Min mamma styr och ställer, skadar mig psykiskt och försöker förstöra mitt äktenskap. Kan hon ha begått något brott?

2018-07-15 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej jag är en kvinna på 35 år har mamma som styr och ställer till det för mig hon försöker förstöra mitt äktenskap och hon skadar mig psykiskt jag har rätt att leva i vilket förhållande jag vill
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Du skriver att din mamma styr och ställer till det för dig. Hon försöker förstöra ditt äktenskap och skadar dig psykiskt. Som du själv skriver är man vuxen när man är 35 år, och som vuxen är det man själv - och inte föräldrarna - som bestämmer vem man ska ha ett förhållande med. Man kan konstatera att det är ett otrevligt beteende från din mammas sida. Men för att kunna ge ett definitivt svar på huruvida din mamma kan ha utsatt dig för något brott skulle jag behöva veta mer specifikt vad hon har gjort. Du skriver att din mamma har försökt förstöra ditt äktenskap. Om hon har gjort detta genom att sprida ut illasinnade rykten om dig och/eller din make/maka skulle det kunna röra sig om brottet förtal, se Brottsbalken 5 kap 1 § (här). OfredandeJag funderar på om din mamma kan ha gjort sig skyldig till brottet ofredande, se Brottsbalken 4 kap 7 § (här). Ofredande innebär att man fysiskt antastar någon annan, eller utsätter personen för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande. Exempel på ofredande är knuffar, telefonterror samt fönstertittande. Gärningen ska vara ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, vilket innebär att det är beteende som man typiskt sett blir störd eller känner sig kränkt av. Om din mamma utsätter dig för telefonterror, eller styr och ställer trots att du försökt få henne att sluta, kan det röra sig om ofredande. Eftersom du inte skriver så mycket detaljer om vad som har hänt och vad din mamma har gjort är det svårt att ge ett säkert svar. Om du behöver ytterligare rådgivning rekommenderar jag att du ringer till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Vänligen,

Det har skickats ut mail från min mailadress i mitt namn, vilket kan ha skadat mitt anseende. Är det ett brott, och vad ska jag göra?

2018-07-12 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hejsan, här om dagen så skickades mail ut ifrån min mail i mitt namn obefogat. Detta kan ha skadat mitt rykte och mina framtidsplaner. Finns det något jag kan göra?
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Du skriver att det har skickats mail från din mailadress i ditt namn obefogat. Jag tolkar det som att någon annan person har "hackat" ditt mailkonto och då skickat mail. Du skriver att detta kan ha skadat ditt rykte och dina framtidsplaner. Det framgår dock inte av din fråga vad som stod i mailet/mailen som skickades från ditt mailkonto, och hur stor spridning dessa mail fick. Jag kommer att gå igenom vilka brott den som har gjort detta kan ha gjort sig skyldig till, samt ge råd om vad du kan göra nu. Olovlig identitetsanvändningOlovlig identitetsanvändning regleras i Brottsbalken 4 kap 6 b § (här). Brottet innebär att man olovligen använder en annan persons identitetsuppgifter och utger sig för att vara honom eller henne. Rekvisitet olovligen innebär att man gör det utan den drabbades samtycke. Identitetsuppgifter kan vara namn, personnummer, mailadress eller andra adressuppgifter. Identitetsuppgifter avser dock även foton, smeknamn eller alias. Kravet för att räknas som identitetsuppgift är att en uppgift eller flera uppgifter tillsammans ska vara unika för en viss person, så att det tydligt framgår vem som avses. För att det ska vara fråga om olovlig identitetsanvändning ska det inträffade orsaka skada eller olägenhet för den drabbade. Skada i det här sammanhanget innebär ekonomisk skada, dvs. beaktansvärd skada för slutlig förlust. Olägenhet innebär att den drabbade råkar ut för obehag eller nackdel, även när det inte är fråga om ekonomisk skada. Om du misstänker att ditt rykte och dina framtidsplaner har skadats på grund av det inträffade skulle jag säga att du i varje fall har drabbats av olägenhet, möjligen även av (ekonomisk) skada. Övriga brott som kan vara aktuellaDet framgår inte vad som stod i mailet alternativt mailen som skickades ut från ditt mailkonto. Om mailet innehöll väldigt privata uppgifter (t.ex. uppgifter om ditt hälsotillstånd eller sexualliv) kan personen som skickade det ha gjort sig skyldig till olaga integritetsintrång, se Brottsbalken 4 kap 6 c § (här). Om mailet innehöll uppgifter som utpekar dig som brottslig eller klandervärd, alternativt innehöll andra uppgifter som kan utsätta dig för andras missaktning kan personen som skickade mailet ha gjort sig skyldig till förtal, se Brottsbalken 5 kap 1 § (här). Vad du kan göra nuJag skulle rekommendera att du polisanmäler det inträffade, eller i varje fall att du kontaktar polisen för vidare rådgivning. Du kan även ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Vänligen,

Arga grannar trakasserar mig, vad är brottsligt?

2018-07-05 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej,Vi är en familj som bor i en bostadsrättsförening. På föreningens mark har det funnits en studsmatta som varit trasig och farlig för barnen. Vi har personligen pratat med familjen som äger studsmattan att den antingen måste lagas eller ta bort den, men inget har hänt. Våra barn har hoppat i studsmattan, vilket då är vårt föräldraansvar, men efter några incidenter där barn (bl.a vår yngsta) ramlat ur den, skrev jag en skrivelse till vår styrelse som i sin tur beslutade om förbud mot att ha studsmattor på föreningens mark. En annan familj i närheten av oss hade precis monterat upp en ny studsmatta på sin gräsmatta. Deras gräsmatta är belägen innanför en häck och en mindre staket med grind. Den studsmatta vi avsåg (och ansåg) behövdes plockas bort stod på ett öppet gräsområde mellan två av husen. Till saken hör att familjen med sin nya studsmatta blev så arga och upprörda över förbudet, och när de fick veta att vi (jag) gjort denna skrivelse, så riktas ilskan mot oss. Familjen har avsagt sig all kontakt med oss. Vart går gränsen för trakasserier? Vi vistas ute på gården på vår sida om parken. Med blickar vet vi att dom avskyr oss. Det kommer utan förvaring kommentarer som "är du nöjd nu", "man borde kanske sätta hänglås på grinden". Droppen var i förrgår de den familjen hade besök av sina barns mormor. Hon fullkomligen skrek en harang av hatiska och riktade meningar till mig utan att tilltala mig då jag passerade från vår parkering hem dit vi bor.
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar lawline med din fråga.Det finns inget "trakasseribrott" i lagen, men det finns såklart brottslighet som beteendet du nämner gränsar till. Den kommer jag att gå igenom nu. Olaga förföljelseDen som begår upprepad brottslighet i form av olaga hot, olaga tvång, misshandel, hemfridsbrott med mera (4 kapitel 4 b § Brottsbalken) och gärningarna var för sig utgjort led i upprepad kränkning av någons personliga integritet, döms för olaga förföljelse. Detta brott är alltså ett brott som utgörs av flera andra mindre brott, som måste vara begångna först. Olaga hot4 kapitel 5 § Brottsbalken. Den som med vapen eller annars med hot om brottslig gärning hotar en annan person, på ett sätt som är ägnat att framkalla allvarlig fruktan för ens säkerhet döms för olaga hot. Det krävs alltså dels att hotet gäller en olaglig gärning och att det är allvarligt menat.Olaga tvångDen som genom våld eller med hot om brottslig gärning tvingar någon att göra något eller tåla något döms för olaga tvång (4 kapitel 4 § Brottsbalken). OfredandeDen som fysiskt antastar eller utsätter någon för stötande kontakter, eller annat hänsynslöst beteende, döms för ofredande, om beteendet typiskt sett är sådant att det kränker den utsattes frid på ett kännbart sätt. Detta brott kan ta många olika former, men är kanske vad du syftar på när du nämner trakasserier. Att spela hög musik sent på natten, att ringa upprepade gånger till er på konstiga tider eller att kasta saker mot er tomt skulle kunna vara ofredande. Om grannarna gör något som dom vet är störande för er skulle det kunna vara ofredande (4 kapitel 7 § Brottsbalken). Jag hoppas att dessa förklaringar ger dig en bättre förståelse av vilken typ av beteenden som är kriminaliserade. Självklart är också all typ av våld och förstörelse av er egendom brottslig. Av din beskrivning av det inträffade med mormorn är det svårt för mig att dra någon slutsats om huruvida brott begicks vid det tillfället. Tack för att du kontaktade lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på lawline, 08-533 300 04Vi besvarar samtal måndag till fredag 10:00-16:00

Vad gör man om någon utsätter en för störande kontakter?

2018-07-01 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Vi är 5 personer som har efternamnet (X). Sedan en tid är jag "attackerad" med mail (2-3/dag) där det vid två tillfällen har använts vårt efternamn med påhittade förnamn som avsändare. Antar att man gör så för att fånga intresset så att man öppnar vissa saker. Hur gör man i dessa fall, kan man anmälan som namnstöld eller....?
Joakim Raivio |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att utge sig för att vara en viss riktig person kan i vissa fall räknas som brottet olovlig identitetsanvändning (se brottsbalken 4 kap. 6 § b). Eftersom personen som skickar mail till dig inte utger sig för att vara en riktig person kan du inte anmäla personen för det brottet. Däremot skulle det som personen gör mot dig kanske kunna klassas som andra brott. Att utsätta någon för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande kan räknas som brottet ofredande (se brottsbalken 4 kap. 7 §). Om det dessutom är så att personen försöker lura till sig något av dig eller din familj skulle det kunna vara fråga om försök till bedrägeri (se brottsbalken 9 kap. 1 och 11 §). Det du kan göra nu är att kontakta polisen och göra en anmälan för ofredande och/eller försök till bedrägeri. Hoppas att detta hjälpte dig och att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Är det olagligt att spela in samtal och skicka vidare innehållet?

2018-07-15 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Har personen som spelat in samtalet utan min vetskap rätt att skicka det vidare till andra personer?
Matilda Hetlesaether |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga finns reglerat i brottsbalken [BrB].Som huvudregel räknas det som olovlig avlyssning att lyssna och spela in ett samtal som man inte själv deltar i [4 kap. 9a § BrB]. Om det är så att personen du talar om inte deltog i samtalet kan hen få betala böter eller i värsta fall hamna i fängelse, såvida inte någon av deltagarna i samtalet samtyckt till att hen spelat in. Om det däremot är på det viset att personen som spelat in deltagit i samtalet så finns det ingen bestämmelse i lag som säger att hen inte får spela in samtalet.Du skulle möjligtvis kunna hänvisa till artikel 8 i Europakonventionen som handlar om varje persons rätt till privatliv och familjeliv och försöka argumentera för att du har rätt till ditt privatliv och att information inte sprids vidare om dig. Europakonventionen har implementerats i svensk lag vilket innebär att den är en del av svensk lagstiftning.Spridning av det inspelade samtaletBerörande spridningen av uppgifterna som sagts i samtalet kan jag inte göra en välgrundad bedömning då jag inte har tillräcklig information i frågan att tillgå. Det skulle möjligtvis kunna betraktas som förtal om hen sprider uppgifterna i samtalet till andra om hen har till syfte att få andra att tycka illa om dig och får dig att framstå som klandervärd eller brottslig [5 kap. 1 § BrB]. Eftersom förtalsbrott är ett målsägandebrott måste du själv väcka talan om förtal för att en rättegång ska påbörjas. Utöver förtalsmöjligheten finns det ingen lag som direkt hindrar spridning av inspelade samtal.Mitt slutgiltiga svar: Utefter den korta information jag fick gör jag bedömningen att en person kan dömas till böter eller fängelse för inspelning av samtal om hen inte deltog i samtalet själv. Hen kan även möjligtvis dömas för förtal om de spridda uppgifterna varit till för att få andra att missakta dig. Om personen deltog i samtalet finns inget som säger att hen inte får spela in samtalet. Spridande av uppgifterna i samtalet kan precis som tidigare bli föremål för förtal om uppgifterna sprids för att få andra att missakta dig. Det är i sådana fall du som måste väcka talan mot personen som spelat in. Hoppas du fick svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig om du undrar något mer!Med vänlig hälsning,

Inspelning av samtal utan ena partens vetskap

2018-07-05 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Om en person kommer upp till mig och spelar in hela vår konversation utan min vetskap, är det lagligt eller olagligt.?
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag hänvisar till ett av mina tidigare svar i länken nedan. I korthet kan jag säga att det som regel inte är olagligt att spela in ett samtal som den som spelar in själv deltar i, även om motparten inte är medveten om det.https://lawline.se/answers/inspelning-av-samtal-utan-motpartens-vetskapJag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning

Kan en chefs klandervärda beteende anses vara brottsligt?

2018-07-04 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej. På företagets senaste sommarfest hade vår HR-Chef ett väldigt klandervärt beteende. Min fråga är om något av det han gjorde faktiskt är ett lagbrott eller om det mest var obehagligt och olämpligt. Det han gjorde var: 1. Hällde ut vatten (från ett glas) på en kvinnlig kollega ett flertal gånger.2. Filmade en full kollega som han tyckte betedde sig lustigt. 3. Tryckte ner kvinnliga kollegors huvuden. Han tryckte ner dem som var längre än honom så att deras huvuden hamnade i samma nivå som hans. 4. Följde efter en kollega och försökte ta sig in i hennes rum. En annan manlig kollega fick brotta ner honom för att han skulle sluta. Finns det någon juridisk grund i hur man kan ta det vidare inom företaget/till polisen?
Alicia Abreu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Nedan kommer jag att behandla varje handling var för sig.1. Hällde ut vatten (från ett glas) på en kvinnlig kollega ett flertal gånger.Det här skulle kunna anses vara ofredande och i sådant fall gå in under lydelsen "annat hänsynslöst agerande", 4 kapitlet 7 § brottsbalken.För att ofredande ska aktualiseras krävs att gärningen är en sådan att det typiskt sett kan anses vara en kännbar fridskränkning och även att det är av en integritetskränkande karaktär. I det här fallet har alltså en persons chef valt att hälla vatten på en kvinnlig kollega, vilket rimligtvis skulle kunna anses falla in under beskrivningen av ofredande, framförallt när det är något som upprepats flertalet gånger.Här finns det således en juridisk grund för en polisanmälan. Med det sagt är det inte säkert att personen döms. För möjligheten att åklagaren ska väcka åtal krävs dock att personen som blivit utsatt anger det till åtal, 4 kapitlet 11 § brottsbalken. Relevant lagtext:4 kapitlet 7 § brottsbalkenDen som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år.2. Filmade en full kollega som han tyckte betedde sig lustigt.Av frågan förstår jag att ni inte befinner er i någons bostad, utan är på en arrangerad fest, vilket gör att brottet kränkande fotografering troligtvis kan uteslutas. https://lagen.nu/1962:700#K4P6aS1 Inte heller något annat brott aktualiseras i det här skedet. Om chefen däremot börjar sprida filmen på internet skulle brottet olaga integritetsintrång bli aktuellt. https://lagen.nu/1962:700#K4P6cS1Videon behöver då innehålla:1. bild på eller annan uppgift om någons sexualliv,2. bild på eller annan uppgift om någons hälsotillstånd,3. bild på eller annan uppgift om att någon utsatts för ett brott som innefattar ett angrepp mot person, frihet eller frid,4. bild på någon som befinner sig i en mycket utsatt situation, eller5. bild på någons helt eller delvis nakna kroppOm videon ej faller in under ovan angivna punkter är det inte olaga integritetsintrång. Det utesluter dock inte att det skulle kunna anses vara ett annat brott och det kan därför anmälas till polisen för deras bedömning.3. Tryckte ner kvinnliga kollegors huvuden. Han tryckte ner dem som var längre än honom så att deras huvuden hamnade i samma nivå som hans.Även detta skulle kunna ses som ofredande. Se punkt 1 för råd.4. Följde efter en kollega och försökte ta sig in i hennes rum. En annan manlig kollega fick brotta ner honom för att han skulle sluta.Även detta skulle kunna ses som ofredande. Se punkt 1 för råd.Kan detta tas vidare inom företaget?Detta skulle högst troligt kunna innebära att företaget vidtar åtgärder. Exakt vilka kommer jag inte kunna precisera, men ett tips är att kontakta facket för att få ytterligare hjälp.Vänliga hälsningar

Kan en tidigare sambo göra sig skyldig till hemfridsbrott genom att med nyckel gå in i en lägenhet där denne inte längre är bosatt?

2018-06-30 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Om ens ex har kvar nycklar till vår tidigare gemensamma bostad, men inte längre är skriven på adressen. Kan brottet olaga intrång resp. Hemfridsbrott bli aktuellt om denne går in i bostaden utan bostadsinnehavarens tillstånd eller närvaro?
Christian Sörqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Hemfridsbrott hittar du i Brottsbalken 4 kap. 6 § första stycket. Där står det att den som olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad dömes för hemfridsbrott. För att ansvar för detta brott ska aktualiseras så ska det handla om ett inträngande eller kvarstannande. Den situation som du beskriver, alltså att din ex sambo går in i bostaden när du inte är närvarande, ses som ett inträngande. Detta inträngande måste också ske olovligen. Detta innebär att personen inte ska ha bostadsinnehavarens, alltså ditt, samtycke. Detta verkar vara fallet här.Det framgår inte av din fråga om din ex sambo äger en del av bostaden eller ej. Det är dock ordet "bostad" som bör vara avgörande i detta fall, vilket gör att det inte är säkert att hemfridsbrott är uteslutet även om din ex sambo fortfarande äger en del av bostaden. Eftersom bostaden inte längre verkar vara er gemensamma, utan nu endast utgöra din bostad, så kan din ex sambo ha gjort sig skyldig till hemfridsbrott genom att gå in i lägenheten utan din tillåtelse. Endast den omständigheten att din sambo inte är skriven på adressen gör inte att det automatiskt blir ett hemfridsbrott utan denne måste faktiskt ha flyttat ut ur lägenheten och därmed inte vara bosatt där längre. Det ska tilläggas att bevisläget ofta är svårt i dessa typer av mål, då ord ofta står mot ord. Vänligen,