Om företaget inte har kollektivavtal kan de då tvinga sina anställda att ta 30 minuter rast om de jobbar mer än 5 h?

2018-11-01 i Rast
FRÅGA |Om företaget inte har kollektivavtal kan de då tvinga sina anställda att ta 30 minuter rast (obetalt) om de jobbar mer än 5 h? Jag känner inte att jag behöver ta rast utan vill hellre jobba och få betalt de 30 minuterna, men kan de tvinga mig till rast?
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det här med raster regleras i arbetstidslagen (ATL). I själva verket är det så att du har rätt att få rast men din arbetsgivare har en skyldighet att ge dig rast så att du inte jobbar i mer än fem timmar (ATL 15 §). Arbetsgivaren får bara planera rasterna på ett annat sätt om det regleras i villkor i ett kollektivavtal (ATL 3 §). Även om det skulle finnas ett kollektivavtal så får man inte helt ta bort rasterna på jobbet, eftersom det finns ett krav inom EU att alla arbetstagare måste ta rast under en arbetsdag som sträcker sig över sex timmar. Arbetsgivaren har en skyldighet att ge dig rast efter fem timmar Det är alltså så att din arbetsgivare inte har något val i det här, utan ska se till att du tar rast var femte timme. I praktiken måste du alltså ta rast så som din arbetsgivare bestämmer, så länge det följer lagens minimikrav.Varför ser lagen ut som den gör?Jag förstår att det kan kännas lite frustrerande om du har ett arbete där du inte själv känner något behov av att ta en rast. Anledningen till att lagen ser ut som den gör är att det i allmänhet anses bra för arbetstagare att ta en kort paus för att äta eller fokusera på något annat än jobbet. Dessutom kan det finnas ett intresse för arbetsgivaren att dess anställda tar raster, eftersom det kan göra så att de anställda har en jämnare energinivå och är fokuserade under hela arbetsdagen. Anledningen till att rasten är obetalt är helt enkelt att du inte har någon skyldighet att vara kvar på arbetsplatsen under rasten, eller måste stå till arbetsgivarens förfogande under just den tiden. Lagen är tvingande, eftersom man vill se till att alla arbetsgivare organiserar arbetet på ett sätt som ska bidra till en bra arbetsmiljö.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Har jag rätt till rast även om min arbetsplats inte är bunden av kollektivavtal?

2018-10-25 i Rast
FRÅGA |Hej! Jag jobbar i butik där vi ofta står själva hela dagarna. Det innebär dagar från 9:30-19:30 där man inte har möjlighet att lämna arbetsplatsen i ens 5 minuter, förutom om man måste på toaletten och får låsa butiken och skynda sig tillbaka. Jag har ingen schemalagd rast, men har möjlighet att sätta mig ner och äta. Men när jag äter är butiken obevakad och så fort någon kommer in måste jag avbryta lunchen för att gå ut till kunden. Det leder till att jag oftast inte får sitta ner och äta i mer än 5 minuter och stressar i mig maten. Jag undrar om det är okej av min arbetsgivare att göra så? Vi är ej bundna av kollektivavtal...
Karin Ekström |Hejsan, tack för din fråga till Lawline!Jag förstår att din situation är jobbig och ska försöka hjälpa dig med vad du har för grund att stå på juridiskt. Din fråga är uppdelad i två delar juridiskt, den första är arbetsmiljön som regleras i arbetsmiljölagen (AML) och den andra är arbetstiden som är reglerad i arbetstidslagen (ATL). Arbetsmiljön är inte godkänd Så som du beskriver det i din fråga låter det som att din arbetsmiljö är stressig och att du inte har möjlighet att slappna av under exempelvis raster. Arbetsmiljölagen säger att arbetsmiljön ska vara "tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och att arbetsinnehållet ska utformas så att arbetstagaren inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa" (AML 2 kap 1 § 1+4 st). Jag tycker att hur du beskriver din arbetsmiljö strider mot arbetsmiljölagen eftersom du jobbar långa pass och inte har möjlighet att helt koppla bort från arbetet under raster. Det låter även på din beskrivning av arbetsplatsen som att du inte mår bra under den stressens om är. Arbetstiden: du har rätt till rast eller måltidsuppehåll. Rast:Med rast menas ett avbrott från arbetet som du inte är skyldig att vara kvar på din arbetsplats under (ATL 15 § 1 st). I arbetstidslagen står det att en arbetstagare inte får arbeta mer än fem timmar i följd utan en rast (ATL 15 § 3 st). Du har rätt till minst en rast enligt arbetstidslagen då du har arbetspass som är 10 timmar långa. Antalet raster, dess längd och när dom schemaläggs ska vara "tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena" (ATL 15 § 3 st). Det är alltså inte bestämt i lag antalet raster och hur långa de ska vara. MåltidsuppehållRaster har möjlighet att bytas mot måltidsuppehåll om det är nödvändigt eller det har skett något oförutsägbart som arbetsgivaren inte kände till (ATL 16 §). Att en rast byts mot måltidsuppehåll innebär att du ska ha tid att äta men att du fortfarande är skyldig att vara på arbetet. Till skillnad från rast har du rätt till lön under måltidsuppehåll. Det finns ingen vägledning i hur man ska tolka att det är okej med "måltidsuppehåll om det är nödvändigt". Så som jag har förstått det är "nödvändigheten" framförallt skriven med tanke på de som jobbar inom vården och kan behöva springa på larm eller liknande. Därför tror jag inte att din situation ses som "nödvändig" i den mån att du inte ska få rast. Viktigt att veta är att även om man har måltidsuppehåll ska det finnas en avsatt tid för dig att hinna äta men du ska vara tillgänglig att arbeta under den tiden. Sammanfattning- Din arbetsmiljö låter inte godkänd då jag förstår det som att den medför framförallt psykiska påfrestningar som kan påverka din hälsa.- Du har rätt till minst en rast enligt arbetstidslagen då du har arbetspass som är 10 timmar långa. Dock kan det vara okej med måltidsuppehåll istället för rast men då ska du få lön. RådDin situation låter ohållbar och mentalt jobbig för dig. För det första tycker jag att du ska kolla ditt anställningsavtal och se om det står något om raster eller måltidsuppehåll där. Bra att veta är att lagen är det minsta skyddet du som arbetstagande kan få och går därför inte att förhandla bort utanför kollektivavtal genom anställningsavtal (lagen om anställningsskydd 2 § 2 st). Därefter skulle jag råda dig att prata med din arbetsgivare och berätta att din situation inte är hållbar och att du inte mår bra på jobbet. Du har lagen på din sida och bra att veta är att din arbetsgivare inte har rätt att säga upp dig bara för att du tar upp detta (se lagen som anställningsskydd 18 §). Eftersom din arbetsplats inte är bunden av kollektivavtal kan det vara svårt få hjälp av ett fackförbund. Det finns en del fackförbund som hjälper arbetstagare även om din arbetsplats inte är bunden av kollektivavtal men du måste vara medlem i dessa fackförbund. Jag länkar några som du kan kolla med om de erbjuder hjälp. (UNIONEN, HANDELS)Det finns såklart möjlighet att anmäla din arbetsgivare till arbetsmiljöverket. Jag rekommenderar dock att försöka lösa situationen på annat sätt om det är möjligt då en anmälan skulle kunna leda till en civilrättslig tvist och det kan mynna ut i stora kostnader för dig om det går till domstol. Sist men absolut inte minst: var rädd om dig själv! Din hälsa, både psykiska och fysiska, är viktig och det är ofta beroende av jobbsituationen. Hoppas du känner att du fått lite hjälp kring hur de juridiska reglerna ser ut, annars får du gärna skriva en ny fråga. Lycka till!

Ej tvingande med rast efter 5 timmar

2018-09-29 i Rast
FRÅGA |Jag har en liknande fråga som ställts innan om man kan gå hem tidigare istället för att ta rast. Svaret var lite otydligt, att efter 5 timmar ska man ha schemalagd rast, men finns inget som säger att rasten inte kan läggas i slutet på dagen...? Dvs om man inte jobbar mer än 5 timmar förstår jag det som?Jag jobbar som lokalvårdare. Säg att 7h är effektiv städtid. Kan jag köra på och städa i 7h och sen gå hem (för jag vill det) eller måste jag sätta mig ner i 30min för att inte bryta lagen?Jag är införstådd i att man har rätt till rast efter 5h. Jag undrar om jag är påtvingad den rätten när det går över 5h?
Victoria Najafi |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag ska försöka ge ett klarare svar än sist. Enligt lag har du som arbetstagare rätt att efter 5 timmars arbete få ta ut en rast, 15 § arbetstidslagen (ATL). Detta är den rätt du har, således är det inte tvingande då du och arbetsgivaren, genom ett kollektivavtal, kan komma överens om att förlägga rasten efter t.ex. 7 timmar istället, 3 § ATL. Det vill säga du kan arbete effektivt i 7 timmar och ta ut din rast efteråt och därmed gå hem eller göra som du önskar, såvida du och arbetsgivaren är ense om detta. Observera dock att i vissa fall vill arbetsgivaren inte förlägga rasten i slutet på arbetspasset eftersom arbetsförmågan möjligtvis försämras eller att det överlag inte passar in i rutinerna för arbetet. Jag hoppas att du fick ett klarare svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,

Skillnaden mellan "rast" och "paus" under arbetstid

2018-07-03 i Rast
FRÅGA |Har jag rätt att arbeta mer än 5 timmar när jag själv anser att vi kollegor tar pause där vi inte utför någon sorts arbete. Därmed anser jag att jag kan ta rast senare. Min fråga är då kan jag ta rast senare p.g.a att jag anser att pausen som vi tar räknas som rast
Isabella Arsov |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja med bör begreppen "rast" och "paus" redas ut då de inte har samma innebörd enligt arbetstidslagen. RastEn rast är ett avbrott i den dagliga arbetstiden och räknas inte in i arbetstiden vilket också innebär att arbetstagaren inte är skyldiga att stanna kvar på arbetsstället under rasten eller på annat sätt vara tillgänglig för arbetsgivaren. Det är arbetsgivaren som på förhand ska ange rasternas längd och tidpunkt så noga som möjligt. En arbetstagare ska inte arbeta mer än 5 timmar i följd utan rast, (15 § arbetstidslagen).PausEn paus är ett kortare avbrott som till skillnad från rasten räknas in i arbetstiden, (17 § arbetstidslagen). Under en paus ska arbetstagaren också uppehålla sig på arbetsplatsen och vara tillgänglig för arbetsgivaren.MåltidsuppehållI undantagsfall kan dock raster bytas ut mot måltidsuppehåll om det är nödvändigt med hänsyn till arbetsförhållandena, sjukdomsfall eller annan händelse som arbetsgivaren inte har kunnat förutse. För måltidsuppehåll gäller samma regler som för pauser vilket innebär att de räknas in i arbetstiden, (16 § arbetstidslagen).SammanfattningFör att svara på din fråga har du enligt lag inte rätt att ta rast senare eftersom pausen räknas in i arbetstiden vilket innebär att du i sådana fall skulle arbeta mer än 5 timmar i följd. Det faktum att du anser att pausen egentligen är en rast har inte någon vidare betydelse eftersom det är arbetsgivaren som på förhand bestämmer när rasten ska tas och hur lång den ska vara. Mitt råd är att du talar med din arbetsgivare om hur han/hon tänker kring detta, kanske kan ni komma överens om något som du känner dig mer nöjd med. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen

Kan arbetsgivaren flytta på rasten?

2018-10-31 i Rast
FRÅGA |Hej,Jag jobbar på en arbetsplats som när min anställning ingicks beslutade att min lunchrast skulle ske mellan 12:00-13:00. Nu vill min arbetsgivare flytta på den tiden.Får hen göra det utan mitt medgivande?
Signe Lundgren |Hej och tack för att just du valt att vända dig till oss på Lawline med din fundering!Arbetstidslagen När det kommer till arbetstid, luncher och liknande så regleras det i arbetstidslagen. I 15 § arbetstidslagen framgår det att en arbetstagare inte får arbeta mer än 5 timmar i sträck utan en rast. En rast innebär att du får lämna arbetsplatsen och inte stå till arbetsgivarens förfogande, och du får heller inte betalt under rasten. En rast ska vara minst 30-45 minuter lång. Utöver rasten har arbetstagaren också rätt till de pauser som kan behövas under arbetspassets gång. En paus är ett kortare uppehåll, där du som arbetstagare ska stå till arbetsgivarens förfogande samt där du får betalt under tiden , enligt 17 § arbetstidslagen.Att flytta på rasterna Lagen anger också att arbetsgivaren ska i förtid så noga det går att ange rasternas längd och förläggning enligt 15 § 2 st arbetstidslagen. Är det nu så att din arbetsgivare vill flytta på det så ser jag det som att denne har möjlighet att göra detta, så tillvida att du inte arbetar mer än fem timmar i sträck utan rast och att din arbetsgivare meddela dig detta i tid. Jag skulle däremot råda dig att prata med din arbetsgivare och se om ni kan lösa problemet på något vis. Vänligen,

Får en arbetsgivare förhandla bort alla raster och pauser?

2018-09-30 i Rast
FRÅGA |Hej! Jag jobbar nu i en telefonväxel där vi nu har fått veta att vi på helgen kommer ha 8h arbetsdag utan rast eller paus. När detta ifrågasatts har man fått till svar att "det ska vara så". Går det för en arbetsgivare att förhandla bort alla raster och pauser?
Alex Skepastianos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arbetstider, raster och pauser regleras i Arbetstidslag (1982:673). Många av reglerna kan avtalas bort/ändras genom kollektivavtal. Det finns dock vissa bestämmelser i lagen som inte får avtalas bort eller ändras till det sämre för arbetstagaren. Arbetstagarens rätt till rast är en sådan bestämmelse som inte får avtalas bort. Enligt 15 § i nämnda lag ska rasterna förläggas så att arbetstagaren inte jobbar mer än fem timmar i sträck utan rast. När du har jobbat i fem timmar har du alltså rätt till en rast. Med rast avses att du inte behöver stå till arbetsgivarens förfogande och har rätt att lämna arbetsplatsen under denna tid. Det finns inte angivet hur lång en rast bör vara men enligt arbetsmiljöverkets riktlinjer ska rasten vara minst 30 minuter. Utöver rast ska de anställda även kunna ta kortare pauser, t.ex. för att gå på toa. Till skillnad från rasten så räknas pausen in i arbetstiden. Bestämmelser om pauser finns i 17 § nämnda lag. SammanfattningEnligt arbetstidslagen har du alltså rätt till en rast om du jobbar mer än fem timmar. Denna rast bör vara minst 30 minuter, enligt direktiv från arbetsmiljöverket. Dessutom ska de anställda kunna ta kortare pauser under arbetsdagen för att t.ex. gå på toa. Hoppas att du fick dina funderingar besvarade, tveka inte att höra av dig igen om du undrar över något!Vänligen,

Fråga längd på arbetspass, raster och uppsägning

2018-07-08 i Rast
FRÅGA |Hej, Jag arbetar på en arbetsplats som är en fjällstation det vill säga restaurang, service, städ. Jag är kock, bagare, servis, och mer därtill. Något som inte var fastställt tills vi kom hit. vi har 120 bäddar plus tältplatser men är endast 13 personer som jobbar. Alla jobbar ju inte samtidigt eftersom vi är lediga också. Vi arbetar 10-12 timarspass utan raster. Alla chemalagda tider stämmer inte överens med verkligheten vilket innebär att vi jobbar över 2-3 timmar dagligen. Kan det gå till såhär? vilka rättigheter har jag? vad säger lagen om raster? När kan jag säga upp mig? finns det uppsägningstid?
|Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!Till att börja med vill jag säga frågor om arbetstid och raster etc. kan regleras i kollektivavtal. Detta gör att vissa avvikelser kan göras från arbetstidslagen, se 3 § arbetstidslagen (förkortas ATL). Du skriver inte om något kollektivavtal varför jag i mitt svar utgår från att något sådant inte finns.Hur många dagar i sträck får man jobbaÄven om du inte frågar detta känns det bra att tillägga att man som huvudregel måste ha ha minst 36 timmars sammanhängande ledighet under varje period om sju dagar. Detta kallas veckovila. Veckovilan ska i största möjliga mån förläggas till helgen (veckoslutet). Undantaget är om en särskild situation har uppstått som inte kunde förutses av arbetsgivaren, men isåfall har arbetstagaren rätt till kompensationsledighet. Det sagda framgår av 14 § ATL och kan inte heller ändras av kollektivavtalArbetspassens längdInledningsvis vad gäller arbetspassens förläggning och längd kan sägas att enligt 12 § ATL skall arbetsgivaren lämna arbetstagarna besked om ändringar i den ordinarie arbetstidens förläggning minst två veckor i förväg. Ett undantag till detta är om verksamhetens art eller händelser som inte har kunnat förutses ger anledning till det. Din arbetsgivare måste alltså meddela i förväg att ni ska jobba andra tider än ni gör. ATL föreskriver 11 timmars dygnsvila per varje 24-timmarsperiod och brytpunkt för beräkning av dygnsvila etcetera kan vara vilken timme som helst, se 13 § ATL Trots brytpunkt kan ett dygn i praktiken starta med dygnsvila och kommande dygn avslutas med dygnsvila. Detta innebär att du kan arbeta 26 timmar i sträck utan dygnsvila. Emellertid har du rätt till veckovilan som jag nämnde ovan, vilket skulle innebära att flera dagar i rad med sådana långa arbetspass skulle äventyra veckovilan.Raster (och paus)Av 15 § ATL framgår att rasterna ska anges i förhand i den mån det är möjligt. Det framgår också att man får jobba mer än 5 timmar i sträck. Vidare framgår att en rast defineras som ett avbrott då man inte måste infinna sig på arbetsplatsen. Det kan alltså inte, enligt paragrafen, anses vara en rast om man t.ex måste sitta kvar och t.ex vara "stand-by" för det fall att det kommer väldigt mycket gäster. Rast räknas ej som arbetstid. Det finns också ett begrepp som kallas paus, vilket arbetstagaren har rätt till under arbetspasset. I 17 § ATL framgår att arbetstagarna har rätt till de pauser som behövs utöver rasterna. Dessa räknas till arbetstiden. Du har alltså rätt till både paus och rast.Uppsägning och uppsägningstidEn arbetstagare kan säga upp sig när denne önskar och det krävs inget särskilt skäl för uppsägningen (vilket det krävs om arbetsgivaren säger upp arbetstagaren) Enligt lagen om anställningsskydd 11 § (förkortas LAS) är uppsägningstiden för arbetstagaren en månad. Detta gäller oavsett vad som eventuellt står i ditt avtal, då avtal som inskränker arbetstagarens rättigheter är ogiltiga, se 2 § LAS.

Man har rätt till obetald rast för lunch

2018-06-30 i Rast
FRÅGA |Hej! Jobbar på en skola där inte alla kan gå till matsalen och äta lunch, av ekonomiska skäl. Det innebär att en del måste ta med sig egen mat medan andra äter gratis i matsalen. De som äter i matsalen äter pedagogisk lunch och har därför 30 min rast utöver det. De som inte äter i matsalen måste däremot äta sin lunch på sin 30 min rast! Undrar om det är okej för arbetsgivaren att göra så? Rasten ingår ju inte i arbetstiden, är det inte så att de måste ge en betald paus för att äta lunchen på?
Rebecca Axelsson |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Den pedagogiska lunchen är del av arbetstiden, eftersom personalen förväntas ha översikt över barnen då. Den tid de är i matsalen med barnen räknas alltså inte som rast även om de är äter lunchen där. Det är därför de får 30 minuter utöver lunchen i matsalen för att de har rätt till rast utanför arbetsplatsen.Övrig personal får 30 minuter rast för lunch, man har rätt till rast så att man inte arbetar mer än fem timmar i sträck (se arbetstidslagen 15 §). I Sverige är det praxis med 30-60 minuters lunchrast. Som du själv skriver ingår inte rasten i arbetstiden och är således inte betald. Det är korrekt av arbetsgivaren att göra så, all personal får på det här viset 30 minuters rast från arbetet. Utöver rasterna har man rätt till kortare pauser under arbetsdagen, dessa ingår i arbetstiden och är betalda (se arbetstidslagen 17 §). Under rasterna får arbetstagaren lämna arbetsplatsen, det finns ingen lagstadgad rätt till det vid pauserna.Hoppas du har fått svar på din fråga.Vänligen,