Misstanke om rattfylla efter att ha skottat ut sin egen bil med avsikt att någon annan skulle köra den

2020-03-24 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej, har blivit tagen för misstänkt grov rattfylla. Händelsen:Jag står och försöker skotta fram min egen bil som står inkörd i en snödriva när första personen kommer till platsen. När polisen kommer till platsen så står jag ute på vägen och talar i telefonen, medans bilen är avstängd. Nyckeln till bilen har den första personen som kom till platsen tagit, för att sedan kunna flytta på den. Polisen har då tagit mig för grov rattfylla och även omhändertagit mitt körkort fast jag nekat till brott. Gjordes aldrig något utandningsprov på platsen utan jag fick åka direkt till sjukhuset och ta blodprov. Vad är sannolikheten att jag kommer bli dömd för denna händelse?
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det är möjligt att jag kan ha missförstått händelseförloppet men som jag uppfattar din fråga har du försökt skotta fram din bil ur en snödriva och en annan person kom till platsen, som var den som skulle flytta på bilen och även vid händelsen hade nyckeln till bilen, när polis kom till platsen. Ändå är du misstänkt för grovt rattfylleri trots att du inte kört bilen.Den som kör bil med alkohol i blodet gör sig skyldig till rattfylleriDen som för ett motordrivet fordon efter att ha intagit alkohol och har en alkoholkoncentration, under eller efter färden, som uppgår till minst 1,0 promille i blodet eller 0,50 milliliter per gram i utandningsluften gör sig skyldig till grovt rattfylleri (4 § trafikbrottslagen och 4 a § trafikbrottslagen).För att du ska dömas till ansvar krävs hög bevisning på att du har kört bilenEn förutsättning för att du ska kunna dömas för brottet är alltså att du har kört bilen med alkohol i blodet. Att enbart skotta ut sin bil från en snödriva är förstås inte olagligt och det är inte olagligt att be någon annan flytta på ens bil om man är alkoholpåverkad.Att du har kört bilen är något som måste bevisas, i så hög grad att det är ställt utom rimligt tvivel att så är fallet. Att du inte blev "tagen på bar gärning" för att ha kört bilen påverkad, utgör i sig inget hinder mot att du ändå kan fällas till ansvar, även om det är svårare att bevisa din skuld. Att du inte fick lämna utandningsprov på plats, utan i stället ett blodprov senare utgör inte heller i sig ett hinder.Det krävs dock att det finns sådan bevisning som talar starkt för att du faktiskt har kört bilen. Det ankommer på en åklagare att föra bevisning och det är inte din uppgift att bevisa din oskuld. Bevisningen utgörs i sådant fall av polisens och andra vittnens utsagor, samt andra omständigheter som kan vara av betydelse kring händelsen. Att det exempelvis fanns en annan person på platsen, som dessutom bar nyckeln på sig för att flytta den, att bilen var avstängd och att du inte satt i den, när polisen kom till platsen, talar starkt för att du inte har gjort dig skyldig till något brott.SammanfattningHar du inte kört bilen har du förstås inte gjort dig skyldig till något brott även om du var alkoholpåverkad.Jag är inte helt insatt i fallet, så det är svårt för mig att med säkerhet uttala vad som kommer att bli utgången i målet, men omständigheterna, som du beskriver dem, talar starkt för att det inte finns tillräcklig bevisning för att du skulle kunna fällas till ansvar. Sammantaget bedömer jag risken för att du skulle fällas för brottet som liten.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Är ett utländskt körkort giltigt i Sverige?

2019-10-10 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej jag är susanne Fredriksson min man är från serbien han visste inte att han kan inte köra med serbisk körkort efter 1 år.Polisen stopa honom Igår och fick böter får bälte och olåvlig körning.
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Körkort utanför EU/EES är giltiga i Sverige i ett årEtt körkort som är giltigt i ett annat EU/EES-land är även giltigt i Sverige, så länge det inte har bytts ut mot ett svenskt.Om man däremot har ett körkort från ett land utanför EU/EES-området, till exempel Serbien, är det bara giltigt i ett år från det att man har blivit folkbokförd i Sverige, eller tills det bytts ut mot ett svenskt.Det innebär att körkortet blir ogiltigt i Sverige efter att personen har varit folkbokförd här i ett år.Den som kör utan giltigt körkort gör sig skyldig till olovlig körningI trafikbrottslagen går att läsa att den som kör bil utan ett giltigt tillstånd, gör sig skyldig till olovlig körning och kan dömas till böter (3 § trafikbrottslagen).Det saknar betydelse om personen kände till att det är så eller inte. Reglerna gäller lika för alla.Är det något mer du undrar om det här rekommenderar jag att du kontaktar Transportstyrelsen.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.Vänligen,

Är de tillåtet att köra bil efter att polisen har omhändertagit körkortet?

2019-11-17 i Trafikbrott
FRÅGA |Är de tillåtet att köra bil efter att polisen har beslagtagit ens körkort
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att köra med omhändertaget eller återkallat körkort är olagligtOm polisen omhändertar ditt körkort skickar de ett beslut om omhändertagande till Transportstyrelsen. Transportstyrelsen utreder då om ditt körkort ska återkallas och beslutar i sådant fall om en spärrtid, alltså hur länge ditt kort ska vara återkallat. Om du kör bil när ditt körkort är återkallat gör du dig skyldig till olovlig körning eller grov olovlig körning (3 § trafikbrottslagen).I vissa fall kan polisen ge medgivande att köra i 48 timmarI vissa fall kan det vara tillåtet att köra bil en kort tid efter att körkortet har omhändertagits av polisen. Polisen kan ge dig ett medgivande att köra under som högst 48 timmar och då är det tillåtet att köra bilen under den tiden, trots att körkortet är omhändertaget. Har du inte fått ett sådant medgivande är det inte tillåtet att köra.SammanfattningDet är inte tillåtet att köra bil efter att polisen har omhändertagit ditt körkort, såvida du inte har fått ett medgivande av polisen att köra under som högst 48 timmar.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Grov olovlig körning och flera trafikbrott sedan tidigare

2019-04-05 i Trafikbrott
FRÅGA |hej jag åkte dit 2018 april för rattfyleri och tog straffet med att köra med alkolås.senare 2019 åkte jag dit för fortkörning körde 52km/H på 30 väg indraget 2månader.sen 1månad senare åkte jag dit för olovlig körning och 2v senare för grov olovlig körning.vad kan jag få för straff och vad händer med mitt körkort?
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag uppfattar din fråga som att du tidigare har dömts för olika trafikbrott och att du nu har åkt fast för grov olovlig körning. Nu undrar vilket straff du riskerar att få och vad som kan hända med ditt körkort.Mest troligt att du får böterOlovlig körning av normalgraden är ett brott som endast kan resultera i böter. Straffet för grov olovlig körning kan däremot vara fängelse, där straffvärdet uppgår till som högst sex månader (3 § lagen om straff för vissa trafikbrott). Att fängelse ingår i straffskalan betyder dock inte att påföljden alltid blir fängelse.Normalt är att påföljden för den som för första gången döms för grov olovlig körning inte ska bestämmas till fängelse. Hovrätten har uttalat att för fängelse krävs att personen vid upprepade tillfällen, med högst två års mellanrum, har dömts för grov olovlig körning eller att andra försvårande omständigheter gör brottet särskilt allvarligt (RH 2017:35).Att du vid flera tillfällen inom kort tid har dömts för olika trafikbrott ökar risken för att du kan få fängelse. Däremot bör de tidigare trafikbrotten inte anses vara så allvarliga att det har någon större påverkan. Jag bedömer risken för att du ska få fängelse som liten och att det är mest sannolikt att du istället får dagsböter.Du kan få körkortet indraget ytterligare tidJag uppfattar det som att när du åkte fast hade du körkortet indraget på grund av din tidigare fortkörning och eventuellt din tidigare olovliga körning. Om du får ditt körkort indraget bestämmer Transportstyrelsen en spärrtid, som är den tid ditt körkort ska vara återkallat. Du kan räkna med att spärrtiden på ditt körkort kommer att förlängas med flera månader. Om spärrtiden bestäms till över tolv månader måste du göra ett nytt körkortsprov för att få tillbaka ditt körkort.SammanfattningDet finns en risk att du kan få fängelse, men den är liten. Allra mest troligt är att du får betala böter. Transportstyrelsen kommer sannolikt förlänga spärrtiden på ditt körkort ytterligare.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.Vänligen,