Vad gäller vid hastighetsöverträdelse under prövotiden?

2021-06-24 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej dottern blev stoppad för fortkörning idag med laser och hon fick körkortet i början på mars så alltså prövotid kvar. Hon körde 131km/h på 110 väg. Fick 3600 i böter och polisen sa hon kommer få körkortet indraget. Innebär det att det är helt hundra att hon måste få göra om alla prov eller kan det bli att hon får behålla det och enbart få böterna? Hon har precis fått jobb i sommar som innebär att hon måste ha körkortet för att kunna ta sig dit, är det skäl nog till överklagan isf?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad är problemet?Utifrån din fråga uppfattar jag det som att din dotter har åkt fast för fortkörning och fått böter under sin prövotid varpå polisen uppgett att hon kommer att få sitt körkort indraget. Frågan blir då om hon måste göra om alla prov igen om hennes körkort blir indraget eller om hon endast behöver betala böter utan att hennes körkort blir indraget. Sedan kommer jag att redogöra för vad som gäller vid överklagande av indraget körkort. Vad innebär prövotid på körkort?Prövotiden på körkort gäller i två år från det tillfället man tog körkortet (3 kap. 18 § körkortslagen). Det här innebär att man måste göra om både teori- och förarprov om ens körkort blir indraget under dessa två år för att återfå sitt körkort. Om man får körkortet indraget under prövotiden men vägrar att genomföra dessa prov på nytt kommer körkortet att förbli indraget. Alltså betyder detta att man får samma straff som en person med körkort utan prövotid. En person med prövotid måste göra om proven för att återfå sitt körkort medan de förare med körkort utan prövotid återfår sitt körkort efter påföljden och behöver inte göra om proven. Vad gäller vid fortkörning under prövotiden? Möjligheten till körkortsingripande regleras i körkortslagen. Förutsättningarna för att en person ska få sitt körkort indraget är samma för alla då alla ska följa de gällande trafikreglerna. Om körkortshavaren överskridit högst tillåtna hastighet och överträdelsen inte kan anses som ringa kan körkortet återkallas (5 kap. 3 § 4 punkten körkortslagen). Generellt kan sägas att en enstaka hastighetsöverträdelse som huvudregel inte medför en återkallelse av körkortet om man har kört mindre än 30 km/h över hastighetsgränsen när det gäller en väg med hastighetsbegränsningen 40 km/h eller mer (prop. 1992/93:189). Istället för att körkortet återkallas kan en varning utfärdas om det av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd (5 kap. 9 § körkortslagen). Föraren döms utöver återkallelse eller varning till penningböter om denne kör över hastighetsbegränsningen. Vad gäller vid indragning av körkort?Om man gör sig skyldig till en hastighetsöverträdelse som inte är ringa återkallas transportstyrelsen körkortet. När är körkort återkallas bestäms en så kallad spärrtid vilket innebär en tid inom vilken ett nytt körkort inte får utfärdas (5 kap. 6 § 1 stycket körkortslagen). Denna spärrtid bestäms till lägst 1 år och högst 3 år, här tas hänsyn till bland annat behovet av körkortet och tidigare trafikförseelser (5 kap. 6 § körkortslagen). Hur överklagar jag beslut om indraget körkort?Transportstyrelsens beslut om körkortsåterkallelse går att överklaga till förvaltningsrätten (8 kap. 1 § körkortslagen). Överklagan ska skickas till Transportstyrelsen som i sin tur skickar den vidare till förvaltningsrätten. Hur du går tillväga vid överklagan, vilka skäl som överklagade grundar sig på och vilka handlingar som ska bifogas framgår av Transportstyrelsens beslut. Överklagan ska normalt ha inkommit till myndigheten inom en viss tid vilket även det ska anges i beslutet. SlutsatsEftersom din dotter har kört 131 km/h på en 110 väg har hon kört 21 km/h för snabbt vilket vanligtvis är att anse som ringa fortkörning. Troligtvis kommer hon enbart att få böter förutsatt att hon tidigare inte blivit tagen för fortkörning eller fått en varning. Återkallelse av körkortet skulle kunna ske om hon inom prövotiden åkt fast för flera ringa fortkörningar. Om hon får sitt körkort indraget måste hon på grund av prövotiden göra om alla körkortsprov och kan inte enbart betala böter. Beslutet om indraget körkort kan överklagas men huruvida hennes sommarjobb är ett tillräckligt skäl i hennes enskilda fall med hänsyn till det begångna trafikbrottet är upp till förvaltningsrätten att bedöma. Jag hoppas att du fick din fråga besvarad och har du fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen! Med vänliga hälsningar,