Är det övergrepp i rättssak att be någon att ta tillbaka en polisanmälan?

2020-08-11 i Övriga brott
FRÅGA |Är det ett brott om någon ber en att ta bort sin polisanmälan man gjort på dem?
Julia Persson |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämpligt lagrum finns i brottsbalken (BrB).Din fråga är om det är ett brott att be någon att ta tillbaka en polisanmälan. Det brott som ligger närmast till hands är brottet övergrepp i rättssak. För att besvara din fråga kommer jag att utreda om det är ett övergrepp i rättssak att be någon att ta tillbaka en polisanmälan.Är det ett övergrepp i rättssak att be någon att ta tillbaka en polisanmälan?En person kan dömas för övergrepp i rättssak till fängelse i fyra år om personen genom våld eller hot om våld angriper någon för att han eller hon har gjort en anmälan, fört talan, avlagt vittnesmål eller annars vid förhör avgett utsaga hos en domstol eller annan myndighet eller för att hindra någon från en sådan åtgärd (17 kap. 10 § BrB).Det innebär att en person som genom våld eller hot om våld angriper någon för att hen har gjort polisanmälan eller försöker förhindra någon att göra en anmälan, kan dömas för övergrepp i rättssak till fängelse i högst fyra år. Det krävs således att personen i fråga använder våld eller hotar med att bruka våld. Att be någon att ta tillbaka en anmälan är således inte brottsligt om det sker utan hot eller våld.Sammanfattning och rekommendationAtt be någon att ta tillbaka en polisanmälan är inte ett brott så länge det inte förekommer våld eller hot om våld. Jag rekommenderar personen som har blivit ombedd att ta tillbaka sin polisanmälan ska kontakta polisen om situationen uppfattas som hotfull.Avslutningsvis vill jag även belysa att polisen är skyldig att utreda misstänkta brott. Det är polisen som bestämmer om en förundersökning ska inledas och slutligen är det en åklagare som beslutar om att väcka åtal. En polisanmälan är ett sätt för polisen att få vetskap om eventuella brott och en polisanmälan kan inte dras tillbaka. Den som har gjort en polisanmälan kan meddela att hen inte vill medverka i en eventuell utredning, men det betyder inte att fallet läggs ner. Om personen har blivit hotad och inte medverkar i utredningen kan det bli svårare för polisen att utreda brottet. Därför är det olagligt att skrämma/hota en målsägare (den som har blivit utsatt för brott) och det brottet heter övergrepp i rättssak. Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Vilket straff kan en 16-åring som gör sig skyldig till brott mot knivlagen få?

2020-08-09 i Övriga brott
FRÅGA |Vad är straffet om en 16 åring är anklagad för brott mot knivlagen om hen redan är straffad inan med en ringa narkotika på cannabis en ringa narkotika på tramadol som blev straffvarning och cannabis, ett ringa vapenbrott Och en skadegörelse ?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Den som gör sig skyldig till brott mot knivlagen ska dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Om brottet är grovt kan man dömas till fängelse i högst ett år (4 § KnivL). Eftersom personen inte fyllt arton år ännu får rätten dock endast döma till fängelse om det finns synnerliga skäl för det (30 kap. 5 § BrB). Rätten ska i första hand döma till sluten ungdomsvård istället för fängelse (32 kap. 5 § BrB). Både vid straffmätningen och vid valet av påföljd får rätten som en försvårande omständighet ta hänsyn till att 16-åringen sedan tidigare gjort sig skyldig till brott (29 kap. 4 § BrB samt 30 kap. 4 § 2 stycket BrB). Vidare skulle 16-åringen kunna dömas till ungdomstjänst om det är lämpligt med hänsyn till hans eller hennes person och övriga omständigheter. Det innebär oavlönat arbete och deltagande i annan särskilt anordnad verksamhet i lägst tjugo och högst etthundrafemtio timmar (32 kap. 2 § BrB). Sammanfattningsvis kan 16-åringen dömas till något av följande:* Böter* Fängelse (om synnerliga skäl finns)* Sluten ungdomsvård* UngdomstjänstHoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Påstått sexualbrott och falsk tillvitelse

2020-07-31 i Övriga brott
FRÅGA |Hej, mitt ex har hotat med polisanmälan om sexuellt ofredande och sexköp mot mig. För ungefär 2-3 år sedan så skämtade vi båda om att hon kunde sälja sex efter att hon själv sagt hon var kanske tvungen, det var med ironi som hon sa. Jag skojade om att hon kunde göra en sexuellhandling i utbyte mot en sak men jag berättade innan handlingen att jag bara skämtade och menade inget seriöst med det. Ofredandet rör sexuella inviter där hon tagit det med ro och även flörtat tillbaka. Hon tog allting med ro för 2-3 år sedan. Men efter en ekonomsk dispyt så hotar hon med polisanmälan och har även spridit vidare att jag är klandervärdig till sina anhöriga. Vad kan jag göra om jag verkligen är anmäld? Kan jag anmäla henne för förtal och hur sannolikt är det att vi skulle bli dömda? Allt finns i skriftligbevisning genom chattar och sms
Pontus Almquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Brotten köp av sexuell tjänst och sexuellt ofredande kräver för att gärningsmannen agerat med uppsåt eller av oaktsamhet. I ditt fall tycks det för mig uppenbart att varken någon uppsåt eller oaktsamhet är för handen. Det du kan göra, om ditt ex går så långt som att polisanmäla dig är att att göra en polisanmälan tillbaka om falsk tillvitelse. Hoppas du fick svar på din fråga.

Är det olagligt för en 16-åring att ta med sig alkohol från Danmark till Sverige?

2020-07-31 i Övriga brott
FRÅGA |Jag hamnade i ett argument med några vänner hurvida det var lagligt eller olagligt att ta med sig sprit till Sverige från Danmark som 16-åring. Jag påstår att det bara är som att ha sprit under 20 år, det vill säga inte olagligt men med häller ut det och kontaktar dina föräldrar. Stämmer det?
Hanna Árnadóttir |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du undrar alltså om det är olagligt att som 16-åring ta med sig alkohol från Danmark till Sverige. När man handlar alkohol utomlands och vill ta med det till Sverige gäller alltid att man måste ha fyllt 20 år, alkoholen måste vara för ditt eller din familjs (med familj avses närmast anhörig som du bor i samma hushåll med) privata bruk och du måste själv transportera eller bära alkoholen. De brott som kan komma ifråga här är i huvudsak smugglingsbrott (om man tar med sig en för stor mängd) eller att det görs en skatteutredning och att man kan bli debiterad för alkoholskatt. För 16-åringar kommer svensk lag att gälla avseende att inneha alkohol (vilket regleras i alkohollagen (2010:1622). Där gäller att det inte är straffbart att dricka alkohol, men polisen kommer att förverka alkohol som påträffas (alltså att de omhändertar den eller häller ut). Vidare kommer polisen då de påträffar någon som är under 18 år som är påverkad av eller innehar alkohol att kontakta föräldrarna. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Mvh,

Kan man dömas för förargelseväckande beteende enbart på grund av att man ser ovårdad ut?

2020-08-11 i Övriga brott
FRÅGA |Hej! Kan någon dömas för förargelseväckande beteende baserat på hur någon ser ut? Till exempel om någon ser ful och ovårdad ut. Eller om hur någon luktar illa.
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom vilken lag som reglerar förargelseväckande beteende, och vad förargelseväckande beteende kan vara. Därefter kommer jag att försöka besvara din fråga, alltså om det kan vara förargelseväckande beteende att enbart klä sig ovårdat, samt ge råd om vad du kan göra nu. I vilken lag regleras förargelseväckande beteende?Förargelseväckande beteende regleras i 16 kap 16 § Brottsbalken (här). Lagtexten anger att förargelseväckande beteende innebär att någon för oljud på allmän plats eller annars offentligen beter sig på ett sätt som är ägnat att väcka förargelse hos allmänheten. Straffet för förargelseväckande beteende är penningböter. Vad kan förargelseväckande beteende vara? Lagkommentaren anger att förargelseväckande beteende innebär att man beter sig på ett sätt som är ägnat att väcka förargelse hos allmänheten. "Ägnat att" innebär att det typiskt sett är ett beteende som väcker förargelse. För att kunna dömas för förargelseväckande beteende krävs att man har uppsåt till att ens beteende i något avseende skulle vara ägnat att väcka förargelse hos allmänheten. Ett exempel i lagtexten är att man för oljud på allmän plats. Ett annat typexempel på förargelseväckande beteende är att urinera offentligt. Vad som kan anses vara förargelseväckande beteende kan variera beroende på vilken plats man befinner sig på och vilken tid på dygnet det är. Det anses troligen inte förargelseväckande om någon skriker på en fest eller nattklubb, men om man skriker högt i ett bostadsområde mitt i natten kan det utgöra förargelseväckande beteende. Lagkommentaren anger att rekvisitet att gärningen ska ha skett offentligen innebär att den ska ha skett inför allmänheten och som exempel anges i lagtexten att gärningen sker på allmän plats. De som blir utsatta för gärningen, allmänheten, kan i den beskriva situationen befinna sig på allmän eller enskild plats. Genom uttrycket offentligen klargörs också att gärningen kan ske på en enskild plats men inför allmänheten; t.ex. kan förargelseväckande oljud från ett fönster åt gatan (alltså på enskild plats) omfattas. Kan man dömas för förargelseväckande beteende enbart för att man ser ovårdad ut?Vad som anses vara förargelseväckande beteende varierar över tid, och kan även variera beroende på var man befinner sig och vilken tid på dygnet det är. Jag drar ändå slutsatsen att enbart att en person ser ful och ovårdad ut eller har smutsiga kläder inte kan utgöra förargelseväckande beteende, dels för att förargelseväckande beteende kräver uppsåt, och dels tolkar jag praxis som att man behöver göra en mer aktiv handling (t.ex. urinera offentligt, bränna flaggor etc.) än att enbart ha smutsiga kläder. Däremot kan det vara straffbart om man går omkring naken, eller har symboler på kläderna som är ägnade att väcka förargelse hos allmänheten, eller om man går omkring och stör andra. Vad du kan göra nu Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Vänligen,

Rör det sig om barnpornografibrott om en minderårig skickar en nakenbild till sin flickvän/pojkvän som sedan sparar bilden?

2020-08-09 i Övriga brott
FRÅGA |Rör det sig om barnpornografibrott om t.ex. en minderårig skickar en nakenbild till sin flickvän/pojkvän som sedan laddar ner/sparar bilden (utan att sprida den vidare)?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Att inneha en pornografisk bild av ett barn är också ett barnpornografibrott (16 kap. 10a § 1 stycket 5 punkten BrB). Om flickvännen/pojkvännen som får en bild på ett barn (en person under 18 år) sparar ner bilden så innehar personen en pornografisk bild av ett barn och gör sig därmed skyldig till barnpornografibrott. Det finns dock ett undantag till den här bestämmelsen. Undantaget innebär att om det är väldigt liten ålderskillnad mellan de två personerna i din fråga och omständigheterna i övrigt inte påkallar att ansvar döms ut så gör sig pojkvännen/flickvännen inte skyldig till barnpornografibrott (16 kap. 10b § BrB). Svaret på din fråga blir alltså i viss mån beroende av ålderskillnaden mellan personen som bilden föreställer och personen som innehar bilden.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Att bjuda personer under 20 års åldern?

2020-07-31 i Övriga brott
FRÅGA |Hej!Jag undrar, vad säger alkohollagen om att bjuda personer under 20 år på en studentfest. Är jag personligt ansvarig för vad som kan hända?Mvh/T
Arman Mohajeri Falah |Hej!Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!Idag är det förbjudet att lämna ut, sälja eller anskaffa en alkoholhaltig dryck, förutom folköl, till någon som inte uppnår 20 års ålder, 3 kap. 7§-8§ Alkohollagen. Det finns dock ett undantag då det kan vara tillåtet att bjuda på en mindre mängd alkohol även om den du bjuder inte har uppnått 20 års ålder. För att det ska vara tillåtet att bjuda på alkohol så måste drycken förtäras på plats där den bjuds, det måste ske under ordnade förhållanden, det ska med hänsyn till åldern och mognaden hos den som blir bjuden anses försvarbart att bjuda på drycken samt att omständigheterna i övrigt måste vara lämpliga, 3 kap. 9 § 2st alkohollagen. Om undantaget överträds kan den personen som uppsåtligen eller av oaktsamhet anskaffar, överlämnar eller bjuder på alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat döms för olovligt anskaffande av alkohol till böter eller upp till 4 års fängelse beroende på hur grov överträdelsen anses, 11 kap 7 § alkohollagen. Enligt min bedömning, att bjuda personer under 20 år på en studentfest i sig är inte olagligt då endast för att du bjuder någon på en studentfest innebär det inte att de ska få dricka alkoholhaltiga drycker. Jag skulle svara på den frågan att om du tänker bjuda dessa ungdomar som är under 20 år på alkoholhaltiga drycker, kommer det som jag skrev här uppe gälla och du blir ansvarig. I annat fall så är du ansvarig för att alkoholen inte ska vara lättkomligt för de då annars kan det tolkas som att du har bjudit de på alkoholhaltiga drycker.Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning/

Kan man köpa läkemedel från England efter de gått ur EU?

2020-07-31 i Övriga brott
FRÅGA |Nu när England har gått ur EU, är det olagligt att via nätet beställa medicin ifrån ett engelskt apotek till Sverige? Vad kan isåfall straffet bli?
Filippa Nielsen Norelind |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När får man köpa läkemedel på nätet? Man får enligt Tullverkets hemsida köpa läkemedel på nätet från länder som ingår i EU/EES. Det finns dock vissa förutsättningar för att få köpa läkemedel från dessa länder: - Det skall vara för eget bruk - Läkemedlet skall vara godkänt i det landet du beställer ifrån och har dessutom köpts från ett apotek i detta landet. - Läkemedlet skall vara godkänt och receptfritt i Sverige eller skall ha föreskrivits av en behörig föreskrivare inom EES. - Läkemedlet du beställer får inte heller överskrida mer än ett års förbrukning. Det är upp till dig att styrka att dessa förutsättningarna är uppfyllda. Är England med i EES? Innan England gick ur EU var de med i EES och det var lagligt att köpa läkemedel härifrån. Enligt Storbritanniens avtal om utträde ur EU skall dock England anses ingå i EES till slutet av 2020 på grund av övergången mellan att vara ett EU-land och att inte vara det (Artikel 126 & 129). Det borde därför vara okej att köpa läkemedel från England iallafall framtill slutet av 2020. Även Tullverket skriver på sin hemsida att det kommer vara oförändrat samarbete med England framtill årsskiftet. Därefter är det just nu osäkert vad som kommer att hända, men jag skulle rekommendera att fråga Tullverket för säkerhetsskull om du känner dig osäker. Vad händer om man köper läkemedel från ett land utanför EU/EES? För att besvara vad som händer om man köper läkemedel på nätet som inte är från ett land inom EU/EES eller som inte uppfyller kraven som Tullverket ställer får man gå till Lag (2000:1225) om straff för smuggling. Import av läkemedel från länder utanför EU kräver i de flesta fallen ett tillstånd, annars begår man smugglingsbrott. Smugglingsbrott har straffet böter eller fängelse i upp till två år (3 § Lag om straff för smuggling). Det finns även ringa smugglingsbrott och grovt smugglingsbrott beroende på hur allvarligt brottet anses vara. Sammanfattning Så länge läkemedlet uppfyller de kraven som Tullverket har satt borde det vara okej att köpa det från England tills 2020 är slut. Dock rekommenderar jag att fråga Tullverket om du är osäker om något. Om man köper läkemedel olagligt på nätet kan man dömas för smugglingsbrott och få straffet böter eller fängelse i flera år. Hoppas detta besvarade din fråga! Med vänliga hälsningar,