Rätt till rast vid arbete

2018-06-29 i Rast
FRÅGA |1982:673 15 § Arbetstids lagen, om jag jobbar 5.5 timmar i sträck med en halvtimmes pauser inplanerade (betalda), men bara 5 timmar mot kund, har man rätt till lunch/rast då?
Victoria Najafi |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om jag förstår din fråga rätt antar jag att du totalt arbetar 5,5 timmar, men endast mot kunder 5 timmar av den totala arbetstiden. Enligt 15 § 3 stycket arbetstidslagen har du rätt till rast om du arbetar längre än 5 timmar i sträck, oavsett hur stor del av den totala tiden riktar sig mot kunder eller ej. Skulle du däremot totalt endast arbeta 5 timmar i sträck föreligger ingen obligatorisk rast enligt lagen. Jag hoppas att du fick svar på din fråga, återkom gärna ifall du har fler funderingar!Med vänlig hälsning,

Ta lunch när man vill?

2018-06-25 i Rast
FRÅGA |Hej Jag undrar om man har rätt till att lägga sin lunch när man vill ? jobbar som konsult på en ekonomi byrå jag har en arbetsdag på 6 timmar just nu och har valt att lägga den i slutet på min dag och åka hem istället för att ha lunch rast på arbetsplatsen har arbets givaren rätt att kräva att jag ska ta lunch ? för att förlänga min dag ?
Anna Runelöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utgångspunkten är att arbetsgivaren kan bestämma när lunchen ska tas ut utifrån verksamhetens behov, genom rätten att leda och fördela arbetet (arbetsledningsrätten). Om arbetsgivaren till exempel finner att det är lämpligt att du tar lunch klockan tolv men är på plats vid arbetsdagens slut ryms detta i regel inom arbetsgivarens arbetsledningsrätt. Denna rätt är dock inte oinskränkt. Arbetsgivaren får till exempel inte utöva arbetsledningsrätten godtyckligt eller på ett sätt som strider mot god sed. Det kan även finnas begränsningar i arbetsledningsrätten i ditt anställningsavtal eller i kollektivavtal. Om du är fackligt ansluten föreslår jag att du kontaktar ditt fackförbund. Facket kan hjälpa dig med såväl rådgivning som förhandling eller medling med arbetsgivaren. Om du har några fler frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

Har jag rätt till längre rast när jag äter under rasten?

2018-04-30 i Rast
FRÅGA |Om man äter på sin rast har man då tält till en längre rast (45min istället för 30min? ) Arbetar på förskola.
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår det har du enligt ditt anställningsavtal rätt till 30 minuters rast och du undrar om du kan ta en längre rast när du behöver lägga tid på att äta lunch. Eftersom du nämner att du jobbar på en förskola kommer jag också ta upp det som kallas pedagogisk lunch, om du skulle syfta på att äta lunch med barnen på förskolan.Man ska ha rast på minst 30 min senast efter fem timmars arbete Du ska ha rast så att du inte jobbar i mer än fem timmar i sträck. Hur många raster, hur långa de är och när under dagen rasten ska tas bestäms baserat på vad som är "tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena". Arbetsgivaren ska på förhand ange rasternas längd och förläggning så noga som möjligt (Arbetstidslagen 15 §). Det står alltså inte något detaljerat om rasters förläggning, längd eller andra detaljer. Arbetsmiljöverket anger att en rast minst ska vara 30 minuter, men i övrigt är det till stor del arbetsgivaren som bestämmer över rasterna.Reglerna om raster påverkas inte av om du äter eller inte på rasten. Om du en vanlig dag på jobbet arbetar mer än fem timmar ska du få en rast som minst är 30 minuter lång. Har arbetsgivaren bestämt att du har 30 minuter rast, så har du inte rätt att ta längre rast på grund av att du äter. Raster kan påverkas av kollektivavtalEftersom du jobbat inom förskolan är det stor chans att det finns ett kollektivavtal. Ibland står det särskilda saker i kollektivavtalet om exempelvis hur långa rasterna ska vara och hur de ska förläggas under arbetsdagen. Om det står något särskilt i kollektivavtalet gäller det. Pedagogisk lunch för anställda inom skolanEftersom du jobbar på förskola skulle du kunna syfta på vad som gäller om du äter med barnen på skolan, en så kallad pedagogisk lunch. En pedagogisk lunch är en del av arbetet och du har fortfarande ansvar för barnen under den tiden. Därför räknas det inte som en rast om du äter lunch med barnen och hur lång tid du äter lunch får helt enkel anpassas efter själva arbetsuppgiften. Du har fortfarande rätt till hela din 30-minutersrast, trots att du äter lunch med barnen. Den rasten ska förlägga någon annan gång under dagen.Sammanfattningsvis har du alltså inte någon rätt att ta längre rast för att du äter under tiden. Lagen säger inte mycket mer än att arbetsgivaren får bestämma över rasterna och rasterna måste vara "tillfredsställande". Arbetsmiljöverket har sagt att rasten ska vara minst 30 minuter, och det låter på din fråga som om du har 30 minuter rast vanligtvis. Pedagogiska luncher räknas inte som en rast.Det kan finnas mer detaljerade bestämmelser om raster i kollektivavtal. Arbetsgivaren kan också välja att ge längre raster, eller förlägga dem på något annat sätt än i dagsläget så länge det är i enlighet med lag och avtal. Är det problem med rasterna kan du alltså också prata med arbetsgivaren om det. Jag hoppas att detta har gett dig svar på din fråga. Annars är du välkommen att höra av dig till Lawline igen. Vänliga hälsningar,

Hur ska rasterna fördelas under en arbetsdag?

2018-04-07 i Rast
FRÅGA |Hej! Jag kör serviceresor och har en fråga angående rast. Jag kör 06.30-17.30 med 30 minuters flex-tid till 18.00. Jag undrar hur mycket rast jag har rätt till? Har haft svårt att få ut info men enligt arbetstidslagen så ska man ha 30 minuter efter 5 timmars arbete och på min 11 timmars arbetsdag borde jag vara berättigad 30 min 2 ggr per dag , i mitten och på slutet av dagen. Eller?Tacksam för hjälp!
Joakim Hassini |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av frågan du ställt så tolkar jag som att du undrar hur mycket rast du har rätt till i förhållande till hur mycket du arbetar/dag? Om jag har missförstått din fråga så är du välkommen att skicka in en ny!Tillämpligt lagrumArbetstidslagen.Vad gäller?Det är framförallt arbetsgivaren som ska bestämma hur rasterna ska förläggas under dina arbetspass. Arbetsgivaren ska dock ta hänsyn till att arbetstagaren inte arbetar i mer än fem timmar i streck. Hur rasterna sedan ser ut (d.v.s. antal raster, hur långa de är och när du ska ha dem) bestäms alltså av din arbetsgivare. Det är hens uppgift att se till att rasterna är tillfredsställande i förhållande till arbetslängden, se 15 § första och tredje stycket arbetstidslagen. Undantag?Det finns det! Om du t.ex. omfattas av ett kollektivavtal eller om ditt anställningsavtal anger hur rasterna ska se ut är din arbetsgivare skyldig att följa detta. SlutsatsOm det inte framgår av ett eventuellt kollektivavtal eller ditt anställningsavtal hur dina raster ska se ut så har du rätt att ta rast efter fem timmars arbete. Hur denna rasten sedan ser ut bestämmer din arbetsgivare. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hur mycket rast får man ha under en arbetsdag?

2018-06-27 i Rast
FRÅGA |Hej jag jobbar på burger king. Jobbar 8 timmar om dagen och har bara 30 minuters rast och undrar om man får ta ut längre raster. Eller flera korta raster
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om arbetstid och raster under arbetet finns reglerade i Arbetstidslagen. Hur lång rast har jag rätt till?En rast är ett längre uppehåll från arbetet. Raster ska förläggas så att arbetstagaren inte utför arbete under mer än fem timmar i sträck. Rasternas antal, längd och förläggning skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena. En rast bör enligt praxis vara 30-45 minuter lång. Under en rast är arbetstagaren inte skyldig att stanna kvar på arbetsplatsen (15 § arbetstidslagen). Om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen kan dessa förhållande ändras, och man kan exempelvis ha rätt till mer rast (3 § arbetstidslagen). Kan man ta pauser?Pauser är kortare uppehåll i arbetet och räknas in i arbetstiden. Pauser är alltså inte att jämställa med raster. Arbetsgivaren ska ordna arbete på sådant sätt att arbetstagarna kan ta de pauser som behövs utöver rasterna. Detta går inte att avtala bort genom kollektivavtal, utan en arbetstagares rätt till paus är tvingande lagstiftning (17 § arbetstidslagen). Vad har jag rätt till?Enligt lag har du rätt till en rast efter max fem timmars arbete i sträck. Denna bör vara 30-45 minuter och du är inte skyldig att vara på arbetsplatsen under denna tiden. Pauser är kortare uppehåll och då är arbetstagaren skyldig att stanna kvar på arbetsplatsen. Enligt lag har du rätt till din lunchrast som du beskriver, men även kortare uppehåll i arbetet i form av pauser. Pauser kan vara tillfällen för att exempelvis gå på toaletten eller dricka vatten, men det ska inte vara några längre uppehåll i arbetet. I övrigt finns ingen lagstiftning som ger rätt till fler längre raster. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Rätten att lämna arbetsplatsen vid obetald lunch

2018-05-10 i Rast
FRÅGA |Chefen kräver att vi säger till i förväg om vi vill lämna arbetsplatsen på lunchen. Är det ok? (Avdrag görs för lunch, den är obetald)
Ludwig Ivarsson |Hej,Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Frågan som du har ställt är en arbetsrättslig fråga, med inriktning mot arbetstid med reglering i Arbetstidslag (1982:673). Besvarandet av frågan kan få olika utfall beroende på kollektivavtal, men också vilken typ av tjänst du har. I vissa tjänster kan hanteringen av lunchen behandlas annorlunda. En grundregel inom arbetsrätten är att du som anställd bara behöver infinna dig på arbetsplatsen under avtalad tid som är betald, under förutsättning att inget annat är bestämt. Om du infinner dig på arbetsplatsen utan att vara betald innebär det fortfarande att du står till arbetsgivarens förfogande även om du inte utför några arbetsuppgifter. Det framgår av 15 § ATL, då en obetald lunch är att betrakta som en rast. I grunden gäller att om det är fråga om en obetald lunch behöver du inte infinna dig på arbetsplatsen. Om du har ett schema där det framgår när du har din lunchtid skulle jag inte säga att det är nödvändigt för dig att meddela din chef när du äter lunch.Med vänlig hälsning,

Kan en rast på en arbetsplats vara för lång

2018-04-15 i Rast
FRÅGA |Min sambo jobbar som hästskötare/tränare och vi har ständiga diskussioner kring hennes arbetstider som jag finner mer än underliga.En av sakerna jag retar mig på är att hennes arbetsdag börjar klockan sju då hästarna skall få mat och tas ut. Därefter mockas och fixas det fram till ca kl 13:30 då min sambo "tvingas" ta obetald rast fram till ungefär klockan fyra för att då komma tillbaka till jobbet och se till att hästarna kommer in igen för kvällen - detta tar ca 1 1/2 timme.Får en löntagare ha 2.5 timmars obetald håltimme mitt i sitt arbetspass för att det passar arbetsgivaren?Vänligen.
Julia Zarour |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är som huvudregel i arbetsrätten att arbetsgivaren bestämmer. Arbetsrätten är ett av få områden som är väldigt lite lagreglerat eftersom det mesta styrs av kollektivavtal med arbetstagarorganisationer. Vad gäller svaret på din fråga om det är möjligt att ha 2.5 timmars obetald håltimme på sitt arbetspass för att det passar arbetsgivaren så är svaret, ja det är möjligt. Frågor om rast regleras i 15 § arbetstidslagen därav framgår det att arbetsgivaren ska på förhand ange rasternas längd och förläggning så noga som omständigheterna medger.Rasterna skall förläggas så, att arbetstagarna inte utför arbete mer än fem timmar i följd. Rasternas antal, längd och förläggning skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena. Detta innebär att lagstiftaren bara reglerat rastens minimum men inte rastens maximum. Arbetsgivaren är då fri att reglera i anställningsavtalet rasten på så sätt att den passar hans eller hennes verksamhet så länge inte arbetstagaren får för lite rast. När Undantaget är om det finns ett kollektivavtal arbetsgivaren är bunden av och som reglerar hur rasterna ska se ut 3 § arbetstidslagen. Jag hoppas detta svar var till någon hjälp,med vänliga hälsningar!

Rätt till frukostpaus?

2018-03-23 i Rast
FRÅGA |Hej,På min arbetsplats jobbar man 3 timmar om dagen. Har man rätt att ta en 15 minuter (betald) paus då, för att äta frukost?Arbetstiden är 06.30-09.30. Varje dag finns en deadline och man kan inte lämna sin station förrän 09.00. Då blir pausen 09.00-09.15. Sen är ca 15 min kvar att jobba. Arbetsgivare tycker inte att detta är ett bra upplägg. Utan anser att arbetstiden är så kort att det inte borde tas någon frukostpaus alls.
Anna Runelöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I arbetstidslagen hittar du regler om raster och pauser, men det finns inga exakta regler om hur långa och många pauserna ska vara. Arbetsgivaren ska dock ordna arbetet så att du kan ta de pauser som behövs för att gå på toaletten eller dricka vatten. Eftersom arbetstiden i det här fallet är så pass kort är det svårt att se att ni skulle ha rätt till en betald paus för att äta frukost, även om det säkert vore bra för den fortsatta arbetsmoralen på jobbet. Om du har några fler frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.