Fastnat på fartkamera - vad gäller?

2020-10-27 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Om jag blivit tagen två gånger innan av fartkamera, inte kört jättemycket för fort. Kanske på loppet av 1 1/2 år.. Nu blev jag tagen för 3dje gången, men vet inte hur fort jag körde.Finns det något som säger att efter 3dje gången drar dom in mitt körkort? eller hur funkar det? har inte fått hem något brev än.
Emma Gurander |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.Vad gäller när man kör för fort och fastnar i en fartkamera?När man fastnar på en fartkamera så skickas det en bot hem till föraren till bilen. Om föraren inte kan identifieras, så skickas dock brevet till ägaren till bilen. Det brukar ta ca. 2-3 veckor innan man får boten hem till sig på post. Bötesbelopp utges normalt vid fortkörning, men beloppet beror på hur mycket över hastighetsgränsen du har kört samt vad för slags väg det var. Det är svårt för mig att ge dig ett exakt svar eftersom du inte angivit om det var en 30 - väg, 50-väg, eller 70- väg det var du körde på när du fastnade på kameran. Men om du exempelvis körde på en 50 - väg eller lägre så gäller följande bötesbelopp:Km/ tim över = Bötesbelopp (kr)1-10 = 2 00011-15 = 2 40016-20 = 2 80021-25 = 3 20026-30 = 3 60031 - = 4 000Indraget körkort?Om du kör väldigt mycket fortare än hastighetsbegränsningen så är risken att du kan bli av med körkortet under en tid. Det är Transportstyrelsen som bestämmer om återkallelse av körkort och spärrtid. Vid fortkörningsbrott återkallas körkortet i regel om du har kört mer än 30 km/h för fort på en 70-väg. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Brott mot trafikförordningen

2020-10-25 i Trafikbrott
FRÅGA |Hejsan Fick en bot om 500 då jag använde Dimljus i samband med Halvljus. Ger det en prick i Körkortet och i så fall hur länge Med vänlig Hälsning
Mellin Sahin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämpligt lagrumNärmare reglering kring det aktuella rättsläget återfinns i trafikförordningen och lagen om belastningsregister.Trafikförordningen om belysning vid färdVid färd med motorfordon på väg får man inte använda dimljus samtidigt med halvljus (3 kap. 71 § tredje stycket trafikförordningen). En förare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot detta döms till penningböter (14 kap. 3 § p. 1b trafikförordningen).Belastningsregister och gallringstid för uppgift om böterBelastningsregistret innehåller uppgifter om den som genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har ålagts påföljd för brott (3 § p. 1 lagen om belastningsregister). En registrering av en sådan uppgift brukar kallas för att få en "prick" i registret.I ditt fall har du ålagts penningböter för en trafikförseelse som begåtts i strid mot trafikförordningens regler. Det här kommer att registreras i ditt belastningsregister.Gallringstiden för en uppgift om ett begånget brott där påföljden är böter gallras efter fem år (17 § p. 9 lagen om belastningsregister). "Pricken" i ditt register för trafikförseelsen kommer således att gallras efter fem år. Gallring innebär att uppgifterna som finns i registret förstörs. Om det emellertid före utgången av brottets gallringstid har gjorts en ny anteckning i ditt belastningsregistret, kommer de befintliga uppgifterna i registret inte att tas bort förrän det nya brottets gallringstid har infallit. Det här gäller dock inte om den nya anteckningen avser penningböter (18 § första stycket lagen om belastningsregister).Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Vad är straffskalan för olovlig körning?

2020-10-17 i Trafikbrott
FRÅGA |Min pojkvän ska till rättegång nästa månad där han är åtalad för 2st grovt olovlig körning. Han har inte haft körkort när polisen stoppat honom. Vad kan det bli för straff för honom?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kan inte uttala mig om exakt vilket straff som kommer utdömas om din pojkvän blir dömd för brotten han är åtalad för. Under huvudförhandlingen ska åklagaren lägga fram bevis för att gärningen begåtts och sedan får din pojkvän möjlighet att ge sin version av händelserna. Domstolen gör sedan en samlad bedömning av de framkomna omständigheterna och bedömer ifall de är tillräckliga för att ge en fällande dom och i så fall även vilken påföljd som motsvarar brottets allvarlighet. Det jag kan besvara är hur straffskalan för brottet ser ut och inom vilken ram domstolen måste hålla sig i sin bedömning. Vad är straffskalan för olovlig körning?För den som uppsåtligen för körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad till det döms för olovlig körning till böter. Om brottet är att betrakta som grovt, exempelvis om personen tidigare haft körkort som blivit återkallat, om brottet skett vanemässigt, eller om det under andra omständigheter är att betrakta som grovt, uppgår straffskalan till fängelse i högst sex månader (3 § trafikbrottslagen). För olovlig körning som inte är att betrakta som grov bestäms påföljden enligt praxis normalt till mellan 30-40 dagsböter. För grov olovlig körning har praxis varit att vid första tillfället normalt döma till 50 dagsböter och vid andra tillfället 70 dagsböter. De angivna beloppen är praxis och fungerar som riktlinjer för domstolen, men domstolen ska bedöma det enskilda brottet och kan göra avsteg från de angivna beloppen om särskilda omständigheter talar för det, både lägre och högre. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Hur länge finns pricken kvar i belastningsregistret vid rattfylla?

2020-10-15 i Trafikbrott
FRÅGA |Jag fick böter för rattfylleri i år, hur länge sitter pricken kvar i mitt register?
Sanna Wall |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag att hänvisa till Lag (1998:620) om belastningsregister, nedan kallad LBR. Lagen reglerar bland annat hur länge olika brott finns med i belastningsregistret innan de tas bort (så kallad gallring). Av 17 § punkt 9 LBR framgår det att bötesstraff finns kvar i belastningsregistret i fem år efter den tidpunkt då boten delades ut. Du kommer alltså bli av med pricken i belastningsregistret under år 2025. Du kan läsa mer om gallringsreglerna på Polisens hemsida. Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Mvh

Jag tror att jag åkte fast i fartkamera så jag undrar hur lång tid tar det till brevet kommer hem ?

2020-10-25 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! jag tror att jag åkte fast i fartkamera så jag undrar hur lång tid tar det till brevet kommer hem ? Mvh
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Det finns ingen bestämd tid angående hur lång tid det kan ta att få brevet hem från polisen. Ibland tar det några veckor och i vissa fall några månader. När man åker fast i en fartkamera lyser en stark blixt som kommer från kameran. Har du inte känt av blixten har du troligtvis inte blivit tagen av en fartkamera. Det händer även att man blir tagen av en fartkamera, men att någon bot inte skrivs ut.Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

vilket straff för tre olovliga körningar

2020-10-18 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej blev av med körkortet för 1,5 år sedan pågrund av en drograttfylla, blev dömd för det och fick 40dagsböter, fick betala 5600kr. Är den ända dom som jag har på mig.Nu i somras så åkte jag fast för grov olovlig körning tre gånger. Första gången nekade jag och ska upp i domstolen nu snart. Dom andra två gångerna erkände jag och accepterade straffförelägande. Har dock ej fått några böter elr liknade än gällande dom två sista. Undrar nu ifall dom kommer ta upp alla tre tillfällen i domstolen och döma där eller ifall dom endast tar den första grova olovliga körningen?Hur ser kommande straff ut på ett ungefär tror du? Har du några tips till mig? Ifall det blir dagsböter, hur mycket landar dom på isåfall? Och hur många blir det? Finns det möjlighet att välja fängelsestraff istället för dagsböter? Tillägger att jag är 21år, jobbar på timmar och tjänar ca 8000-9000kr i månaden efter skatt.
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du är misstänkt för tre all av olovlig körning, och att du nu undrar vad du kan väntas få för dessa brott och om de kommer tas ihop. Olovlig körningStraffskalan för olovlig körning av normalgrad är böter, men om den är grov på grund av upprepad vanekörning eller återkallat körkort, kan man få fängelse högst sex månader (3§ trafikbrottslagen). Då jag inte vet om du är misstänkt för grov olovlig körning, eller endast normalgrad är det svårt för mig att ge något säkert svar. Generellt kan jag säga att det finns en så kallad påföljdstrappa för olovlig körning, som beräknas utifrån antalet gånger man blir dömd för brottet. Men det ska till flera domar under en längre tid för att straffet ska hamna på fängelsenivå. Sannolikt kommer du bli dömd till dagsböter då du inte kört tillräckligt mycket olovlig för att hamna på fängelsenivå. DagsböterDagsböter beräknas utifrån två parametrar, den ena utifrån brottets straffvärde och kan hamna på en summa på mellan 30-150 st, och den andra utifrån dina ekonomiska förhållanden och kan hamna på en summa mellan 50-1000 kr (25 kap. 2§ brottsbalken). Dessa två aspekter multipliceras med varandra för att få totalsumman. Sannolikt hamnar straffvärdet för dessa gärningar på någonstans mellan 30-50 dagsböter. Det låter inte som att du tjänar så mycket pengar, och då hamnar det antagligen på mellan 50-70 kr cirka. Det totala bötesbeloppet får du då ut genom att multiplicera det första beloppet med det andra beloppet. Du skulle då hamna någonstans mellan 1 500 - 3 500 kr gissningsvis. Men detta är väldigt svårt för mig att säga med någon säkerhet.Fängelse istället för böterDu kommer inte kunna få fängelse istället för böter, det är inget som är förenligt med lagstiftningen om brottet är på bötesnivå. Böter är det mildaste straffet som vi har i straffskalan, och det ska utdömas oberoende av ekonomisk situation, men summan påverkas som sagt ändå av den ekonomiska situationen.Sammanfattningsvis Sannolikt kommer åklagaren ta upp samtliga olovliga körningar, beroende på vilken invändning du lämnat om grund för ditt nekande. Men det är inte heller säkert, det beror på hur åklagaren resonerar. Detta kommer dock framgå av åklagaren stämningsansökan så fort åklagaren väckt åtal vid tingsrätten, vilken du kommer få del av då. Min gissning är att om du blir dömd för samtliga tillfällen, skulle du sannolikt bli dömd till dagsböter, någonstans mellan 1 500 kr och 3 500 kr, men detta är inget jag kan säga med säkerhet. Det är en bedömning som tingsrätten gör i varje enskilt fall. Du kommer i vilket fall som inte bli dömd till fängelse istället för böter. Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!Vänligen.

Polisens rätt att rapportera utan bevis?

2020-10-17 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej, blev skjutsad av en kompis i moppebil när hon kör om en polis (på fel sätt) som inte var i tjänst som då jagar oss. När vi sen stannar går jag ut ur passagerarsätet och blir anklagad av polisen att jag kört moppebilen o måste visa körkortet och verkar få skulden. Får polisen göra detta? Anklaga utan bevis på vem som framfört fordonet och sedan rapportera det?
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din kompis kan ha begått brottet vårdslöshet i trafik vilket faller under allmänt åtal (TBL 1§). En polis har en skyldighet att rapportera ifall ett brott som faller under allmänt åtal har begåtts och var därmed skyldig att rapportera brottet (Polislag 9§). Att polisen anklagade dig handlar helt enkelt om att denna gjorde bedömningen av att det var du som körde. Detta blir i slutändan en bevisfråga där ord står mot ord. Exakt hur det kommer sluta vågar jag inte uttala mig om - det kan bli böter men det kan också rinna ut i sanden. Om du får en böter är denna förmodligen inte värd att bestrida eftersom när ord står mot ord vid mindre allvarliga brott så brukar poliser vinna. Det är då bättre att göra upp saken med din kompis. Jag hoppas du fått svar på din fråga, du är självklart varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline!

Kan körkortet återkallas vid fel körkortsbehörighet?

2020-10-10 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej jag köpte igår en husvagn som man var tvungen att ha behörighet BE för att få dra.Jag har behörighet B och har haft det i över 4år. (5år i mars 2021)Polisen stoppade mig på vägen, jag hade ingen aning om att jag inte fick dra den med bara B-Behörighet.Jag blev rapporterad för Olovlig körning.Här kommer frågan: Riskerar jag att få indraget körkort? Polisen gav tillbaka mitt körkort och sa att det är inte dom som drar in körkort i detta fall utan det är transportstyrelsen som gör en bedömning.Tacksam för svar.
Kamile Rumsaite |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Olovlig körning Den som uppsåtligen kör ett körkortspliktigt fordon utan att ha ett giltigt körkort dömes för olovlig körning till böter (3 § lag om straff för vissa trafikbrott). Risken för återkallelse av körkort föreligger också, om man brutit mot en regel som är väsentlig ur trafiksäkerhetssynpunkt och om detta inte kan anses som ringa (5 kap. 3 § p. 4 körkortslagen).Bedömning av allvarlighetsgradDet är svårt för mig att säga huruvida detta skulle bedömas som ringa brott eller inte. Som du nämnde är det Transportstyrelsen som bedömer frågan om återkallelse av körkort. Transportstyrelsen gör en helhetsbedömning i det enskilda fallet av överträdelsens allvarlighetsgrad. Om det kan fastställas att överträdelsen av regeln inte är allvarligare än ringa, borde det innebära att ditt körkort inte återkallas. Om Transportstyrelsen däremot gör den motsatta bedömningen och anser att överträdelsen anses vara allvarligare än ringa, finns risken för återkallelse av körkort.Kravet på uppsåt Det kan även vara värt att nämna att brottet olovlig körning kräver uppsåt. Detta innebär att du måste ha varit medveten om att det är olagligt att köra husvagnen med enbart ditt körkort innan gärningen begicks. Eftersom du inte visste om att du inte fick dra din husvagn med enbart körkortsbehörighet B, kan det vara av vikt för Transportstyrelsens utredning att veta att du inte hade uppsåt.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Har du fler funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen eller boka tid med någon av våra jurister på https://lawline.se/boka.Vänligen,