte har tid för rast, paus, toabesök, mat eller liknande?Är det lagligt att köra bil (glassbilen) i över 10 timmar utan några som helst pauser från arbetet? Jag kan till slut bli en trafikfara när jag inte har möjlighet till paus.Tack!
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline. Vad som gäller när det kommer till raster framgår av Arbetstidslagen. I 15 § står att "med raster förstås sådana avbrott i den dagliga arbetstiden under vilka arbetstagarna inte är skyldiga att stanna kvar på arbetsstället". Av andra stycket framgår att arbetsgivaren på förhand ska ange rasternas längd och förlängnings så noga som det går utifrån omständigheterna och att rasterna ska förläggas så att arbetstagaren inte utgör arbete mer än fem timmar i följd. Vad gäller pauser ska arbetsgivaren, enligt 17 § samma lag, se till att arbetstagaren kan ta de pauser som behövs utöver rasterna och dessa pauser räknas in i arbetstiden. Du får alltså inte arbeta mer än fem timmar i följd utan att ta rast. Det är denna rast som ofta utgör lunchen och som inte ingår i arbetstiden. Vid rasten får du själv bestämma över din tid. Utöver rast ska arbetsgivaren ordna arbetet så att du kan ta t.ex. toalettpauser etc. Det går att göra undantag från vissa bestämmelser i lagen, vilket framgår av 3 §. Enligt fjärde stycket får undantag dock endast göras om det "inte innebär att mindre förmånliga villkor ska tillämpas för arbetstagarna än som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG". I direktivet (artikel 4) står att varje arbetstagare ska få en rast om arbetsdagen är längre än sex timmar. Detta är alltså ett minikrav. Enligt 2 § 1 p. arbetstidslagen gäller inte lagen för arbete som utförs under sådana förhållanden att det inte kan anses vara arbetsgivarens uppgift att vaka över hur arbetet är ordnat. Det kan handla om sådant arbete när arbetsgivaren inte har möjlighet att kontrollera när arbetet börjar eller slutar. Det verkar dock inte som att detta gäller i ditt fall. Du skriver att du har en tydlig planering som gör att du inte kan ta varken lunchrast eller paus, och att du måste vara i tid. Jag tycker att du borde prata med din chef om detta och fråga om det verkligen kan stämma att du inte ska få någon rast under dagen. Som du säger kan det vara en trafikfara att du kör bil efter så lång tid, helt utan rast. Lycka till! Med vänlig hälsning,

Har jag rätt till toapaus på mitt butiksjobb trots att butiken lämnas obemannad under toapausen?

2019-03-04 i Rast
FRÅGA |HejJag arbetar i butik och vi ska nu få ett nytt schema där vi lämnas själva 3 timmar på kvällen, jag har ibs har har redan en väldig ångest över detta! Jag undrar om det finns nåt jag kan göra åt detta förutom att alltid sjukskriva mig när min ibs spökar. Har jag rätt till toapauser?
Ava Setayesh |Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Arbetsgivaren har en skyldighet att ordna arbetet så att du som arbetstagare kan ta de pauser som behövs utöver rasterna (17 § första stycket arbetstidslag). Du som arbetstagare har alltså rätt att ta en toapaus när du behöver det.Det brukar vanligtvis inte heller vara någon fara att butiken lämnas obemannad under toabesöket. Jag föreslår att du pratar med din arbetsgivare och förklarar din situation. I de flesta fall går det alltid att lösa saker och ting genom kommunikation mellan arbetstagaren och arbetsgivaren.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Rast direkt inpå påbörjat arbetspass

2019-02-01 i Rast
FRÅGA |Får arbetsgivaren planlägga 30 minuters rast direkt inpå påbörjat arbetspass? Förklaring: arbetsstart 07.00. rast från 07.00 till 07.30. MVH
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras av arbetstidslagen – ATL.Raster ska förläggas så att arbetstagaren inte arbetar mer än fem timmar i sträck. Förutom detta ska raster i förhållande till arbetsförhållandena förläggas på ett tillfredsställande sätt, och utöver också vara tillfredsställande till antal och längd (15 § 3 st ATL). Undantag från detta får göras genom kollektivavtal (3 § ATL).I övrigt får raster i det enskilda fallet bytas ut mot måltidsuppehåll vid arbetsplatsen (till skillnad från raster, då man inte måste vara på arbetsplatsen), om det är nödvändigt med hänsyn till arbetsförhållandena, sjukdomsfall eller någon annan händelse som inte arbetsgivaren kan förutse (16 § ATL).Även om arbetsgivaren kallar det för en rast, är jag inte övertygad om att det är en rast. En rast får antas betyda ett uppehåll i arbetet; har arbetet inte ens inletts, kan det i sådant fall inte göras uppehåll i. Skulle det vara så att det trots allt kan anses utgöra en rast, låter det för mig mycket osannolikt att det kan anses tillfredsställande i förhållande till arbetsförhållandena att schemalägga raster genast på arbetsdagen.Svaret på din fråga är således att nej, jag har svårt att se att arbetsgivaren får schemalägga raster direkt på arbetspasset.Vänligen,

Får jag arbeta utan rast?

2018-12-08 i Rast
FRÅGA |Hej. Får jag jobba 8 timmar isträck utan rast om jag själv vill det. Tänker att sista timmen, den 9onde går jag hem. Kort sagt. 7-15 i stället för 7-16. Handels jobbar jag inom. Vid anställnings start kom vi muntligen överens om 7-15. Dvs sista timmen gick vi hem på rast.
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om rast och arbetstid finns stadgade i arbetstidslagen (ATL). Arbetsgivaren ska förlägga rasterna så att arbetstagarna inte utför arbete mer än fem timmar i följd. I övrigt ska rasternas antal, längd och förläggning vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena (15 § ATL). Dessa reglerna är delvis semidispositiva och kan avtalas bort endast genom kollektivavtal (3 § ATL). Rasterna får dock inte tas bort helt, utan enligt ett direktiv från EU måste man ta rast efter sex timmar. Din arbetsgivare måste ge dig rast, även om du själv inte vill ha det. Anledningen till detta är för att det i allmänhet ses som bra för arbetstagare att ta paus. På en rast måste arbetstagaren inte stanna kvar på arbetsplatsen. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Får en chef bestämma när en anställd ska ta sin rast?

2019-04-15 i Rast
FRÅGA |Hej hej om jag jobbar 13 till 20,15 är jag då skyldig att ta 45 min rast redan vid 15 15,30 tiden? Känns jätte konstigt att man måste ta 45 min rast när man inte ens jobbat tre timmar mvh
Emma Bergman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om din arbetsgivare har rätt att bestämma när du ska ta ut din rast. Regler om raster finns i arbetstidslagen (ATL). Raster ska läggas så att arbetstagaren inte arbetar mer än fem timmar i sträck. Enligt 15 § ATL gäller även att rasterna ska förläggas på ett tillfredställande sätt avseende antal och längd. Förmodligen är det okej att din rast är lagd redan tre timmar in på passet då du har inlett arbetet. Jag skulle rekommendera att du pratar med din chef om att du önskar att ta din rast senare under passet. Om du och din chef inte lyckas komma fram till någon lösning kan du vända dig till ditt fackförbund.Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline! Vänligen,

Kan jag arbeta utan rast?

2019-02-06 i Rast
FRÅGA |Hejsan vi ska börja med raster på mitt jobb och när vi jobbar kväll 12:00-21:45 så säger chefen att vi ska ha rast 12:00-13:00 får det vara så?
Melica Djahani |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Regler om rast och arbetstid finns stadgade i Arbetstidslagen. Rast på jobbetRast innebär att du inte står till arbetsgivarens förfogande, det vill säga att du har rätt till att lämna arbetsstället. Du har då rätt till att stänga av din telefon och behöver inte vara tillgänglig. Arbetstidslagen I själva lagen står det inte något om hur lång en rast ska vara, däremot ska en arbetstagare ha en rast senast efter fem timmars arbete enligt arbetstidslagen, men enligt arbetsmiljöverkets riktlinjer ska rastens längd vara minst 30 minuter. Det innebär att arbetsgivaren ska förlägga rasterna så att arbetstagarna inte utför arbete mer än fem timmer i följd. I övrigt ska rasternas antal, längd och förläggning vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena enligt 15 § arbetstidslagen. Dessa regler är delvis semidispositiva vilken innebär att de endast kan avtalas bort genom kollektivavtal, enligt 3 § arbetstidslagen. Rasterna får dock inte tas bort helt.Lycka till!Vänligen,

Kan man läman arbetsplatsen under en paus?

2019-01-29 i Rast
FRÅGA |Har jag rätt att ta en paus på 10 minuter på betald arbetstid och lämna arbetsplatsen?
Joel Åkerlind |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Arbetsgivaren ska se till att du utöver rasterna har möjlighet att ta pauser som behövs. Pauserna räknas in i arbetstiden (de är betalda), 17 § arbetstidslagen. Dock har du ingen rätt att lämna arbetsplatsen, vilket du har under en rast. Pauserna ska tas på arbetet, 15 och 17 § arbetstidslagen.Hoppas du har fått svar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du undrar över något.Med vänlig hälsning

Hur mycket rast har en lokförare rätt till?

2018-11-20 i Rast
FRÅGA |Vad gäller för en lokförare när det kommer till raster?Lag 1982:673 § 15 säger 5 timmar sedan rast och lag 2008:475 § 14 säger 6 timmar och sedan rast.Fackligt avtal säger inget gällande detta ( IF Metall- Gruvindustri)
Axel Bellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I mitt svar kommer jag först redogöra för vad som krävs för att respektive lag ska vara tillämplig. Längst ner kommer jag skriva ett kortfattat svar på din fråga. Är lag (2008:475) om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik tillämplig?Lag (2008:475) om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik är tillämplig på arbetstagare som ingår i tågpersonal i gränsöverskridande tågtrafik, se 1 §. Lagen gäller dock inte lokal och regional passagerartrafik över gränsen mellan Sverige och ett annat land, se 3 §. Lagen gäller inte heller godstransporter som överstiger gränsen mellan Sverige och ett annat land med max 15 km, se 3 §. Ifall lagen är tillämplig har man, precis som du säger, rätt till rast senast var 6:e timme så långt som omständigheterna medger det, se 14 §. Är arbetstidslagen (1982:673) tillämplig?Arbetstidslagen är tillämplig på en arbetstagare som utför arbete för en arbetsgivare, se arbetstidslagen 1 §. Alltså är lagen tillämplig på lokförare. Dock gäller inte arbetstidslagens 15 § 3 st (regeln om rätt till rast var 5:e timme) ifall lag (2008:475) om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik är tillämplig, se arbetstidslagen 2 § 5 st. Ifall arbetstidslagen är tillämplig har man rätt till rast var 5:e timme, se arbetstidslagen 15 § 3 st. Svar: Ifall lokföraren arbetar på gränsöverskridande tågtrafik är lag (2008:475) om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik tillämplig och i sådana fall är huvudregeln att lokföraren har rätt till rast var 6:e timme. Ifall lokföraren inte arbetar på gränsöverskridande tågtrafik gäller arbetstidslagen och hen har i sådana fall rätt till rast var 5:e timme. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar