Får min arbetsgivare förlägga min semester under min heltidssjukskrivning, utan att berätta det för mig?

2020-09-13 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |HejPga arbetsskada har jag varit sjukskriven 2,5 månad över sommaren. Då lade min arbetsgivare ut min semester under sjukskrivning. Detta utan att ens informera mig. Detta gör att jag dels går miste om min huvudsemester och dels mister 10% av min lön som jag har rätt till under sjukskrivningen. Har de rätt att göra så?Mvh
Elin Englund |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler kring semester hittar du i semesterlagen (SemL).HuvudregelnHuvudregeln gällande semester är att det är arbetsgivaren som bestämmer när semestern ska förläggas (10-12§§ SemL). Däremot så framgår det att arbetsgivaren har förhandlingsskyldighet med din fackförening- om du är med i någon. Om din fackförening inte vill förhandla eller om du inte är med i någon så ska din arbetsgivare istället samråda med dig om när din semester ska förläggas (10§ 2 st SemL).Om det inte går att komma överens om hur semestern ska förläggas så är det dock din arbetsgivare som får bestämma hur det kommer att bli, så länge inget annat har avtalats (11§ SemL).Om beslutet hur semestern ska förläggas inte har skett genom en överenskommelse med dig eller din företrädare så måste din arbetsgivare underrätta dig om beslutet. Om det inte finns några särskilda skäl så måste du få underrättelsen senast två månader före sin semester börjar (11§ SemL).Därav verkar det som att din arbetsgivare har gjort fel om den inte har underrättat dig om när du ska få din semester, så länge överenskommelsen inte har skett mellan din företrädare och arbetsgivaren, för som jag förstod det har den åtminstone inte skett mellan dig och din arbetsgivare.UndantagsregelnOm du är eller blir sjuk under din semester, på ett sådant sätt att du inte hade kunnat arbeta alls om du inte haft semester (100% sjuk) så har du rätt att få behålla de semesterdagarna till ett annat tillfälle när du är frisk. För att få behålla semesterdagarna så måste du begära utan dröjsmål att dessa dagar inte ska räknas som semesterdagar (15§ SemL).Normalt så betyder "utan dröjsmål" att du måste begära att få behålla semesterdagarna och att det därmed istället ska räknas som sjukdagar, direkt när du kommer tillbaka ifrån semestern. Om du redan innan semestern påbörjas vet om att du kommer att vara sjukskriven så är det istället lämpligt att redan då begära att de dagarna ska vara sjukdagar.I ditt fall så skulle jag argumentera för att du inte kunde meddela din arbetsgivare "utan dröjsmål" att du vill spara semesterdagar i och med att din arbetsgivare inte har talat om för dig att den förlagt semestern under denna period. Vilket gör att du inte kunde säga till om detta i förväg och inte heller direkt när semestern tar slut. Därmed skulle jag argumentera för att det är din arbetsgivares fel att din begäran kommer in senare och att det därmed bör räknas som att du meddelar din arbetsgivare "utan dröjsmål". Eftersom du inte kan meddela att du vill spara semesterdagarna innan du vet om att din arbetsgivare förlagt semestern under din sjukskrivning. Mina rekommendationer till dig:-Om du är med i ett fackförbund, kontakta dem för vidare gratis juridisk rådgivning-Om du inte är med i facket och vill driva ärendet vidare så kan en av våra jurister titta närmare på ditt ärende, hjälpa dig i kontakten med din arbetsgivare, samt företräda dig i domstol om det behövs.Du är varmt välkommen att kontakta mig på elin.englund@lawline.se för att få en offert för vidare hjälp av en av våra jurister.Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Rätt till semesterersättning

2020-08-30 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Jobbar på skola med uppehållstjänst alla lov ledigt. Är 56år. Har jag rätt till semesterersättning? Lotta
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!För att besvara din fråga vänder vi oss först till semesterlagen.Utbetalning för semesterersättning återfinner vi i 28 – 29 a § Semesterlagen, varav vi kan konkludera utifrån dessa paragrafer att man endast har rätt till semesterersättning underförhållandena att man inte tagit ut semester när man avslutar sin anställning. Lagen ger inte större vägledning för besvarande av frågan, varav vi får vända oss till andra källor. Enligt Visions särskilda bestämmelser för uppehållstjänst, punkt 5, framkommer det att semesterersättning enligt semesterlagen är inräknad i uppehållslönen som utbetalas varje månad. Detta medför då enligt min förståelse att semesterersättningen är inräknad i den utbetalade lönen och ges inte ut separa.Hoppas de var svar på din fråga!

Varför har jag fått ett avdrag på min semesterlön?

2020-08-24 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej Är fast anställd på deltid På löne specifikation står det semesterlön 2900kr sedan semesterlöneavdrag på 2600 kr undrar vad betyder detta då jag hade inte sjukskrivning eller något frånvaro
Nathalie Ottosson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Rätten till semesterlönAnställda har rätt till betald semester (1 § semesterlagen). Ett avtal mellan en arbetsgivare och en arbetstagare får inte resultera i sämre villkor för arbetstagaren än semesterlagen hade gett (2 § semesterlagen). Om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen kan det finnas särskilda bestämmelser om semesterlön (2a § andra stycket semesterlagen). Eventuella avdragSom standard har man rätt till 25 dagars semester per semesterår (4 § semesterlagen). Arbetar man däremot deltid kan det ändras. Arbetar man ändå i snitt 5 dagar i veckan kvarstår ens rätt till 25 semesterdagar, men arbetar man i genomsnitt färre dagar i veckan än 5 sjunker antalet berättigade semesterdagar. Du skriver att du arbetar deltid, avdraget skulle därför kunna vara om du inte har rätt till 25 hela dagars semesterlön. Beroende på hur lönespecifikationen är uppställd kan även ett eventuellt semesterlöneavdrag förklaras genom att du får både en vanlig månadslön och en semesterlön. Semesterlönen ska inkludera din vanliga månadslön och ett semestertillägg. Hur stort semestertillägget varje semesterdag är beror på om din arbetsplats har kollektivavtal samt hur din lön betalas ut i vanliga fall (16 § semesterlagen). Om du också fått din vanliga månadslön utbetald skulle semesterlönen minus semesterlöneavdraget kunna vara semestertillägget, men uppställt i lönespecifikationen på ett onödigt krångligt sätt. Sammanfattning och rådUtan att veta om din arbetsplats omfattas av kollektivavtal eller resterande uppgifter på lönespecifikationen är det svårt att säga exakt varför ett avdrag gjorts på din semesterlön. Ett bra första steg, om du inte redan gjort det, är att fråga din arbetsplats lönekontor varför de gjort ett avdrag på din semesterlön. Önskar du mer personlig hjälp kan du även kontakta Lawlines duktiga jurister. Med vänliga hälsningar,

Kan man säga upp sig efter man har ansökt semester?

2020-07-31 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej! Jag och min dotter som är tandläkare äger en klinik. I vår klinik jobbar jag som admin, min dotter som tandläkare och en assistent. Assistenten har jobbat hos oss sen 2017. Nu har hon sagt uppsäg. Enligt vår avtal har hon en månad . 2 dagar senare har hon krävd semester och hotar mig med LAS !!! Situationen verkar krisartad. Tandläkaren är ensam och har ingen annan att assistera henne. Vi kan inte heller stänga verksamheten. Vi behöver tid att rekrytera en ny assistent. Vi är beredd att betala hennes semesterersättning.Nu undrar vilka rättigheter / alternativ vi har. Jag har läst hela LAS och Semesterlagen men ingenstans hittade svar på min situation.Tack på förhand//
Arman Mohajeri Falah |Hej!Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!Först och främst kan det vara att det står något i anställningsavtalet eller kollektivavtalet. I så fall kan svaret bli ett annat än det jag ger dig nu.När arbetstagaren ansöker om semester och får den beviljad har arbetstagaren rätt till det. Säger arbetstagaren upp sig efter att ha fått semester beviljad ändras inte den rätten. Arbetsgivaren kan inte ta tillbaka den beviljade semestern. Det betyder alltså att arbetstagaren får "semestra" under uppsägningstiden. Semestern ska räknas in under uppsägningstiden. Det viktiga är att semestern är redan beviljad. Skulle arbetstagaren först säga upp sig och sen ansöka om semester kan arbetsgivaren säga nej. Hinner uppsägningstiden löpa ut innan du tagit ut dina fyra veckors semester har du rätt att få semesterersättning, 28 § semesterlagen. Om inget annat bestäms i anställningsavtalet eller kollektivavtalet finns dessutom en bestämmelse i lagen som säger att en arbetstagare har rätt till fyra veckors semester under tiden juni till och med augusti, 12 § semesterlagen. Det finns alltså en möjlighet för arbetstagaren att få ut semester då även om denne ansöker om det efter att arbetstagaren sagt upp sig.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning/

Måste jag ta ut mina sparade semesterdagar?

2020-09-08 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej!I mitt anställningsavtal står att jag har 35 semesterdagar och att hela semestern ska tas ut årligen och att semesterersättning ingår i och betalas ut månatligen som en del av den fasta lönen. Är detta juridiskt rätt? När jag läser semesterlagen så tolkar jag det som att jag har rätt att spara semester och borde få semesterersättning.
Olivia Viklund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall det är 1) möjligt att spara semesterdagar och 2) hur semesterersättningen räknas. Rätt att spara semesterdagar:Du har rätt att spara en del av din betalda semester för att kunna ta ut den senare. Reglerna kan vara lite olika i semesterlagen och i kollektivavtal. Semesterlagen ger dig rätt till 25 semesterdagar per år (4 § semesterlagen). En arbetstagare har enligt 18 § semesterlagenrätt att spara överskjutande dagar utöver de 20 som årligen ska förläggas. Detta innebär alltså att de överskjutande 5 semesterdagarna kan sparas. Så om man har fler än 25 semesterdagar kan man tillsammans med arbetsgivaren komma överens om att spara fler än dessa fem dagar (men inte längre än 5 år om inte du och din arbetsgivare kommit överens om annat). Det är alltså ingen lagstadgad rätt att få spara semesterdagar, utan en förmån som din arbetsgivare i vissa fall kan erbjuda.Hur semesterersättningen räknas:Jag tolkar det som att du har en fast och regelbunden månadslön utan rörliga lönedelar. Ifall du har arbetat i samma omfattning hela det semestergrundande året så ska din semesterlön beräknas enligt sammalöneregeln (16 § semesterlagen).Alltså; din aktuella månadslön + eventuella fasta lönetillägg (om du har det) + ett dagligt semestertillägg (16a § första stycket semesterlagen). Semestertillägget är en procentsats av din månadslön. Hur stor procentsatsen blir beror på vilket kollektivavtal man har (16a § andra stycket semesterlagen). Med uppgifter om din månadslön och ditt kollektivavtals (om du har ett sådant) procentsats för semestertillägg kan du alltså räkna ut hur mycket semesterlön du borde få ut.Vad du kan göra nu:Till att börja med bör du kunna begära att få en redogörelse av din arbetsgivare hur de räknar ut din lön och på vilken lön de grundar semesterersättningen på. Om du är fackligt ansluten kan du även ställa frågor till dem. Jag hoppas att du har fått svar på dina funderingar, annars är du alltid välkommen att kontakta oss igen. Med vänlig hälsning,

Hur räknar jag ut min semesterlön?

2020-08-25 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Jag skrev innan är deltid anställd har kolektivt avtal var inte sjuk har rätt till 11 dagar semester Tog 5 dagar än så länge och på lönespecifikation står det månadssemesterlön 2900 kr och sedan semesteravdrag 2600kr Är fast anställd med fast lön Deltid jobb med kollektiv avtal Har inte utbetalad heller semestertilllägg eller liknande Var aldrij sjukskriven så värför denne avdrag?Snälla hjälp mig
Nathalie Ottosson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Uträkning av semesterlönUtifrån din fråga tolkar jag det som att du har en fast och regelbunden månadslön utan rörliga lönedelar. Har du även arbetat i samma omfattning hela det semestergrundande året ska din semesterlön beräknas enligt sammalöneregeln (16 § semesterlagen). Semesterlönen enligt sammalöneregeln är ens aktuella månadslön + eventuella fasta lönetillägg (om man har det) + ett dagligt semestertillägg (16a § första stycket semesterlagen). Semestertillägget är en procentsats av ens månadslön. Hur stor procentsats beror på vilket kollektivavtal man har. (16a § andra stycket semesterlagen). Med uppgifter om din månadslön och ditt kollektivavtals procentsats för semestertillägg kan du alltså räkna ut hur mycket semesterlön du borde få ut. Möjliga förklaringar till avdragetÄr månadssemesterlön och semesteravdrag de enda posterna på lönespecifikationen? En del företag skriver ut ens vanliga månadslön och en semesterlön på lönespecifikationen för att sedan göra ett avdrag som resulterar i ett semestertillägg. Kan det vara så att ditt semestertillägg ska vara 60 kronor per dag? Om man ändrar sysselsättningsgrad kan det påverka antalet semesterdagar man har rätt att ta ut. Om man går ner i arbetstid har man kanske inte längre rätt till full semesterersättning, vilket kan visas som ett avdrag i lönespecifikationen. Sammanfattning och rådDet är svårt att ge ett säkert svar på varför ett avdrag har gjorts utifrån den information som getts. Jag skulle råda dig att först kontakta din arbetsplats och fråga dem varför avdraget har gjorts. Känns det inte rätt kan du även kontakta en facklig representant på din arbetsplats eller din fackförening. Du är även välkommen att kontakta våra duktiga jurister för mer individuell rådgivning. Med vänliga hälsningar,

Rätt att ta ut semesterdagar i pengar

2020-08-14 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej Lawline, Bara en kort fråga denna gång! Vad gäller för semesterdagar. Kan arbetsgivaren kräva att man tar ut dessa i ledig tid, eller har man någon rätt att få ut dessa i pengar? Har 38 semesterdagar i banken, och vi skall nu vid årsskiftet ändra policy så att man får ha max 5 sparade dagar (tidigare har vi inte haft någon gräns), detta betyder att jag kommer bli "tvingad" till att ta ut semester under höst/vinter. Mvh,
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler kring semester finns i semesterlagen. Om det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats kan dock andra, för dig mer förmånliga regler gälla.Rätt att spara semesterdagarEnligt semesterlagen har man som arbetstagare rätt att spara semesterdagar om man tjänat in mer än 20 betalda semesterdagar. Man har då rätt att spara de överskjutande betalda semesterdagarna (18 § semesterlagen). Lagen ger dig rätt till 25 semesterdagar per år (4 § semesterlagen). Detta innebär att de överskjutande 5 dagarna kan sparas. Om man har fler än 25 semesterdagar kan man tillsammans med arbetsgivaren komma överens om att spara fler än dessa fem dagar. Man har enligt lag inte rätt att spara semesterdagar längre än 5 år. Det är då arbetsgivarens skyldighet att se till att du tar ut dessa dagar som ledighet senast det femte året. Arbetsgivaren kan ändå låta dig spara dina semesterdagar längre än 5 år. Ingen rätt att ta ut dagarna i pengarDu har ingen rätt enligt lag att ta ut dagarna i pengar, däremot kan arbetsgivaren ge dig denna möjlighet. Det enda lagstadgade undantaget då man har rätt att få ut sin semester i pengar är då man inte har kunnat lägga ut semesterdagarna under semesteråret för att man varit frånvarande, till exempel sjukskriven (26a § semesterlagen). SammanfattningDet verkar alltså som att er gamla policy har gett dig bättre förmåner än vad lagen anger, men att den nya policyn ligger på den enligt lag minimistadgade nivån. I första hand bör du kolla upp om du omfattas av ett kollektivavtal som ger dig rätt att spara mer än 5 dagar eller att ta ut dem i pengar. Om det inte är så, måste du dessvärre ta ut dina sparade semesterdagar i semester.Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Hur många semesterdagar har en deltidsanställd?

2020-07-30 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hur många betalda semester dagar får man på 75% 4 dagar i veckan ?
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Rätten till semesterdagarI Semesterlagen 4 § regleras att en arbetstagare har rätt till 25 semesterdagar varje semesterår. Huvudregeln är att de som arbetar deltid eller oregelbundna också har rätt till en semesterledighet som ska motsvara de 25 lagstadgade semesterdagarna. De 25 dagarna bygger på att en arbetstagare arbetar regelbundet och i genomsnitt 5 dagar i veckan. Även en deltidsanställd kan därför få rätt till de samma antal dagar ifall arbetet är fördelat under 5 dagar och då beräknas semesterlönen på den faktiska deltidslönen. Semesterdagarna påverkas då inte alls. Annorlunda blir det i fall, likt ditt ovan, när en arbetstagare jobbar färre dagar exempelvis 4 eller 3 dagar i veckan. Hur många semesterdagar har en deltidsanställd?Om en arbetstagare arbetar färre än 5 dagar i genomsnitt behöver en omräkning göras för att få ett antal som ska motsvara de 25 dagarna. En vanlig metod kallas "den begränsade nettometoden" och går ut på att antalet arbetsdagar multipliceras med antalet semesterdagar delat med 5 = ekvationen ger antalet nettosemesterdagar. Ojämnt tal avrundas uppåt. Exempel: 4 arbetsdagar/ vecka x 25 lagstadgade semesterdagar / 5 = 20 semesterdagar. Tänk på: Nettosemesterdagar är antalet dagar som en arbetstagare kan ha rätt att plocka ut som ledighet. Men när det gäller beräkning av antalet betalda semesterdagar, semesterlön och semesterersättning och hur många som får sparas ska det alltid beräknas utifrån bruttosemesterdagarna (alltså de 25 lagstadgade semesterdagarna). Jag hoppas att detta kunde ge dig ett allmänt svar på frågan. Hur många semesterdagar just du har bör du kunna samtala med arbetsgivaren om, men även fackförbundet bör kunna hjälpa dig reda ut saken om du tror arbetsgivaren ger dig för lite. Med vänliga hälsningar,