Hemfridsbrott - vad kan man göra?

2021-06-30 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Jag fick veta utav min granne att en äldre herre hade med sig en historiker och kollade på en av mina uthus. Uthuset är från 1700-talet och är i dåligt skick.Samma äldre herre brukar att komma varannat år och knacka på, bara för att gnälla om att man har skött hus med uthus med dåligt ansvar.Den äldre herren har en gång bott i huset när han var yngre, nån gång på 60-talet.Nu mer bor han ca 15 mil bort.Det irriterar mig något att han kommer och klagar, och dessutom har med sig nån annan som värderar ett uthus. Allt detta utan att informera mig i förrväg eller i efterhand.Är detta något jag kan sätta stopp för?
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Jag uppfattar det som att personen gått in på din fastighet utan att meddela dig om detta och att du undrar vilka åtgärder du får vidta. Hemfridsbrott Enligt 4:6 BrB innebär hemfridsbrott att någon olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad. I rekvisitet "bostad" innefattas såväl rum som hus och gård. Påföljden är böter. Nödvärn Nödvärnsbestämmelsen i 24:1 p.1 BrB innebär en rätt att förhindra ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom och enligt 24:1 p.4 BrB tillkommer rätten till nödvärn även när någon vägrar lämna en bostad efter tillsägelse. Om nödvärn föreligger kan man själv inte bli dömd för brott under förutsättning att ens gärning ryms inom nödvärnsrätten. Detta innebär att alla gärningar inte omfattas av ansvarsfriheten, utan endast sådana som kan anses försvarliga med hänsyn till omständigheterna. Ditt fall Om personen befinner sig på din fastighet olovligen kan du alltså vidta vissa åtgärder för att denne ska avlägsna sig. Utan att uppmuntra till våld bör här nämnas att om personen vägrar lämna fastigheten får visst våld användas för att få denne att avlägsna sig. Mängden våld får inte vara oförsvarlig - då omfattas gärningen inte av ansvarsfriheten. Jag hoppas att du fått svar på din fråga och kommer till rätta med situationen!Vänligen,