Vad krävs för att stämma någon för förtal?

2020-08-31 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej, Medarbetare har skrivit en kränkande mejl till mig, min chef, en annan chef och en arbetskamrat, att jag är aggressiv, har utbrott på jobbet och massa andra negativa saker. Kan jag stämma henne för förtal?
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!YttrandefrihetVar och är skyddade mot det allmänna att yttra sig fritt i tal, skrift eller på annat sätt uttrycka tankar, åsikter och känslor (2 kap. 1§ 1p. regeringsformen). Detta innebär att det allmänna inte får bestraffa eller begränsa yttrandefriheten. Dock finns det en gräns för när yttrandefriheten inkräktar på andra människors rättigheter, då yttrandefriheten inte får övergå till att skada eller kränka andra. Förtal kan utgöra ett tryck- eller yttrandefrihetsbrott, om förtalet framförs via vissa specifika medier. FörtalFörtal är en brottslig handling och innebär att någon utpekar annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta den andra för andras missaktning. Straffet är böter (5 kap. 1§ första stycket brottsbalken). Det förutsätts att uppgiften lämnas till någon annan än den beskyllde själv. Det krävs inte någon bevisning om att uppgiften har medfört andras missaktning, men uppgiften ska vara av nedsättande karaktär. Det räcker dock inte att uppgiften enbart är ett värdeomdöme, exempelvis att säga att någon är dålig på sitt jobb. Uppgiften ska värderas utifrån den utpekades perspektiv, samhällsgrupp eller situation, och inte utifrån allmänt rådande värderingar (NJA 2014 s. 808).Man ska dock inte dömas till ansvar om uppgiftslämnaren är skyldig att uttala sig, eller om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgifterna i sak och om det visar sig att uppgiften var sann eller om uppgiftslämnaren hade skälig grund för att tro att den var sann (5 kap. 1§ andra stycket, brottsbalken). Sanningen är alltså endast relevant om det är försvarligt att lämna uppgiften. Så om någon som är skyldig att lämna en viss uppgift eller om det är försvarligt att lämna uppgiften, exempelvis en handledare eller chef som lämnat en uppgift i utvärderingssyfte, ska denne inte dömas till ansvar. Ett rättsfall slog fast att medarbetare på en arbetsplats som lämnade klandervärdiga uppgifter om sin chef till ledningen, inte ansågs begår brottet förtal, då uppgiften inte syftade att utsätta den klandrade för andras missaktning (RH 1996:61). Brottet förtal är ett så kallat ärekränkningsbrott, och är i första hand ett enskilt åtal. Detta innebär att någon måste ha uppfattat förtalet och blivit kränkt av det. Oftast så får målsägande själv föra talan vid en domstol, istället för åklagaren. Men om gärningen i sig är av en viss karaktär, eller det är påkallat av allmän synpunkt, kan åklagaren föra målsägandes talan, som vid alla andra typer av brott. I ditt fallRent teoretiskt skulle innehållet i mejlet du nämner kunna utgöra förtal, beroende på vad mer exakt mailet innehöll. Dock kan uppgiftslämnaren undvika ansvar om det fanns försvarliga skäl för henne att lämna uppgifterna, eller om uppgifterna inte var ägnade att skapa missaktning från andra. Exempelvis om det var informativt och sakligt och syftet var att upplysa cheferna om en arbetssituation eller arbetsmiljön som du är del av. Det föreligger en ganska stor yttrandefrihet i Sverige, och förtalsbrottet ska vägas mot yttrandefriheten. Det är svårt för mig att säga mer om ditt fall då jag inte vet exakt vad som stod i mejlet, eller omständigheterna kring situationen. Men om du utifrån vad jag skrivit ovan tror att du blivit utsatt för förtal, rekommenderar jag dig att kontakt en jurist som kan hjälpa dig. Du kan även anmäla händelsen till polisen. Var noggrann med att säkra bevisning och underlag för ditt påstående. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas du fått någon vägledning i din fråga!Vänligen,

Hundvakt anmäler för förtal, bör man vara orolig?

2020-08-29 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Jag har en hund och har haft en hundvakt som jag bara känner genom en vän till mig. Hundvakten har varit hundtränare tidigare så jag trodde att jag kunde lita på honom men en dag när jag jobbade så skickade han ett sms om att han hade fantasier om mig och att han ville göra det med mig.JAg blev förskräckt och skrev att jag absolut inte var intresserad och att jag inte vill att han passar min hund fler gånger.I samma veva har min hund haft två knutor och jag var hos veterinären med hunden i går. Veterinären sa efter röntgen att det såg ut som ett benbrott som läkte därav den ena knutan.Hundvakten fortsatte att ringa och ringa och smsa så till slut ringde jag och när han frågade så sa jag som det var att det var antagligen en benskada som självläkte. Jag sa också att jag inte vill att han ska passa min hund mer. Han frågade då om jag trodde att det var han som hade gjort det och jag sa bara att det kan mycket väl vara så, att jag inte vet.Jag sa också att jag inte litar på honom och att jag inte vill att han passar min hund mer. Jag hade betalat honom 1000 kronor i förskott för att han skulle passa honom en vecka. Han blev väldigt upprörd och jag la på luren.Sedan skrev han att han hade spelat in vårt telefonsamtal och att han har anmält mig för förtal för att jag sa att det kunde vara han som hade skadat min hund och han vill ha ett skadestånd på 10 eller 20 tusen kronor.Kan han verkligen få det?
Sebastian Näslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Nej det kan han verkligen inte. Hundvakten tycks ha missförstått förtalsbestämmelsen helt och hållet. Enligt lagtexten ska den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning dömas för förtal (5 kap 1 § Brottsbalken).Notera "utpekar någon" i lagtexten ovan. Detta utpekande måste ske inför en tredje part dvs. något som du säger i ett enskilt telefonsamtal mellan dig och hundvakten kan aldrig utgöra förtal. Uppgiften måste alltså spridas till minst en ytterligare person.Det du säger i telefon (själva uppgiften) räcker med all sannolikhet inte heller för att uppfylla förtal. Att du säger att det "mycket väl kan vara så" är inget utpekande utan en ren spekulation (en spekulation du i sammanhanget också torde ha fog för). Förtalsbestämmelsen är inte tänkt att användas vid spekulationer utan det ska röra sig om tydliga utpekanden.Det kan därmed omöjligen röra sig om förtal då 1=uppgiften har ej spridits från dig till tredje part och 2=uppgiften uppfyller i sig inte kraven för förtal då den inte är tillräckligt "utpekande" eller "allvarlig" i sin natur. Det blir därmed inget skadestånd för hundvakten i din fråga utan en förtalsanmälan är istället bara ett rent slöseri med tid. Hoppas du känner dig nöjd med svaret på din fråga!

Anmäla hyresvärd för förtal?

2020-08-29 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag har fått ett rekommenderat brev från min hyresvärds jurist, där dom säger att dom flera gånger både skriftligt och muntligt påtalat för mig att jag inte får röka under fläkten. Har inte fått några såna brev. Samt att jag riskerat vräkning om jag fortsätter röka där. I brevet stod det även att dom kontaktat socialen och meddelat att jag riskerar vräkning. Jag har ringt precis överallt och det finns inget sånt ärende hos socialen. Advokaten som skickade brevet svarar inte på när jag bett om kopiorna på allt. Känner mig kränkt och förtalad. Kan jag anmäla min hyresvärd för förtal?
Sebastian Näslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är inte helt omöjligt att det förkommer någon form av förtal i din fråga (trots att det eventuellt kan bli svårt att bevisa i domstol). Enligt lagtexten ska den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning dömas för förtal (5 kap 1 § Brottsbalken). Uppgifterna om rökning vid fläkt trots skriftliga och muntliga varningar kan i din fråga möjligen anses klandervärda och i så fall anses utsätta dig för andras missaktning (till exempel om uppgiften tas vidare till socialen).Att bevisa förtal är dock mycket svårt och förknippat med stora ekonomiska risker då du i domstol riskerar att få stå för alla kostnader vid eventuell förlust. Därmed kan det vara juridiskt klokt att inte ta detta vidare i nuläget via förtalsanmälan utan istället avvakta ytterligare. Är det exempelvis så att du skulle bli värkt på dessa falska grunder (som din motpart uppenbart inte kan bevisa) torde vräkningen utgöra ett uppenbart kontraktsbrott. Vid en sådan vräkning torde du ha rätt till ekonomisk kompensation om din hyresvärd samt dennes jurist ej kan bevisa de aktuella anklagelserna mot dig. Hoppas du känner att du fått lite klarhet i din fråga!

När är det förtal?

2020-08-29 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej,Medarbetare har skrivit en kränkande mejl till mig, att jag är aggressiv, har utbrott på jobbet och massa andra negativa saker. Kan jag stämma henne för förtal?
Lina Salem |Hej,Tack för att du vänder till oss på Lawline med din fråga. För att besvara din fråga kommer jag först och främst att redogöra för de förutsättningar som krävs för att brottet förtal ska anses vara uppfyllt. Därefter kommer kraven att jämföras med den situation som du har blivit utsatt för. Vad är förtal?En person döms för förtal om denne pekar ut någon annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnade att utsätta personen för andras missaktning, se 5 kap. 1 § Brottsbalken. Det ska för det första vara en uppgift som lämnas, uppgiften måste inneha ett visst krav på bestämdhet. Det är oklart var gränsen för bestämdheten går men, uppgiften måste ta sikte på något som den utpekande (du i ditt fall) har gjort, gör eller möjligen kan tänkas göra. För det andra ska uppgiften som lämnas vara ägnad att utsätta den utpekade för andras missaktning. Uppgiften som lämnas ska typiskt sätt leda till skada, eller var av sådan art att det typiskt sätt kan framkalla negativa uppfattningar och reaktioner hos andra. Vid denna bedömningen saknar det betydelse om uppgiften som lämnas är sann eller inte, man ser snarare till innehållet i uppgiften och vilka konsekvenser det kan medföra. För det tredje förutsätts att uppgiften lämnas till någon annan än den som uppgiften avser. I lagtexten står det andras missaktning. Det innebär att, om en själv mottar ett meddelande, mejl eller samtal som inte kommer till en tredje persons kännedom, kan det inte utgöra förtal. Detta eftersom man inte kan utsättas för andras missaktning. Det föreligger därmed ett krav på spridning. Gäller förtal i ditt fall? I ditt fall är det tveksamt om uppgiften om att du är aggressiv eller har utbrott på arbetsplatsen skulle bedömas vara tillräcklig kränkande, att det anses som att du utpekas som klandervärt i ditt levnadssätt. Vidare tolkar jag det om att enbart du har mottagit mejlet, och inte någon annan. Även här uppfylls inte kravet på spridning, då uppgiften inte har nått tredje mans kännedom. Spridningskravet skulle möjligtvis vara uppfyllt om mejlet exempelvis skickades ut till alla kollegor på arbetsplatsen, eller publicerade i ett offentligt inlägg på sociala medier. Däremot är det givetvis inte ett accepteras beteende av rättsordningen. Mejlet och innehållet skulle däremot kunna utgöra en förolämpning, se 5 kap. 3 § BrB. Vad innebär åtalsprövningsregeln? Förtal, liksom förolämpning är sådana brott som målsäganden, alltså brottsoffret själv måste väcka talan om. Enbart när offret är under 18 år, eller om brottet anses vara påkallar från allmän synpunkt kan en åklagare väcka åtal, det förutsätter dock att det finns ett klart samhällsintresse. Det samhällsintresset kan inte anses föreligga i ditt fall. Sammanfattningsvis kan konstateras att mejlet som du mottagit inte utgör brottet förtal eftersom uppgiften enbart har kommit till dig, och inte fått något spridning. Däremot utgör det en förolämpning. Åtalsrätten tillfaller enbart målsäganden, och en åklagare kan väcka talan enbart om det är framkallat ut allmän synpunkt. Eftersom en rättsprocess är kostsam, rekommenderas i första hand att du tar kontakt med arbetsledare eller någon annan i chefsposition kring händelsen. Har du fler funderingar är du välkommen att åter kontakta oss på Lawline. Vänligen,

Vart går gränsen till förtal?

2020-08-29 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |En granne kallar mig för hallick och påstår att han har bilder, filmer osv. som bevisJag tror att han menar att romska damer träffar män i min bostad...han har i alla fall sett hur männen har kommit och gått med en timmes mellanrumJag är volontär och har hjälpt romer + många andra nationaliteterMannen påstår att jag har haft romer boende hos mig och själv bott på annat hållMannen som jag tror konsumerar en hel del alkohol är kompis med många grannar som är av samma sortDe ropar glåpord och pratar mycket osanningJag undrar vad jag kan göra för att mannen och så klart resten av hans kompisgäng ska förstå att det de håller på med är straffbart ? Jag räknar med att det är straffbart
Adam Rajab |Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. Nedan kommer en redogörelse för din fråga.Vad är problemet? Jag tolkar det som att du vill veta om grannens kommentarer om dig kan anses straffbart. När det kommer till straffbara uttalanden är det främst 5 kap. brottsbalken (BrB) som man vänder sig till. Vad anses utgöra förtal? Enligt lagtexten döms man för förtal om man utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning (5 kap. 1 § första stycket BrB). Man kan alltså utläsa ett antal krav för att förtal ska anses vara uppfyllt enligt lagtexten.1. Någon ska ha pekat ut en annan person som brottslig/klandervärd i sitt beteende, och 2. Utpekandet ska ha gjorts i syfte att utsätta personen för andras missaktningUtpekande av någon som brottslig/klandervärd i sitt beteendeAtt agera som en hallick är straffbart och man kan dömas för koppleri, eftersom man främjar eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar att en person har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning (6 kap. 12 § BrB). Alltså kan man här konstatera att grannen utpekar dig som en person som begår en brottslig handling, vilket innebär att det första rekvisitet är uppfyllt. Utpekandet av personen ska ha gjorts i syfte att utsätta personen för andras missaktningHär kan man argumentera för att grannens uttalanden om dig har varit i syfte för att få andra grannar/personer i din omgivning att förakta/missakta dig. Även detta rekvisit kan då anses vara uppfyllt. Om agerandet faktiskt anses utgöra förtal?Även grannens kommentarer faktiskt skulle utgöra förtal, finns det fortfarande en möjlighet att slippa straffansvar, omMan hade en skyldighet att uttala sig/sprida uppgiften, eller Om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att uttala sig/sprida uppgiften, Om en av de ovanstående två punkterna är uppfyllda måste man ävenVisa att uppgiften var sann, ellerHa skälig grund för att sprida denDessa krav framgår av 5 kap. 1 § andra stycket BrB. Här finns alltså en bevisbörda på din granne om denne vill slippa straffansvar. Utifrån den information som du har angett i frågan verkar grannen ha bilder och filmer på det som hen anklagar dig för. Dock har jag ingen närmare information om innehållet i dessa material och kan dessvärre inte uttala mig vidare om huruvida dessa inspelningar/bildmaterial kan komma din granne till försvar. En möjlig lösning hade varit att du själv samlar relevant material och information för att framlyfta att grannens uttalanden helt saknar grund.Om du känner dig osäker på hur du ska kunna gå vidare med din fråga rekommenderar jag dig att du bokar tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/bokaHoppas att du fick lite mer klarhet över din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan. Med vänliga hälsningar,

Förtal vid beskyllningar gällande skjutning

2020-08-29 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |HejJag och en vän har vardera ett luftgevär av PCP Typ Licens fritt kaliber 4,5 &5,5mm.Då vi vill träna på längre håll än på tomten 25/30m Begav vi oss ut på en traktor Stig som leder bort från en fritidsby där vi är stugägare gick 2-3km Där ligger hagar vid tillfället fan inga djur i denna hage och vi har god uppsikt om någon annan skulle komma dit med hund eller dylikt.Efter ett tag kommer en kvinna fram till oss och undrar vad vi håller på med,Vi skjuter luftgevär på pappers tavlor vilket syntes tydligt.En timme senare har hon lagt upp en bild på facebook, vapnet samt att man kan se min tröja och byxor.Och skriver att vi ligger gömda och skjuter, att hon skall göra polis anmälan, samt att pilar viner och hon blivit nära att bli träffad, helt överdrivet i min mening.Nu skriver folket en massa beskyllningar att vi skjuter kor, katter alt möjligt. Vilda spekulationer. Länet mig kränkt då vi varit omtänksamma och get oss av från bebyggelse.Kan jag göra en anmälan om förtal.Man blir ångest fylld om folk börjar ge sig på enOm det kommer fram vilka vi är.Tacksam för svar.
Sebastian Näslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt lagtexten ska den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning dömas för förtal (5 kap 1 § Brottsbalken). Det är ju exakt detta som du och din vän blir utsatta för i din fråga varför en förtalsanmälan absolut kan övervägas.Kvinnan som ska göra en polisanmälan bör ju naturligtvis först och främst undersöka situationen och definitivt inte överdriva och föra in rena osanningar i sin anmälan. I extremfallet kan detta rentav utgöra ett brott i form av falsk tillvitelse enligt 15 kap 7 § Brottsbalken.Folket som beskyller på facebook kan naturligtvis också göra sig skyldiga till förtal. Att utan grund säga att någon skjuter på kor och katter är utpeka någon som brottslig vilket enligt lagtexten bör vara att se som förtal. Dock ska man ha i åtanke att en eventuell förtalsprocess innebär mycket tidsspill och en stor ekonomisk risk i form av eventuella rättegångskostnader, vilket man själv får betala vid eventuell processförlust.Hoppas du känner att du fått lite klarhet kring din fråga!

Förtal att sprida uppgifter till grannar, arbetskamrater m.fl.?

2020-08-29 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Mitt ex smutskastar mig och förtalar mig till grannar, hyresvärden, arbetskamrater, nya kvinnor han träffar, på sociala medier, ja överallt där nån orkar lyssna på honom tillräckligt länge. Påstår att jag är psykopat, att jag missbrukar alkohol dygnet runt - det är för övrigt han som är alkoholist, fick sparken från sitt arbete pga alkoholmissbruk - att jag skulle ha hotat att tända eld på honom, att jag förstört hans kläder och foton från hans barndom, att jag varit otrogen med flera olika män under vårt äktenskap. Påstått att jag har en borderlinediagnos. Inget av detta är sant, jag har inga diagnoser öht, är inte alkoholist, har aldrig varit otrogen. Med tanke på att det är en icke oansenlig mängd människor han förtalat mig inför undrar jag om det går under förtal?
Emma Liberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först ska sägas att jag beklagar situationen du hamnat i och jag ska göra mitt bästa för att hjälpa dig.Jag tolkar din fråga som att du undrar om ditt ex kan ha begått brottet förtal. I mitt svar kommer jag först gå igenom vad som allmänt krävs för att begå brottet förtal för att sedan göra en bedömning om vad jag tror gäller i ditt fall. Slutligen ges ett förslag på hur du kan gå vidare. Regler om brott hittas i brottsbalken.Vad krävs för att begå brottet förtal? och kan ditt ex ha begått brottet?För att något ska räknas som förtal krävs att följande kriterier är uppfyllda:1. Personen som blir utpekad ska vara vid liv.2. Uppgiften som lämnas ska vara lämnad till en annan person än den utpekade. I ditt fall har uppgifter lämnats till grannar, hyresvärden, på sociala medier m.fl.3. Uppgiften har lämnas vidare genom framställan eller spridning. I ditt fall är spridning aktuellt. Då ditt ex spridit uppgifter på sociala medier och pratat med flera personer bör kriteriet vara uppfyllt.4. Uppgiften ska spridas i syfte att missakta den andre. Med missakta menar man att det ska vara i nedsättande syfte. Det krävs dock inget bevis på att uppgiften medfört missaktning. I ditt fall sprider ditt ex uppgifter till andra som bl.a. säger att du har missbrukarproblem och begår brott genom att hotas och tar sönder hans egendom. Detta skulle jag säga är sådana uppgifter som typiskt sett är ägnade att framkalla missaktning hos andra.Det finns dock undantag från när man kan bli dömd för brottet förtal och det är om personen som spridit uppgifter var skyldig att uttala sig (till exempel i rättegång) eller om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgiften och uppgiften också var sann eller slutligen om personen hade skälig grund för sitt agerade.Det går inte att ge dig ett säkert svar på om det ditt ex har gjort räknas som förtal då det i slutändan är domstolen som avgör det. Utifrån information i din fråga så anser jag att det kan röra sig om förtal.Hur kan du gå vidare?Jag skulle råda dig till att anmäla det hela så fort som möjligt. Det kan du göra via telefon på 114 14, eller genom polisens hemsida. En anmälan brukar oftast följas av ett förhör hos polisen, för att de ska kunna försöka reda ut vad som hänt. Förtalbrottet utgör ett målsägandebrott. Detta innebär i regel att det är du som ska väcka åtal, och inte åklagaren. Viktigt att veta är att det finns en risk för att du kommer att behöva betala både dina egna och motpartens rättegångskostnader, om du skulle förlora målet.Hoppas du fått svar på din fråga!

Vad kan man göra när någon upprepande påstår att man gjort sig skyldig till ett visst brott?

2020-08-28 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |En granne kallar mig för hallick och påstår att han har bilder, filmer osv. som bevis. Jag tror att han menar att romska damer träffar män i min bostad...han har i alla fall sett hur männen har kommit och gått med en timmes mellanrum. Jag är volontär och har hjälpt romer + många andra nationaliteter. Mannen påstår att jag har haft romer boende hos mig och själv bott på annat håll. Mannen som jag tror konsumerar en hel del alkohol är kompis med många grannar som är av samma sort. De ropar glåpord och pratar mycket osanning. Jag undrar vad jag kan göra för att mannen och så klart resten av hans kompisgäng ska förstå att det de håller på med är straffbart ? Jag räknar med att det är straffbart.
Sara Hrnic |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Du har rätt när du säger att det som din granne gör skulle kunna vara straffbart. Din granne skulle nämligen kunna göra sig skyldig till brottet "förtal". Nedanför kommer en förklaring av brottet och även hur jag rekommenderar att du går tillväga med situationen. Ärekränkningsbrott Det som du beskriver ovan kan som tidigare nämnt utgöra brottet "förtal". Förtal är ett så kallad ärekränkningsbrott, dvs. ett brott som går ut på att sprida uppgifter eller antydningar om en person på ett sådant sätt att det drabbar personen negativt. Ärekränkningsbrotten regleras i 5 kap. brottsbalken, som härefter kommer att benämnas som "BrB". Förtal En person kan dömas till förtal om denne pekar ut någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller annars lämnar uppgifter som är ägnade att utsätta personen för andras missaktning. Alltså kan man exempelvis dömas till förtal om man sprider uppgifter om att en person begått ett visst brott. Att någon sprider uppgifter om att du skulle vara en så kallad "hallick" och göra dig skyldig till brottet koppleri skulle alltså kunna utgöra brottet förtal ( 5 kap. 1 § BrB). Utpekandet eller de uppgifter man sprider ska vara av allvarlig grad för att det ska räknas som förtal. Hur stor spridningen är spelar även viss roll. Bedömningen av vad som anses som nedsättande görs sedan utifrån den utpekades omgivning och ur deras synvinkel, dvs. utifrån din synvinkel och vilka personer i din omgivning som har fått höra detta utpekande, exempelvis andra grannar, arbetskollegor etc. Domstolen tar alltså bl.a. hänsyn till hur stor spridning uppgiften har fått och även till, som jag nyss nämnde, vilka personer spridningen har nått. Vad du kan göra och hur du kan gå vidare med dettaJag skulle råda dig till att prata med din granne, och försöka förklara för hen hur situationen står till och vidare även förklara att de anklagelser hen gör skulle kunna utsätta dig för andra personers missaktning och även resultera i att hen gör sig skyldig till förtal. Ifall hen fortsätter trots detta, och ifall du anser att det faktiskt utsätter dig för andras missaktning kan du kontakta polisen och göra en anmälan mot din granne för förtal. Jag hoppas detta besvarade din fråga, om inte, eller om du fortsatt har funderingar kring brottet förtal eller annat kring situationen, får du gärna höra av dig till oss igen!Med vänliga hälsningar,