Preskriptionstid för vissa sexualbrott mot minderåriga

2021-05-24 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej för tretton år sedan tvingade en kille mig att skicka nakenbilder och hotade att sprida vidare (jag var minderårig). Är det försent att anmäla detta?
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Eftersom det i din fråga inte finns fullständiga omständigheter kommer svaret vara av generell karaktär, men jag hoppas att det ändå kan ge dig viss vägledning.BrottenI det fall att du är minderårig och någon hotar att sprida nakenbilder på dig om du inte skickar fler kan brottet utnyttjande av barn för sexuell posering aktualiseras (6:8 BrB). Detta gäller även om barnet är över 15 år men inte ännu fyllt 18 år, om "poseringen är ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling". I förarbetena förklaras att det rekvisitet normalt är uppfyllt om man blivit vilseledd eller övertalad till att ta bilderna. Hotet om att sprida bilderna vidare kan i sig antingen betraktas som olaga tvång (4:4 BrB), alternativt försök till utpressning (9:11 BrB). Preskriptionstid när brott begåtts mot minderårigHuvudregeln är att preskriptionstiden börjar löpa från och med att brottet begåtts. Från denna huvudregel finns undantag för bland annat utnyttjande av barn för sexuell posering och försök till sådant (35:4 p.1 BrB). Då börjar preskriptionstiden istället löpa från den dag då offret fyllt 18 år. Preskriptionstiden för brottet utnyttjande av barn för sexuell posering har en preskriptionstid om 5 år (35:1 p.2 BrB). Den börjar alltså löpa när du fyllt 18 år. Således kan du anmäla brottet fram tills att du är 23 år gammal. Sammanfattning Eftersom jag inte har tillgång till alla omständigheter är svaret generellt utformat. Preskriptionstiden för vissa typer av brott mot minderåriga börjar löpa när offret fyllt 18 år och inte från tidpunkten när brottet begicks. I ditt fall gjorde jag ett antagande om vilket brott som skulle kunna ha begåtts och utgick ifrån det, vilket medför en preskriptionstid om 5 år från och med att du fyllt 18 år. Du kan alltså anmäla brottet fram tills att du fyllt 23 år. Hoppas att du fått klarhet i dina funderingar och återkom gärna vid ytterligare frågor. Vänligen,

Är det olagligt att göra hål i en kondom innan samlag?

2021-01-31 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej, Är det brottsligt att göra hål i en kondom innan samlag för att lura den andra att kondomen är hel?
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Jag kommer i svaret att utgå ifrån att samtycke till skyddat samlag föreligger. Sexuellt ofredande Eftersom personen samtyckt till skyddat samlag får ett sådant förfarande som beskrivet betraktas som ämnat att kränka personens sexuella integritet. Således skulle ansvar för sexuellt ofredande (BrB 6:10 2 st) kunna föreligga. Här är det inte avgörande huruvida personen faktiskt upplevt det som en kränkning, utan det är tillräckligt att handlingen är sådan att den typiskt sett kränker offrets sexuella integritet - vilket här får anses vara fallet. Misshandel och framkallande av fara för annan Vidare ökar risken för spridning av könssjukdomar (i jämförelse med vid skyddat samlag). I NJA 2004 s 176 hade en man haft oskyddat sex med ett flertal partners, trots att han burit på en allvarlig könssjukdom och haft kännedom därom. Han dömdes för framkallande av fara för annan - dock diskuterades även huruvida ansvar för försök till grov misshandel skulle anses föreligga. Det är således inte omöjligt att bli dömd för misshandel (3:5 BrB), försök till misshandel (3:11 och 23:1 BrB), vållande till kroppsskada eller sjukdom (3:8 BrB) alternativt framkallande av fara för annan (3:9 BrB) om personen skulle bli smittad av en könssjukdom alternativt skulle löpa risk för det. SammanfattningDe brott för vilka ansvar skulle kunna aktualiseras är dels och framförallt sexuellt ofredande (på grund av handlingens art) och dels misshandel, försök till misshandel, vållande till kroppsskada eller sjukdom och framkallande av fara för annan (beroende på risken för att bli smittad av en könssjukdom). Hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen,