Möjligheter att åtala arbetsgivare för förtal

2019-12-29 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej Jag har blivit utsatt för förtal av min arbetsgivare som på grund av dessa anklagelser mot mig nu förflyttat mig till en annan verksamhet där jag har sämre arbetstider och därav går ned i lön då jag mister mitt ob. Jag står anklagad för att ha kört över mina kollegor på min arbetsplats. haft en attityd som påverkat övriga negativt, vart en informell ledare på arbetsplatsen men med negativ inverkan på övriga anställda. detta påstår min chef att det framkommit via en sammanställning där vi som personal fick träffa en konsult då vi alla mådde dåligt på arbetsplatsen för ca 8 månader sedan. Mina kollegor står bakom mig och känner inte igen sig av denna beskrivning av mig, dom har gjort skrivelser hela vägen i chefsledet och frånsäger sig att dom står bakom anklagelserna men utan gehör. Normalt när något rör en medarbetare så får man möjlighet att bemöta anklagelserna via ett kontroll av faktasamtal och om det där visar sig att man gjort något fel får man en möjlighet att förbättra sig på sin arbetsplats. Detta har helt frångåtts i mitt fall utan jag vart inkallad på samtals möte och direkt förflyttad till en annan verksamhet utan att på något sätt få möta anklagelserna. jag har vart på min arbetsplats i 4 år och har inget negativt som kan påverka. Jag har tidigare vart en uppskattad medarbetare och bla blivit handvald av chefsgrupp till olika utbildningar. Facket är inkopplat men dom rör inte så mycket i frågan angående förtal. är detta en fråga jag själv kan driva?
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Den som lämnar uppgift för att utsätta någon för andras missaktning kan göra sig skyldig till förtalEnligt brottsbalkens regler gör sig den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller på annat sätt lämnar uppgift som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning, skyldig till förtal (5 kap. 1 § brottsbalken).Förtal hör under enskilt åtalEftersom förtal är ett brott, kan du polisanmäla din arbetsgivare för förtal. Huvudregeln är dock att åklagare inte väcker åtal för förtal, om det inte föreligger särskilda omständigheter, utan brottet faller vanligtvis under vad som kallas "enskilt åtal". Istället ligger då initiativet för att väcka åtal hos målsäganden och det är alltså upp till dig att föra talan i domstol. Det gör du genom att lämna in en stämningsansökan till en domstol enligt rättegångsbalkens regler.En risk med att föra enskilt åtal är att civilrättsliga regler gäller, vilket innebär att i fall du förlorar målet, kan du få betala motpartens rättegångskostnader. Det är en kostsam o h komplicerad process att driva enskilt åtal, och du bör överväga noga innan om du tycker att det är värt det. Mitt rådDet är möjligt att driva frågan om förtal på egen hand. Mitt råd till dig är att du i första hand anmäler brottet till polisen och ser om det kan tas upp till åtal. I annat fall har du möjlighet att föra talan själv, men då bör du först rådgöra med en jurist, för att avgöra om det är rätt beslut att driva frågan vidare.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Utgör det förtal att informera andra hyresgäster om att hyresvärden tar ut för hög hyra?

2019-10-26 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Min hyresvärd (privat fastighetsägare) har under några år tagit ut en oskälig hyra för min bostad. Detta bedömdes i Hyresnämnden nyligen. Nu undrar jag om jag har rätt att informera övriga hyresgäster i huset om att värden tagit för mkt i hyra (och implicera att det kanske även gäller deras lägenheter), eller om det skulle kunna bedömas som ärekränkning eller förtal? Domar är väl offentliga handlingar?Mötet med hyresnämnden var öppet för eventuella åhörare. Hjälp mig gärna! Jag måste flytta nu pga att värden är kränkt av beslutet och behandlar mig dåligt, och jag vill inte att min strid ska ha varit förgäves.Mvh Anna
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.FörtalsbrottetBrottet förtal regleras i 5 kap. 1 § brottsbalken. För att förtal ska föreligga krävs att man utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller att man på annat sätt lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning. Det räknas däremot inte som förtal om det är försvarligt att lämna uppgiften och uppgiften är sann eller man har skälig grund för att lämna uppgiften.Uppgiftslämnandet är knappast ägnat att väcka andras missaktning mot hyresvärdenEtt viktigt rekvisit för att förtalsbrottet ska kunna komma på fråga, är att uppgiftslämnandet utpekar personen som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller annars är ägnat att väcka andras missaktning mot personen. Att lämna uppgifter om att hyran har varit för hög, behöver inte vara ägnat att väcka andras missaktning mot hyresvärden, utan kan göras för att informera andra hyresgäster om vad som är rimlig hyra för deras bostad. Det är försvarligt att lämna uppgifter om beslut om hyranDet är i vart fall försvarligt att lämna en sådan uppgift till andra hyresgäster i huset. I bedömningen av uppgiftslämnandets försvarlighet beaktas bland annat hur allvarligt påsteåendet är, till vem och i vilken situation uppgiften lämnas och med vilket syfte uppgiften lämnas. Här måste beaktas sådant som den vidsträckta yttrandefriheten och det allmänna intresset av att den här typen av information måste få passera mellan hyresgäster. Det finns alltså ett sakligt motiverat intresse av att sprida uppgiften, vilket gör att ses som försvarligt.SammanfattningAtt sprida uppgifter om att hyresnämnden har fattat beslut om att hyresvärden tar ut för hög hyra, kan göras av andra skäl än för att väcka missaktning mot hyresvärden. Det är också försvarligt att lämna sådana uppgifter, eftersom det finns ett allmänt intresse av att hyresgäster ska få sprida information till varandra om beslut som har fattats som kan vara av betydelse för vilken hyra de betalar. Det utgör därför inte förtal att informera andra hyresgäster angående beslutet.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Kan universitetslärare som kritiserat students arbete och varnat för disciplinära åtgärder göra sig skyldig till förtal?

2019-11-24 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Min fru studerar på avancerad nivå i ett universitet här i Sverige. Hon fick underkänt på en uppgift inom en kurs. Läraren som gav bedömningen undvek att varken gå med om att tala om ärendet i person eller att ge någon förklaring till varför en sådan bedömning gjorts.Då min fru var väldigt säker på att hon hade gjort bra av sig valde hon att följa upp ärendet och kontaktade avdelningschefen som försäkrade att hon kommer kontakta läraren.En dag senare får min fru ett mejl där läraren har CC:at avdelningschefen och skrivit ett tämligen intressant mejl.I en av paragraferna av mejlet skriver läraren följande; "Moreover, it was unclear how your work differs from your bachelor thesis. If you do nearly the same again without arguing in a very good and precise way (what is new and what you already did), it is self-plagiarism"Läraren påstår alltså att det är otydligt om hur min fru's arbete har varit annorlunda än hennes tidigare C-uppsats. Hen påpekar alltså att de har båda varit lika och att om det är att hända igen ska det klassas som själv-plagiarism, vilket har disciplinära åtgärder.Påståendet stämmer dock inte. Min fru har aldrig skrivit någon C-uppsats i något liknande ämne eller ens på något språk som läraren kan förstå sig på.Läraren har uppenbarligen ingen grund för sin bedömning och väljer att försöka smutskasta min fru i sitt mejl som då har skickats till min fru samt avdelningschefen på universitetet.Är detta ett fall av Ärekränkning?
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Till de brott som hör under kategorin ärekränkning räknas förtal och förolämpning.FörtalDen som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller på annat sätt lämnar en uppgift som är ägnat att utsätta någon för andra missaktning gör sig skyldig till förtal. Så blir dock inte fallet om personen är skyldig att uttala sig i saken eller om personen annars har skälig grund att meddela uppgiften (5 kap. 1 § brottsbalken).Att en universitetslärare kontaktar avdelningschefen angående hur universitetsläraren har bedömt en students arbete, kan i princip inte utgöra förtal. Inte ens om lärarens bedömning är felaktig utgör det förtal, eftersom det krävs att uttalandet är ägnat att väcka en viss grad av missaktning. En del talar också för att läraren kan anses ha skälig anledning att meddela uppgiften, eftersom det görs inom ramen för lärarens yrkesutövning och inte på något annat sätt innebär ett utpekande av din fru som klandervärd i sitt levnadssätt.FörolämpningDen som riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan kan göra sig skyldig till brottet förolämpning, om brottet är ägnat att kränka den andres självkänsla eller värdighet (5 kap. 3 § brottsbalken).Det brottsliga är beteenden som syftar till att såra den utsattes känslor eller annars vara angrepp på någon annans självkänsla. För att det ska röra sig om brott har ansetts att det ska röra sig om sådant som exempelvis skällsord, öknamn, föraktfulla tecken, gester eller imitationer. Jag har svårt att se att det läraren har skrivit skulle vara så allvarligt att det kan utgöra brottet förolämpning. Det utgör snarare en, om än möjligen felaktig och klandervärd, bedömning av en students arbete. Att något upplevs som jobbigt eller orättvist är beklagligt men det innebär inte att det behöver vara brottsligt.SammanfattningDet läraren har skrivit är sannolikt inte så pass allvarligt eller annars osakligt att det skulle kunna utgöra något brott. Däremot kan det vara så att läraren inte har iakttagit de krav på saklighet, objektivitet och andra krav som kan ställas på en universitetslärare. Det kan då bli aktuellt med andra disciplinära åtgärder. Mitt råd är att din fru kontaktar universitetsledningen för att komma fram till om något behöver göras.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.Vänligen,