Har jag rätt till semesterledighet innan jag avslutar min anställning i juni?

2021-04-10 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej,Jag har arbetat på ett företag sedan september 2019. Vi har inget kollektivavtal då det är en mäklarbyrå som inte går efter något sådant. Jag har nu sagt upp mig och har 3 månaders uppsägningstid, min sista dag blir den 30/6 veckan efter påbörjar jag en ny anställning på ett annat företag. Jag behöver ha semester för att kunna återhämta mig från stressen som varit under året. Min arbetsgivare menar att jag inte kan ta semester under uppsägningstiden. När jag kollar på mitt anställningsavtal står det att jag enligt semesterdagen har 25 dagars betald semester. Jag har inte fått någon semester beviljad sedan innan, då min uppsägning kom plötsligt och har därför inte önskat om någon förens nu efter min uppsägning.Jag har läst följande på nätet: " Det finns en bestämmelse i lagen som säger att en arbetstagare har rätt till fyra veckors semester under tiden juni till och med augusti (12 § semesterlagen)" Min fråga till er är om jag har rätt till 4 veckors semester i juni enligt semesterlagens bestämmelser, då min sista dag är den 30/6 och infaller under perioden juni-augusti som de menar i lagen? Hur tar jag detta med min chef på bästa sätt?Tusen tack för er hjälp, vad vore vi utan er!
Madeleine Runesson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga och tack för dina fina ord!Semesterlagen reglerar frågor kring semester så jag kommer utgå från denna lag när jag svarar på din fråga. Jag kommer först gå igenom mer detaljerat vad som gäller och därefter finns en sammanfattning och rekommendation längre ner i texten.Arbetstagare har bara rätt till semesterledighet under uppsägningstiden om den är utlagd eller beviljad sedan tidigarePrecis som du skriver så anger semesterlagen att arbetstagare i Sverige har rätt till 25 dagars betald semester under perioden juni-augusti, varje arbetat år (4 § och 12 § semesterlagen). När du blir uppsagd har du dock bara rätt att få ut semesterledighet under uppsägningstiden om den redan är utlagd eller beviljad sedan tidigare. Om semester inte är beviljad har du inte någon rätt enligt lag att ta ut semester under uppsägningstiden, under förutsättning att inte arbetsgivaren går med på det i efterhand. Om uppsägningstiden däremot skulle omfatta hela perioden juni-augusti, skulle du ha rätt att vara ledig denna period minst fyra veckor i följd. I annat fall finns det ingen rätt för en arbetstagare att ta semesterledigt under uppsägningstiden (12 § semesterlagen).Även fast du inte har rätt att ta ut semesterledighet under uppsägningstiden så har du rätt att få semesterersättning i stället för den ledighet du inte tidigare tagit ut. Detta ska ske senast en månad efter att anställningen upphört (28 § och 30 § semesterlagen).SammanfattningDu har inte rätt till semesterledighet under din uppsägningstid eftersom den inte sedan tidigare är beviljad eller utlagd under denna period. En sådan rätt hade funnits om din uppsägningstid skulle omfattat hela perioden juni-augusti. Däremot kan din arbetsgivare bevilja detta i efterhand. Min rekommendation är därför att du försöker komma överens med din arbetsgivare om semesterledigheten. Om din arbetsgivare inte låter dig ta ut din semesterledighet innan din uppsägning, har du i stället rätt till semesterersättning och får då ledigheten utbetalda i pengar.Jag hoppas du fått svar på din fråga och att allt löser sig för dig ändå!Vänligen,

Kan jag spara semesterdagar?

2021-03-29 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej jag har varit tjänstledig sen 2020 November. Jag undra, går mina semester dagar bort nu i 2021 mars om jag inte tar ut dom då?mvh
Josefine Lovborg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rätt att spara semesterdagar: Du har rätt att spara en del av din betalda semester för att kunna ta ut den senare. Reglerna kan vara lite olika i semesterlagen och i kollektivavtal. Semesterlagen ger dig rätt till 25 semesterdagar per år enligt 4 § semesterlagen. En arbetstagare har enligt 18 § semesterlagen rätt att spara överskjutande dagar utöver de 20 som årligen ska förläggas. Detta innebär alltså att de överskjutande 5 semesterdagarna kan sparas. Så om man har fler än 25 semesterdagar kan man tillsammans med arbetsgivaren komma överens om att spara fler än dessa fem dagar (men inte längre än 5 år om inte du och din arbetsgivare kommit överens om annat). Är det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline. Hälsningar,

Har min arbetsgivare rätt att kräva att jag tar ut tre veckor semester i juni?

2021-03-14 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej! På mitt lager arbete (som är öppet dygnet runt och ej stänger ner under sommarperioden)Säger dom att alla måste ta ut tre veckor semester på 1 utav tre perioder som tilldelas dig, (den 4:e semesterveckan måste du också samtidigt bestämma när du vill ha den under resterande året) det är antingen juni, juli eller augusti, (får du juni detta året har du automatiskt juli nästa år etc) t.ex. jag, som inte vill ta ut 3 veckor semester i juni, och istället göra det innan eller efter semesterperioden pga diverse anledningar, blir nekad detta. Har min arbetsgivare rätt att tvinga mig ta ut tre veckor semester i juni? De har inte heller haft ett möte med mig för att diskutera eller försökt komma fram till en lösning.
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Semesterlagen reglerar frågor kring semester och jag kommer därför utgå från denna lag när jag svarar på din fråga. Jag kommer först gå igenom mer detaljerat vad som gäller och därefter finns en sammanfattning längre ner i texten.Notera dock att lagen är semidispositiv, vilket innebär att kollektivavtal kan ange andra bestämmelser än vad som anges i semesterlagen och därmed vad jag anger nedan (2a § semesterlagen).Arbetsgivaren har rätt att bestämma över hur semesterledigheten ska förläggas OM det inte går att komma överens samt att det inte har avtalat annat En arbetsgivare har ett ansvar att se till att sina arbetstagare får den ledighet som semesterlagen anger. Med detta ansvar följer att arbetsgivaren har rätt att bestämma över hur semesterledigheten ska förläggas, under förutsättning att inte annat har avtalats eller att det inte går att komma överens (11 § semesterlagen). Enligt lagen ska semesterledigheten förläggas under minst en fyraveckorsperiod under juni-augusti, om inte annat har avtalats eller särskilda skäl föreligger (12 § semesterlagen). Arbetstagare har dock en viss medbestämmanderätt när det gäller ledighetens förläggning. Om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen så kan denna reglera medbestämmanderätt för arbetstagaren, om inte gäller att arbetsgivaren ska samråda med arbetstagarens fackliga företrädare när, inom perioden juni-augusti, som semestern ska förläggas. Om facklig företrädare inte finns ska arbetsgivaren samråda om förläggandet av semestern med arbetstagaren (10 § första och andra stycket semesterlagen).Om arbetsgivaren vill förlägga semesterledighet under annan period än juni-augusti, gäller att arbetsgivaren ska samråda med arbetstagaren om inte samråd skett med arbetstagarens fackliga organisation (10 § tredje stycket semesterlagen). Om arbetsgivaren beslutar om förläggning av ledigheten på annat sätt än genom samråd med arbetstagare eller dennes facklig företrädare, gäller att arbetsgivaren ska meddela detta till arbetstagaren senast två månader före ledighetens början (11 § semesterlagen).Beskedet kan dock lämnas senare om det föreligger särskilda skäl, exempelvis när en nyanställd anställs nära inpå semesterstängningen och arbetsgivaren inte har möjlighet att då iaktta tvåmånaderstiden (11 § semesterlagen och prop. 1976/77:90 s 186). Lämnar inte arbetsgivaren besked inom denna tid så kan arbetsgivaren göra sig skadeståndsskyldig (32 § semesterlagen).SammanfattningOm det inte finns ett kollektivavtal på din arbetsplats som ger arbetstagarna medbestämmanderätt i frågan om ledighetens förläggning, gäller att arbetsgivaren har rätt att ensidigt bestämma över hur semesterledigheten ska förläggas.Om det inte finns ett kollektivavtal som reglerar denna medbestämmanderätt, ska arbetsgivaren samråda med din fackliga organisation om förläggningen, om du är medlem i en sådan. Om du inte är det gäller att din arbetsgivare ska samråda med dig om förläggningen.Din arbetsgivare har alltså rätt att bestämma att du ska ta ut tre veckor semester i juni, under förutsättning att kollektivavtal inte anger annat, MEN ska i sådant fall samråda med dig alternativt facklig organisation om du är medlem i sådan.Behöver du mer hjälp med din fråga rekommenderar jag dig att höra av dig till ditt fackförbund, om du är medlem i sådan, alternativt boka tid med en av våra kunniga jurister. Annars hoppas jag att du fått svar på din fråga!Vänligen,

Har jag rätt till obetalda semesterdagar utöver mina sparade?

2021-02-28 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |HejHar en sparad semesterdag detta år,har jag som anställd rätt till obetalda semesterdagar .typ 3 st sammanhängande förutom den sparadeMed vänlig hälsning
Cornelia Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall du har rätt till några obetalda semesterdagar utöver den semesterdag du nämner att du har sparad. Rätten till semesterdagar regleras i Semesterlagen, men exakt hur många semesterdagar du har rätt till beror också på om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen eller om du och din arbetsgivare har kommit överens om något speciellt i ditt personliga avtal. Dock kan du inte få sämre förmåner än vad lagen anger (2 § semesterlagen). I mitt svar kommer jag utgå från semesterlagen. Enligt Semesterlagen har du rätt till 25 dagar semester varje semesterår, men beroende på hur länge du har arbetat och om du tjänat in semesterlön eller inte, är dessa antingen betalda eller obetalda. Dock, om du påbörjade din anställning efter den 31 augusti under semesteråret, har du bara rätt till 5 semesterdagar. (4 § semesterdagar)Ett semesterår är perioden mellan 1 april ett år, till och med 31 mars följande år (3 § semesterlagen) Hur många betalda semesterdagar man har rätt till, räknas ut enligt 7 § semesterlagen. Efter att man har räknat ut hur många betalda semesterdagar man har, har man rätt till resten obetalda, så att det uppgår till 25 stycken totala semesterdagar (som man har rätt till enligt lagen). Dock kan du som arbetstagare avstå rätt till semesterledighet som inte är förenad med semesterlön (obetald semester). I detta fall ska du lämna besked till arbetsgivaren om hur du önskar förlägga din obetalda semester, hur många sådana dagar du önskar ta ut och ifall du önskar avstå sådan ledighet. Ledigheten kan dock bara avstås fram tills dess att den lagts ut. (8 § semesterlagen) Angående om semesterledigheten ska vara sammanhängande, anges det i 12 § semesterlagen att om inget annat avtalats, ska ledigheten förläggas så att arbetstagaren får en ledighetsperiod om minst 4 veckor under juni-augusti. Ordet ledighetsperiod syftar på att ledigheten ska vara sammanhängande, därför ser jag inget problem med att du inte skulle kunna få semesterledighet under en sammanhängande period om 3 dagar. Sammanfattningsvis, det korta svaret på din fråga är att ja, du har rätt till obetalda semesterdagar utöver den sparade du har. Om man utgår från semesterlagen och det inte finns kollektivavtal eller personligt avtal som anger annat, har en arbetstagare rätt till totalt 25 stycken semesterdagar under ett semesterår. Beroende på hur länge personen varit anställd/jobbat och således "tjänat in" semesterdagar med semesterlön, har hen rätt till x antal betalda semesterdagar. Utöver det har personen rätt till återstående obetalda semesterdagar för att det totalt ska uppgå till 25 stycken. Som arbetstagare kan du dock avstå obetalda semesterdagar om du skulle önska det, i så fall ska du meddela detta till din arbetsgivare. Arbetstagaren har rätt till 4 veckor sammanhängande semester under juni-augusti, därmed ser jag inga problem med att du inte skulle få 3 dagars sammanhängande ledighet. Hoppas detta har besvarat din fråga! Tveka inte att höra av dig igen om något var oklart eller du har fler frågor!Vänliga hälsningar,

Har min arbetsgivare rätt att flytta semestern enligt hens vilja?

2021-04-09 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej, Jag är fast anställd på en bemanningsfirma och har för närvarande uppdrag fram till den 18 juni med eventuell förlängning hela juli. Jag har ansökt om 3 veckors semester från den 18 augusti. Min bemanningschef vill att jag tar semester Period 1 v. 28-31 Period 2 v. 29-32 med hänvisning till att jag i nuläget inte har något uppdrag då. Men jag har inte heller något uppdrag i augusti. Finns det verkligen särskilda skäl att flytta semestern enligt bemanningschefens vilja?
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du huvudsakligen undrar om din bemanningschef kan bestämma när du ska ta semester. Semesterlagen reglerar frågor som denna och jag kommer därför utgå från denna lag i mitt svar. Jag kommer först gå igenom mer detaljerat vad som gäller och därefter finns en sammanfattning längre ner i texten.Notera att lagen är semidispositiv, vilket innebär att kollektivavtal kan ange andra bestämmelser än vad som anges i semesterlagen och därmed vad jag anger nedan (2a § semesterlagen).Arbetsgivaren har rätt att i sista hand bestämma över hur semesterledigheten ska förläggasEn arbetsgivare har ett ansvar att se till att sina arbetstagare får den ledighet som semesterlagen ger dem rätt till. Med detta ansvar följer att arbetsgivaren har rätt att bestämma över hur semesterledigheten ska förläggas, under förutsättning att inte annat har avtalats eller att det inte går att komma överens (11 § semesterlagen). En arbetstagare har dock en viss bestämmanderätt när det gäller ledighetens förläggning. Om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen så kan denna reglera medbestämmanderätt för arbetstagare, om inte gäller att arbetsgivaren ska samråda med arbetstagarens fackliga företrädare när, inom perioden juni-augusti, som semestern ska förläggas. Om arbetstagaren inte är medlem i något fackförbund, ska arbetsgivaren samråda om förläggande av semester med arbetstagaren (10 § första och andra stycket semesterlagen).Om arbetsgivaren beslutar om förläggning av ledighet på annat sätt än genom samråd med arbetstagare eller dennes fackliga företrädare, gäller att arbetsgivaren ska meddela detta till arbetstagaren senast två månader före ledighetens början (11 § semesterlagen).Detta meddelande kan dock lämnas senare om det finns särskilda skäl, exempelvis om en nyanställd anställs nära inpå semesterstängningen och arbetsgivaren därför inte har möjlighet att iaktta tvåmånaderstiden (11 § semesterlagen och prop. 1976/77:90 s. 186). Om särskilda skäl inte föreligger gäller dock tvåmånaderstiden och lämnar inte arbetsgivaren besked inom denna tid kan hen göra sig skadeståndsskyldig (32 § semesterlagen).SammanfattningOm det inte finns ett kollektivavtal på din arbetsplats som ger arbetstagare medbestämmanderätt i frågan om ledighetens förläggning, gäller att arbetsgivaren har rätt att ensidigt bestämma över hur semesterledigheten ska förläggas. Om det inte finns ett kollektivavtal som reglerar denna medbestämmanderätt, ska arbetsgivaren dock samråda med din fackliga organisation om förläggningen, om du är medlem i en sådan. Om du inte är det gäller att din arbetsgivare ska samråda med dig om förläggningen.Din arbetsgivare behöver inte ha några särskilda skäl för att flytta semestern till angiven period om ni inte kan komma överens om förläggningen. I sådant fall har hen rätt att ensidigt bestämma när under juni-augusti du ska ta semester.Behöver du mer hjälp med din fråga rekommenderar jag dig att i första hand höra av dig till ditt fackförbund, om du är medlem i sådan. Alternativt kan du boka tid med en av våra kunniga jurister.Annars hoppas jag att du fått svar på din fråga och att allting löser sig!Vänligen,

Kan arbetsgivaren neka en specifik semestervecka?

2021-03-18 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |HejNu när semestern närmar sig så har jag sagt till min arbetsgivare att det enda veckan som är viktigt för är V30 , resten kan jag jobba/vara ledig precis som du vill. Det enda jag vill är att vara ledig vecka 30.Kan arbetsgivaren neka detta?
Ebba Frisk |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du som arbetstagare har alltid rätt till minst 25 semesterdagar enligt 4 § semesterlagen. Enligt 12 § semesterlagen har du rätt att ta ut fyra av dessa fem veckor under en sammanhängande period mellan juni och augusti. Enligt andra meningen i samma bestämmelse kan dock arbetsgivaren flytta semesterperioden till annan tid om det finns särskilda skäl för det. Det betyder alltså att en arbetsgivare har rätt att neka dig semester så länge arbetsgivaren följer dessa regler. Du kan ju givetvis alltid önska vilka veckor som du vill ha semester, men det är chefen som bestämmer vilka veckor det blir i slutändan så länge reglerna följs.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Har jag rätt till årets semesterdagar om jag avslutar min anställning i mars?

2021-03-02 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej jag har sagt upp mig och jag avslutar min anställning 19 mars har jag då rätt till årets semesterdagar? Eller är det bara dom som jag har sparade från föregående år?
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Semesterlagen reglerar rätten till semesterersättning och jag kommer därför utgå från denna lag när jag svarar på din fråga.Notera dock att lagen är semidispositiv, vilket innebär att kollektivavtal kan ange andra bestämmelser än vad som anges i lagen och därmed vad jag anger nedan (2a § semesterlagen).Semesterdagar fylls på 1 aprilEn arbetstagare har rätt till 25 semesterdagar varje semesterår under förutsättning att anställningen påbörjades före den 31 augusti under semesteråret. Semesteråret räknas från och med 1 april till 31 mars året därpå. Detta innebär att årets semesterdagar fylls på 1 april varje år (3 § och 4 § semesterlagen).Notera dock att du har rätt att ta ut intjänad semesterdagar i form av ledighet eller som semesterersättning. Om du inte kan ta ut dina intjänade semesterdagar innan din anställning upphör, så har du rätt att få ut semesterersättning motsvarande dessa dagar senast en månad efter anställningens upphörande (28 § och 30 § semesterlagen).SammanfattningEftersom du avslutar din anställning innan 1 april så har du enbart rätt till semesterdagar som är sparade från föregående år. Om du inte tar ut dessa intjänade dagar i form av ledighet innan anställningens upphörande, har du rätt att få ut semesterersättning istället. Jag hoppas du fått svar på din fråga, annars kan du alltid höra av dig till oss på Lawline igen!Vänligen,

Har jag rätt till semesterlön under tiden jag är sjukskriven på grund av arbetsskada?

2021-02-27 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |HejHar varit sjukskriven sedan 2018 mars.Har börjat jobba heltid nu 2021 januari.Skulle vilja veta om jag har rätt till semesterlön 2019 1abril till 2020 31 mars.Hur räknar jag ut min semester lön är det 180 dagar eller hur är det.Är sjukskriven av en arbetsskada.
Josefine |Hej, och tack för att du har valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Den lag vi kommer att gå in och titta på för att kunna besvara din fråga är semesterlagen (SemL).I lagen ser vi att man tjänar in sin semesterlön under den period man är sjukskriven på grund av arbetsskada (7 § och 17 § SemL). Detta är också oberoende av hur mycket du varit sjukskriven under året. Regeln om 180 dagar gäller endast när du har varit sjukskriven på grund av sjukdom och inte arbetsskada. Tiden mellan 1 april 2019 och 31 mars 2020 som du har varit sjukskriven på har varit alltså semesterlönegrundande frånvaro. Du har alltså rätt att få ut dessa semesterdagar när du kommer tillbaka till arbetet. Jag hoppas nu att du har fått svar på din fråga! Har du fler frågor och funderingar så tveka inte på att höra av dig till oss på Lawline! Vänligen,