Vad blir straffet för den som anklagar annan för vanvård och misshandel av barn?

2021-09-19 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Mamman till våra gemensamma barn har anklagat mig och min flickvän för att vi vanvårdat och misshandlat barnen. Har det på inspelning det hon sa. Har polisanmält. Vad kan det bli för ett straff. Vad kan det klassas som. Förtal .
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Precis som du nämner kan brottet förtal eventuellt bli aktuellt. Beroende på om hon även anmält er till någon myndighet så kan även falsk angivelse och falsk tillvitelse bli aktuellt. Jag kommer gå in på dessa brott och förklara vad som krävs för att brotten ska vara uppfyllda och vad ett eventuellt straff kan bli.FörtalFör att kunna dömas för förtal krävs det att man utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller på annat sätt har lämnat en uppgift som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning (5 kap. 1 § brottsbalken). För att brottet ska vara fullbordat krävs det även att uppgiften har lämnats till någon annan än den som uppgiften rör. Att anklaga någon för att vanvårda och misshandla sina barn är helt klart en sådan uppgift som utsätter personen för andras missaktning. Därmed har mamman till era gemensamma barn begått brottet förtal mot dig och din flickvän, förutsatt att hon även spridit anklagelserna till andra. Straffet för förtal är böter.Falsk angivelse och falsk tillvitelseOm mamman till era gemensamma barn har anmält er och påstått att ni har misshandlat och vanvårdat era barn så kan hon dömas för falsk angivelse (15 kap. 6 § brottsbalken). Då krävs det att hon både vetat att ni är oskyldiga och att hon har haft för avsikt att få er dömda för brott. Om man inte kan bevisa att hon hade avsikten att få er dömda för brott kan istället falsk tillvitelse bli aktuellt (15 kap. 7 § brottsbalken). Då krävs det att hon har anmält er till polis, åklagare eller annan myndighet trots att hon vet att ni är oskyldiga. Det finns dock inget krav på att hon ska ha haft för avsikt att ni blir dömda. Straffen för både falsk angivelse och falsk tillvitelse är fängelse i högst två år.SammanfattningPrecis som du nämner kan hennes anklagande klassas som förtal förutsatt att hon delat dessa uppgifter med andra. Straffet blir då böter. Om hon även skulle ha anmält er till någon myndighet så kan brotten falsk angivelse och falsk tillvitelse bli aktuellt. Då blir straffet fängelse i högst två år.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Är det förtal att skriva negativa saker om sina grannar på Facebook?

2021-09-05 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej.Är det förtal att skriva ut sin frustration på sin egen facebook-sida om hur ens grannar har betett sig illa vid uppsättandet av ett staket (som de har juriskt rätt till men de har betett sig illa/omoraliskt genom att exempelvis inte få den outmätta tomtgränsen utmätt så vi blev tvungna att bekosta det åt dem, sätta upp vassa o rostiga armeringsjärn som "staket" precis där vi parkerar trots att vi har små barn, klaga på att vi går över tomtgränsen när de själva klampar in på vår tomt för att sätta upp sitt staket utan att fråga oss om det är ok o dessutom vara otrevliga o till o med elaka i hur de bemöter oss o vägrar kommunicera med tredje part när vi bett om det) om man inte skriver ut namn (då kommer bara ett fåtal av de närmaste kunna gissa sig till vem de är där de flesta redan känner dem o vet hur de är)?? Skulle det bli förtal/bli ännu mer förtal om man oxå la till i sin frustration att de utgör sig för att vara så "andliga" (de håller grupper i spirituell personlig utveckling/parterapi tex numerologi o mannen säger sig kanalisera en upplyst mästare) men uppvisar sån skenhelighet?MvhXX
Zacharias Glavå |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Är det förtal att skriva negativa saker om sina grannar på Facebook?Brottet förtal, precis som alla andra brott, har ett antal föreskrivna rekvisit. "Rekvisiten" kan beskrivas som de omständigheter som måste föreligga för du ska kunna hållas ansvarig för brottet. För förtalsbrottet gäller följande rekvisit:1. Någon person ska ha utpekats som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätteller1.2. gärningspersonen ska ha lämnat uppgift som är ägnad att utsätta den förtalade för andras missaktning(omskrivet av pedagogiska skäl), 5 kap. 1 § brottsbalken.Att jag skriver 1. och 1.2 är för att det räcker med att en av dessa ska vara uppfyllda.Rekvisitet "ägnad" syftar på en reell risk för att andra personer ska känna missaktning för beteendet. Exempel: Ett utpekande av någon som begått ett mildare trafikbrott (exempelvis en hastighetsöverträdelse) är i regel inte ägnat att väcka andras missaktning. Har grannarna utpekats…?Att du inte nämner dina grannar vid namn i facebookinlägget begränsar såklart vilka personer som kan veta vilka personer du pratar om. Enligt min bedömning spelar det i det här fallet ingen roll; grannarna har utpekats indirekt genom att du klargör vilka personer det rör sig om. För brottet ställs inga krav på att uppgiften ska ha nått många personer, det räcker i princip att en person vet vilka du pratar om. Grannarna har utpekats.… som brottsliga, klandervärda i sitt levnadssätt eller på ett sätt som är ägnat att utsätta dem för andras missaktning?Du har inte utpekat dina grannar som brottsliga. Rekvisitet "klandervärd i sitt levnadssätt" syftar till beteenden som människor i allmänhet anser klandervärt. Typexemplet som återkommer i flera domstolsavgöranden är någon visats i olika sexuella sammanhang på ett sätt som kan påverka andras tankar eller åsikter om personen. Du beskriver att dina grannar beter sig mycket otrevligt, går in på din tomt utan tillåtelse och dessutom sätter upp armeringsjärn mot din tomt. Detta tycker jag låter som något som de flesta människor skulle tycka vara ett klandervärt beteende och bör alltså innebära att rekvisitet har uppfyllts. Det rör sig dock enligt min mening om ett gränsfall.Påverkas bedömningen till det bättre eller sämre av att jag ventilerar min frustration över att grannarna påstår sig vara andliga, utövar numerologi etc.? Att du i anslutning till andra negativa kommentarer om dina grannar också ventilerar dig kring deras personligheter och hur de väljer att leva sina liv skulle enligt min bedömning påverka din situation till det sämre. Påpekandet av grannarnas andlighet eller okonventionella aktiviteter i sig är inte ett problem, men det blir problematiskt i och med att syftet med utpekandet verkar vara just att väcka andras missaktning. Har gärningarna begåtts med uppsåt?För att brottet förtal ska ha begåtts måste också de aktiva handlingarna i brottet täckas av gärningspersonens uppsåt. Uppsåtet kan beskrivas som att gärningspersonen haft för avsikt att begå just de handlingar som brottet avser. Det inlägg du beskriver verkar, åtminstone enligt min mening, vara formulerat på ett sätt som tyder på att syftet med inlägget varit just att väcka andras missaktning. Alltså har gärningen begåtts med uppsåt.SammanfattningEnligt min bedömning verkar det inte osannolikt att det inlägg du beskrivit utgöra ett förtalsbrott, särskilt om grannarnas andlighet används som verktyg för att väcka andras missaktning. Det rör sig dock enligt min bedömning om ett gränsfall. Det kan vara bra att veta att förtal är ett så kallat målsägandebrott, vilket innebär att det bara är den som utsatts för brottet (alltså dina grannar) som kan väcka åtal, 5 kap. 5 § brottsbalken. Jag hoppas du har fått svar på din fråga, om inte är du alltid välkommen att ställa en ny fråga till oss på Lawline. Du kan också vända dig till någon av våra verksamma jurister för privat rådgivning. Klicka här för att boka tid med en av våra jurister. Med vänlig hälsning,

Jag vill skriva ett omdöme för att kritisera en läkarmottagning, är det förtal?

2021-08-30 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej, jag vill via ett omdöme på internet kritisera en läkarmottagning samt läkaren där. Jag vill skriva saker som att läkaren är inkompetent och skadat mig samt att de i receptionen är otrevliga. Gör jag mig skyldig till förtal då?
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i Regeringsformen (RF) och brottsbalken (BrB).Yttrandefrihet gäller i Sverige med vissa begränsningarYttrandefrihet är en grundlagsstadgad rättighet i Sverige (2 kap. 1 p 1 § RF). Rättigheten är dock relativ, vilket innebär att det finns vissa begränsningar i lag av rättigheten (2 kap. 20 § första stycket RF). Handlingar som exempelvis förtal är en sådana gärningar som inskränker på yttrandefriheten.Brottet förtal innebär utpekandet av någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnandet av uppgifter som är ägnad att utsätta denne för andras missaktningMan kan bli dömd för förtal om man utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgifter som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning (5 kap. 1 § första stycket BrB). Man ska dock inte bli dömd för förtal om det utifrån omständigheterna anses försvarligt att lämna uppgift i saken och att uppgiften var sann eller att man hade skälig grund för det (5 kap. 1 § andra stycket BrB). Man ska först pröva om det är fråga om förtal. Det kan anses vara förtal om du utpekar läkaren såsom klandervärd genom uppgifter som är av nedsättande beskaffenhet och som typiskt sett kan anses ägna missaktning hos andra. Det krävs dock mer än att rikta kritik gentemot läkarens arbete för att du ska begå brottet förtal. Det kan dock vara gränsfall beroende på hur kritiken förmedlas och andra omständigheter som kan anses uppfylla kravet på nedsättande beskaffenhet.Om ditt omdöme hade inneburit förtal i den meningen så kan det anses försvarligt och berättigat att lämna sådana uppgifter och om uppgifterna var sanna eller man hade skälig grund för det. Det kan anses försvarligt att du beskriver din upplevelse på läkarmottagningen för att varna andra patienter. Dock är det endast en domstol som kan göra en försvarlighetsbedömning i den aktuella kontexten. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa en ny fråga om det är något mer du undrar över!Med vänliga hälsningar,

Kan man anmäla den som anklagar en oskyldig person för brott?

2021-08-17 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Jag har blivit oskyldigt anklagad för sexuelltofredande på mina barnbarn av mins son föredetta fru..Hon har gjort polisanmälan och berättat för socialtjänsten om detta. Själv har jag inte blivit delgivning men utredning är skickad till min son som är vårdnadshavare Är detta förtal ?Ska jag anmäla detta till polisen
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vad man kan göra när man blivit felaktigt anklagad för ett brott och om du bör anmäla det till polisen. För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till brottsbalken (BrB).Det finns tre olika brott som kan bli aktuella: falsk angivelse, falsk tillvitelse och förtal. Jag kommer förklara vad som skiljer dessa åt och vad som avgör vilket/vilka av brotten som kan bli aktuella i ditt fall. Eftersom jag inte ha alla omständigheter så kan jag tyvärr inte ge dig ett rakt svar på vilka brott som din sons före detta fru kommer kunna bli dömd för, men jag hoppas att du ändå får lite vägledning av mitt svar.Falsk angivelseFör falsk angivelse döms den som anmäler en person som man vet är oskyldig med avsikten att få personen dömd (15 kap. 6 § BrB). Straffet för detta blir fängelse i högst två år. För att din sons före detta fru ska kunna bli dömd för falsk angivelse krävs det alltså att hon vetat att din son var oskyldig men anmält honom till polisen ändå för att hon vill att han ska bli dömd.Falsk tillvitelseFör falsk tillvitelse döms den som anmäler eller lämnar oriktiga besvärande uppgifter en person som man vet är oskyldig (15 kap. 7 § BrB). Straffet för detta är fängelse i högst två år. Skillnaden mot falsk angivelse är alltså att man inte måste ha avsikten att personen ska bli dömd, utan att det räcker med att man lämnat oriktiga uppgifter till polis eller åklagare. För att din sons före detta fru ska bli dömd för falsk tillvitelse krävs det alltså att hon endast lämnat oriktiga uppgifter till polisen och att hon varit medveten om att din son är oskyldig.FörtalFör förtal döms den som utpekar någon annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller på annars lämnar uppgifter som syftar att till att orsaka andras missaktning (5 kap. 1 § BrB). Straffet för detta är böter. Här krävs det alltså att uppgiften ska ha lämnats till någon annan än den utpekade personen och att syftet var att utsätta personen för missaktning. Huruvida din sons före detta fru kan dömas för förtal beror på om hon har spridit anklagelserna till tredje man och inte bara till polisen och socialtjänsten.PolisanmälanBeroende lite på om din sons före detta fru har haft avsikten att få din son dömd och om hon vetat att han var oskyldig så kan hon dömas. Min rekommendation är att anmäla henne till polisen så snart som möjligt. Sedan är det upp till polisen och åklagaren att utreda händelsen och eventuellt väcka åtal. Polisanmälan kan du göra genom att ringa 114 14 eller besöka en polisstation.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Falska anklagelser.

2021-09-12 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Är det olagligt att falskt anklaga någon för brott?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar om det är olagligt att falskt anklaga någon för brott.Det är olagligt att anmäla en person för något som personen inte gjort. Angiver man en oskyldig person till åtal med uppsåt att personen ska dömas, gör sig personen sig skyldig till falsk angivelse. Om personen inte insåg att denne hade skälig anledning att anta att den angivna var oskyldig, döms personen för obefogad angivelse (15 kap. 6 § BrB). Har personen inte för avsikt att polisanmälan ska leda till åtal, utan bara vara besvärande för den utpekade parten så döms man istället för falsk tillvitelse (15 kap. 7 § BrB). Ett tredje brott som också kan aktualisera sig är förtal. Den som pekar ut en annan person som brottsligt eller klandervärd i sitt sätt att leva, eller lämnar andra uppgifter som kan orsaka andras missaktning kan göra sig skyldig till brottet förtal (5 kap 1 § BrB). Det är alltså olagligt att falskt anklaga någon för brott. Vilket av dessa brott som blir relevant har att göra med omständigheterna i det konkreta fallet. Hoppas du fick svar på din fråga!

Är det förtal när ens familjemedlemmar sprider skadliga rykten om en efter att man avtjänat påföljd för ett brott? Vad kan man göra åt det?

2021-08-30 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej, jag blev dömd för 5 år sedan till 18 månaders fängelse, trolöshet mot huvudman. Jag erkände min skuld och fängelsestraffet är avklarat. Närstående Familje medlemmar skapar sedan ett rykte att jag skulle ha skyllt brottet på mina föräldrar, vilket jag aldrig har gjort, och det sprids ut rykten som skadar mitt rykte. Det här var en engångsföreteelse, jag lever annars ett lagligt liv. Ryktet skadar relationer och mitt anseende. Kan jag anmäla det? Förtal?
Kevin Läräng |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!Det är mycket riktigt bestämmelsen om förtal i brottsbalken (BrB) 5 kap 1 § som det blir fråga om här.För att ett yttrande av något slag (såväl skriftligt som muntligt) ska utgöra förtal krävs att någon av följande förutsättningar är uppfyllda:- Någon ska ha utpekat någon annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller- Någon ska ha lämnat uppgift om någon annan, och uppgiften ska vara "ägnad att" utsätta denne för andra personers missaktning.Även om det rör sig om sådana slags skadliga yttranden kan dessa ändå vara godtagbara och alltså inte utgöra förtal. Det gäller om någon av följande förutsättningar finns:- Den som gjorde yttrandet var skyldig att uttala sig på någon grund (här avses en juridisk skyldighet såsom vittnesplikt, polisförhör, stämningsansökan osv), eller- Det var annars "försvarligt" att lämna uppgiften, med hänsyn till omständigheterna.Dessutom krävs, för att det hela ska vara godtagbart, att gärningsmannen visar att uppgiften var sann eller att det åtminstone fanns "skälig grund" för den. Med "skälig grund" avses att gärningsmannen ska ha vidtagit rimliga åtgärder för att försöka underbygga sitt påstående.I ditt fall kan det till att börja med sägas att du utpekats som "klandervärd i [ditt] levandssätt" enligt lagtexten. Skrivningen syftar helt enkelt på att du omtalas för att bära dig åt på ett visst "fult" sätt i livet. Vad som åsyftas kan bl.a. vara att den som omtalas utmålas som ohederlig eller lögnaktig.Därtill verkar det som dina familjemedlemmar sagt om dig ha varit en uppgift som varit "ägnad att" utsätta dig för andras missaktning, enligt lagtexten. Formuleringen tar sikte på sådana uppgifter som normalt sett/typiskt sett får personer i ens omgivning att ogilla en eller se en som en sämre människa på något sätt. Att du beskrivits som någon som skyller ifrån sig på sina föräldrar (dvs. någon som inte tar ansvar utan utpekar ens egna föräldrar som syndabockar) är nog ganska säkert en uppgift som får andra att se dig som en dålig person.Förmodligen har du även därtill utpekats som "brottslig" – det är i vart fall tänkbart (i brist på närmare information i din beskrivning) eftersom du lär ha påståtts vara någon som begått en gärning som utgjort trolöshet mot huvudman.Vad gäller de övriga rykten du nämner kan jag inte bedöma dessa, eftersom du inte går närmare in på vad det är för slags rykten. Eftersom du skriver att de skadar dig relations- och anseendemässigt verkar dock även dessa vara uppgifter om dig som "[är ägnade] att utsätta [dig] för andra personers missaktning" enligt ovan.Även om det alltså räcker med något av alternativen brottslig/klandervärd/omtalad på ett sätt som väcker andras missaktning, kan jag se att åtminstone de två sistnämnda alternativen är i fråga här. Kan man då påstå att det som dina familjemedlemmar sagt om dig ändå är godtagbart?Det verkar osannolikt att de som spridit ryktena om dig haft någon slags juridisk skyldighet att göra det, så den ansvarsfrihetsgrunden kommer inte på fråga här. Det är även svårt att se varför det skulle vara "försvarligt" (lagtextens ord) av dem att utmåla dig på det vis du beskriver – ingen lär ha något större legitimt intresse av att få säga eller veta det som påstås om dig och ditt förflutna, särskilt då du numera utger dig för att leva ett lagligt liv. Vad folk får säga om dig måste ju vägas mot din rätt att få gå vidare med ditt liv och lägga dina misstag bakom dig utan att andras uttalanden gör att dessa misstag fortsätter förfölja dig, och i det här fallet ser jag inte varför deras rätt skulle väga tyngre än din. Dessutom lär dina närstående ha problem med att visa att påståendena om att du skyller ifrån dig etc. (samt övriga rykten) är sanna eller att de så långt möjligt haft rätt att tro och uttala dessa saker om dig, vilket ju är ett ytterligare krav för att man inte ska anses ha begått förtal.Du nämner dessutom att ryktena om dig börjar spridas. Den omständigheten att ett rykte får stor spridning är dessutom något som kan göra att brottet bedöms som grovt förtal, enligt BrB 5 kap. 2 §, istället för enbart förtal av normalgraden. Är det så att det når ut till många i ditt fall kan det alltså landa på grovt förtal i slutändan.Sammanfattningsvis anser jag utifrån din beskrivning att det med rätt stor sannolikhet rör sig om förtal i BrB 5 kap. 1 § mening i ditt fall. Kanske kan det även bedömas som grovt beroende på de närmare omständigheterna.Att anmäla förtal – Du kan mycket riktigt anmäla händelsen som förtal, särskilt mot bakgrund av hur jag bedömt dina familjemedlemmars agerande utifrån din beskrivning. Det är i själva verket nödvändigt att du anmäler händelsen för att det överhuvudtaget ska kunna bli en process av saken. Förtal är nämligen ett av de få brott som hör under så kallat "enskilt åtal". Det innebär i princip, som huvudregel, att det endast är du själv som målsägare har rätt att väcka åtal beträffande förtal som du drabbats av (dvs. staten kommer inte inleda processen åt dig). Detta framgår av BrB 5 kap. 5 § första meningen som anger att bl.a. förtal inte får åtalas av någon annan än målsäganden.Du kommer alltså som utgångspunkt behöva väcka åtal (lämna in en stämningsansökan hos tingsrätten) och driva processen själv. I vissa fall kan dock åklagare väcka åtal för förtal om händelsen kommer till en åklagares kännedom. Då krävs - i detta fall -att åtalet är "påkallat från allmän synpunkt" (enligt bestämmelsen ovan, dvs att det ligger i samhällets intresse att händelsen prövas. Det kan t.ex. vara (enligt vad som skulle kunna vara relevant i ditt fall) att du verkar ha drabbats rätt så hårt av vad dina familjemedlemmar gjort. Beroende på om de dåliga verkningarna för dina relationer och ditt anseende blivit stora kan en åklagare alltså välja att ta upp fallet.Hoppas att det löser sig för dig!Med vänlig hälsning,

Förolämpning på arbetsplats

2021-08-27 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Var med om att en chef gjorde en del opassande uttalande mot mig på jobbet.När detta hände, så blev det för mlg en hotfull situation.En del av händelseförloppet - - Chefen tolkar det som att jag skriker på honom och frågar vad fan jag skriker för samtidigt som han kastar upp dörren på trucken och hoppar ut i för MIG; hotfull ställning, så pass att jag får ta ett steg tillbaka och frågar vad jag har för problem. - Jag svarar tillbaka att det är han som började med att höja rösten och skrika osv.- Chefen hoppar in i trucken igen med kommentarer om att jag är mytoman, psykiskt sjuk och har seriösa problem. - Chefen kommer tillbaka igen och trycker in en ny pall i slussen och när han har backat ut så skriker han från trucken att “du får gärna anmäla detta till HR.. Du har ju redan anmält hela jävla företaget" - Jag frågar bara rakt ut vad i helvete hans problem är samtidigt som han kör iväg.- Chefen kommer tillbaka igen, kommer inte riktigt ihåg vad som sades här då jag var riktigt förbannad, till den grad att jag skakade i hela kroppen. Men man fortsatte på samma mening sedan tidigare; att jag kan gärna anmäla honom till HR. - Jag svarar tillbaka med att fråga igen; att seriöst, vad i helvete han har för problem. - Chefen svarar tillbaka; att han har problem med mig; att jag är en mytoman, har psykiska problem, att jag är en idiot och att jag kan dra åt helvete. Är detta grund för polisanmälan?Viken lagtext?
Aya Alwan |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga,Situationen skulle kunna utgöra olaga hot, ofredande alternativt förolämpning, vilket framstår som mer sannolikt i detta fall 5 kap 3 § BrB. För förolämpning krävs att gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet. Det krävs inte att en kränkning har uppkommit i det enskilda fallet. Avgörande är i stället om gärningen typiskt sett var sådan att den kunnat orsaka en kränkning av aktuellt slag. Det kan t.ex. vara fråga om kränkande uttalanden. Bedömningen ska göras utifrån de faktiska förhållandena i det enskilda fallet och med hänsyn till den enskilda målsäganden. Uttalandet måste på ett mer personligt plan kunna träffa den angripna, inte bara vara något som enligt en social norm rent allmänt kan anses som förargande. Sammanfattningsvis tror jag att din situation utgör en förolämpning (5 kap 3 § BrB). Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till.

Förtal att utpeka någon som brottslig

2021-08-17 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Jag har en fråga angående brottet förtal. Vi säger att person A skulle begå ett brott offentligt, till exempel skriva på sina sociala medier "Jag svär på allt att jag ska döda X", då gör person A sig skyldig till olaga hot. Om person B i sin tur skulle kommentera detta uttalandet på sina sociala medier och skriva "person A har sagt detta och det är ju olaga hot, kolla här" och sedan lagt upp bilder på person A's uttalanden. Gör person B sig skyldig till brottet förtal då om inte person A har hunnit bli dömd för olaga hot än? Tänker att det vore märkligt att det skulle vara förtal att säga vad en person har lagt ut och vad hen har gjort sig skyldig till ett brott om dennes uttalanden är offentliga och att brottet i sig stämmer. Ber om ursäkt för en lite krånglig fråga men hoppas att ni förstår den så gott ni kan!
Anna Manders |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du undrar vad som krävs för att göra sig skyldig till förtalDin fråga regleras i brottsbalken (BrB)Det kan vara förtal att peka ut en annan person såsom brottsligDen som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal (5 kap. 1 § BrB). Enkelt uttryckt innebär detta att det kan vara förtal att uttala något om en annan person som får denne att nedvärderas i omgivningens ögon. Uttalandet kan ha gjorts i verkligheten eller på nätet. Att utpeka en annan person som brottslig är ett vanligt förtalsbrott. En person kan bli dömd för förtal även om uttalandet är sant. Förtal kan vara aktuellt så länge uttalandets innehåll kan medföra att personen som uttalandet handlar om uppfattas på ett negativt sätt.Vad innebär detta för digDet kan räknas som förtal att på nätet utpeka en annan person som brottslig, oavsett om uttalandet stämmer eller inte. Avgörande är om uttalandet negativt påverkar omgivningens uppfattning om personen som uttalandet handlar om. Jag kan tyvärr inte ge något säkert svar på om du kommer att dömas för exempelvis förtal. Det är bara en domstol som kan besluta om sådant.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att inkomma med fler frågor till Lawline om du har ytterligare funderingar.Med vänliga hälsningar,