Falska rykten på sociala medier, är det förtal?

2020-10-29 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Min ex-flickvän som ör 16år gammal sprider rykten på sin snapchat story.I somras gjorde jag och mitt ex slut och det var ett relativt dåligt slut. Jag sket i henne medans hon nu månader senare sprider både sanna och falska rykten om förhållandet. Hon har postat flera lögner om hur jag är som person även när jag bett henne sluta göra de. Hon har vridit på sms och lagt upp dem med uppsåt för mig att se dålig ut. En av mina bekanta hade till och med frågat henne varför hon lägger upp de hon gör varav svaret var att "hon ville ha hämnd". Något som varken jag eller min bekanta kunde förstå. Storyn ses av minst ett 30-tal personer och jag har vid två tillfällen bett henne att sluta. Vid flera tillfällen har även indirekta hot lagts upp. "Hoppas han blir rånad", "Hoppas han blir jumpad" (slang för misshandlad). Som jag uppfattat de så kan dessa såkallade stories på snapchat vara förtal. Är det möjligt att väcka åtal genom polisanmälan eller är ryktesspridning via snapchat (sociala medier) okej?
Maryam Naqqar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!I detta fall aktualiseras brottet förtal (5 kap. 1 § första stycket brottsbalken (BrB)). Brottet har begåtts när någon pekat ut en annan person såsom "brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt" eller annars lämnat uppgift som är "ägnad att utsätta denne för andras missaktning". Undantaget från förtal är om den som uttalat sig varit skyldig att göra det eller om det med hänsyn till omständigheterna varit försvarligt att lämna uppgift i saken. Vidare måste hen visa antingen att uppgiften var sann eller att hen hade skälig grund för den (5 kap. 1 § andra stycket BrB).Lämnat uppgift: En uppgift ska ha lämnats till tredje man, dvs. att det krävs att en uppgift lämnats till någon annan än den beskyllde(dig). Du skriver att hon talar bakom din rygg framför alla du känner och lägger ut era meddelanden på sociala medier. Därmed bedömer jag att detta rekvisit är uppfyllt, då en tredje man har fått ta del av dessa uppgifter..Nedsättande uppgift: Med detta menas att uppgiften ska vara av nedsättande beskaffenhet. Det krävs alltså inte att uppgiften är nedsättande enligt allmän uppfattning i samhället, utan det är tillräckligt att uppgiften är ägnad att utsätta någon för andras missaktning. Uttrycket "ägnat att" innebär att den uppgift som lämnas typiskt sett ska utsätta den beskyllde för andras missaktning, men det behöver inte bevisas att personen faktiskt har blivit utsatt för missaktning. Hovrätten anförde i ett mål att: "det är svårt att tänka sig situationer när det är försvarligt att på en arbetsplats sprida en uppgift att en anställd inte är psykiskt frisk". Med tanke på hur uppgifterna får dig att må och även hovrättens mening som styrker karaktären av uppgiften, bedömer jag att dem är nedsättande.Undantaget: Exempel på situationer när någon kan åberopa skyldighet att uttala sig är vittnesmål, polisförhör samt andra förhör eller utredningar som äger rum inför domstolar eller administrativa myndigheter vid prövning av mål och ärenden.Vid försvarlighetsbedömningen beaktas att den vidsträckta yttrandefriheten är grundvalen för ett demokratiskt samhällsskick. Jag bedömer att undantaget inte är tillämpligt här då han medvetet sprider rykten om dig framför din omgivning och att det inte finns någon ursäkt till det.Hur kan du gå vidare? Hennes gärning uppfyller alla rekvisit för brottet förtal och det finns inga ursäktande/rättfärdigande omständigheter. Det du kan göra och det råder jag dig till att göra är att du kan göra en anmälan hos polisen. Detta kan du göra genom att ringa till polisen på 114 14 eller besöka polisstationen. Om du bestämmer dig för att göra en polisanmälan är det viktigt att se till att du har bevis på vad som gjorts, annars kan det dessvärre vara svårt att göra något åt saken. Du bör dock vara medveten om att åklagaren inte har allmän åtalsrätt vid ärekränkningsbrott (t.ex. förtal) (5 kap. 5 § BrB). Initiativet till att väcka åtal om förtal ligger hos dig som blir utsatt. Trots detta får åklagaren väcka åtal om du är under 18 år eller om du anger brottet till åtal och detta anses påkallat från allmän synpunkt (5 kap. 5 § andra meningen BrB). Om undantagen inte är tillämpliga, innebär det att du driver målet själv och ifall du förlorar riskerar du att behöva stå för både dina egna och exets rättegångskostnader. Jag rekommenderar dig därför att du försöker få mer juridisk hjälp, exempelvis genom att ta kontakt med Lawlines telefonrådgivning. Du hittar oss här: http://lawline.se/boka.Med vänlig hälsning,

Är kränkande uttalanden brottsliga om de endast uttalats till en person?

2020-10-27 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Jag har en fråga gällande när det är brottsligt att uttrycka åsikter om minoritetsgrupper.Person A är HBTQ-person och samtalar med person B om just HBTQ-frågor på en vardaglig nivå. A berättar om sin positiva inställning till Pride och de parader som brukar hållas under dessa tillfällen. A menar att det är viktigt att alla, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet, ska ha rätten att vara den de är utan att bli ifrågasatta.B menar däremot att det inte är nödvändigt med dessa prideparader och tillställningar. Istället säger B bland annat så här:"De [HBTQ-personer] borde brännas levande""Sånna borde få ett skott i nacken""Spärra in skiten och släpp inte ut dem""Det är ju sjukt, vidrigt"Om någon som avsiktligt skadat en HBTQ-person på grund av dennes sexuella läggning: "Det var bra gjort"B säger detta till A utan att veta om att A är HBTQ-person som i sin tur känner sin fruktansvärt kränkt och är rädd för att möta B när denne är tillsammans med andra HBTQ-personer.Min fråga är alltså ifall något av det som B säger är brottsligt? Är A utsatt för brott?
Erica Rinaldo |Hej tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kan B:s uttalanden anses vara brottsliga? I detta fall har uttalandena inte spridits, utan endast uttalats till en person. Brottet hets mot folkgrupp kan inte göras gällande då det inte rör sig om ett uttalande som har spridits (16 kap. 8 § Brottsbalken). Är A utsatt för brott? Man kan tänka sig att B:s uttalanden kan klassificeras som förolämpning (5 kap. 3 § Brottsbalken). Vad som framgår av frågan har däremot inte B varit medveten om att A själv är HBTQ-person. Detta kan vara avgörande då brottet förolämpning kräver att gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet. Som jag tyder frågan har B inte haft för avsikt att kränka A:s självkänsla eller värdighet, även om A själv kan ha känt sig kränkt. Det krävs på så vis att B har haft ett uppsåt (likgiltighetsuppsåt räcker) att kränka A - så verkar det inte vara i detta fall. Gärningen är på så vis inte brottslig. Vänligen,

Kan vara förtal att sprida domar m. personuppgifter på nätet

2020-10-26 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Jag har för några år sedan fått fällande dom på stöld då jag blev kvar med ev väska som inte var min på en butik . Den i behåll stöldgods och jag höll i väskan åt en bekant som gick på toa. Jag gick ut för att vänta men då trodde vakten att väskan var min och jag fick skulden . Kunde inte bevisa att den inte var min fick betala böter och fällande dom gick på mig .Jag hade aldrig dragit ut väskan om jag vetat att hon hade stöldgods i den.Nu har någon sida på Google lagt upp denna dom så andra kan få tag i mitt personnr och jag kan inte få bort det . Varför blir det så allmän information så vem som helst kan begära ut dommen och sedan se mitt personnr också vilket strider mot Gdpr också .Jag känner mig väldigt utsatt och kränkt av detta
Victoria Ström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rätten att ta del av allmänna handlingarDet är en grundlagsskyddad rättighet att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar, 2:1 Tryckfrihetsförordningen (1949:105) (TF). Det är således därför "vem som helst" i regel kan begära ut din dom. (Finns dock vissa begränsningar från huvudregeln, se 2:2 TF och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)) Sprida domar på nätet är som huvudregel okHuvudregeln är att man får sprida information om domar i enlighet med yttrandefriheten, 2:1 första stycket p.1 Regeringensformen (1974:152). Undantag från huvudregelnDet kan vara ett brott att utpeka någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämna uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Det spelar ingen roll om uppgiften som lämnas är riktig eller inte. Det här beskrivna brottet är förtal och regleras i 5:1 första stycket brottsbalken (1962:700) (BrB). Förtalet kan däremot under vissa förutsättningar vara försvarbart, 5:1 andra stycket BrB. Det kan vara försvarbart att sprida en uppgift om den som spridit uppgiften var skyldig att uttala sig eller det annars med hänsyn till omständigheterna var försvarligt. Här är även en förutsättning att uppgiften som sprids är sann. Situationer där spridningen kan vara försvarlig är t.ex. journalistik i nyhetsförmedling där uppgiften rör är en person som det ur allmänt intresse är försvarligt att ge ut information om. SlutsatsDet ovan anförda innebär att den som valt att sprida din dom kan vara i farozonen för att uppfylla förutsättningarna för brottet förtal eftersom din dom innehåller dina personuppgifter tillsammans med information om din brottsliga gärning. Hoppas du fått svar på din fråga,Med vänliga hälsningar,

Finns det grund för att anmäla för förtal?

2020-10-23 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag undrar om det finns grund för att anmäla min morbror för förtal.Han sprider sanna som osanna rykten om mig och min familj med avsikt att förstöra för mig genom att förstöra min relation till hans mamma, min mormor. Min mormor är otroligt viktig för mig och någon jag verkligen älskar. Men han tar varje chans till att berätta saker för henne som gör att hon blir arg på mig och vi bråkar, Detta är han väl medveten om. Detta framkallar mkt ångest för mig då jag inte vill att hon ska bli arg på mig genom skvaller. Dessutom har jag och min morbror inte sagt ett ord till varandra på 8 år. Bara han som pratar om mig med andra.Kan jag via rättsliga åtgärder få honom att sluta prata om mig och min familj med någon annan, tex med min mormor?
Anton Blomqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad innebär förtal?För att det ska vara fråga om förtal måste det handla om utpekande av brottslighet eller klandervärt beteende från din morbror gentemot dig. Det kan även vara att han i övrigt sprider uppgifter i syfte att utsätta dig för missaktning (5 kap. 1 § brottsbalken).Hur det ser ut i ditt fallDet skall vidare röra sig om utpekande av allvarlig art. Eftersom jag inte vet vad för slags osanna rykten som sprids är det svårt att avgöra huruvida det faller inom de ovan nämnda kriterierna för förtal eller inte.Anmälan om förtal hos polisenDu kan göra en anmälan hos polisen. Detta kan du göra genom att ringa till polisen på 114 14 eller besöka polisstationen. Om du bestämmer dig för att göra en polisanmälan är det viktigt att se till att du har bevis på vad som gjorts, annars kan det dessvärre vara svårt att göra något åt saken.Hoppas att din situation löser sig och att du fick svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Fråga om förtal eller grovt förtal

2020-10-29 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag undrar om det skulle kunna klassas som grovt förtal när en klient inom arbetet skickat upprepade mejl till alla anställda inom ett bemanningsföretag (333 anställda) i syftet att svartmåla mig som person och i min yrkesroll och försöka få mig bannlyst i att utöva mitt yrke. Jag har beskrivits som olämplig och manipulativ och exempel på det har getts. Klienten har även laddat ner bilder från min Facebook som infogats i mejlen. Även mina vänlistor har gåtts igenom och kopplingar har gjorts till kollegor inom yrket, med påhittade utsagor om mig och vilka kopplingar jag har till dessa kollegor. Polisen säger att det är klart förtal men frågan är om det kan klassas som grovt förtal? mvh Lo
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vilket straff riskerar den som anklagat er? Den person som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, döms för förtal till böter. Det ska vara fråga om ett påstående med en sådan grad av bestämdhet att det går att pröva dess sanningshalt. Rena värdeomdömen kan inte utgöra förtal. Vidare gäller att uppgiften ska ha spridits till annan än den som uppgiften avser. Det krävs inte någon större spridning utan brottet är fullbordat så snart uppgiften kommit till åtminstone en tredje mans kännedom. En annan sak är att omfattningen av spridningen kan få betydelse när det gäller brottets svårhetsgrad. En uppgift kan utgöra förtal om den är ägnad att utsätta dig som uppgiften avser för andras missaktning. Bedömningen av vad som är en nedsättande uppgift ska göras från den utpekades utgångspunkt och inte utifrån allmänt rådande värderingar. Som särskilda exempel på uppgiftslämnande som uttrycker missaktning har i straffbestämmelsen angetts att någon utpekar annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt. Uppgifter av detta slag är således typiskt sett ägnade att utsätta någon för annans missaktning, i vart fall om de tar sikte på brottslighet eller klandervärt levnadssätt av allvarligare slag. De är med andra ord i sig sådana att kravet på missaktning är uppfyllt (5 kap. 1 § första stycket brottsbalken). Av (5 kap. 2 § första stycket brottsbalken) följer att om brott som avses i 1 § är att anse som grovt döms för grovt förtal till böter eller fängelse i högst två år. En helhetsbedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet ska göras. Förutom uppgiftens innehåll och omfattningen av spridningen ska även sättet för spridningen särskilt tillmätas betydelse. Relevanta omständigheter kan vara om spridningen skett på ett sätt som syftat till att ett stort antal personer skulle ta del av uppgiften, om spridningen varit riktad till närstående eller bekanta till den utpekade personen eller om spridningen skett på ett sådant sätt att den utpekade med lätthet kan identifieras och återfinnas. Om ett meddelande lämnats i en kränkande form, fått stor spridning genom till exempel publicering på internet samt varit ägnat att medföra allvarlig skada, kan det tyda på att det är fråga om grovt förtal. Eftersom spridningen har skett på din arbetsplats och till ett stort antal personer skulle jag hävda att det är att rubricera som grovt. Hoppas du fick svar på din fråga!

Är brottet förtal aktuell?

2020-10-26 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Vad gör man i m en person går runt och anklagar mig för att ha misshandlat den personen när jag inte har gjort det?Eftersom den här personen säger detta till väldigt många personer kan det hota min säkerhet med tanke på att det är ett så pass allvarligt brott som jag blir anklagad för. Kan man anmäla för förtal trots bristande bevis då dessa anklagelser skett via dialoger och ej i text (åtminstone ingen jag har print på) eller hur går jag till väga?Tacksam för svar
Maryam Naqqar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Såsom jag tolkar din fråga aktualiserar den bestämmelser i brottsbalken (BrB), som handlar om förtalsbrott. Vad innebär förtal? Förtal innebär att någon utpekar dig som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller att någon lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta annan för andras missaktning (5 kap. 1 § 1 st. brottsbalken). Det krävs inte att uppgiften i ett enskilt fall de facto har framkallat andras missaktning, utan det räcker med att uppgiften typiskt sett kan framkalla en sådan negativ uppfattning hos andra om dig. Föga klandervärda eller vanliga uppgifter faller inte under straffbestämmelsen. Uppgiften måste vara av allvarligare beskaffenhet. Förtal är fullbordat när de kränkande uppgifterna kommit till tredje mans kännedom, vilket betyder att minst en utomstående ska ha kunnat ta del av uppgifterna.Förtal är ett uppsåtsbrott, vilket medför att uppgiftslämnaren måste haft uppsåt i förhållande till att lämna uppgift om annan och de omständigheter som föranledde att uppgiften ansågs ägnad att utsätta den utsatte för andras missaktning.Att sprida negativa uppgifter om annan kan utgöra förtal: Du skriver att en person sprider uppgifter om att du ska ha misshandlat denne, när den som påstår vet att det är en lögn, kan till och med vara brottsligt (BrB 15 kap. 7 §). Anklagelserna om att du misshandlat– kan utgöra förtal (BrB 5 kap. 1 §). Påståendet om att du skulle ha begått ett brott (hittat på våldtäkten). Egentligen spelar ingen roll om det är sant eller inte – sprider någon påståendet kan det vara förtal. Anmälan om förtal hos polisen: Du kan göra en anmälan hos polisen. Detta kan du göra genom att ringa till polisen på 114 14 eller besöka polisstationen. Om du bestämmer dig för att göra en polisanmälan är det viktigt att se till att du har bevis på vad som gjorts, annars kan det dessvärre vara svårt att göra något åt saken.I ditt fall har du inga bevis mot denna person därför blir det dessvärre svårt för dig att göra något åt saken.Med vänlig hälsning,

Att bli omtalad på felaktiga grunder

2020-10-25 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Om vi blir omtalad för andra på felaktiga grunder.och dom som vet vad vad som sagts om oss inte vill säga vad som sagts,men tycker att det är hemskt.
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag har lite svårt att förstå vad din fråga gäller, och vad du behöver hjälp med, men jag tolkar ut att det handlar om att någon sagt något felaktigt eller dåligt om er, och du kanske undrar vad som gäller. Jag ska försöka att redogöra nedan för de brottsliga omständigheterna kring olika uttalanden. YttrandefrihetVar och är skyddade mot det allmänna att yttra sig fritt i tal, skrift eller på annat sätt uttrycka tankar, åsikter och känslor (2 kap. 1§ 1p. regeringsformen). Detta innebär att det allmänna inte får bestraffa eller begränsa yttrandefriheten. Dock finns det en gräns för när yttrandefriheten inkräktar på andra människors rättigheter, då yttrandefriheten inte får övergå till att skada eller kränka andra. Förtal kan utgöra ett tryck- eller yttrandefrihetsbrott, om förtalet framförs via vissa specifika medier. FörtalFörtal är en brottslig handling och innebär att någon utpekar annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta den andra för andras missaktning. Straffet är böter (5 kap. 1§ brottsbalken). Det förutsätts att uppgiften lämnas till någon annan än den beskyllde själv. Det krävs inte någon bevisning om att uppgiften har medfört andras missaktning, men uppgiften ska vara av nedsättande karaktär. Det räcker dock inte att uppgiften enbart är ett värdeomdöme, exempelvis att säga att någon är dålig på sitt jobb. Uppgiften ska värderas utifrån den utpekades perspektiv, samhällsgrupp eller personkrets, och inte utifrån allmänt rådande värderingar (NJA 2014 s. 808).Man ska dock inte dömas till ansvar om uppgiftslämnaren är skyldig att uttala sig, eller om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgifterna i sak och om det visar sig att uppgiften var sann eller om uppgiftslämnaren hade skälig grund för att tro att den var sann. Sanningen är alltså endast relevant om det är försvarligt att lämna uppgiften. Så om någon som är skyldig att lämna en viss uppgift eller om det är försvarligt att lämna uppgiften, exempelvis en handledare eller chef som lämnat en uppgift i utvärderingssyfte, ska denne inte dömas till ansvar.FörolämpningDetta brott kriminaliserar beskyllning, nedsättande uttalanden och förödmjukande beteende mot annan, och om gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet (5 kap. 3§ brottsbalken). Detta kräver inte heller att en kränkning uppstått i det enskilda fallet, utan istället om gärningen typiskt sett kan orsaka kränkning. Bedömningen görs utifrån varje enskilt fall och varje enskild målsägande, och måste träffa på ett personligt plan och inte bara allmänt anses förargande. Sättet att sprida uttrycket spelar också roll, exempelvis om det skrivs på internet för många andra att se. Både brottet förtal och förolämpning är så kallade ärekränkningsbrott, och är i första hand ett enskilt åtal. Detta innebär att någon måste ha uppfattat förtalet och blivit kränkt av det. Oftast så får målsägande själv föra talan vid en domstol, istället för åklagaren. Men om gärningen i sig är av en viss karaktär, eller det är påkallat av allmän synpunkt, kan åklagaren föra målsägandes talan, som vid alla andra typer av brott.Jag hoppas att du har fått någon vägledning i dina frågor, trots att jag inte riktigt förstår vad din fråga gäller. Du är välkommen att skriva till oss igen och specificera din fråga och din situation så vi kan ge ett bättre svar om det jag skrivit inte besvarar dina frågor!Vänligen,

Utpekande vid förtal

2020-10-22 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej, jag skaffar ett UF-företag som ska stå för att hjälpa sexuellt utnyttjade barn. Jag själv har blivit utsatt men vet inte om ja kan prata om de offentligt då personen i fråga blev friad i både tingsrätt ocH hovrätt. Hur funkar de? Om ja inte nämner vem det är , ses de fortfarande som förtal då?
Sofia Granberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kommer att hänvisa till brottsbalken (BrB) som innehåller lagar om brott. Precis som du skriver kan det eventuellt röra sig om förtal, vilket regleras i BrB 5 kap § 1. Där står att den som utpekar någon annan som brottslig eller klandervärd döms för förtal till böter. Man döms inte om det var försvarligt att lämna uppgifterna, och det antingen var sant eller man hade skälig grund att tro det. Det skulle vara svårt för dig att bevisa att det var försvarligt att lämna uppgifterna och att de är sanna i och med att personen som utsatt dig blivit friad. Om du pekar ut personen riskerar du alltså att anmälas för förtal.Om du nämner personen vid namn, eller på annat sätt lämnar uppgifter som gör att man förstår vem det är, till exempel var hen bor eller jobbar, har du pekat ut personen. Om du undviker detta genom att endast berätta generellt och inte ger några särskilda uppgifter om personen har du inte pekat ut den på så sätt som krävs för att du skulle kunna dömas för förtal.Jag rekommenderar alltså att du ser till att personen är helt anonym om du väljer att berätta om detta offentligt. På så sätt riskerar du inte att anmälas för brott.Hoppas du fick svar på din fråga!