Rätt till semesterersättning

2019-12-15 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |HejHar jobbat i restaurang frånfeb till nov. Har jag rätt till semesterersättning? Inga avtal har framkommit under min anställning därMvh
Narin Melazade |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag först berätta lite generellt om vad för semesterförmåner man har som arbetstagare. Bestämmelser om semesterersättning finns i semesterlagen. Som anställd har du rätt till semesterförmåner som semesterledighet, semesterlön och semesterersättning enligt 1 § semesterlagen. Alla arbetstagare omfattas av semesterlagen, oberoende av vilken avtalsform du haft under din anställning. Med andra ord har du rätt till semesterersättning även om du inte har haft ett skriftligt avtal under din anställning. Ett avtal som inskränker din rätt till semesterförmåner är ogiltigt enligt 2 § semesterlagen.Semesterersättningen ska ligga på minst 12 % av din lön och redovisas tydligt i din lönespecifikation. Utbetalning av semesterersättning ska senast skett en månad efter att en anställning upphör enligt 30 § semesterlagen. Sammanfattningsvis har du rätt till semesterersättning precis som alla andra arbetstagare. Du ska få din semesterersättning av din arbetsgivare senast en månad efter att du avslutat din anställning. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Får arbetsgivaren baka in semesterersättningen i lönen?

2019-12-03 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej!Jag har en muntligt avtalad lön på 120 kr/h med min arbetsgivare sedan flera månader tillbaka (är 18 år och jobbar helger). Nu började jag läsa arbetsrätt tredje ring på gymnasiet och fick reda på att jag har rätt till semesterersättning. Kollade tillbaka på mina lönespecifikationer, där det nu framgår att de "bakat in" semesterersättningen i min lön, dvs att jag har 106 kr/h och 14 kr semesterersättning. Frågade därför min arbetsgivare som svarade "din avtalade lön är 120 kr inklusive semesterersättning". Detta är inte något jag vetat om, utan trodde självfallet att min lön var 120 kr/h + semesterersättning. Får en arbetsgivare "baka in semesterersättningen? Vad kan jag göra åt detta rent juridiskt? Borde jag inte ha rätt till 12% av min lön för semesterersättning?Uppskattar verkligen er sida, använder den flitigt i mina studier.
Sabrina Curan |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga och att du får användning av vårt arbete i dina studier. Det glädjer oss innerligt! Du har enligt 16 § 3 st semesterlagen rätt till 12 % i semesterersättning av din intjänade lön. Semesterersättningen får bakas in i lönen i det fall det redovisas öppet och tydligt, till exempel i avtal och lönespecifikation. Arbetsgivaren har bevisbördan för att inbakningen har skett på ett öppet och tydligt sätt. Arbetsgivaren har således inte rätt att baka in semesterersättningen i lönen varje månad, det ska klart och tydligt framgå att en del av lönen utgör semestersättning.Om arbetsgivaren inte tydligt kan urskilja semesterersättningen från lönen i klumpsumman, har du rätt till ytterligare lagstadgad semesterersättning. Ersättningens storlek kan variera i kollektivavtal och lag. Undersök om du är bunden av något kollektivavtal.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen! Med vänlig hälsning,

Hur mycket semestersättning har man rätt till under sjukskrivning?

2019-09-21 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej!Om jag har blivit sjukskriven på heltid 2017-03-31 och tänker gå i pension 2019 - 10- 01 vid 65 vid 65 års ålder. Vad kan jag begära av arbetsgivaren i semester ersättning från 2017-03-31 till 2019-10-01?Innan sjukskrivningen på heltid var jag sjukskriven 1/4 av tiden.Med vänlig hälsning
Axel Bellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din fråga handlar om semesterersättning blir semesterlagen (SemL) tillämplig. Vilken frånvaro från arbetet är semestergrundande?Som huvudregel tjänar man in semesterlön genom att arbeta. Viss frånvaro från arbetet ger också rätt till semesterlön. Frånvaro från arbetet på grund av sjukskrivning är semestergrundande upp till 180 dagar under ett intjänandeår, se 17 § SemL. Ett intjänandeår varar mellan 1 april till och med 31 mars nästa år, se 3 § SemL. Ett undantag till 180-dagarsgränsen är ifall du varit sjukskriven på grund av en arbetsskada. I sådana fall finns det ingen sådan gräns utan hela din frånvaro under ett intjänandeår är då semestergrundande. Eftersom du inte nämnt att du är sjukskriven på grund av en arbetsskada kommer jag utgå ifrån att du inte är det, men om du skulle vara det försvinner alltså gränsen på 180 dagar. Efter att du varit helt eller delvis frånvarande från arbetet under ett helt intjänandeår upphör din frånvaro att vara semestergrundande, se 17 § 2 st. SemL. Detta är alltså en yttre gräns som innebär att när du varit frånvarande helt eller delvis under ett helt intjänandeår förlorar du din rätt till semestersättning efter det året.Vad kan du begära av arbetsgivaren i semesterersättning?Eftersom du varit sjukskriven på heltid mellan 2017-03-31-2019-10-01 har du varit borta i mer än 1 år. Mellan 2017-04-01 - 2018-03-31 var du sjukskriven under ett helt intjänandeår. Detta innebär att efter 2018-03-31 har din rätt till semesterersättning fallit bort eftersom du då varit sjukskriven under ett helt intjänandeår. Vad gäller tiden mellan 2017-04-01 - 2018-03-31 har du rätt till 180 dagars semesterersättning.Vad gäller tiden innan detta så beror det på hur länge du varit sjukskriven ¼ av tiden. Om det är så att du varit sjukskriven åtminstone 1 år innan 2017-04-01 har din rätt till semesterersättning för denna frånvaro fallit bort, d.v.s. du har i sådana fall förlorat din rätt till semesterersättning med 25%. Ifall du varit sjukskriven åtminstone ¼ under perioden 2016-04-01 - 2017-03-31 har alltså din rätt till semesterersättning efter 2017-03-31 fallit bort med 25%. Vilken semesterersättning kan du begära för perioden mellan 2017-03-31 till 2019-10-01?För intjänandeåret 2017-04-01 - 2018-03-31 har du rätt till 180 dagars semesterersättning. Efter 2018-03-31 har du förlorat din rätt till semesterersättning. Din sammanlagda semesterersättning du har rätt till är alltså 180 dagar. Ifall du varit sjukskriven ¼ av tiden mellan 2016-04-01 - 2017-03-31 har du förlorat din rätt till semesterersättning med 25%. I sådana fall har du bara rätt till 75 % semesterersättning av 180 dagar. Annars har du rätt till full semesterersättning för 180 dagar.Viktigt att tänka på Semesterlagen är en så kallad semidispositiv lag vilket innebär att om du har ett kollektivavtal kan vissa andra regler gälla, se 2a § SemL. Om du är medlem i facket rekommenderar jag dig att höra av dig till dem och fråga vad som gäller för dig. Något annat som är viktigt att tänka på är att din semesterersättningsfordran preskriberas efter två år, se 33 § SemL. Detta innebär att du förlorar din rätt till din semesterersättning om du inte väcker talan inom två år efter utgången av det år från då du begär semesterersättning. I ditt fall gäller detta alltså från och med 2020-03-31. Du har alltså fortfarande tid på dig men efter det datumet förlorar du din rätt att kräva in semestersättningen. Du har rätt till att få din semestersättning utbetalad senast en månad efter att din anställning upphör, se 30 § SemL. Om du går i pension 2019-10-01 ska du alltså få din semesterersättning utbetald senast 2019-11-01. Ifall det skulle uppstå ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till mig på axel.bellander@lawline.se. Likaså om du skulle behöva ytterligare juridisk rådgivning av en av Lawlines jurister kan du kontakta mig där.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar

Får arbetsgivaren bara in semestertillägget i lönen?

2019-09-15 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej, har arbetat hos en arbetsgivare från 20180901-20190831. När min anställning började så drev hon företaget som enskild firma. I anställningsavtalet står det att min månadslön är 8.000kr inkl. semesterersättning och på lönespecarna står det bara lön 8.000kr. 1 januari ombildade hon företaget till ett AB och jag fick skriva på nytt avtal där det också står månadslön 8.000kr inkl semesterersättning och på lönespecarna står det lön inkl semesterersättning 8.000kr.Jag har inte förstått att det är min betalda semester hon har inkluderat i lönen utan trott att det det var det extra tillägget som jag nu har förstått heter semestertillägg som ingick i lönen.Har jag rätt att få ut min semesterersättning?
Natalie Accord |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar om du har rätt till semesterersättning, då din semesterersättning varken framgått med tanke på att dina anställningskontrakt angett din lön inklusive semesterersättning. Reglerna jag hänvisar till i mitt svar hittar du i Semesterlagen (SemL). I mitt svar förutsätter jag att det inte finns något kollektivavtal som din arbetsgivare är bunden till – om så är fallet kan andra regler gälla. Av din fråga kan jag inte riktigt vilken sorts anställning du haft hos din arbetsgivare, om det var en tillsvidareanställning som du sade upp dig ifrån eller blev uppsagd ifrån, eller om det rörde sig om flera visstidsanställningar som lades efter varandra. Det brukar inte heller höra till vanligheterna att semesterersättning utges till någon som har månadslön i ett år, eftersom du har rätt till semesterledighet om du har en anställning på mer än 3 månader. Därför har jag även haft lite svårt att bedöma vilken typ av ersättning du haft rätt till, eftersom det skiljer sig åt beroende på vilken typ av anställning du haft. Jag har dock försökt skriva ett generellt svar som förhoppningsvis kan tillämpas i din situation. Vad är skillnaden på semesterlön och semesterersättning?Enligt semesterlagen har alla som arbetar rätt till betald semesterledighet. Utöver det så har den som arbetar också rätt till ett extra lönetillägg under semester, ett så kallad semestertillägg. Denna kan dock utgå i lite olika form, beroende på vilken typ av anställning du har. Om någon är anställd i mindre än tre månader har arbetsgivaren möjlighet att avtala om att semesterersättning ska utgå istället för betald ledighet (SemL 5 §). Man brukar alltså inte normalt tala om semesterersättning för anställningar som löper i mer än tre månader, eftersom den anställde då har en lagstadgad rätt till betald ledighet. Eftersom du varit anställd i ett år så har du rätt att få ut din semester som lediga dagar. Semesterdagarna tjänas in från 1 april till 31 mars året innan semestern ska tas ut, under det så kallade intjänandeåret. Alla som arbetar har rätt till 25 semesterdagar per semesterår, det vill säga året efter intjänandeåret (även detta från 1 april till 31 mars) och om semesterlön tjänats in ska sådan utgå under dessa dagar (SemL 4 §). Semesterlönen består av din vanliga månadslön + semestertillägget som är 0,43 % av din fasta månadslön per intjänad semesterdag (SemL 16 a §). En heltidsanställd tjänar in 25 semesterdagar under ett intjänandeår. Om du arbetar deltid 5 dagar i veckan så har du också rätt till 25 semesterdagar, semestertillägget baseras då bara på din lön. Om du däremot är ledig någon eller några dagar varje vecka eller arbetar oregelbundet på något annat sätt så får du använda en formel för att räkna ut hur många semesterdagar du tjänat in. Detta kan du bland annat göra på Unionens hemsida. Kan semesterersättning/semesterlön inkluderas i lönen?Semesterersättning eller semesterlön ska aldrig förutsättas ingå i lönen. Det är dock möjligt för arbetsgivare att inkludera semesterersättningen i en tim- eller månadslön, men då måste det tydligt framgå att semesterersättningen ska ingå i lönen. Helst ska det framgå av såväl anställningsavtal som lönespecifikationer hur mycket av lönen som är semesterersättning. Det är arbetsgivaren som har bevisbördan för att semesterersättningen inkluderats i lönen. Det faktum att det framgår av ditt anställningsavtal att månadslönen är inklusive semesterersättning kan innebära att din arbetsgivare gjort det tillräckligt tydligt för dig att semesterersättningen ingår i lönen. Jag skulle dock säga att du hade kunnat kräva att det framställts på ett tydligare sätt, särskilt om ingen uppdelning av lön respektive semestertillägg klargjorts i lönespecifikationerna. Hur du går vidare?Om din arbetsgivare inte varit tillräckligt tydlig med att semesterersättningen eller semestertillägget skulle inkluderas i lönen så kan du hävda att du ska ha rätt till semesterersättning beräknad på den månadslön du hade under din anställning, det vill säga 0,43 % av månadslönen per intjänad semesterdag. Du har då rätt att väcka talan i domstol inom två år från dess att du skulle haft rätt till ersättningen enligt lag (SemL 33 §). Om du har intjänade semesterdagar som du inte hann ta ut innan anställningen tog slut så skulle semesterersättningen nämligen betalats ut senast i samband med din sista lön. SammanfattningsvisEftersom jag inte vet tillräckligt mycket din anställningsform, eller huruvida du haft någon betald semester, så är det svårt för mig att göra någon bedömning av om din arbetsgivare kan anses ha betalat ditt semestertillägg inom ramen för lönen eller inte. Något som klart framgår av rättskällorna är dock att arbetsgivaren måste vara tydlig med att semesterersättningen ska ingå i lönen, och helst över skriva ut hur mycket av lönen som utgörs av semesterersättning i lönespecifikationerna. Det är din arbetsgivare som har bevisbördan för att detta gjorts tydligt nog. Jag skulle säga att det faktum att det står "lön inklusive semesterersättning" i ditt anställningsavtal är något som talar till din nackdel här, men å andra sidan så framgår det inte hur stor del av lönen som ska anses vara ett semestertillägg. Du har möjlighet att väcka talan i domstol för att få ut den semesterersättning som du tycker att du har rätt till. Är du medlem i ett fackförbund så har de ofta jurister som kan hjälpa till att driva processer eller förhandla med arbetsgivare om det skulle behövas. Om du vill att jag förtydligar något i mitt svar kan du skicka ett mail till natalie.accord@lawline.se.Med detta hoppas jag att läget blev lite tydligare för dig och att du fått svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Har arbetsgivare rätt att neka föräldraledighet?

2019-12-08 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej!Min arbetsgivare nekar bevilja några dagar av min föräldraledighet (jag sökte ca 3 veckor och beviljar bara 1 vecka). Hennes motivation är att verksamheten fungerar ej om jag ska vara ledig just de dagarna som blir nekas. Ansökan lämnades 3 månader innan.Jag jobbat inom landsting, stämmer det att hon har rätt nekar min föräldraledighet pga detta?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga regleras i semesterlag samt av de s.k dolda klausulerna i kollektivavtalen. Vad är de "dolda klausulerna" och § 32 - befogenheterna?En arbetsgivare har rätt att organisera sin arbetsplats inom de ramar som lagen tillåter. Bland annat har det sagt att fördela semester är en sådan befogenhet som arbetsgivaren i stor utsträckning får bestämma över. Det enda regeln som finns i det avseende är att du har rätt att få minst 4 veckors sammanhängande semester under perioden juni - augusti. Det är oberoende om det rör ledighet i tjänst eller föräldraledighet (jfr 12 § semesterlagen). Vad bör du göra?Lämpligen bör du kontakta facket och höra om det kan finnas några avvikelser i kollektivavtalet. Det kan vara så att kollektivavtalet föreskriver särskilda reglering kring hur ledighet får förläggas. Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Kan jag bli återbetalningsskyldig för utplockad semesterlön?

2019-10-31 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hejsan!Min fråga gäller sammanfallande och intjänad semester. Vi har semesterår/intjäning 31 mars-1 april. Vad händer om den anställde slutar i november och har tagit ut full semester, blir han återbetalningsskyldig på slutlönen?
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I semsterlagen (1977:480) står att arbetstagare har rätt till semesterförmåner i form av semesterlön, semesterersättning och semesterledighet (1 § semesterlagen). Jag förstår din fråga som att om en person har använt alla sina semesterdagar för året samt fått utbetalt semesterlön för dem, och sedan slutar innan hela semesteråret har gått och såfall om denne måste betala tillbaka den semesterlönen? Enligt 4 § semesterlagen har en arbetstagare rätt till 25 semesterdagar varje år, och under de dagarna också rätt till semesterlön (om arbetstagaren har tjänat in till sådan lön). Betald semester eller inte?En arbetstagare tjänar in rätten till semesterlön, så kallad betald semester, under intjänandeåret (1 april- 31 mars) som sen kan användas under nästa semesterår. Ifall personen har intjänad rätt till att få ut alla sina semesterdagar betalda, så behöver denne självklart inte heller betala tillbaka något. FörskottssemesterEtt annat fall kan vara att arbetstagaren inte har hunnit tjäna in sin semesterlön förra semesteråret (exempelvis om nyss börjat sin anställning) och då kan arbetsgivaren göra ett avdrag på månadslönen för den använda semesterlönen eller att vissa arbetsgivare erbjuder förskottssemester. Förskottssemester innebär att semesterlönen blir som en skuld till arbetsgivaren istället för att den dras av på månadslönerna. När semesteråret är slut har arbetstagaren kunnat tjäna in sin semesterlön och skulden stryks. Skulden kan redovisas på lönespecifikationen i form av antal förskottssemesterdagar eller i kronor. Om arbetstagaren säger upp sig innan dess blir den skyldig att betala tillbaka den skulden. Detta görs vanligtvis genom att skulden dras av från slutlönen. Sammanfattningsvis, ifall en person blir återbetalningsskyldig på sin använda semester beror på hur denne har fått semesterlönen utbetald från början. Ingen återbetalning krävs ifall personen använt sina "betalda semesterdagar" eller ifall arbetsgivaren redan har gjort avdrag för semesterlönen på månadslönen. Men återbetalningsskyldighet uppstår när personen har fått förskottssemester och fått utbetalt semesterlön som denne inte tjänat in ännu. Skulden som uppkommer ska då betalas tillbaka till arbetsgivaren, och görs vanligen genom avdrag på slutlönen. Förskottssemester syns oftast på lönespecifikationen, där det även anges hur mycket skulden är på. Jag hoppas att detta gav svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Har jag rätt till semesterersättning?

2019-09-17 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Arbetat som timanställd sjuksköterska. 2013-2019Gäller semesterersättning för mig?Finns den på mitt lönebesked?Hälsning
Sabrina Curan |Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Denna typ av frågor regleras av semesterlagen (SemL). Arbetstagaren har rätt till semesterförmåner enligt lagen (1 § SemL). Vid en anställning som avses pågå i högst tre månader får det avtalas att semesterledighet inte ska läggas ut. I sådant fall har arbetstagaren rätt till semesterersättning (5 § SemL). Semesterlön enligt procentregeln utgör tolv procent av arbetstagarens förfallna lön i en anställning under intjänandeåret (16b § SemL).Sammanfattningsvis innebär ovanstående att du har rätt till semesterersättning i det fall du inte har rätt till semesterledighet. Semesterersättningen specificeras vanligtvis på lönespecifikationen. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Har jag rätt till semesterersättning?

2019-08-26 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Jag får inte min semester ersättning utbetald, bara vanlig lön, vad har jag för rättigheter till semesterersättning? Då jag är anställd på heltid. Och finns de några lagar som säger att man inte har rätt till semesterersättning?
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Semesterersättningen är lagstadgadNär du är anställd har du också rätt att vara semesterledig från arbetet. Ifall du inte tar ut den intjänade rätten, har du rätt att istället få ut semesterersättning (28§ semesterlagen). Ersättningen ligger på minst 12 procent av din lön. I Semesterlagen står i 1§ att en arbetstagare har rätt till semesterförmåner (vilket omfattar semesterledighet, semesterlön och semesterersättning). Om en arbetsgivare skriver ett avtal som inskränker dessa rättigheter så är det avtalet ogiltigt (2§ Semesterlagen). När får en ut sin semesterersättning?Ofta ges inte semesterersättningen ut tillsammans med lönen, men om den gör det ska det framgå tydligt i lönebeskedet vad som är lön och vad som är semesterersättning. Grundregeln gäller enligt 30§ i semesterlagen att semesterersättningen ska betalas ut senast en månad efter arbetstagaren avslutat sin anställning. Sammanfattningsvis, du har en lagstadgad rättighet att få ut semesterersättning, en arbetsgivare kan inte förhandla bort den rättigheten. Dock behöver ersättningen inte komma i samband med lönen, utan kan betalas ut efter du avslutat din anställning men senast en månad efter. Jag hoppas att detta gav svar på din fråga!Vänligen,