Spridande av falska uppgifter i vårdnadstvist

2021-03-31 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej,Jag har en fråga gällande spridning av falsk information till Skola, sjukvård, socialtjänsten samt till andra människor.Min sambo ligger idag i vårdnadstvist då hennes ex stämt henne på boendet (3:e gången han stämmer henne).Det började med en bunt orosanmälningar till Socialen från personer i Pappans närhet samt några anonyma.Det har även inkommit en från Pappan där dom beskriver att min sambo har munchausen by proxy och att hon gör sitt barn sjukare. Barnet är diagnostiserat av flera olika läkare då hon har flera diagnoser och hon har även en autoimmun sjukdom. Pappan vägrar ta till sig att hon har diagnoser och låter inte barnet gå till BUP.Socialtjänsten startade en utredning som dom lade ned då dom ansåg att orosanmälningarna inte stämde och att det inte fanns något hot mot barnet.Han har även ringt runt till sjukvården och skolan både nuvarande och tidigare, det finns både journal anteckningar samt så har vi begärt ut mail från skolan och det finns dokumenterat att han sagt samma saker där, samt så ser man att rektorn har valt sida och trodde även att läkarintyg samt journaler var förfalskade av min sambo. Detta skapar rätt stora problem när min sambo ska prata med sjukvården eller med skolan då han lyckats manipulera dom att detta är sant. Det finns inget som styrker att hon skulle ha munchausen by proxy.Är det verkligen lagligt att bete sig så, vad kan man göra för att få ett slut på det.Tack på förhand.
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Om jag har förstått dig rätt så sprider din sambos före detta partner falsk information om din sambo till socialen (genom orosanmälningar), sjukvården och skolan och du undrar därför om något brott har begåtts.Falsk tillvitelse (15:7 BrB) Den som till myndighet sanningslöst påstår besvärande omständighet kan dömas för falsk tillvitelse. Både ageranden med uppsåt och vårdslöshet omfattas. Detta innebär att om din sambos före detta partner påstår till socialen att din sambo lider av MBP och detta inte är korrekt kan förfarandet utgöra falsk tillvitelse, eftersom det får betraktas som en besvärande omständighet i situationen. Förtal (5:1 BrB) Att lämna uppgift som är ägnad att utsätta någon för andras missaktning kan utgöra förtal. Dock föreligger inte förtal om det på grund av omständigheterna varit försvarligt att lämna uppgift i saken och det kan bevisas att skälig grund för uppgiften finns. Eftersom det enligt din fråga inte finns något som stödjer att din sambo lider av MBP samt att barnet fått diagnoser av ett flertal läkare kan det knappast anses föreligga skälig grund för uppgiften. Att sprida sådan information till exempelvis barnets skola kan anses ägnat att utsätta din sambo för andras missaktning. Sammanfattning Om ni anser att orosanmälningarna till socialen saknar grund kan ni anmäla den före detta partnern för falsk tillvitelse. Spridandet av anklagelserna till skolan, sjukvården och andra kan falla in under förtal. Hoppas att ni fått svar på er fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar! Vänligen,

Näthat i facebookgrupp

2021-03-29 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |HejJag har kattuppfödning i liten skala och är med i en Facebookgrupp där runt 3000 personer medverkar och kan följa alla typer av diskussioner emellan medlemmarna. Jag har fått upprepade förolämpningar av några medlemmar, speciellt en. Denne skriver bland annat att andra ska akta sig för mig pga av att jag inte kan något om ämnet i fråga. Samt en hel del andra liknande förolämpningar. Detta känns ganska obehagligt, och personen har flera anhängare som hela tiden håller med "likes" eller går in och skriver liknande saker. Det är alltså flera stycken i samma grupp, och jag kan inte försvara mig emot dem alla. Trist att runt 3000 personer också kan följa detta. Jag håller mig alltid till fakta då jag skriver något.Gruppen är relativt viktigt då det är den enda grupp för den rasen jag föder upp. Men människor kan ju börja påverkas av det de skriver.Vad räknas detta som egentligen?
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Så tråkigt att höra att du blir dåligt behandlad i facebookgruppen! Om jag har förstått din fråga rätt så undrar du om förfarandet är brottsligt och även vilka brott det i sådant fall rör sig om. Jag kommer nedan att behandla de två brott för vilka ansvar skulle kunna aktualiseras, men med förbehåll för att det blir mycket antaganden och gissning eftersom jag inte har fullständig information. Huruvida ansvar kan anses föreligga kan jag inte med säkerhet uttala mig om.Förtal (5:1 BrB) "Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar."Förtalsparagrafen är lite klurigt formulerad. Det första stycket innehåller rekvisit för ansvar, medan det andra stycket behandlar förutsättningar för ansvarsfrihet. Fokuset kommer här att ligga på det första stycket. I ditt fall rör det sig sannolikt om att någon har lämnat uppgift om dig som är ägnad att utsätta dig för andras missaktning. Det som talar för en sådan tolkning är att uttalandena sker i en facebookgrupp där andra kan se och att uttalandena handlar om din kunskap och kompetens. Du skriver i frågan att du ägnar dig åt kattuppfödning och att facebookgruppen är inriktad på just den ras som du föder upp. Även dessa faktorer kan anses tala för att uttalandena varit ägnade att utsätta dig för de andra medlemmarnas missaktning. Förolämpning (5:3 BrB)"Den som, i annat fall än som avses i 1 eller 2 § riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan döms, om gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet, för förolämpning till böter." I det fall att rekvisiten för förtal inte är uppfyllda kan ansvar för förolämpning prövas. I ditt fall skulle det kunna röra sig om beskyllningar eller nedsättande uttalanden som varit ägnade att kränka din självkänsla eller värdighet. Avslutning De brott som kan komma i fråga är antingen förtal eller förolämpning. Det kan vara bra att ta bild på kommentarerna så att du har bevis i det fall att du väljer att göra en polisanmälan. Kolla gärna på polisens hemsida - där finns massvis av bra information och tips på hur man kan gå tillväga när man utsatts för näthat. Jag tycker även att det kan vara relevant att skriva till administratören för facebookgruppen och berätta vad som hänt så att denne kan vidta lämpliga åtgärder. Hoppas att det löser sig och återkom gärna vid ytterligare funderingar! Vänligen,