Vad ska du göra om du har råkat ut för ett kortbedrägeri?

2020-12-02 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |HEJ. Har råkat ut för bedregeri på nätet. Stulit kort nummer och tagit ut 23 000 kr i England.
Erika Björnfors |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du blivit utsatt för ett kortbedrägeri och att du undrar vad du ska göra nu. Det rör sig om ett kortbedrägeri eftersom ditt kortnummer har använts för att ta ut 25 000 kr, och det är inte du själv som har genomfört transaktionen eller gett tillåtelse till transaktionen då du skriver att ditt kortnummer har blivit stulet. Till att börja med så bör du så fort som möjligt kontakta din bank för att spärra ditt bankkort. På så sätt förhindras fler transaktioner då kortnumret inte kommer kunna användas längre. Sedan ska du göra en polisanmälan eftersom du har blivit utsatt för ett kortbedrägeri. Du kan polisanmäla kortbedrägeriet via polisens e-tjänst, se här. Du kan även polisanmäla kortbedrägeriet genom att ringa 114 14. Det finns också en möjlighet att anmäla brottet genom att besöka en polisstation (vilket dock troligtvis bör undvikas under rådande omständigheter). Du ska även reklamera transaktionen på 25 000 kr till banken, för att du ska kunna ha en möjlighet att få tillbaka pengarna. Det är en förutsättning att du spärrar kortet och reklamerar transaktionen så fort som möjligt för att du ska kunna få tillbaka pengarna. Huvudregeln vid obehöriga transaktioner är att banken betalar tillbaka hela den summa som du har blivit bedragen på (lag om betaltjänster 5a kap. 1 §). Det krävs dock att du inte har varit grovt oaktsam (lag om betaltjänster 5a kap. 3 §). Troligtvis får du därmed tillbaka hela summan. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline! Med vänlig hälsning,

Blivit lurad på pengar av barndomsvän

2020-11-29 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej om man har blivit lurad av en barndomskompis på massa pengar pga man har litat på personen och man har sms bevis och transaktioner, får man då pengarna tillbaka?
Fawzia Hassoun |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din kompis kan i detta fall ha gjort sig skyldig till brottet bedrägeri. Om du har blivit vilseledd att vidta en handling eller underlåtenhet som inneburit ekonomisk skada för dig, dvs att du blir av med dina pengar och ekonomisk vinning för din vän så kan detta utgöra brottet bedrägeri enligt 9 kap 1 § Brottsbalken. Att du blir vilseledd innebär att du fått en felaktig uppfattning i något avseende och i sin tur får dig att vidta en handlingen eller underlåtenhet att handla. Det kan exempelvis handla om att du blivit lurad till att föra över pengar. Utöver detta krävs det att din vän har haft uppsåt till detta. Vad kan du göra för att få tillbaka pengarna? Du bör i första hand polisanmäla brottet. Ibland täcker försäkringsbolag bedrägerier. Du kan i första hand kontrollera om ditt försäkringsbolag täcker bedrägerier. Vidare kan du kräva skadestånd. Detta görs då i samband med att brottet prövas i domstol. Det är åklagaren som driver skadeståndsfråga åt dig, vilket åklagaren vanligtvis är skyldig att göra om du begär det, enligt 22 kap 2 § Rättegångsbalken. Om din vän skulle anses vara skyldig till brottet och att det sedan visar sig att inte betala skadeståndet kan man få ersättning i form av brottsskadeersättning. För att kunna få detta måste man göra en ansökan om brottsskadeersättning, se här. Jag ska även tillägga att det är bra att du har såväl sms konversationer som transaktioner som kan styrka det du påstår. Du bör lämna in dessa till polisen i samband med din anmälan. Det är sedan upp till domstolen att avgöra om det anses vara tillräckligt med bevis för att döma för brottet. Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga. Du är alltid välkommen åter med ytterligare frågor. Med vänliga hälsningar

Bedrägeri och polisanmälan

2020-11-17 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej! För två dagar sedan, skulle köpa en grafikkort som kostade 2000kr av en privat person på nätet, vi kom överens om att båda två skulle skicka våra legitimation, där vi döljer våra sista sifror och att jag skulle swisha honom halva priset redan och andra halvan när jag får fram kortet, efter dess har inte fått tag på personen, han svarar aldrig mina meddelandet. Jag har även alla meddelandet sparar. Vad ska jag göra nu??
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det händelseförlopp du beskriver kan klassas som bedrägeri (9 kap. 1 § brottsbalken). Brottet bedrägeri innebär att någon genom vilseledande förmår någon annan till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde. Med vilseledande menas att någon ger en annan person en felaktig uppfattning i något avseende. Att ge dig uppfattningen att personen ska skicka ett grafikkort är ett vilseledande enligt lagen.Vidare krävs att den vilseledde förleds att göra något, antingen förleds till en positiv handling eller till en underlåtenhet att handla. Att få dig att skicka en betalning, exempelvis via swish är en sådan positiv handling som beskrivs i lagen. Handlingen innebär vinning för bedragaren genom ekonomisk vinning samtidigt som den innebär ekonomisk skada för dig.Det du bör göra nu, om du inte redan gjort detta är att anmäla händelsen till polisen. Samla allt material du har, inklusive konversationer, personens ID och referensnumret på swishen. Det som är positivt i sammanhanget är att du har ett ID som är kopplat och kan styrkas med swishen och dess referensnummer. Efter din anmälan till polisen kommer en förundersökning att inledas, och efter en viss tid kommer polisen att besluta om de ska väcka åtal mot personen eller om förundersökningen ska läggas ned. Mer information angående anmälan av ett brott finns här. Information om vad som händer efter anmälan finns här.Vänligen,Anna Liss

Vart går gränsen för grovt bedrägeri och efter hur lång preskriptionstid har det?

2020-11-09 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej! Jag har blivit utsatt för bedrägeri av min fru och blivit av med nästan 500 000 kronor vilket är en halv miljon, detta har inneburit stor ekonomisk och personlig skada för mig. Personlig eftersom jag har asperger och PTSD vilket gör det nästan omöjligt för mig att läsa av situationer som uppstår, vilket min fru också utnyttjade till hennes egna fördel. Hon känner ingen ånger och vägrar lämna tillbaka pengarna.Med tanke på den stora summa pengar jag förlorat samt min utsatta beroendeställnings-stiuation så undrar jag om det här kan anses vara bedrägeri av grövre sort än det normala, och hur lång preskriptionstiden för det är. Bedrägeriet skedde runt mitten av 2019 så det har redan gått mer än ett år nu. Kan jag fortfarande polisanmäla utan att åklagaren lägger ner fallet eftersom brottet preskriberas redan?
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline! Vad är det juridiska problemet? Det framgår av din fråga att din fru utsatt dig för bedrägeri på ungefär 500 000 kronor. Till detta följer att du har asperberger och PTSD och du undrar huruvida dessa omständigheter kan leda till att det kan röra sig om grovt bedrägeri i stället för bedrägeri av normalgraden. Det framgår även att du undrar över vad preskriptionstiden är och om du fortfarande kan polisanmäla. Din fråga regleras i brottsbalken (BrB). Vad är preskriptionstiden för att kunna åtala någon för bedrägeri? Den som genom att vilseleda någon till handling eller underlåtenhet får vinning av detta, samtidigt som den orsakar skada på den vilseledda dömas till fängelse i högst två år (9 kap 1 § första stycket BrB). Ifall det rör sig om grovt bedrägeri kan bedragaren i stället dömas till lägst sex månader och högst sex års fängelse (9 kap 3 § första stycket). Vad det högsta fängelsestraffet är har betydelse för hur lång preskriptionstid som gäller för brottet. Ifall det din fru gjort mot dig bedöms som bedrägeri av normalgraden så har det en preskriptionstid på två år (35 kap 1 § andra punkten BrB). Ifall det kan bedömas som grovt bedrägeri så är preskriptionstiden i stället tio år (35 kap 1 § tredje punkten). Man börjar räkna tiden från det att brottet anses ha begåtts (35 kap 4 § BrB). Du kan alltså fortfarande polisanmäla din fru eftersom brottet inte har preskriberats ännu. Kan det röra sig om grovt bedrägeri? Vid bedömningen ifall bedrägeri är att beakta som grovt så ska man bland annat särskilt beakta om beloppet är ett betydande värde eller inneburit synnerligen kännbar skada (9 kap 3 § andra stycket BrB). Man gör en helhetsbedömning, men om man bara kollar på värdet så ska det överstiga fem prisbasbelopp för att betraktas som grovt bedrägeri. Gränsen är alltså 236 500 kronor vilket ditt belopp överstiger. Min bedömning är därför att det är grovt bedrägeri. SammanfattningOavsett om brottet du utsatts för klassificeras som bedrägeri av normalgraden eller grovt bedrägeri så har brottet inte preskriberats, och du kan fortfarande polisanmäla din fru. Min bedömning i ditt fall blir även att det rör sig om grovt bedrägeri. Hoppas du fått svar på din fråga!

Vad sker om någon använder mitt bankkort utan mitt samtycke?

2020-11-30 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej vad händer om nån handlar med mitt kontokort utan mitt medgivande?
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna som besvarar din fråga hittar vi i Brottsbalken (BrB).För att få använda annans bank- eller kreditkort krävs ett giltigt samtycke, enligt 24 kap. 7 § BrB. Om du inte har samtyckt till användningen av ditt kort, och personen som nyttjat kortet är medveten om detta, kan det antingen utgöra brottet bedrägeri eller brottet bedrägligt beteende (9 kap. 2 § 2 st. BrB). Vilket brott som blir aktuellt beror på hur stor skadan du drabbats av är.Min rekommendation är att du polisanmäler händelsen samt kontaktar din bank om du till exempel har blivit av med ditt kort för att på så sätt genast spärra det.Vänligen,

Måste en butik ta emot kontanter?

2020-11-26 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Jag har en fråga gällande att betala kontant på restaurang. Det var nämligen så att jag var och åt på en restaurang för några dagar sedan och när jag sedan skulle betala notan så vägrade de att ta kontanter. En liten dispyt uppstod mellan mig och ägaren, han t.o.m. hotade med att ringa polisen och anmäla mig för bedrägeri om jag inte betalade notan med kort. Jag ville inte göra ett större nummer av det hela så jag betala till slut med kort. Men jag undrar vad som skulle ha hänt om jag stått på mig och enbart erbjudit kontant betalning, skulle jag gjort mig skyldig till något brott. Någon information om att restaurangen var kontantfri fanns varken på ytterdörren eller i menyn.
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att besvara din fråga tänker jag redogöra för om näringsidkare måste ta emot kontanter. Din fråga regleras i avtalslagen (avtL) och lag om Sveriges riksbank (LSR) En näringsidkare är inte skyldig att ta emot kontanter som betalningsmetod. LSR 5 kap. 1 § föreskriver enbart att kontanter är lagliga betalningsmedel. Det följer av avtalsfriheten i 1 § avtl näringsidkare får själva styra över vilken betalningsmetod de vill använda. Det vore såklart fördelaktigt om restaurangen annonserade på ett tydligt sätt att de inte tar emot kontanter, däremot har de ingen skyldighet att göra så. Om du vägrar betala riskerar du att göra dig skyldig till brott bla ringa bedrägeri (9 kap. 2 § 2 st Brb). Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Bedrägeri vid internetköp

2020-11-17 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej! För två dagar sedan, skulle köpa en grafikkort som kostade 2000kr av en privat person på nätet, vi kom överens om att båda två skulle skicka våra legitimation, där vi döljer våra sista sifror och att jag skulle swisha honom halva priset redan och andra halvan när jag får fram kortet, efter dess har inte fått tag på personen, han svarar aldrig mina meddelandet. Jag har även alla meddelandet sparar. Vad ska jag göra nu??
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Det händelseförlopp du beskriver kan klassas som bedrägeri (9 kap. 1 § brottsbalken). Brottet bedrägeri innebär att någon genom vilseledande förmår någon annan till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde. Med vilseledande menas att någon ger en annan person en felaktig uppfattning i något avseende. Att ge dig uppfattningen att personen ska skicka ett grafikkort är ett vilseledande enligt lagen. Vidare krävs att den vilseledde förleds att göra något, antingen förleds till en positiv handling eller till en underlåtenhet att handla. Att få dig att skicka en betalning, exempelvis via swish är en sådan positiv handling som beskrivs i lagen. Handlingen innebär vinning för bedragaren genom ekonomisk vinning samtidigt som den innebär ekonomisk skada för dig. Det du bör göra nu, om du inte redan gjort detta är att anmäla händelsen till polisen. Samla allt material du har, inklusive konversationer, personens ID och referensnumret på swishen. Det som är positivt i sammanhanget är att du har ett ID som är kopplat och kan styrkas med swishen och dess referensnummer. Efter din anmälan till polisen kommer en förundersökning att inledas, och efter en viss tid kommer polisen att besluta om de ska väcka åtal mot personen eller om förundersökningen ska läggas ned. Mer information angående anmälan av ett brott finns här. Information om vad som händer efter anmälan finns här. Vänligen,

Annan har öppnat bankkonto i mitt namn

2020-11-02 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej jag skriver men en tjej på skype och hon jobbar som militär i Afghanistan Hon skriver att vill komma till mig och leva en framtid med mig. Nu är hennes tjänst slut i Afghanistan och hon har fått ersättning för den tiden 2 miljoner dollar som hon har fått i kontanter. Hon har pengarna i väska som hon vill skicka till mig men det ville inte jag. Så i stället öppnar hon ett konto i mitt namn och sätter in 2 miljoner dollar utan att säga till mig först och jag har inte godkänt det här heller. bankens namn är Fet Bank Pic. Hon har skickat ett kvitto på det. Jag ville att hon skulle gå den banken och ändra till hennes namn men det kunde hon inte för att det stog i mitt namn. För att ändra det så ville hon att jag ska kontakta en advokat för att du ändra detta. Min fråga är är detta något bedrägeri och hur ska jag lösa detta stora problem
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kan såklart inte veta säkert men detta låter väldigt mycket som ett bedrägeri. För det första är det högst osannolikt att en militär får betalt i en väska med kontanter och för det andra ser jag ingen logisk grund till att öppna ett konto i ditt namn. Du bör ställa dig frågan om du verkligen är helt säker på att du vet vem det är du pratar med,Du bör absolut inte följa denna persons instruktioner på något sätt, t.ex ifall du bes sätta in pengar någonstans eller liknande. En snabb googling på bankens namn ger inget resultat varför det förmodligen är fake. Om du själv lyckas hitta banken bör du dock kontakta dem. Var dock försiktig eftersom det kan vara en fejkbank uppsatt av bedragare. Det kan även vara värt att polisanmäla detta eftersom detta kan få enorma ekonomiska konsekvenser för dig ifall det rör sig om ett bedrägeri.Jag hoppas du fått svar på din fråga. Som sagt kan jag inte vara säker på att det är ett bedrägeri men det låter onekligen som något sådant. Har du fler frågor är du varmt välkommen att ställa dessa till oss på Lawline.