Är köp av "nakenmassage" ett brott?

2021-10-21 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej Lwaline.min fråga gäller "Nuru-massage"så kallade naken massage.Är detta olagligt enligt svenska lag att köpa?.Göra man sig skyldig till en sexueltjänst.tex sexbrott?.Eller finns det inget i sexbrottsbalken som kan straffen för denna typ av massage?Ställer frågan innan jag tänker köpa denna tjänst så man slipper pinsamheter med polisen samt svenska lagboken.Mvh mikael.
Adam Fyman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga återfinns i brottsbalken (BrB). Vilket brott kan det vara fråga om? Det brott det möjligtvis kan vara fråga om är köp av sexuell tjänst (6 kap. 11 § BrB). För att bestämmelsen ska tillämpas krävs att någon skaffar sig tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning. Vad avses med "mot ersättning"? Med "mot ersättning" avses såväl ekonomisk ersättning som ersättning av annat slag, exempelvis alkohol eller narkotika. Även den som erbjuder ersättning, men som sedan inte erlägger den utlovade ersättningen anses ha skaffat sig den sexuella förbindelsen, om den utlovade ersättning var en förutsättning för den sexuella förbindelsen. Vad avses med "sexuell förbindelse"? I första hand avses samlag. Av förarbeten till lagen framgår att även annat sexuellt umgänge räcker (prop 1997/98:55 s. 137). Förarbetena ger exempel på sådant som inte omfattas av kriminaliseringen, såsom striptease, nakenposering eller nakensällskap. Jag kan även notera ett rättsfall (AD 63/2007) varvid en person onanerade framför lättklädd kvinna mot ersättning. Vederbörande ansågs inte begått brottet "köp av sexuell tjänst". Slutsats"Sexuell förbindelse" är ett tämligen vagt begrepp. Mot bakgrund av förarbeten och rättsfall är min bedömning att massage, såsom massage får tolkas enligt vanlig folkmun, inte omfattas av brottet köp av sexuell tjänst, trots att massagen sker i naket tillstånd. Hoppas du fick svar på din fråga!

Får man besöka hemsidor där personer säljer sexuella tjänster?

2021-10-14 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hejsan!Jag undrar om det är olagligt att endast besöka hemsidor där eskorter säljer sexuella tjänster. Jag menar specifikt sidor som *********, samt *********.Tack på förhand!
Anahita Harati |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Köp av sexuella tjänster är olagligt, se 6 kap. 11 § brottsbalken.Även försök till köp av sexuella tjänster är olagligt, se 6 kap. 15 § brottsbalken. Någon kan gå in på en hemsida och ha som avsikt att köpa sex (uppsåt). Jag tänker dock att avsikten i en sådan situation blir väldigt svår att bevisa, vilket kan förstås mot bakgrund av att även personerna som lägger ut annonser (säljer - vilket är lagligt) har behövt gå in på hemsidorna. Beviskraven är högt ställda i straffrättsliga mål. Värt att notera:Om man går in på en hemsida är det fortfarande möjligt med ett frivilligt tillbakaträdande, som innebär att man på eget initiativ avbryter det man planerat att utföra. Om man gör detta, kan man inte dömas till en påföljd på grund av att ha varit i ett försöksstadie, se 23 kap. 3 § brottsbalken. Sammanfattat svar på din fråga:I praktiken räcker det inte med att gå in på en hemsida (om man inte erkänner ett uppsåt och säger att man hade tänkt fullgöra handlingen om det inte vore för att man blev upptäckt - men inte ens då är det säkert att det räcker rent bevismässigt). Jag hoppas du fått svar på din fråga.Vid fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Var går gränsen mellan våldtäkt och sexuellt övergrepp?

2021-10-10 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag undrar om det räknas som våldtäkt när en man fört in sina fingrar i en kvinnas underliv och även knivskurit henne över ena bröstet? Genom att hota henne till livet och hålla fast henne samtidigt som hon gör motstånd och tydligt säger nej? Jag har försökt att förstå vart gränsen mellan sexuella övergrepp och våldtäkt är, men jag förstår inte riktigt.
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar var gränsen går mellan våldtäkt och sexuella övergrepp. Du undrar även om det är våldtäkt om en man har fört in fingrar i en kvinnas underliv och knivskurit henne över ena bröstet. Jag kommer börja med att förklara vad som krävs för att våldtäkt respektive sexuella övergrepp ska vara uppfyllda, och sedan kommer jag förklara vad handlingen du beskriver kan räknas som.Våldtäkt"Den som, med en person som inte deltar frivilligt, genomför ett samlag eller en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt" enligt 6 kap. 1 § brottsbalken. Rekvisiten som måste vara uppfyllda här är alltså att det har att göra med ett samlag eller annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, att detta sker med en person som inte deltar frivilligt och att gärningsmannen har uppsåt. Jag kommer förklara dessa rekvisit närmre nedan.Frivilligheten handlar helt enkelt om personen har gett sitt samtycke eller inte. I paragrafen nämns även ett par olika punkter för när samtycke aldrig kan anses föreligga. Dessa säger att en person aldrig kan anses delta frivilligt om:1. deltagandet är en följd av misshandel, annat våld eller hot om brottslig gärning, hot om att åtala eller ange någon annan för brott eller hot om att lämna ett menligt meddelande om någon annan,2. gärningsmannen otillbörligt utnyttjar att personen på grund av medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada, psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i en särskilt utsatt situation, eller3. gärningsmannen förmår personen att delta genom att allvarligt missbruka att personen står i beroendeställning till gärningsmannen.Gärningspersonen måste dessutom ha uppsåt, det vill säga avsikt, att genomföra den sexuella handlingen mot personens vilja. Kan man inte bevisa att sådant uppsåt finns kan man istället döma för oaktsam våldtäkt, vilket innebär att gärningsmannen har varit oaktsam när det gäller att ta reda på om samtycke finns eller inte (6 kap. 1a § brottsbalken).Det sista rekvisitet handlar om samlag eller annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Ordet samlag i bestämmelsen avser endast vaginala samlag. Det krävs dock inte att samlaget ska ha fullbordats utan det kan räcka med att mannens och kvinnans könsorgan har kommit i kontakt med varandra. Formuleringen "annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag" omfattar betydligt mer än det som omfattas av ordet "samlag" i bestämmelsen. En sådan handling måste man bedöma i varje enskilt fall om den har en lika allvarlig kränkning som den av ett påtvingat samlag. Exempel på handlingar som kan omfattas är orala och anala samlag, att föra in fingrar eller föremål i en kvinnas underliv eller att föra in fingrar eller föremål i personens anus. Handlingar som i de flesta fall inte skulle anses vara jämförliga med kränkningen av ett samlag är att gärningsmannen onanerar på offret eller förmår offret att onanera åt gärningsmannen. (se prop. 2004/05:45 s. 136 och prop. 2012/13:111 s. 111)Sexuella övergrepp"Den som, med en person som inte deltar frivilligt, genomför en annan sexuell handling än som avses i 1 §, döms för sexuellt övergrepp" enligt 6 kap. 2 § brottsbalken. Här har vi ungefär samma rekvisit som för våldtäkt, nämligen att det krävs uppsåt och att offret inte deltar frivilligt. För att förstå vad dessa rekvisit innebär kan du alltså läsa min förklaring av dessa rekvisit under våldtäkt ovan. Rekvisitet som skiljer sig åt är just den sexuella handlingen som här definieras som "en annan sexuell handling än som avses i 1 §". Detta innebär att handlingen dels ska ha en påtaglig sexuell prägel och dels ha varit ägnad att kränka offrets sexuella integritet. För att handlingen ska ha haft en påtaglig sexuell prägel räcker det att det rör sig om en handling som är av sådan karaktär att den typiskt sett syftar till att väcka eller tillfredsställa en eller bådas sexuella drift (prop. 2004/05:45 s. 33). Exempel på sådana handlingar som skulle kunna omfattas av sexuellt övergrepp är att gärningsmannen onanerar på offret eller förmår offret att onanera åt gärningsmannen, att gärningsmannen berör offret sexuellt samtidigt som han själv onanerar, eller att genomföra samlagsliknande handlingar där direkt beröring hindras av klädesplagg. Är det våldtäkt om en man för in fingrar i kvinnans underliv och knivskurit henne över ena bröstet?Att en man för in fingrar i kvinnans underliv och knivskär henne över ena bröstet, samt hotar henne till livet medan hon tydligt gör motstånd och sagt nej, talar starkt för att handlingen utgör våldtäkt enligt min bedömning. Att mannen har knivskurit kvinnan över ena bröstet och hotat henne till livet är dessutom sådana omständigheter som gör att samtycke aldrig kan föreligga enligt 1 punkten i 6 kap. 1 § brottsbalken. Dessutom skulle mannen kunna bli dömd för misshandel eftersom han knivskurit kvinnan (3 kap. 5 § brottsbalken). Han skulle även kunna bli dömd för olaga hot eftersom han hotat kvinnan till livet (4 kap. 5 § brottsbalken)SammanfattningsvisSkillnaden mellan våldtäkt och sexuellt övergrepp är helt enkelt graden av kränkning som den sexuella handlingen innebär. Kan man jämställa kränkningen av den sexuella handlingen med samlag så är det våldtäkt som blir aktuellt. Men om det fortfarande är en kränkning av offrets sexuella integritet men att man inte bedömer handlingen att vara riktigt lika kränkande som kränkningen av ett ofrivilligt samlag så blir istället sexuellt ofredande aktuellt. Omständigheterna som du beskriver i din fråga talar, enligt min bedömning, starkt för att handlingen utgör våldtäkt.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Säljare av sexuell förbindelse omfattas inte av straffansvar

2021-10-08 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Begår jag något brott om jag går med i en dejtingsida och skriver annonser där jag söker män som kan köpa sex av mig? Det är alltså emot sidans regler men är det olagligt?
Adam Fyman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Den som skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning döms för köp av sexuell tjänst (6 kap. 11 § brottsbalken). Förbudet riktar sig mot den kontrahent vid prostitution som är köpare. Med andra ord, den som erbjuder förbindelsen omfattas inte av straffansvaret. Du begår således inte ett brott. Hoppas du fick svar på din fråga!

Begår man något brott om man säljer sexuella tjänster?

2021-10-15 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Om man säljer sexuella tjänster och öppnar en enskild firma och skattar på pengarna begår man något brott då? Isåfall vad kan påföljden bli?
Anahita Harati |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att sälja sexuella tjänster är inte olagligt i Sverige. Det är den som köper sexuella tjänster som gör sig skyldig till ett brott, se 6 kap. 11 § brottsbalken. Om man betalar skatt kommer ingen påföljd kunna aktualiseras i enlighet med 2 § i skattebrottslagen. Vid fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Våldtäkt eller sexuellt ofredande?

2021-10-11 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Blev jag våldtagen eller sexuellt ofredad av mitt ex?Mitt ex var överbjuden för att fira jul eftersom vi har barn tillsammans. Han blev kvar över natten. Plötsligt börjar han ta på mig. Jag försöker få bort hans händer. Men de kommer hela tiden tillbaka. Rör mig mellan benen. Rör mina bröst. Fast jag ber honom sluta. Hur jag än försöker slingra mig undan. Tillslut tar jag mitt täcke och lägger mig på soffan. Han ber om förlåtelse. Säger att det var dumt. Ber mig komma tillbaka och lovar att inte göra något. Jag tror honom. Lägger mig i sängen igen. Och somnar, medan han ligger och tittar på sin telefon. En stund senare vaknar jag av att han håller fast mig. Han har sex med mig. Fast han lovade. Fast jag inte ville. Jag gråter tyst och flyr från min kropp tills han har kommit och det är över. Några månader senare. Efter månader av samtal om att jag inte vill ha sex. Att vi behöver vara vänner. Han säger att han respekterar det. Att han aldrig skulle göra något. Att jag måste lita på honom. Jag somnar i hans säng en kväll, efter att jag och barnen varit över på middag. Hans händer rör mig igen. Fingrar som letar sig innanför mina trosor. Jag tar bort dem. Men de kommer tillbaka. Jag tror att jag drömmer först. Det går inte att värja sig. När jag vaknat tillräckligt för att förstå vad som händer, så är han redan inne i mig. Jag gör inte motstånd längre. Jag har flytt från min kropp igen.
Tim Axell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du har blivit utsatt för en våldtäktFör att någonting ska klassas som våldtäkt så behöver en person genomföra ett samlag eller annan jämförbar sexuell handling med en person som inte deltar frivillig (6 kap. 1 § första stycket BrB). Med samlag avses vaginalt samlag. En jämförbar sexuell handling kan exempelvis vara att en gärningsperson stoppar in fingrarna i någons underliv, men det är inte lika självklart att det är en jämförbar sexuell handling om någon smeker en annans underliv. En smekning innebär troligtvis ett sexuellt övergrepp (6 kap. 2 § BrB). Det framgår inte direkt av din fråga om det rör sig om penetration eller smekning. Det är dock tydligt att samlag har genomförts.Vid bedömandet om en person har deltagit frivilligt ska särskilt beaktas om du har gjort någonting för att uttrycka frivillighet med ord, handling eller på annat sätt (6 kap. 1 § första stycket BrB). Du har vid det första tillfället visat tydligt med både ord och handling att du inte vill ha samlag eller dylikt med ditt ex, dels när du bad honom att sluta och dels när du "slingrade dig undan" och sedan gick iväg till soffan. Även vid det andra tillfället visade du med ord och handling att du inte ville ha samlag eller dylikt då du dels "accepterade" hans löfte om att han aldrig skulle göra något och dels tog bort hans händer.Vidare stadgar lagtexten att frivillighet aldrig kan anses föreligga då en person otillbörligt utnyttjar att en annan person sover (6 kap. 1 § första stycket, andra punkten BrB). Eftersom att du vid båda tillfällena sov när ditt ex inledde samlaget har du inte deltagit frivilligt i samlaget. Sammantaget så rörde det sig alltså om samlag och det var tydligt att du inte deltog frivilligt i detta.Det rör sig troligtvis om en "uppsåtlig" våldtäktOm gärningsmannen är medveten om att du inte deltar i samlaget frivilligt ska han dömas för "uppsåtlig" våldtäkt (6 kap. 1 § BrB). Om gärningsmannen däremot inte är medveten utan istället grovt oaktsam ska denne istället dömas för oaktsam våldtäkt (6 kap. 1 a § BrB). I dessa situationer rör det sig troligtvis om uppsåtliga våldtäkter i båda fallen eftersom att du gjorde det tydligt med ord och handling att du inte ville ha samlag samt sov när samlagen inleddes. I annat fall bör det i vart fall röra sig om oaktsam våldtäkt.Våldtäktsbrottet konsumerar brottet sexuellt övergreppSituationen du beskriver är inte sexuellt ofredande (6 kap. 10 § BrB). Däremot är delar av brottet, exempelvis att ditt ex tog på dina bröst samt ifall han smekte dig mellan benen, att uppfatta som sexuellt övergrepp (6 kap. 2 § BrB). Dock konsumeras de sexuella övergreppen av våldtäkterna, vilket innebär att övergreppen anses vara en del av våldtäkterna och därför ska ditt ex endast dömas för de allvarligare brotten, dvs våldtäkterna.Sammanfattning Du har blivit våldtagen vid två tillfällen. Detta är ett mycket allvarligt brott och jag förstår om detta har varit otroligt jobbigt för dig. Jag rekommenderar att du gör en polisanmälan genom att antingen ringa 114 14 eller besöka en polisstation. Vidare finns det brottsofferjourer och kvinnojourer som kan stötta dig. På www.brottsofferjouren.se och www.kvinnofridslinjen.se kan du hitta lokala jourer samt ringa eller mejla för att få hjälp och stöd.Jag beklagar verkligen att du har utsatts för detta, men hoppas att du har fått ett svar på din fråga.

Kan fråga om nakenbild på minderårig vara brottsligt?

2021-10-10 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej, jag undrar om det är olagligt att efterfråga nakenbild på någon som är under 18 år? Alltså om jag är under 18 och någon har bett mig om en sådan bild, och har vetskapen att jag är under 18, och jag säger nej, har personen ändå gjort sig skyldig till ett brott genom att ha frågat? Och om det är ett brott skulle jag anta att det är ringa, och högsta straff är 6 månaders fängelse. Innebär det att jag kan anmäla det inom 2 år från att jag fyllt 18 år isåfall?
Lucas Gardebrand |Hej! Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!Först kan konstateras att ett innehav av en nakenbild på en minderårig skulle kunna vara brottsligt (16 kap. 10a § brottsbalken). Huruvida själva frågan innebär att brott begåtts beror på situationen. Det skulle till exempel kunna röra sig om sexuellt ofredande om frågan ställs upprepade gånger trots nekande svar, eller om personen som frågar efter bilder är okänd för dig (6 kap. 10 § BrB). Det ska alltså röra sig om ett beteende som generellt kan anses vara ägnat att väcka obehag eller kränka en persons sexuella integritet. Huruvida kraven för detta är uppfyllt beror alltså på flera parametrar som jag inte kan bedöma utan mer vetskap om fallet. Även försök till barnpornografibrott kan bli aktuellt, men då beror det åter igen på omständigheterna och relationen mellan parterna.För sexuellt ofredande finns det inget ringa brott, utan straffet är böter eller fängelse i högst två år. Samma straff gäller för barnpornografibrott. Det finns ingen preskriptionstid för att anmäla ett brott, däremot går det inte att väcka åtal efter preskriptionstiden gått ut. Preskriptionstiden för sexuellt ofredande och barnpornografibrott är fem år och räknas från dagen då du fyller 18. Anser du att du blivit utsatt för ett brott bör detta dock anmälas så fort du får tillfälle.Jag hoppas du fick svar på din fråga, har du ytterligare frågor kring denna fråga kan du kommentera nedan. I annat fall är du välkommen åter om du har andra juridiska funderingar i framtiden.Med vänlig hälsning

Vad innebär "ohöljd exponering av kroppen"?

2021-09-30 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |I de s.k. förarbetena till bestämmelsen i 6 kap. 8 § brottsbalken om sexuell posering står det att sådan posering innefattar t.ex. "ohöljd exponering av kroppen" (prop. 2004/05:45 s. 34 sista stycket). Vad avses med "ohöljd exponering av kroppen"? Att den som utför poseringen är helt eller åtminstone delvis avklädd?
Olof Funke |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!För att rekvisitet "sexuell posering" ska vara uppfyllt i brottsbalken 6 kap. 8 § krävs att det antingen är frågan om medverkande i eller utförande av en sexuell handling eller ohöljd exponering av sexuell innebörd. Det framstår något oklart vad som avses just med "ohöljd exponering av kroppen", enligt ordalydelsen är det som du säger – att den som utför poseringen är helt eller delvis avklädd. I propositionen du hänvisar till nämns att "handlingen skall för en vuxen person ha en klar och otvetydig sexuell karaktär. I uttrycket ligger även att handlingen skall utföras inför en eller flera personer eller framför en kamera för dokumentation på eller förmedling av bild." (prop. 2004/05:45 s 146). Jag tror därmed att lagstiftaren med uttrycket "ohöljd exponering av kroppen" vill lyfta att det ska röra sig om en posering som är av framstående sexuell innebörd. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar