Bedrägeri och juridiskt ombud

2021-10-25 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Vad är nackdelar med ett ombud vid bedrägeri på pengar?
Vanessa Butler Olsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Fördelar och nackdelar med ett juridiskt ombudDen generella nackdelen med ett juridiskt ombud är kostnaderna för att anlita ett ombud. Dock finns det många fördelar med ett juridiskt ombud. För en person som inte är utbildad jurist kan det vara svårt att förstå vissa juridiska termer eller veta hur man ska angripa ett juridiskt problem. När man behöver juridisk hjälp kan det vara fördelaktigt att anlita ett ombud, eftersom dessa oftast är väl insatta i området. Ett juridiskt ombud är antingen en jurist eller en advokat.Vem ska man anlita?Det är viktigt att undersöka vilken typ jurist eller advokat som man anlitar. I regel är jurister väl insatta i juridiken, men jurist är ingen skyddad titel vilket gör det värdefullt för dig att undersöka vem du anlitar som ditt ombud. Det kan även vara fördelaktigt att anlita en jurist som är fördjupad i det området som du behöver juridisk hjälp inom. I ditt fall skulle det vara brottmål.Anmäla till polisenMitt tips till dig är att anmäla händelsen till polisen. Då bedrägeri är ett brott, så kan du anmäla det till polisen. Detta kan du göra hos polisstationen eller genom att ringa 114 14. Om detta skulle leda till ett åtal och rättegång kommer du inte behöva betala rättegångskostnaderna, dvs att du bland annat inte behöver betala kostnaderna för det juridiska ombudet som kommer att företräda dig i rätten. Detta betalar staten. Om du har mer frågor är du varmt välkommen att kontakta oss igen!Vänligen,

Vad kan man göra åt att man betalat en privatperson för en vara över nätet utan att få varan?

2021-09-29 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej. Jag skulle köpa ett playsation 5 på blocket. Först ville han ha en handpenning på 500 så jag swishade det. Sen ville han ha 1/3 utav priset så jag swishade han det så är nu uppe i 2200. Han har även sagt när jag swishade att han skulle posta paketet vilket han inte gjort. Nu står jag här 2200 kroner minus utan att han svarar på sms eller telefon. Finns det något man kan göra åt detta?
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja med beklagar jag din situation. Vad jag förstår utifrån vad som framgår i din fråga har du blivit utsatt för bedrägeri när du som privatperson har försökt köpa en vara från en annan privatperson över Blocket.Civilrättsligt ansvar genom köplagenOm en vara inte avlämnas till köparen har du som köpare rätt att kräva fullgörelse eller häva köpet,(22 § köplagen). Enligt 25 § köplagen får köparen häva köpet på grund av säljarens dröjsmål, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Det är uppenbart att säljaren inser att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig då du inte har fått platstationet. Du har alltså rätt att häva köpet, men även begära skadestånd för den eventuella skada du har lidit, (27 § köplagen).Straffrättsligt ansvar genom brottsbalkenOm säljaren har lurat dig och inte skickat varan alls kan han gjort sig skyldig till brottet bedrägeri. Den som vilseleder annan till handling, alltså lura dig till att betala för en vara han inte tänker skicka, som innebär vinning för gärningspersonen och skada för den vilseledde, kan dömas för bedrägeri till fängelse högst två år, (9 kap. 1§ brottsbalken). Om gärningen utifrån skadan omfattning och liknande anses som ringa, döms man istället till böter eller fängelse högst sex månader (9 kap. 2§ brottsbalken). Om han skulle bli dömd för ovan brott, kan du även begära skadestånd av honom för de pengar du betalat.Råd i ditt fallFortsätt kontakta säljaren för att försöka få svar. Kontakta även Blockets kundsäkerhetscenter och gör en anmälan.Gör även en polisanmälan om bedrägeri här. Visar det sig att det är möjligt för polisen att identifiera säljaren och ta ärendet vidare, kommer åklagare kontaktas för att fatta beslut om åtal ska väckas. Du kommer då underrättas och eventuellt kallas till tingsrätt som målsägande där du kan kräva ersättning för skadan du lidit. Ofta nedprioriteras dock mindre bedrägeriärenden och risken är därför att utredningen kommer att läggas ned. Alternativet är att du själv genomför en privat civilrättslig rättsprocess där du kräver bedragararen på skadestånd bestående av den summan du själv betalat utifrån köplagen. Detta kan dock både vara kostsamt och tidskrävande för dig och är därför kanske inget som rekommenderas för små summor pengar. Vid bedrägerier är det tyvärr så att det inte finns så många andra tillvägagångssätt för dig att få tillbaka pengarna, speciellt inte om du inte har några riktiga uppgifter om säljaren. Inför framtidenJag förstår att du kommer ta lärdom av situationen du nu varit med om. Jag vill dock gärna även ge lite tips inför framtiden. Försök att undvika köpa varor över nätet när du inte kan möta upp säljaren och direkt på plats få varan i handen mot utbyte för din Swish, eller om du känner dig osäker på vem säljaren faktiskt är. Försök kolla upp uppgifter om säljaren för att försäkra dig om att säljaren bor där denne utger sig för att bo osv. Förskottsbetalning är ofta en varningssignal, de vanligaste bedrägerierna sker just genom förskottsbetalning. Var även vaksam när det kommer till om säljaren skulle skicka dig en länk till sin Paypal-sida, eftersom länken kan vara falsk och istället lurar dig på dina uppgifter.Hoppas att du fick svar på din fråga och att situationen löser sig för dig!Med vänliga hälsningar,

Vad riskerar gärningsmannen för straff vid bedrägeri och hur stort blir skadeståndet?

2021-09-06 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |hur många år / ersättning som hotas för internetbedrägeri som bevisats under en undersökning
Erika Björnfors |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du undrar vilket straff som kan bli aktuellt för en person som har begått internetbedrägeri, samt vilken ersättning som kan bli aktuell till målsägande som har blivit utsatta för bedrägerierna.För att besvara din fråga kommer jag använda mig av brottsbalken (BrB) och skadeståndslagen (SkL).Vilket straff riskerar en person som har begått internetbedrägeri?Eftersom du skriver att det har bevisats under undersökningen att det kan bevisas att det föreligger internetbedrägeri, så utgår jag från att förutsättningarna för att döma personen för bedrägeri är uppfyllda (BrB 9 kap. 1 §). Gärningsmannen ska genom vilseledande ha drivit den skadelidande till handling eller underlåtenhet som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den som har blivit utsatt för bedrägeriet. Den som har gjort sig skyldig till bedrägeri riskerar att dömas till fängelse i högst två år. Det lägsta fängelsestraffet är fjorton dagar som kan dömas ut, men maxstraffet för bedrägeri av normalgraden är alltså två år.Ifall bedrägeriet ska anses som ringa, på grund av skadans omfattning och övriga omständigheter, så är straffet istället böter eller fängelse i högst sex månader (BrB 9 kap. 2 §).Om bedrägeriet istället ska anses vara grovt, så är straffet lägst sex månader och högst sex år (BrB 9 kap. 3 §). Utifrån omständigheterna kan jag inte avgöra om internetbedrägeriet ska klassas som normalgraden av bedrägeri, den ringa graden, eller om det ska anses vara ett grovt bedrägeri. Straffet och antalet år i fängelse varierar beroende på hur allvarligt internetbedrägeriet anses vara.Hur stor ersättning riskerar en person att betala för internetbedrägeri? Ifall en person har begått ett brott, så riskerar den även att få betala skadestånd till de personer som har utsatts för brottet, i detta fall för bedrägeriet (SkL 2 kap. 2 §).Gärningsmannen ska ersätta den skada som de skadelidande har fått utstå, troligtvis den summa som de skadelidande har förlorat genom bedrägeriet. Jag kan inte ange den exakta summan för vad gärningsmannen kan bli skyldig att betala i skadestånd. Detta eftersom jag inte vet hur mycket pengar som gärningsmannen har lurat till sig och jag vet inte hur många personer som har blivit lurade.Utgångspunkten är dock trots allt att de skadelidande ska sättas i samma ekonomiska situation som innan de blev bedragna. SammanfattningGärningsmannen riskerar ett fängelsestraff på fjorton dagar till två år om personen döms till bedrägeri av normalgraden. Vid ringa bedrägeri är straffet böter eller fängelse i högst sex månader. Vid grovt bedrägeri är fängelsestraffet lägst sex månader och högst sex år. Gärningsmannen riskerar att betala ersättning till de skadelidande som uppgår till den summa pengar som de har blivit lurade på.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!Med vänlig hälsning,

Åka buss med ungdomsbiljett som vuxen

2021-08-29 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej, är det olagligt om jag åker buss som ungdom fast jag är vuxen? Alltså att jag köper ett busskort (månadskort) för ca 1000 kr och åker som ungdom pga att det blir billigare än om jag åker som vuxen?
Ibrahim Halwachi |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Huvudregeln när du åker med kollektivtrafiken är att du skall ha en giltig biljett, i ditt fall innebär det att du som vuxen bör inneha ett månadskort för en vuxen. Att åka buss med en ungdomsbiljett trotts att du är vuxen utgör en ogiltig biljett eftersom du inte faller inom den faktiska åldern som krävs för att kunna resa med den biljetten.Detta skulle i lagens mening utgöra ''bedrägligt beteende'' eller som det numera heter, ''ringa bedrägeri'' i enlighet med 9 kap. 2 § första stycket Brottsbalken. För detta brott krävs emellertid uppsåt, det vill säga att du medvetet åker med en ungdomsbiljett som vuxen. Enligt det du skriver så är min bedömning att du har uppsåt då du vet att det blir billigare att köpa ett ungdomsbusskort vilket innebär att du kan göra dig skyldig till brottet ringa bedrägeri.Mitt tips till dig är se med bussbolaget om det finns någon möjlig rabatt du kan få på ett vuxenkort och inte köpa ett ungdomsbusskort då du kan göra dig skyldig brott!Jag hoppas att fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Hur länge finns man kvar i belastningsregistret?

2021-10-11 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej blev dömd för bedrägeri 2015 och fick villkorlig dom har läst att det står kvar i fem år stämmer det.
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Svaret på din fråga regleras i Lag (1998:620) om belastningsregister.Vad är belastningsregistret?Belastningsregistret innehåller bland annat uppgifter om den som genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har ålagts påföljd för brott, se 3 § lag om belastningsregister. Har man dömts för brott förekommer man alltså i belatsningsregistret (man får en prick).När gallras uppgifter från belastningsregistret?Uppgifter om personer som dömts för brott tas bort exempelvis när personen avlider (se 16 §) eller efter viss tid. Enligt 17 § 4 punkt så gallras uppgifter om skyddstillsyn eller villkorlig dom:1. tio år efter domen eller beslutet, eller 2. fem år efter domen eller beslutet, om uppgiften avser en person som var under 18 år vid tidpunkten för brottet eller brotten,Om du var under 18 år när domen meddelades så är uppgiften troligen gallrad nu. Om du var över 18 år så kommer den finnas kvar i belastningsregistret tills dess att 10 år förflutit. Om du vill läsa mer om när uppgifter gallras kan du följa den här länken som sammanfattar lagen om belastningsregister väldigt bra.

Kan jag dömas för bedrägeri och vad kan påföljden bli?

2021-09-26 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej!Jag och min vän var och handlade på Ikea. Det var min vän som handlade och jag hjälpte till att skanna varorna. I stress, skannade jag allt på vagnen men då mycket av sakerna var dubbletter dubbelskannade jag dessa saker. Av misstag har vi missat skanna varor värt 2000 kronor. Vi köpte 14 artiklar och endast 9 kom med på kvittot Jag antog att min vän som skulle betala kollade på skärmen så att allt stämde, och min vän antog att jag skannat allt korrekt.Vi är nu misstänka för bedrägeri för att ha vilselett Ikea. Då detta inte alls vart vår mening och i grunden varit dålig kommunikation mellan mig , som skannade, och min vän som kollade på skärmen och betalade. Hon ville betala för varorna som inte kom med men fick inte. Jag skulle inte ha några av varorna men hjälpte ändå till att skanna.Vi undrar nu hur stora chanserna är att vi fälls för detta, och vad påföljderna kan bli. Kommer vi få samma straff eller kan de bedömas olika? Vi är unga, studerande och en prick kan sätta stora spår i våra karriärer. Vi hade självklart inte uppsåt att inte betala för alla saker och förklarat detta i förhör.
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att hänvisa till brottsbalken (BrB) när jag besvarar din fråga, lagen innehåller regler om brott och straff. Vad krävs för att dömas för bedrägeri? Du skriver att ni är misstänkta för bedrägeri och undrar hur stora chanserna är för att ni ska fällas för detta och vad påföljderna kan bli. För att dömas för bedrägeri krävs att ni lämnat en oriktig uppgift som påverkat resultatet av en automatisk informationsbehandling eller någon annan liknande automatisk process, så att det inneburit vinning för er och skada för någon annan (9 kap. 1 § 2 st. BrB). I detta fall har ni genom att skanna in för få varor lämnat en oriktig uppgift som gjort att ni betalat mindre än vad ni hade gjort om ni hade skannat in rätt antal varor. Detta har inneburit vinning för din vän (eftersom du skriver att det inte är du som handlat) och därmed skada för Ikea. Den automatiska informationsbehandlingen är i ert fall självscanningskassan. Gällande dig har jag svårt att se att du ska fällas för bedrägeri eftersom alla rekvisit i ditt fall inte är uppfyllda då din handling inte har inneburit vinning för dig eftersom det var din vän som skulle få varorna. Gällande din vän är nog rekvisiten i straffbestämmelsen uppfyllda.Gärningsmannen måste ha uppsåtRekvisiten i straffbestämmelsenViktigt att notera dock är att det endast är gärningar som begås uppsåtligen som kan anses utgöra brott om inte annat finns föreskrivet (1 kap. 2 § BrB). Eftersom annat inte är föreskrivet i bestämmelsen om bedrägeri måste gärningsmannen ha uppsåt till gärningen för att hen ska dömas till bedrägeri. Med beaktande av vad du skrivit så har ni inte haft uppsåt till att vilseleda någon eller haft uppsåt till att erhålla vinning och skada någon. Utan uppsåt kan varken du eller hon dömas för bedrägeri. Detta kommer dock att bli en bevisfråga hos rätten och det går aldrig med säkerhet att säga hur en domstol kommer göra den bedömningen.Likgiltighetsuppsåt är gränsen mellan uppsåt och inte uppsåtVi kan dock titta på vad som minst krävs för att någon ska anses ha haft uppsåt till en viss gärning. Man brukar säga att den lägsta graden av uppsåt är likgiltighetsuppsåt. En person anses ha likgiltighetsuppsåt när gärningsmannen (i er situation) har en misstanke om att ha skannat för få varor och accepterat eller godtagit den omständigheten. Detta betyder att domstolen ska försöka fastställa er inställning till omständigheten vid tidpunkten för er gärning. Domstolen kommer bland annat att försöka fastställa hur ni uppfattat sannolikheten för att ni skannat in för få varor. Desto högre uppfattad sannolikhet hos er desto närmare kommer man till likgiltighetsuppsåt. Med andra ord anses ni ha uppsåt om domstolen bedömer att ni misstänkt att ni råkat skanna för få varor och att ni trots det fortsatt med er gärning, dvs. accepterat den risken. Bevisningen ska innebära att det ska vara ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade begått brottet Det ska dessutom vara ställt utom rimligt tvivel att ni har begått gärningen och att det begåtts med uppsåt. Detta är ett högt ställt beviskrav som åklagaren måste uppfylla. Dock kan jag som sagt inte ge dig ett direkt svar på hur rätten kommer att döma i uppsåtsfrågan eftersom varje gärning bedöms utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.Påföljden för bedrägeriPåföljden för bedrägeri är fängelse i högst två år. Rätten ska dock fästa särskilt avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse (30 kap. 4 § BrB). Detta innebär att det finns en presumtion mot fängelse, d.v.s att fängelse som utgångspunkt inte ska följa av ett brott. Det finns dock tre punkter som dock kan bryta denna presumtion mot fängelse. Den första punkten är om ni har gjort ett återfall, dvs. begått ett brott innan. Då kommer rätten att titta på hur lång tid som har förflutit mellan brotten samt om det är likartad brottslighet. Den andra punkten är brottet är ett artbrott. Ett artbrott är ett brott som karakteriserats som allmänfarlig vilket därmed motiverat ett strängare straff. detta fall är inte bedrägeri ett artbrott. Den sista punkten är om gärningen har haft ett högt straffvärde. En tumregel är att ett straffvärde på minst ett år är ett högt straffvärde. Straffvärdet i sin tur är ett mått på hur allvarlig ett brott är i relation till andra brott. I detta fall har bedrägeri ett straff på högst 2 år vilket motiverar ett högt straffvärde. Men om det skulle vara så att rätten finner er/någon av er skyldiga till brottet så tror jag därför att det med största sannolikhet att straffet blir böter och villkorlig dom. Jag hoppas dock att svaret kan ge viss vägledning och om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny.Med vänliga hälsningar,

Vad ska jag göra om jag inte fått varken orderbekräftelse eller någon annan information efter ett köp på internet, och säljaren inte går att kontakta överhuvudtaget?

2021-09-03 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hejsan. Jag har beställt ett par skor på nätet. De är betalda och klar. Jag har inte fått någon ordenekräftelse och har fortf inte får mina varor. Det går inte att nå företaget på telefon och inte heller på Mail. Jag kan därför inte nå dem på något som helst sätt. Hur kan jag som kund gå tillväga och göra? Jag kan väl inte bara gå miste om mina pengar?
Dani Elipas Gobraeel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att besvara din fråga hade jag idealt sett behövt lite mer information såsom företagets namn, när du köpte skorna, hur lång tid som förflutit med mera. Men nedan kommer jag att utgå ifrån två tänkbara scenarion. Det ena utgår från konsumentlagstiftning och vilka rättigheter en vanlig konsument har i denna situation, den andra utgår ifrån om det rör sig om bedrägeri, vilket isåfall innebär att du blivit utsatt för ett brottsligt förfarande. Om du misstänker brott rekommenderar jag dig att börja med att polisanmäla händelsen och informera polisen om att du blivit bedragen, du bör också kontakta banken avseende transaktionen för att få ett utlåtande; med andra ord, att man tar reda på var betalningen skickats (till vilket företag/bankgiro eller dylikt). Din bank ska inte ha några problem med att spåra betalningen. Rättsliga utgångspunkterNär en privatperson köper en vara från ett företag gäller konsumentköplagen. Om varan avlämnas för sent eller inte alls, och det inte beror på något köparen har gjort, anses säljaren vara i dröjsmål enligt 9 § konsumentköplagen.Ni som köpare har då för det första rätt att hålla inne betalningen tills leverans sker enligt 11 § konsumentköplagen. Detta förutsätter förstås att betalning inte redan har skett. För det andra har ni enligt 12 § konsumentköplagen rätt att kräva att säljaren fullgör köpet, alltså levererar skorna, förutsatt att det är möjligt utan orimliga uppoffringar för säljaren. Är dröjsmålet av väsentlig betydelse för er, eller levererar säljaren inte inom en överenskommen tilläggstid eller inom skälig tid efter att ni krävt fullgörelse, har ni rätt att häva köpet enligt 13 § konsumentköplagen. Detta gäller också om säljaren meddelar att varan inte kommer levereras alls. Häver ni köpet ska ni få tillbaka vad ni eventuellt redan betalat.Slutligen kan du också ha rätt till skadestånd från säljaren enligt 14 § konsumentköplagen, om dröjsmålet med leveransen orsakat någon ekonomisk skada för er del.Om du misstänker brottDet brott som skulle kunna aktualiseras i nämnda fall är bedrägeri, det framgår att du beställt och betalat för skorna, men att du därefter inte på något sätt kunnat kontakta säljaren och inte heller fått någon information från företaget. Enligt 9:1 BrB aktualiseras ansvar för bedrägeri för den som genom vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde eller någon i vars ställe denne är. Det krävs 1. att du vilseletts, 2. Att en omedelbar disposition ägt rum till följd av vilseledandet, och 3. Att detta resulterat i en ekonomisk skada för dig. Samtliga tre rekvisit torde enligt min uppfattning vara uppfyllda, det finns således skäl till att göra en polisanmälan. Anmäla brott eller förlust kan du göra på polismyndighetens hemsida här, du kan även ringa 114-14. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Hur får man tillbaka sina pengar vid misstänkt bedrägeri?

2021-08-22 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej! Jag har en "vän" som har under två månaders tid lånat pengar vid flera tillfällen och lovat att betala tillbaka med ränta. När jag kontaktar han så säger han att han ska fixa det utan att det händer, såhär har det pågått nu i ungefär två månader. Jag har sparade konversationer med alla detaljer där han själv säger vilken ränta och när han ska betala tillbaka summan. Trots det betalar han inte tillbaka mina pengar. Borde jag polisanmäla han för bedrägeri för att få tillbaka mina pengar?
Daniel Broman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns två olika vägar du skulle kunna gå här för att få tillbaka dina pengar, en straffrättslig genom polisanmälan och en rent civilrättslig. Jag kommer att redogöra för båda vägarna och avsluta med en rekommendation. Den straffrättsliga vägen: Har vännen gjort sig skyldig till ett bedrägeribrott? Rent generellt är det inte brottsligt att inte kunna betala tillbaka sina skulder. Att låna ut pengar är alltid förenat med en risktagning från borgenärens (din) sida. Avkastningsräntan som ni hade avtalat om sätts ju med den risken i åtanke, där den specifika gäldenärens (vännens) befarade betalningsförmåga särskilt beaktas. Men det kan också röra sig om ett bedrägeribrott om vissa förutsättningar/rekvisit är uppfyllda.För att ett bedrägeribrott ska föreligga ska vännen ha vilselett dig till att låna ut pengarna genom att ha ingett dig en felaktig uppfattning i något relevant avseende (t.ex. ljugit om sin ekonomiska situation). Och detta ska ha lett till en vinning för vännen och en förlust för dig (9 kap. 1 § brottsbalken). För att gärningen ska vara straffbar krävs det att alla dessa förutsättningar/rekvisit är täckta med uppsåt (1 kap. 2 § första stycket brottsbalken). Uppsåt handlar om den mentala inställningen hos den som begår gärningen. Exempel: Vännen har haft avsikt att aldrig prestera, det vill säga betala tillbaka lånet, men har avsiktligen vilselett dig att tro att denne kommer att betala tillbaka. Även andra kombinationer av uppsåtstyper kan förekomma innehållandes insiktsuppsåt och likgiltighetsuppsåt.Din konversationshistorik med vännen och kontoutdrag kan här vara viktiga bevismedel för samtliga nämnda förutsättningar för straffansvar.Inom ramen för rättegången är åklagaren skyldig att på din begäran driva ditt enskilda anspråk om skadestånd åt dig (22 kap. 2 § första stycket rättegångsbalken). Samma gäller om strafföreläggande blir aktuellt (48 kap. 5 a § rättegångsbalken). Skadeståndet är av typen ren förmögenhetsskada på grund av brott (1 kap. 2 § och 2 kap. 2 § skadeståndslagen).Den civilrättsliga vägen: Ansökan om betalningsföreläggande och eventuell rättegångHär är det endast din fordran (skulden) som ska fastställas, vilket är en enklare process som inte ställer samma krav på bevisning som i brottmål. Du lämnar in en skriftlig ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten. En förutsättning är att fordringarna är förfallna till betalning (2 § lag om betalningsföreläggande och handräckning, (BfL)). Ansökan kostar 300 kr men i ansökningsblanketten kan du yrka att detta belopp ska betalas av gäldenären/svaranden (vännen). Gäldenären/svaranden kommer därefter bli delgiven din ansökan och bli ombedd att inom viss tid avge yttrande/bestrida ditt krav (25 § och 29 § BfL). Om gäldenären/svaranden förhåller sig passiv eller annars inte bestrider din ansökan inom föreskriven tid meddelas ett utslag av Kronofogdemyndigheten i enlighet med din ansökan (42 § första stycket BfL). Ett sådant utslag är en s.k. exekutionstitel (3 kap. 1 § första stycket punkt 8 utsökningsbalken), vilket ger möjlighet till verkställighet i form av utmätning av gäldenärens egendom (4 kap. 1 § utsökningsbalken). Du behöver inte själv ansöka om en sådan verkställighet, utan det sker automatiskt om utslag meddelas (45 § BfL och 2 kap. 1 § tredje stycket utsökningsbalken). Om däremot svaranden/gäldenären bestrider betalningsansvar behöver du skriftligen begära att målet överlämnas till tingsrätten (33 § första stycket BfL). Om så sker kommer ett tvistemål i tingsrätten till stånd.Det kan vara bra att känna till att fordringarna mot din vän preskriberas tio år efter tillkomsten (2 § första stycket preskriptionslagen), så det finns ingen tidspress.Rekommendation Det kan vara bra att börja med att upprätta en polisanmälan så att polis och åklagare kan utreda om vännens handlande var brottsligt. Låt dem då ta del av din bevisning. Jag har inte alla detaljer och kan därför inte göra en bra bedömning av om gärningen var brottslig. Om polisanmälan inte leder någonstans och förundersökningen läggs ner kan du därefter ansöka om betalningsföreläggande för att driva in din fordran på vännen den vägen i stället.Med vänliga hälsningar,