Indraget körkort i Tyskland; får jag fortsätta köra bil i Sverige eller kommer körkortet dras in här också?

2021-08-01 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Jag ska försöka ställa frågan så tydligt som det går.Jag va på en resa i Tyskland och drack lite öl, hyrde en voi sparkcykel och det blev en rutin kontroll längs vägen när jag körde. Det visade att jag hade 2 promille i blodet, jag fick en § 316 StGB och § 75 Fev. Jag betalade 600 euro på plats för att slippa sitta häktad som jag förstod det. Dom tog mitt körkort på plats och jag fick gå.Jag bröt inte mot några andra regler där, jag framförde sparcykeln på ett tryggt och rätt sätt på cykelbanan.Nu undrar jag vad som kommer att ske, eftersom i Sverige finns ingen lag som säger att jag har gjort något brott här. Vad jag har läst.Jag förstår att jag kommer bli dömd i Tyskland och säkert få indraget körkort där, men kommer jag få det i Sverige också?Kan jag bli dömd i Sverige för grov rattfylleri?Får jag fortsätta köra i Sverige trots vad som har hänt, jag har förlust anmält körkortet, för jag vet inte vad dom gör det med där.
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår det har du fått betala böter för de tyska motsvarigheterna till rattfylleri (§ 316 StGB) och vårdslöshet i trafik (§ 75 Fev).Kommer körkortet dras in i Sverige om det dras in i Tyskland?Om ditt körkort dras in i Tyskland så gäller den återkallelsen endast i Tyskland. Transportstyrelsen i Sverige kan dock ändå välja att dra in ditt körkort med anledning av brottet du begick i Tyskland. Detta kan de göra eftersom en tysk dom eller liknande avgörande gäller som en dom i Sverige (5 kap. 1 § körkortslagen). Det krävs emellertid att man uppfyller någon av de punkter som räknas upp i 5 kap. 3 § körkortslagen. I ditt fall är det möjligtvis punkterna 1a (vårdslöshet i trafik) eller 1b (rattfylleri) som skulle kunna bli aktuella.Min bedömning är att du inte kan ha gjort dig skyldig till vårdslöshet i trafik eftersom du skriver att du framförde sparkcykeln på ett tryggt och rätt sätt på cykelbanan. För vårdslöshet i trafik krävs det nämligen att det ska röra sig om ett beteende som i faktisk mening är vårdslöst. Enbart det faktum att du åkte sparkcykeln med 2 promille alkohol i blodet påverkar inte bedömningen eftersom du framförde sparkcykeln på ett säkert sätt (1 § lag om straff för vissa trafikbrott).Inte heller rattfylleri kan du ha gjort dig skyldig till enligt min bedömning. För rattfylleri krävs det nämligen att man har framfört ett motordrivet fordon (4 § lag om straff för vissa trafikbrott). Motordrivna fordon inkluderar bland annat mopeder och bilar, men inte cyklar. Elsparkcyklar som har en maxhastighet på 20 km/h räknas som cyklar. Mig veterligen så kan man inte köra elsparkcyklarna från voi snabbare än 20 km/h och därmed klassas de som en cykel och inte som ett motordrivet fordon.Min bedömning är alltså att ditt körkort troligtvis inte kommer dras in i Sverige. I slutändan är det emellertid upp till Transportstyrelsen att göra den slutgiltiga bedömningen. Detta är förutsatt att Transportstyrelsen blir informerade om händelsen av tyska myndigheter.Kan du bli dömd i Sverige för grovt rattfylleri? Det finns ett förbud mot dubbelbestraffning i Europakonventionens tilläggsprotokoll nr 7 artikel 4. Detta innebär att om du redan har blivit straffad i Tyskland så kan du inte bli straffad igen i Sverige för samma brott. Böter utgör ett straff enligt svensk rätt och jag utgår från att det är ett straff även enligt tysk rätt. Detta får betydelse eftersom det endast är straff som förbudet mot dubbelbestraffning täcker. Sanktioner, som till exempel indraget körkort, omfattas däremot inte av förbudet eftersom det inte utgör ett straff. Därmed kan man till exempel få indraget körkort i flera länder på grund av samma brott.Sverige kan inte heller döma dig för ett brott du har begått utomlands, om handlingen inte utgör ett brott enligt svensk lag. Precis som jag redogjorde för ovan så kan du inte ha gjort dig skyldig till rattfylleri enligt svensk lag eftersom elsparkcyklar i Sverige klassificeras som cyklar om de har en maxhastighet på 20 km/h.Min bedömning är alltså att du inte kan bli dömd för rattfylleri i Sverige eftersom du redan fått ett straff i Tyskland då du betalat böter där. Du kan inte heller bli dömd för rattfylleri i Sverige eftersom din handling inte utgör en brottslig handling enligt svensk lag.Får du fortsätta köra i Sverige?Ja, du får fortsätta köra bil i Sverige så länge du inte får ett beslut från Transportstyrelsen om att de återkallar ditt körkort. Det är endast i Tyskland som du inte får fortsätta köra bil.Om du behöver vidare hjälp med ditt ärende rekommenderar jag dig att ta kontakt med våra duktiga jurister. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Spärrtidens längd

2021-07-31 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej, jag har i början av juni månad 2021 blivit tagen för olovlig körning, drograttfylleri samt narkotikabrott eget bruk (ringa) för 3e gången sedan 2018. Jag väntar på min dom från händelsen i juni och undrar om min spärrtid rimligtvis kan hamna på 6månader efter ett yttrande + referenser? Jag har bytt min livsstil helt och hållet efter händelsen och jag brukar inte längre narkotika. Jag har fått en anställning och jobbar heltid 8-17 varje dag. Min arbetsgivare har lagt som krav att jag ska inneha körkortet inom ca 6-7 månader för att få vara kvar som anställd på företaget. Anställning har förändrat mitt liv helt och jag är beroende av arbetet för att dels hålla mig borta från dumheterna men även ta mig vidare i livet och fortsätta min yrkesbana! Mitt yttrande kommer att innehålla en sammanfattad text utav min syn på det hela + referenser + att jag mer än gärna kan lämna urinprover flera gånger i veckan på min egen bekostnad.
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Du undrar alltså vilken spärrtid du kan förvänta dig utifrån de omständigheter du angivit.Återkallelse av körkort Det är transportstyrelsen som beslutar om återkallelse av körkort och längden på spärrtiden. Precis som du nämner kan man innan beslut fattas skicka in ett yttrande som innehåller dina synpunkter i frågan. Där kan det, precis som du säger, finnas anledning att nämna ditt nya jobb, behovet av körkortet på det nya jobbet och den livsstilsförändring du gjort. SpärrtidOm transportstyrelsen beslutar om återkallelse kommer de även att besluta om en spärrtid, alltså hur länge körkortet ska vara återkallat. Spärrtidens längd beror på en rad faktorer, däribland trafikbrottets karaktär, ditt behov av körkort och tidigare uppträdande i trafiken. Spärrtiden är lägst en månad och högst tre år.Alkolås Ett alternativ till spärrtid kan vara att istället ansöka om alkolås. Detta blir relevant om rattfylleri är grunden för återkallelsen. Vid drograttfylleri finns inte detta alternativ och således kommer alkolås inte här att behandlas närmare. Spärrtid i praxis I RÅ 2008:12 ansågs en spärrtid på 12 månader vid drograttfylleri inte vara för lång. Idag verkar spärrtiden för drograttfylla i regel bestämmas till 12 månader och vid grov drograttfylla till 24 månader, enligt trafikverkets hemsida (länk). SlutsatsIdag gäller vanligtvis 12 månaders spärrtid för drograttfylla. Det kan således ses som en utgångspunkt i ditt fall. Tidigare trafikförseelser och narkotikabrott kommer vägas in i bedömningen, men likväl ditt behov av körkortet för ditt nya jobb samt den livsstilsförändring du genomgått. Det finns således både försvårande och förmildrande omständigheter i ditt fall, men rimligen kommer spärrtiden att bestämmas till runt 12 månader. Jag rekommenderar dock att du, som du också skriver, skickar in ett yttrande där du presenterar omständigheter som talar för att du ska få en lägre spärrtid. Hoppas att du fått svar på din fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar!Vänligen,

Vad händer om jag kör med för tung husvagn?

2021-07-31 i Trafikbrott
FRÅGA |HejsanHar B körkort och köpt en husvagn som jag egentligen måste ha utökad b behörighet. Husvagnen är 30kg för tung med mitt nuvarande B kort .Vad händer om jag åker dit i en poliskontroll ?
Sara Hrnic |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om du kör en husvagn som är för tung och inte ingår i behörigheten för ditt nuvarande körkort riskerar du att bli dömd för olovlig körning ( 3 Lag om straff för vissa trafikbrott). Den som gör sig skyldig till olovlig körning genom att ha kört fordon som denne inte är berättigad till att köra döms till böter. Har du däremot tidigare fått ditt körkort återkallat, ditt brott anses vara grovt eller den olovliga körningen skett vanemässigt riskerar du istället att dömas till fängelse i högst sex månader. Jag hoppas detta besvarade din fråga!Hälsningar,

Varför blir inte en person som kört på någon åtalad för vårdslöshet i trafik?

2021-07-30 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej. För ca 9 månader sedan så blev jag påkörd av en bil när jag gick över gatan med grön gubbe. Rättegång är om ca 3 månader, damen som körde på mig missade rödljus, det blir rättegång för vållande till kroppsskada men inte för vårdslöshet i trafiken. Hur kommer det sig att hon inte blir åtalad för vårdslöshet i trafik? Stämmer detta verkligen?
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i lagen om straff för vissa trafikbrott och rättegångsbalken (RB).För att bli dömd till vårdslöshet i trafiken krävs att en vägtrafikant i väsentligt mån brister i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna (1 § första stycket lagen om straff för vissa trafikbrott). En åklagare ska dock endast väcka åtal om åklagaren finner att det finns ''tillräckliga skäl'' för det (23 kap. 2 § första stycket RB). En förutsättning för vatt väcka åtal är att den åtalade gärningen är straffbar. En annan förutsättning är att bevisningen för brottet är så stark att den kan läggas till grund för fällande dom. Åklagaren kan ha underlåtit att väcka åtal på grund av exempelvis brist på bevisning och att rättsprocessen då inte kan leda till en fällande dom. Det kan även vara så att åklagaren i ditt fall har gjort bedömningen att bilisten, kanske trots bristande uppmärksamhet, inte ansetts ha i väsentlig mån brustit i den omsorg och varsamhet som krävs för att dömas till brottet. Jag har dock tyvärr ingen kännedom om omständigheterna i ditt fall och kan inget annat än att spekulera kring svaret. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa en ny fråga om det är något mer du undrar över!Med vänliga hälsningar,

Olovlig körning under 15 år.

2021-07-31 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej, jag är 13 år och åker runt på en Xiaomi Electric Scooter Pro 2 som har en motor på 300 w och går 35km/h. Om jag skulle stoppas av polisen, vad skulle dom möjliga konsekvenserna bli? Indraget körkortstillstånd, i så fall hur länge?
Rebecca Nilsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall du som 13 år kan straffas för att du kör en scooter och polisen sedan stoppar dig. Olovlig körningDen som kör ett fordon där körkort krävs döms för olovlig körning till böter. Detta gäller fordon som moped klass 1 och 2 bland annat. 3 § Lag om straff för vissa trafikbrott Det är dock sällan en scooter av detta slag klassas som moped klass 1 eller 2. Ofta beror det på att bromsarna inte uppfyller de krav som krävs för att uppfylla kraven. Om scootern uppnår en maxhastighet högre än 25 km/h med en watt mindre än 250 så räknas det som en elcykel och då gäller samma regler som för cyklar. Är elsparkcykeln snabbare eller starkare än en cykel men inte uppfyller kraven som ställs på en moped kan den inte klassas som vare sig cykel eller moped. Då får fordonet inte köras på allmän väg utan endast inom ett inhägnat område.Detta innebär att din körning med denna elsparkcykel högst troligt utgör olovlig körning.Straff för dig under 15Det är först och främst viktigt för dig att veta att en person under 15 år inte anses straffmyndig och att det innebär att du inte kan dömas för brottet du begår. (1 kap. 6 § Brottsbalken BrB) Istället informeras föräldrarna och socialtjänsten. Det är socialtjänsten som avgör vad som ska hända. I vissa fall kan socialnämnden begära att en utredning om brott ska inledas om det är frågan om ett brott som innebär att den unga äventyrar sin hälsa eller utveckling. 31 § andra stycket lag med särskild bestämmelser om unga lagöverträdare. I ditt fall är det dock tveksamt om socialnämnden skulle gå så långt att begära en utredning. SammanfattningDet är inte troligt att detta kommer påverka dina möjligheter till att få körkort i framtiden då du på grund av din ringa ålder inte kommer dömas för brottet. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

B-körkort 4200 kg

2021-07-31 i Trafikbrott
FRÅGA |Vad kan straffet bli för en person som har B-körkort och kör ett fordon som väger 2200kg med en båttrailer med båt på 2000kg?
Elias Kröger |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Situationen du beskriver regleras i lag om straff för särskilda trafikbrott.Om du uppsåtligen drar en för tung totalvikt för din B-behörighet gör du dig skyldig till olovlig körning, vilket framgår av 3 § lag om straff för särskilda trafikbrott.Straffet i normalfallet är dagsböter. Har överträdelser likt denna skett upprepade gånger eller om en enskild olovlig körning är att ses som grov kan straffet istället bli fängelse i upp till sex månader. Fängelsestraff kan även bli aktuellt vid fall där personen tidigare fått sitt körkort återkallat.Du riskerar även att få ditt körkort återkallat i enlighet med 5 kap 3 § 4p körkortslagen.Jag avråder dig därför från att överskrida din B-behörighet.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Återkallelse av körkort

2021-07-31 i Trafikbrott
FRÅGA |Olovlig körning och rattfylleri, hur länge kan man inte ta körkortet? Och vad händer med körkortstillståndet?
Sara Hrnic |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Reglerna om återkallelse av körkort återfinns i körkortslagen.När ett körkort återkallas så bestäms det en tidsperiod under vilken ett nytt körkort inte får utfärdas. Denna tidsperiod brukar även kallas spärrtid. Spärrtiden är lägst en månad och högst tre år (5 kap. 6 § körkortslagen). Det är svårt för mig att säga exakt hur lång spärrtiden är i detta fall eftersom det alltid måste göras en bedömning från fall till fall. Däremot är spärrtiden alltid minst ett år vid grova brott. Detsamma gäller körkortstillståndet, I vissa fall utfärdar transportstyrelsen ett nytt körkort utan någon speciell prövning. I andra fall måste du först ansöka om körkortstillstånd för att ett nytt körkort ska kunna tillverkas. Däremot måste man alltid ansöka om körkortstillstånd om körkortet har blivit återkallat pga rattfylleri. Du kommer därför att behöva ansöka om nytt körkortstillstånd. Jag kan dessvärre inte ge dig ett tydligare svar än såhär men jag hoppas ändock att detta gav dig vägledning i din fråga. Om du har några ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig till oss igen. Hälsningar,

Om ett B-körkort blir återkallat med en spärrtid på 8 månader, behöver jag ta om mitt AM-kort efter spärrtidens slut?

2021-07-26 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej jag har blivit av med mitt B kort och fått min spärrtid(8månader) och undrar om jag får tillbaka mitt am kort direkt efter spärrtiden eller måste jag även ta om mitt am kort?
Hilma Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag förstår din situation som att du har fått ditt B-körkort återkallat och fått en spärrtid på 8 månader. Jag tolkar din fråga som att du undrar om du kommer att få tillbaka ditt AM-kort efter spärrtiden, eller om du måste ta om ditt AM-kort.De regler som är aktuella för din fråga återfinns i körkortslagen. Jag kommer gå igenom dessa och förklara vad de innebär, för att sedan använda dem för att besvara din fråga. Jag kommer även skriva en kort sammanfattning i slutet av mitt svar.Återkallelse av körkort och spärrtidDu nämner att du blivit av med ditt körkort, vilket jag tolkar som att det blivit återkallat. I samband med återkallelse av ett körkort så får man även en spärrtid som är lägst 1 månad upp till 3 år (5 kap. 6 § körkortslagen). Under spärrtiden är alltså körkortet återkallat och det får inte heller tillverkas ett nytt körkort åt den person som fått sitt körkort återkallat. Nytt körkort efter spärrtidenVad som krävs för att få tillbaka sitt körkort utan att ta om det beror på grund till återkallelse av körkort, hur lång spärrtiden har varit om spärrtid beslutats och om föraren varit under prövotid. Du nämner att du har fått en spärrtid på 8 månader. En spärrtid som är mindre än 1 år innebär i normalfallet att ett körkort kan lämnas tillbaka utan att personen i fråga behöver ta om det (5 kap. 14 § körkortslagen). Detta beror dock på grunden till återkallelsen av körkortet och om föraren varit under prövotid (5 kap. 15 § körkortslagen). Detta gäller för alla fordon som du får köra, och därmed även för AM-kortet.SammanfattningEtt körkort som blivit återkallat kan lämnas tillbaka med eller utan en större prövning. Detta beror på vilken anledning som ett körkort blivit återkallat, hur lång spärrtid som beslutats och om föraren varit under prövotid. Jag kan tyvärr inte utläsa av dina omständigheter grunden till att ditt körkort blivit återkallat, eller om du har varit under prövotid när detta skedde. I och med detta, kan jag inte besvara din fråga helt. I normalfallet skulle du inte behöva ta om ditt körkort efter en spärrtid på 8 månader, vilket då även gäller ditt AM-kort. Men som nämnt, så kan jag inte garantera detta då jag inte vet alla omständigheter. Men, ju grövre brott som lett till återkallelse av körkort, och om du varit under prövotid, ju mer krävs av dig för att få tillbaka ditt körkort, vilket då även gäller AM-kortet. Du kan läsa mer om vad som sker efter att spärrtiden är över, och vad som krävs för att få tillbaka ett körkort, på Transportstyrelsens hemsida, här.Om du har fler funderingar kring detta, eller andra frågor, är du alltid varmt välkommen att återkomma med dessa till oss här, på Lawline!Jag önskar dig en fortsatt trevlig sommar!Vänligen,