Polisanmäld för snatteri

2020-11-26 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej! Nu e det såhär att för någon dag sen blev jag tagen på bar gärning när jag snattade två stk choklad (värde 13.45 kr) och polisen blev dit kallad och en polisanmälan gjordes, nu undrar jag vad som kommer hända? Dem pratade om att socialtjänsten skulle bli inblandade osv men de bryr ja mig inte så mycket om, tänker mest på att jag inte vill ha en prick i registret, är 17 år btw.
Frida Fahlgren |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer att börja med att förklara lite om brottet, därefter förklara vad som är den vanligaste påföljden och till sist vad som gäller angående belastningsregistret. Längst ner hittar du en kort sammanfattning. Brottet är ringa stöld Att ta något utan lov klassas som stöld och det regleras i brottsbalken (Brb). Eftersom det är fråga om ett så lågt belopp som 13.45 kr ses det som ringa stöld (8 kap. 2 § BrB). Det är detta som kallas snatteri i vardagligt tal. Det går en gräns vid 1250 kr som ses som vägledande för om brottet ska bedömas som ringa stöld eller stöld. Påföljden blir vanligtvis böterDå du är över 15 år är du straffmyndig och kan därmed straffas för brott. Påföljden för ringa stöld är böter eller fängelse i högst sex månader (8 kap. 2 § BrB). I ditt fall är dock fängelse helt uteslutet så det är böter som kan bli aktuellt. Det är inte särskilt troligt att målet kommer att tas upp i en domstol. Om du erkänner brottet kan åklagaren meddela strafföreläggande i stället för att inleda en rättegång (48 kap. rättegångsbalken). Strafföreläggande är vanligt vid mildare brott, speciellt om du inte har begått något brott sedan tidigare. BelastningsregistretOm du döms eller får ett strafföreläggande för brottet kommer det att registreras i belastningsregistret (3 § punkt 1 lag om belastningsregister). Blir påföljden böter kommer din prick att tas bort efter 5 år (17 § p. 9 lag om belastningsregister). Om polisanmälan skulle läggas ner kommer ärendet däremot inte att hamna i belastningsregistret.SammanfattningBrottet är ringa stöld och den troligaste påföljden är böter. Döms du till böter kommer brottet finnas i belastningsregistret i 5 år. Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss igen. Vänliga hälsningar,

Får jag ta tillbaka stulen egendom i annans hem?

2020-11-04 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej! Om jag utsätts för stöld där jag blir av med mina värdesaker, men lyckas söka upp vem tjuven är och vart han bor. Har jag rätt att bryta mig in i hans hem på natten och ta mina saker tillbaka? Dvs. ta saken i egna händer utan att koppla in polisen.
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av brottsbalken (BrB). Du riskerar att göra dig skyldig till brottet självtäktOm du bryter dig in i personens hem för att ta tillbaka dina saker så kan du göra dig skyldig till brottet självtäkt. Den handling som kriminaliseras är att olovligt ta föremål som finns i annans besittning för att själv ta sig rätt (BrB 8 kap. 9 §). Det innebär alltså att även om värdesakerna är dina egna så har du inte rätt att ta tillbaka dem på egen hand efter en viss tid. Inom 24 timmar har man rätt att ta tillbaka sina saker på egen handSkulle det däremot vara så att du blir frånstulen dina värdesaker och ser dem på ett ställe får du återta dessa på så kallad färsk gärning. Detta innebär att inom max 24 timmar har du rätt att återta dina stulna värdesaker utan att riskera att göra dig skyldig till brottet självtäkt. Har det däremot gått mer än 24 timmar sedan dina saker blev stulna har du ingen rätt att på egen hand ta tillbaka dessa utan bör istället kontakta polisen för att kunna få tillbaka dina saker. Du kan dock göra dig skyldig till hemfridsbrott om du bryter dig in hos annanÄven om du inom 24 timmar har rätt att ta tillbaka dina saker på egen hand utan att göra dig skyldig till brottet självtäkt vill jag bara varna om att du trots det kan göra dig skyldig till annat brott. Om du inom 24 timmar från det att dina saker blivit stulna bryter dig in i annans hem kan du göra dig skyldig till hemfridsbrott. Om en person olovligen intränger eller kvarstannar i annan persons bostad så döms denne för hemfridsbrott (BrB 4 kap. 6 § första stycket). Min rekommendation är att du kontaktar polisen för att kunna få tillbaka dina värdesaker. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Svarar Lawline på skolfrågor?

2020-10-31 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Läser till bahandlingsassistent, har en undran på en uppgift jag håller på med: vad skulle straffet bli om en man i USA stjäl medicin från ett apotek?Mvh
Cornelia Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline.Men tyvärr har vi på Lawline som policy att inte besvara skolfrågor. Jag rekommenderar dig att kolla relevant kurslitteratur och lagtext. Lycka till!Du är varmt välkommen att återkomma om du har andra juridiska frågor!Vänliga hälsningar,

Är det olagligt att ta föremål från soptunnor?

2020-10-26 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Jag tänkte börja smälta metaller, t.ex. aluminium. Är det olagligt med att ta metaller från soptunnor eller stora återvinningsbehållare?
Emil Wellander |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den tillämpliga lagen i ditt fall är brottsbalken (BrB).Svaret på din fråga är att det kan vara olagligt att ta föremål, som metaller, från soptunnor eller återvinningsbehållare. Det kan även ha betydelse var soporna förvaras; finns soptunnan på en privatpersons tomt eller vid en återvinningsstation?Om du skulle rota igenom sopor på någon annans tomt är det normalt sett olagligt, då huvudregeln är att personen som äger soptunnan också äger soporna. Du kan då begå hemfridsbrott vilket framgår av 4 kap. 6 § 1 st BrB. Om du skulle ropa i sopor i ett hyreshus skulle det möjligtvis kunna vara ett brott mot fastighetsägaren, då denne äger soporna i det fallet. Om du olovligen går in på en soptipp kan du göra dig skyldig till olaga intrång enligt 4 kap. 6 § 2 st BrB gentemot ägaren. Då det rör sig om metaller, vilka kan ha ett förmögenhetsvärde, skulle det även kunna bli fråga om snatteri eller stöld beroende på metallens värde. Det kan röra sig om stöld eller snatteri då du olovligen tar något som tillhör någon annan, exempelvis fastighetsägaren, i syfte att du ska bli ägare, av t.ex. metallerna. Snatteri regleras i 8 kap. 2 § BrB medan stöld regleras i 8 kap. 1 § BrB.Avslutningsvis avråder jag dig från att ta metaller utan samtycke från ägaren. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Kan stöld vid flera olika tidpunkter klassas som ett fall av stöld?

2020-11-23 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Min son har tyvärr anmälts för att vid sex tillfällen med ungefär en månads mellanrum stulit en flaska vodka till ett värde av 250 kr på Systembolaget. Han har vid varje tillfälle helt enkelt stoppat ner flaskan i sin väska och endast betalat för ett par flaskor öl när han passerat kassan. Det hela har filmats och man kan se att han stoppat ner flaskan i väskan innan han passerar kassaspärren.Jag har hört att utgångspunkten är att stöld som avser ett värde som understiger 1 250 kr anses som "ringa stöld". Men min son är misstänkt för att på sätt som nämnts begått en sådan handling vid sex tillfällen. Fråga: Innebär det förhållandet att han tagit en vara till ett värde av 250 kr vid flera tillfällen att gärningarna kan komma att rubriceras som stöld av normalgraden och inte endast ringa stöld?
Linus Långbacka |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är brottsbalken (1962:700) (BrB) som reglerar frågor gällande stöld. Ringa stöld innebär precis som du konstaterat att värdet på stöldgodset ska understiga 1 250 kr. Jag tolkar din fråga som att din son har stulit en flaska vodka vid flera olika tillfällen. Huvudregeln är att om brotten har begåtts vid olika tidpunkter, så ska dessa anses vara separata brott. Detta innebär alltså att om en person tar flera saker på en gång så ska det anses vara ett fall av stöld och om det skett vid olika tidpunkter så är det flera fall av stöld. Det innebär alltså att eftersom din son har gjort sig skyldig till ringa stöld vid flera olika tidpunkter så ska dessa alltså betraktats som flera fall av ringa stöld. Sammanfattning: Huvudregeln i detta fall är att om brotten inte har skett vid samma tidpunkt så ska de gärningarna anses vara flera fall av ringa stöld och ska alltså inte betraktas som ett brott. Hoppas att svaret gav viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny.

Är det stöld att hämta en båt som visade sig ha en annan ägare än givaren?

2020-11-01 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Jag hade ansökt om en båt bortskänkes på en köp och säljmarknad över Facebook.En kvinna hörde av sig och sade att hon hade 2 styckna och beskrev dem väldigt noggrant hur de såg ut och att de var olåsta att jag kunde hämta båda båtarna när jag ville.Väl den dagen jag skulle hämta upp båtarna så hade jag med mig en vän som har båttrailer och vi lokaliserade de båda båtarna som var beskrivna och de var olåsta så vi började dra upp den ena båden upp på stranden för att kunna haka fast dragremmen så man kan dra upp den på båttrailern.Under tiden så kommer det 3 personer som säger att det är deras båt så vi blir fundersamma och har en liten diskussion emellan där jag säger som det är och visar hennes beskrivning på båtarna.Han tycker att det är väldigt konstigt men säger ännu en gång att det är hans båt så vi litar på honom och hjälper honom att lägga upp båten.Vi diskuterar lite om att det hela är konstigt att hon uppger perfekt beskrivning på just den båten och att den var olåst när det eventuellt inte är hennes båt, jag radera meddelande för ville inte ha något med henne att göra.Nu i efterhand så funderar jag på om jag kan bli skyldig till stöld ifall ägaren anmäler mig.
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.Tillämplig lag Jag uppfattar din fråga som att du funderar över om du genom det beskrivna händelseförloppet har gjort dig skyldig till stöld eller något annat brott. Dessa svar står att finna i brottsbalken, som jag härefter förkortar BrB. Stöld"Den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, dömes, om tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse i högst två år." Så lyder bestämmelsen för stöld i 8 kap. 1 § BrB. Du har visserligen olovligen rubbat någon annans besittning och kan sägas ha haft uppsåt att tillägna dig båten (dvs göra den till din egen). Dock måste uppsåtet även täcka rekvisitet "olovligen". Eftersom du trodde, och hade all anledning att tro, att kvinnan som överlät båten var rätt ägare så uppfyller du inte samtliga rekvisit i stöldbestämmelsen och kan därför inte göra dig skyldig till stöld. Ansvar för något annat brott Ett annat brott som kan aktualiseras är häleri, och närmare bestämt så kallat sakhäleri. I 9 kap. 6 § första stycket 1 punkten BrB stadgas följande: " Den som på ett sätt som är ägnat att försvåra ett återställande tar befattning med något som är frånhänt annan genom brott, döms för häleri till fängelse i högst två år". Sakhäleri är ett så kallat abstrakt farebrott vilket innebär att det endast krävs att det föreligger en risk för att effekten ska inträda och inte faktiskt att den har inträtt. I ditt fall kan det anses vara ägnat att försvåra ett återställande av båten när du lastade den på din kärra, och det spelar alltså ingen roll att ägaren kunde stoppa händelseförloppet. Vidare är det då kvinnan som begick den ursprungliga stölden. Häleri är dock även det ett uppsåtligt brott, och eftersom du som sagt inte visste eller ens hade i tanken att båten var/ kunde vara stulen så kan ansvar för detta brott inte aktualiseras. Det finns dock en motsvarighet till häleri som endast kräver oaktsamhet, så kallad häleriförseelse. I 9 kap. 7 § andra stycket BrB stadgas tre olika fall som utgör häleriförseelse: 1.i annat fall än som avses i 6 § andra stycket på ett sätt som är ägnat att försvåra ett återställande förvärvar eller mottar något som skäligen kan antas vara frånhänt annan genom brott, 2.i fall som avses i 6 § första stycket inte insåg men hade skälig anledning att anta att brott förelåg, eller3.på sätt som anges i 6 § första stycket 1 medverkat vid det brott varigenom egendomen frånhändes annan och inte insåg men hade skälig anledning att anta att brott förövades.Häleriförseelse täcker alltså fall då man hade skälig anledning att anta att brott förelåg eller medverkade till att brottet begicks. Det sistnämnda kan vara fallet om kvinnan genom att du hämtade båten begick stölden. Med andra ord om det först var då som besittningsrubbningen skedde. Huruvida du hade skälig anledning att anta att brott förelåg eller förövades är svårt för mig att avgöra utan att veta närmare omständigheter. Vad som kan tala för det är om du skulle få båtarna gratis, och vad som talar emot är att kvinnan gav grundliga beskrivningar som fick dig att tro att hon faktiskt var ägare. Sammanfattning Enligt den bedömning som jag gör har du inte gjort dig skyldig till stöld, men eventuellt kan ansvar för häleriförseelse aktualiseras. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Rån trots replika av pistol?

2020-10-29 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Om person 1 rycker en okänd persons väska ifrån person 2, och när person 2 sedan försöker springa och ta tillbaka väskan, så drar person 1 upp en replika av ett vapen som är verklighetstrogen och riktar den mot person 2 och hotar att skjuta om person 2 inte låter person 1 komma undan, vad är detta för brott då? Är det ett väpnat rån trots fakepistol?
Sanaria Saad |Hej, Tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga. I mitt svar kommer jag att försöka svara på vilket brott det är som blir aktuellt med väskryckningen och sedan vad som gäller vid hot med replika av en pistol. Regler om brott regleras i Brottsbalken (BrB) och det är även detta regelverk jag kommer att använda mig. Vilket brott gäller vid väskryckning? I första hand är det brottet stöld som aktualiseras när någon tillägnar sig något som tillhör någon annan, (8 kap. 1 § BrB). I ditt scenario beskriver du en väskryckning och genom praxis (tidigare avgöranden från rätten) har detta bedömts som ett grovt brott. Följden av detta innebär att väskryckningar oftast bedöms som grov stöld och inte stöld av normalgraden, (8 kap. 4 § BrB). Vilket brott gäller vid replika av en pistol? Brottet som kan komma att bli aktuellt är rån och innebär att någon begått en stöld och utövat våld eller hot mot annan person i samband med detta (8 kap. 5 § BrB). I detta scenario som du beskriver är det ett hot och enligt lagtexten ska hotet innebära eller för den hotade, framstå som trängande fara. Alltså behöver det inte röra sig om att en konkret fara faktiskt förelegat. I detta scenario har gärningsmannen använt sig av en replika av en pistol men för den hotade betyder detta ingenting. Det har framstått som en fara för denne och brottet kan därför bli aktuellt. Sammanfattningsvis kan man alltså göra sig skyldig till ett rån, trots att man använt sig av en replika av en pistol. Det räcker med att hotet framstår som trängande fara. Jag hoppas du fått svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Får en ordningsvakt kroppsvisitera mig? Är jag skyldig att anmäla ett brott jag har sett?

2020-10-26 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hejsan, om man är med en person låt oss säga i en mataffär. Personen NN, väljer att ta något (utan att betala), man var med NN hela tiden när man väl passerade kassorna, så blev man tagen av väktare som gjorde ett envarsgripande mot både mig samt NN. Polis tillkallas. Nu till mina frågor. Då jag inte har tagit något från butiken, men väktare chansar ändå och tar med mig också tillsammans med NN, tills polis kommer. Väktaren anser att jag har gjort mig skyldig till brott dvs ringa stöld, då jag har sett gärningen. Polis kommer och frågor mig om jag har sett något varpå jag säger nej, och jag blir släppt. Har dem gjort tjänstefel då dem har frihetsberövat mig fast jag inte har gjort något, behöver jag säga till om jag ser ett brott - det är ju inte min skyldighet eller? Väktaren kroppsvisiterade mig, fast jag upprepade gånger sagt iatt jag inte har gjort något. Har de begått brott? Tack!
Maryam Naqqar |Om du grips på bar gärning, antingen genom ett s.k. envarsgripande som får lov att göras av vem som helst (24 kap. 7 § 2 st rättegångsbalken) eller av en ordningsvakt som är på plats i butiken så kommer du alltså att polisanmälas. Det kan hända att ordningsvakter tillkallas till platsen först, men då ordningsvakter lyder under Polismyndigheten och har rapporteringsskyldighet gentemot polisen när de får kännedom om brott, så kommer i normalfallet polis att tillkallas till platsen för att ta emot polisanmälan.Ordningsvakt eller väktare? Först bör det nämnas att det finns befogenhetsskillnader mellan en ordningsvakt och en väktare. Enligt polislagen 29 § får ordningsvakter vidta vissa åtgärder i samma utsträckning som poliser. Det gäller bland annat att omhänderta någon som stör den allmänna ordningen (13 §). En väktare har i princip inte mer befogenheter än vem annan som helst i samhället.Kroppsvisitation: Att känna igenom någons kläder är att utföra en kroppsvisitation (RB 28 kap 11 § tredje stycket). Enligt polislagen 19 § får en person i samband med ett gripande kroppsvisiteras av säkerhetsskäl (t ex känna efter vapen) eller för att fastställa identitet. Det gäller alltså även ordningsvakter eller någon som genomför ett envarsgripande (polislagen 29 §). Kroppsvisitation i syfte att beslagta ett föremål kräver att en polis gör det (RB 28 kap 13 §).Brott? Om någon fysiskt antastar dig kan det vara fråga om ett ofredande enligt BrB 4 kap 7 §. Det kan i sin tur innebära att du har rätt till visst självförsvar i form av nödvärn enligt BrB 24 kap 1 §. För att självförsvaret ska vara olaglig måste det vara uppenbart oförsvarlig, dvs att man tar i mer än vad som behövs. Om du trodde du blev utsatt för ett ofredande trots att personen hade laglig rätt att visitera dig kan det vara fråga om sk putativt nödvärn.Anmälningsskyldighet vid brott: I Sverige har vi en regel som gör människor skyldiga att anmäla brott som är "å färde", enligt 23:6 Brottsbalken. "Å färde" betyder att man har en skyldighet att anmäla brott man ser håller på att ske. Det gäller dock inte alla brott, utan det skall framgå i lagen som rör det enskilda brottet att man kan dömas för underlåtenhet att anmäla just det brottet. Det gäller framförallt grövre brott som mord och misshandel. Man har ingen skyldighet att anmäla brott om det kan innebära en risk för sig själv eller sina närmaste.Sammanfattningsvis beror skyldigheten att anmäla ett brott på vilken typ av brottslighet det har varit fråga om och huruvida det förelegat en risk för fara eller inte. I ditt fall är inte brottet så pass allvarlig, du kan låta polisen sköta detta och dessutom finns det övervakningskameror i matbutikerna.Med vänlig hälsning,