Är det tillåtet att ha sex med 16–17 åringar och vilka definieras som barn i bestämmelsen om barnpornografibrott?

2021-01-05 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag var medlem på en sexsida som heter porrigt.se och kom över bikter om vuxna män och kvinnor mellan 26-41 år som uttryckte önskan att ha sex med 16-17-åringar. I min värld är det barn och jag ser det som en olaglig handling att ens uttrycka sig så. Jag mailade deras support om det. Som svar fick jag att myndighetsåldern för sex i Sverige är 15 år. Men gäller inte det för jämnåriga? Jag menar är man inte ett barn tom 18 år fyllda?Hu högt upp anses det vara ett barnpornografibrott alltså rent åldersmässigt? Om en 41-åring har sex med en 17-åring tex?Tacksam för svar!
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du dels undrar över om 26–41 åringar får ha sex med 16–17 åringar och dels som att du undrar vilka som definieras som barn i bestämmelsen om barnpornografibrott.När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av brottsbalken (BrB).Den sexuella myndighetsåldern i Sverige är 15 årDet stämmer att den sexuella myndighetsåldern i Sverige är 15 år. Detta innebär att barn under 15 år inte kan samtycka till sexuella handlingar vilket gör att personer som har sex med barn under 15 år begår våldtäkt mot barn (BrB 6 kap. 4 § första stycket). Vad gäller för sex med 16–17 åringar?I huvudregel kan en person som är över 15 år ha sex med vem den vill så länge det finns samtycke till detta. En person som är över 15 år men under 18 år får däremot inte ha sex med någon som har ett särskilt ansvar över denne, det kan till exempel vara med en förälder, vårdnadshavare eller svärförälder (BrB 6 kap. 4 § andra stycket). Vilka definieras som barn i bestämmelsen om barnpornografibrott?Att skildra barn i pornografisk bild och även att sprida, förevisa sådana bilder samt inneha sådana bilder är brottsligt och går in under barnpornografibrott (BrB 16 kap. 10 a § första stycket). Enligt bestämmelsen definieras barn som personer vars pubertetsutveckling inte är fullbordad eller som är under 18 år. Här menas alltså att alla personer under 18 år är att anse som barn men även att personer över 18 år där pubertetsutvecklingen inte är fullbordad också omfattas av bestämmelsen (BrB 16 kap. 10 a § tredje stycket). Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att ställa en ny!Med vänliga hälsningar,

Får man ha sexuellt umgänge om båda parterna är över 15 år?

2020-12-31 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Både jag och min tjej är 16 år och fyller snart 17 så min fråga är om vi får ha sex tillsammans?
Maryam Naqqar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Ja, det får ni. Om ni båda vill det.Det finns en lag som är till för att skydda barn och unga mot oönskade sexuella handlingar.Regler om sexualbrott finns i 6 kap brottsbalken här (BrB). I 6 kap 4 § BrB anges att den som har samlag eller utför en liknande handling mot en person som är under 15 år kan dömas för våldtäkt mot barn. Detta innebär att en person som är över 15 år är sexuellt myndig och kan ha sex med vem hen vill. Dock måste samtycke naturligtvis föreligga, annars aktualiseras andra våldtäktsbestämmelser i 6 kap BrB. Den här lagen finns inte för att hindra två unga personer att ha sex om båda vill det. Den finns för att skydda barn och ungdomar under 15 år från att bli sexuellt utnyttjade av någon som är äldre.I ert fall är ni båda över 15 år och därför är det inte olagligt att ni har sex, så länge båda samtycker till det. Hälsningar,

Sexualbrott

2020-12-19 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej ! Jag vill fråga att är det brottslig om en 19 årig kille frågar en 12 årig tjej om en bild på hennes bakdel? Om man betalar henne pengar? Spelar det någon roll om tjejen har skickat bild eller inte? Killen visste inte att tjejen var under 15 år Om man blir död för det vilken straff kan man få? Blir det nån skillnad på straff om man begår brott för första gången i sitt liv? Och om tjejen som har anmält bor i Trollhättan och killen i Norrköping var ska killen gå om det blir polisförhör?
Ranya Eliassi |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga är att det kan anses vara ett brott du kan komma att dömas för, brottet kallas utnyttjande av barn för sexuell posering.Enligt brottsbalken 6 kap 8 § ska den, som främjar eller utnyttjar ett barn under 15 år utför eller medverkar i sexuell posering, dömas för utnyttjande av barn för sexuell posering. Gärningsmannen döms till böter eller fängelse i högst två år. Om brottet är att anses som grovt, döms till fängelse i lägst sex månader och högst sex år.Begreppet sexuell posering avser sådana handlingar som för en vuxen har en klar och otvetydig sexuell karaktär och som utförs inför minst en annan person eller en kamera för dokumentation på eller förmedling av bild. Det ska vara fråga om medverkan i eller utförande av en sexuell handling eller ohöljd exponering av sexuell innebörd. Barnets uppfattning eller inställning har inte någon betydelse för frågan om brott föreligger. Barnet kan således inte samtycka till gärningen.Åldersgränsen är femton år. Med att gärningsmannen främjar avses detsamma som i straffbestämmelsen för koppleri. I propositionen nämns som exempel att en person genom att ställa en lokal till förfogande möjliggör eller i vart fall underlättar för barnet att sexuellt posera. Att psykiskt påverka i en inte alltför obetydlig grad kan vara ett främjande, liksom att tvinga, förmå eller förleda en person till något utgör ett främjande. För straffansvar krävs dock inte att en posering kommit till stånd i det enskilda fallet.Den som utnyttjar kan göra detta genom att få ekonomiska eller andra fördelar. Utnyttjandet kan således avse annat än ekonomisk vinning. Att låta ett barn sexuellt posera inför sig eller att utnyttja ett barn för framställning av en pornografisk bild är ett utnyttjande. Att anlita en ung människa i pornografiska sammanhang eller för framställning av pornografiskt material torde regelmässigt innehålla inslag av utnyttjande.Gällande brott om det är första gången bedöms olika fall till fall så det är väldigt svårt att avgöra hur utgången kommer bli. Detsamma gäller förhöret, troligen blir du kallad till polisförhöret som är närmast personen. Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Sexualbrott

2020-12-19 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej ! Jag vill fråga att är det brottslig om man frågar en 12 årig tjej om en bild på hennes bakdel? Om man betalar henne pengar? Spelar det någon roll om tjejen har skickat bild eller inte?
Ranya Eliassi |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga är att det kan anses vara ett brott du kan komma att dömas för, brottet kallas utnyttjande av barn för sexuell posering.Enligt brottsbalken 6 kap 8 § ska den, som främjar eller utnyttjar ett barn under 15 år utför eller medverkar i sexuell posering, dömas för utnyttjande av barn för sexuell posering. Gärningsmannen döms till böter eller fängelse i högst två år. Om brottet är att anses som grovt, döms till fängelse i lägst sex månader och högst sex år.Begreppet sexuell posering avser sådana handlingar som för en vuxen har en klar och otvetydig sexuell karaktär och som utförs inför minst en annan person eller en kamera för dokumentation på eller förmedling av bild. Det ska vara fråga om medverkan i eller utförande av en sexuell handling eller ohöljd exponering av sexuell innebörd. Barnets uppfattning eller inställning har inte någon betydelse för frågan om brott föreligger. Barnet kan således inte samtycka till gärningen.Åldersgränsen är femton år. Med att gärningsmannen främjar avses detsamma som i straffbestämmelsen för koppleri. I propositionen nämns som exempel att en person genom att ställa en lokal till förfogande möjliggör eller i vart fall underlättar för barnet att sexuellt posera. Att psykiskt påverka i en inte alltför obetydlig grad kan vara ett främjande, liksom att tvinga, förmå eller förleda en person till något utgör ett främjande. För straffansvar krävs dock inte att en posering kommit till stånd i det enskilda fallet.Den som utnyttjar kan göra detta genom att få ekonomiska eller andra fördelar. Utnyttjandet kan således avse annat än ekonomisk vinning. Att låta ett barn sexuellt posera inför sig eller att utnyttja ett barn för framställning av en pornografisk bild är ett utnyttjande. Att anlita en ung människa i pornografiska sammanhang eller för framställning av pornografiskt material torde regelmässigt innehålla inslag av utnyttjande.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Sexualbrott och psykisk sjukdom

2021-01-01 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Får man ha sex med en psykisk sjuk.(man får veta om sjukdomen efter samlag.)? Det var en frivillig samlag av båda parter, men den psykiskt sjuk person har polisanmälld den andra parten om sexuellt övergrepp Är man skylldig isåfall? Hur kan man bevisa att det var en frivillig samlag?
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lag Sexualbrotten regleras i 6 kap. brottsbalken. Är det ett brott för att personen är psykiskt sjuk? För att det ska vara en våldtäkt krävs det att gärningsmannen med en person som inte deltar frivilligt, genomför ett samlag eller en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag (6 kap. 1 § brottsbalken). I bestämmelsen anges det vidare att man vid bedömningen av om ett deltagande är frivilligt eller inte särskilt ska beakta om frivillighet har kommit till uttryck genom ord eller handling eller på annat sätt. Vidare anges det att det aldrig kan anses vara frivilligt om gärningsmannen utnyttjar en annans psykiska störning (6 kap. 1 § första stycket 2 punkten brottsbalken). Utifrån vad du anger i din fråga anser jag inte att rekvisiten är uppfyllda, eftersom du skriver att det var frivilligt från båda sidor och att personen inte visste om den psykiska sjukdomen förrän efter samlaget. På så vis har inte personen utnyttjat den psykiska störningen. Samtycket ska finnas under tiden, och det spelar därför ingen roll om man "ångar sig" efteråt. Hur kan man bevisa att det fanns samtycke? Detta är en svår fråga att svara på utan att veta fler omständigheter än de som anges. Mitt tips är att vara ärlig och att återberätta sanningen så detaljerat som man kan, eftersom det ökar en persons trovärdighet. Skulle det gå till domstol har då rätten lättare att bedöma huruvida samtycke fanns eller inte. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Köp av sex.

2020-12-31 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Kan jag anmäla mig själv för att ha köpt sex av en okänd?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar om du kan anmäla dig själv för att ha köpt sex av en okänd.Det är kriminaliserat att köpa sexuella tjänster. Den som skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning för köp av sexuell tjänst döms till böter eller fängelse i högst ett år (6 kap. 11 § BrB). Begreppet sexuell förbindelse ska förstås som samlag eller annat sexuellt umgänge, och omfattar således inte enbart vaginalt samlag. Även försök till köp av sexuella tjänster är kriminaliserat (6 kap. 15 § BrB). Enligt förarbeten har man passerat försökspunkten när man har erbjudit ersättning i utbyte mot en sexuell tjänst. Som vilka andra brott som helst går det bra att erkänna att man begått ett brott. Huruvida detta spelar någon avgörande roll för om du döms skiljer sig från fall till. Oavsett ska domstolen pröva bevisvärdet av erkännandet utifrån övriga omständigheter i målet (35 kap. 3 § 2 st. RB). För att bli dömd för brottet måste det vara ställt utom rimligt tvivel att brottet har begåtts av den tilltalade.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Oaktsam våldtäkt

2020-12-19 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej, jag har en fråga angående sexualbrott ämne. Om båda partners kommer överens att använda kondom men under förspelet där båda är medvetna att det inte finns kondom på plats och att killen förklarat att han har erektions problem men sen råkar dom ha oskyddat sex då den gled in under förspelet. Detta skapade stora problem för kvinnan och hon pratar om att detta är ett starkt fall för att polis anmäla. Så min fråga Är detta något som killen kan bli anmäld för och få brottsligt straff för? Även om det var en olyckshändelse?
Klara Zethraeus |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är svårt för mig att avgöra om det som skett uppfyller de kriterier som gäller för ett våldtäktsbrott, då en rättslig bedömning kräver mer ingående analys av händelsen. Istället kommer jag att redogöra för hur den aktuella lagstiftningen fungerar. Det som kommer att gås igenom är bestämmelser i brottsbalken (BrB).Den som, med en person som inte deltar frivilligt, genomför ett samlag eller en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst 2 år och högst 6 år (6 kap 1§ BrB). När domstolen bedömer om ett deltagande har skett frivilligt beaktas särskilt om frivilligheten kommit till uttryck genom ord eller handling eller på något annat sätt.I och med en lagändring 2018 infördes en ny straffbestämmelse som tar sikte på situationer där gärningspersonen inte är medveten om att samtycke inte föreligger, men där hen borde ha känt till det (6 kap 1a § BrB). Detta kallas för en oaktsam våldtäkt. För att en oaktsam våldtäkt ska föreligga krävs att gärningspersonen varit likgiltigt till risken för att samtycke inte föreligger. I ditt exempel har det varit tydligt att samtycke inte förelegat till samlag utan kondom, huruvida omständigheterna är oaktsamma eller inte kommer, om personen polisanmäler, bli en fråga för en domstol i de fall det väcks åtal.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänlig hälsning

Utnyttjande av barn för sexuell posering

2020-12-06 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Fråga om utnyttjande av barn för sexuell posering. I 6 kap. 8 § andra stycket Brottsbalken finns en bestämmelse om utnyttjande av barn som fyllt femton men inte arton år för sexuell posering. Det är inte ovanligt att ungdomar i aktuell åldersgrupp på fester dricker alkohol och hänger sig åt "lekar" med inslag av nakenhet, t.ex. klädpoker och variationer av "sanning och konsekvens". Min fråga gäller om bestämmelsen i paragrafens andra stycke gäller sådana situationer. Mer konkret: Är det straffbart såsom "utnyttjande av barn för sexuell posering" att förmå en berusad person som fyllt femton men inte arton år att strippa till full nakenhet inför sina kompisar på en fest?
Aya Alwan |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.Precis som du beskriver så kan den som främjar eller utnyttjar ett barn som fyllt 15 men inte 18 år att utföra eller medverka i sexuella posering dömas för utnjttjande av barn för sexuell posering om poseringen är ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling, 6 kap 8 § 2 st BrB. 1. Sexuell posering När det gäller begreppet sexuell posering har i förarbetena följande förutsättningar angetts (prop. 2004/05:45 s. 146) Det ska vara fråga om antingen medverkan i eller utförande av en sexuell handling eller en exponering av sexuell innebörd. Handlingen ska för en vuxen person ha en klar och otvetydig sexuell karaktärHandlingen ska utföras inför en eller flera personer eller framför en kamera för dokumentation på eller förmedling av bild. Samtycke från barnet anses sakna rättslig betydelse.2. Sexuell posering som är ägnad att skada barnets hälsa eller utvecklingSom exempel på när en sexuell posering ska anses vara ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling anges i förarbetena bla när poseringen skett mot ersättning eller under tvång. I mål B 3011-10 beaktade domstolen beroendeförhållande som hade förelegat mellan målsäganden och den tilltalade, som var ansvarig för den verksamhet inom vilken målsäganden utfört annat arbete på nattklubbar samt att målsäganden varit berusad vid poseringen och också att den tilltalade tagit stor mängd fotografier av henne. Poseringen ansågs sammantaget ha varit ägnat att skada flickans hälsa eller utveckling. Som svar på din fråga, kan man dömas till utnyttjande av barn för seuxell posering i det fall som du beskriver. Hoppas du fick svar på fråga.