Registeras böter för ringa stöld i belastningsregistret?

2018-12-22 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hamnar snatteri på under 100:- i belastningsregistret?Böter på 2.300 har utfärdats.
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av 3 § Lag (1998:620) om belastningsregister framgår att uppgifter om att en person ålagts påföljd för brott ska registreras i belastningsregistret. En uppgift om att en person begått ringa stöld (som tidigare hette snatteri) kommer därmed registreras i belastningsregistret. I samma lag 17 § nionde punkten anges det att en sådan uppgift om böter kommer tas bort ur belastningsregistret efter fem år. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar