Rör det sig om barnpornografibrott om en minderårig skickar en nakenbild till sin flickvän/pojkvän som sedan sparar bilden?

2020-08-09 i Övriga brott
FRÅGA |Rör det sig om barnpornografibrott om t.ex. en minderårig skickar en nakenbild till sin flickvän/pojkvän som sedan laddar ner/sparar bilden (utan att sprida den vidare)?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Att inneha en pornografisk bild av ett barn är också ett barnpornografibrott (16 kap. 10a § 1 stycket 5 punkten BrB). Om flickvännen/pojkvännen som får en bild på ett barn (en person under 18 år) sparar ner bilden så innehar personen en pornografisk bild av ett barn och gör sig därmed skyldig till barnpornografibrott. Det finns dock ett undantag till den här bestämmelsen. Undantaget innebär att om det är väldigt liten ålderskillnad mellan de två personerna i din fråga och omständigheterna i övrigt inte påkallar att ansvar döms ut så gör sig pojkvännen/flickvännen inte skyldig till barnpornografibrott (16 kap. 10b § BrB). Svaret på din fråga blir alltså i viss mån beroende av ålderskillnaden mellan personen som bilden föreställer och personen som innehar bilden.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Att bjuda personer under 20 års åldern?

2020-07-31 i Övriga brott
FRÅGA |Hej!Jag undrar, vad säger alkohollagen om att bjuda personer under 20 år på en studentfest. Är jag personligt ansvarig för vad som kan hända?Mvh/T
Arman Mohajeri Falah |Hej!Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!Idag är det förbjudet att lämna ut, sälja eller anskaffa en alkoholhaltig dryck, förutom folköl, till någon som inte uppnår 20 års ålder, 3 kap. 7§-8§ Alkohollagen. Det finns dock ett undantag då det kan vara tillåtet att bjuda på en mindre mängd alkohol även om den du bjuder inte har uppnått 20 års ålder. För att det ska vara tillåtet att bjuda på alkohol så måste drycken förtäras på plats där den bjuds, det måste ske under ordnade förhållanden, det ska med hänsyn till åldern och mognaden hos den som blir bjuden anses försvarbart att bjuda på drycken samt att omständigheterna i övrigt måste vara lämpliga, 3 kap. 9 § 2st alkohollagen. Om undantaget överträds kan den personen som uppsåtligen eller av oaktsamhet anskaffar, överlämnar eller bjuder på alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat döms för olovligt anskaffande av alkohol till böter eller upp till 4 års fängelse beroende på hur grov överträdelsen anses, 11 kap 7 § alkohollagen. Enligt min bedömning, att bjuda personer under 20 år på en studentfest i sig är inte olagligt då endast för att du bjuder någon på en studentfest innebär det inte att de ska få dricka alkoholhaltiga drycker. Jag skulle svara på den frågan att om du tänker bjuda dessa ungdomar som är under 20 år på alkoholhaltiga drycker, kommer det som jag skrev här uppe gälla och du blir ansvarig. I annat fall så är du ansvarig för att alkoholen inte ska vara lättkomligt för de då annars kan det tolkas som att du har bjudit de på alkoholhaltiga drycker.Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning/

Kan man köpa läkemedel från England efter de gått ur EU?

2020-07-31 i Övriga brott
FRÅGA |Nu när England har gått ur EU, är det olagligt att via nätet beställa medicin ifrån ett engelskt apotek till Sverige? Vad kan isåfall straffet bli?
Filippa Nielsen Norelind |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När får man köpa läkemedel på nätet? Man får enligt Tullverkets hemsida köpa läkemedel på nätet från länder som ingår i EU/EES. Det finns dock vissa förutsättningar för att få köpa läkemedel från dessa länder: - Det skall vara för eget bruk - Läkemedlet skall vara godkänt i det landet du beställer ifrån och har dessutom köpts från ett apotek i detta landet. - Läkemedlet skall vara godkänt och receptfritt i Sverige eller skall ha föreskrivits av en behörig föreskrivare inom EES. - Läkemedlet du beställer får inte heller överskrida mer än ett års förbrukning. Det är upp till dig att styrka att dessa förutsättningarna är uppfyllda. Är England med i EES? Innan England gick ur EU var de med i EES och det var lagligt att köpa läkemedel härifrån. Enligt Storbritanniens avtal om utträde ur EU skall dock England anses ingå i EES till slutet av 2020 på grund av övergången mellan att vara ett EU-land och att inte vara det (Artikel 126 & 129). Det borde därför vara okej att köpa läkemedel från England iallafall framtill slutet av 2020. Även Tullverket skriver på sin hemsida att det kommer vara oförändrat samarbete med England framtill årsskiftet. Därefter är det just nu osäkert vad som kommer att hända, men jag skulle rekommendera att fråga Tullverket för säkerhetsskull om du känner dig osäker. Vad händer om man köper läkemedel från ett land utanför EU/EES? För att besvara vad som händer om man köper läkemedel på nätet som inte är från ett land inom EU/EES eller som inte uppfyller kraven som Tullverket ställer får man gå till Lag (2000:1225) om straff för smuggling. Import av läkemedel från länder utanför EU kräver i de flesta fallen ett tillstånd, annars begår man smugglingsbrott. Smugglingsbrott har straffet böter eller fängelse i upp till två år (3 § Lag om straff för smuggling). Det finns även ringa smugglingsbrott och grovt smugglingsbrott beroende på hur allvarligt brottet anses vara. Sammanfattning Så länge läkemedlet uppfyller de kraven som Tullverket har satt borde det vara okej att köpa det från England tills 2020 är slut. Dock rekommenderar jag att fråga Tullverket om du är osäker om något. Om man köper läkemedel olagligt på nätet kan man dömas för smugglingsbrott och få straffet böter eller fängelse i flera år. Hoppas detta besvarade din fråga! Med vänliga hälsningar,

Utgör det ett brott för minderåriga att bjuda varandra på alkohol?

2020-07-29 i Övriga brott
FRÅGA |Att bjuda andra unga på alkohol.Min nevö är 15 år och bjöd sin 17-årige kompis på flera glas av sina föräldrars starksprit (Bacardi). Min nevö drack även av starkspriten och båda ungdomarna blev berusade. Jag har förstått att situationen "behandlas" i 3 kap. 9 § st 2-3 alkohollagen, men jag vet inte hur det som står där ska tolkas. Fråga:Jag undrar om min 15-årige nevö gjort sig skyldig till brott genom att bjuda sin äldre kompis på starksprit, och om kompisen gjort sig skyldig till brott genom att dricka av starkspriten?
Hanna Brunnström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Precis som du själv konstaterat så är det alkohollagen (AL) som aktualiseras i detta fall.Allmänt om alkohollagenÅldersgränserna beträffande olika alkoholhaltiga drycker regleras i 3 kap. 7 § AL. Alkoholhaltiga drycker och alkoholdrycksliknande preparat får enligt bestämmelsen inte säljas eller lämnas till personer under 20 år - eller 18 år gällande folköl. Servering av sådana drycker får dock ske till den som fyllt 18 år. Bestämmelsen i 3 kap. 9 § AL anknyter i stora drag till föregående paragraf genom att förbjuda andra från att anskaffa, bjuda eller i övrigt överlämna alkoholhaltiga drycker till den som inte uppfyller åldersgränserna i 7 §. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot förbudet i 9 § riskerar att dömas för olovligt anskaffande av alkohol till fängelse i högst 2 år eller om brottet anses som grovt till fängelse i högst 4 år, 11 kap. 7 § AL.Det finns dock ett undantag enligt 3 kap. 9 § stycke 3 AL som tillåter bjudandet av alkohol till någon som inte uppnått åldersgränserna i 7 §. Undantaget förutsätter att det är fråga om en mindre mängd alkohol, att alkoholen dricks på platsen samt att detta sker under ordnade förhållanden. Här beaktas den underåriges ålder och mognad, dessutom måste bjudandet av drycken i övrigt med hänsyn till omständigheterna framstå som försvarbart. Det är värt att framhäva att tillämpningen av undantaget är högst beroende av förhållandena i den enskilda situationen. Straffrättsligt ansvar för ungaInledningsvis kan konstateras att alla människor anses kunna begå brott i Sverige. För att kunna dömas till påföljd för brottet krävs dock att personen är straffmyndig. I Sverige uppnås denna s.k. straffmyndighetsåldern vid fyllda 15 år, 1 kap. 6 § Brottsbalken (BrB). Trots att ungdomar som fyllt 15 år alltså kan dömas till påföljd för de brott de begår brukar ofta påföljden schablonmässigt sättas ned med hänvisning till den s.k. ungdomsstraffrabatten, 29 kap. 7 § BrB. Ungdomar som dricker de alkoholhaltiga drycker som avses i 3 kap. 9 § AL, men som inte uppfyller åldersgränserna i 3 kap. 7 § AL åläggs inte enligt lag något straffrättsligt ansvar. Det är således inte i sig olagligt att som minderårig förtära alkohol.SammanfattningMin slutsats avseende din fråga är att även ungdomar kan begå brott enligt 11 kap. 7 § AL. För att åläggas påföljd krävs dock att straffmyndighetsåldern på 15 år är uppnådd. Under 21 år beaktas dock ungdomsstraffrabatter vid påföljdsbestämningen. Ungdomar som mottar och förtär alkohol gör sig däremot inte skyldig till något brott.Hoppas du fick svar på dina frågor!

Påstått sexualbrott och falsk tillvitelse

2020-07-31 i Övriga brott
FRÅGA |Hej, mitt ex har hotat med polisanmälan om sexuellt ofredande och sexköp mot mig. För ungefär 2-3 år sedan så skämtade vi båda om att hon kunde sälja sex efter att hon själv sagt hon var kanske tvungen, det var med ironi som hon sa. Jag skojade om att hon kunde göra en sexuellhandling i utbyte mot en sak men jag berättade innan handlingen att jag bara skämtade och menade inget seriöst med det. Ofredandet rör sexuella inviter där hon tagit det med ro och även flörtat tillbaka. Hon tog allting med ro för 2-3 år sedan. Men efter en ekonomsk dispyt så hotar hon med polisanmälan och har även spridit vidare att jag är klandervärdig till sina anhöriga. Vad kan jag göra om jag verkligen är anmäld? Kan jag anmäla henne för förtal och hur sannolikt är det att vi skulle bli dömda? Allt finns i skriftligbevisning genom chattar och sms
Pontus Almquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Brotten köp av sexuell tjänst och sexuellt ofredande kräver för att gärningsmannen agerat med uppsåt eller av oaktsamhet. I ditt fall tycks det för mig uppenbart att varken någon uppsåt eller oaktsamhet är för handen. Det du kan göra, om ditt ex går så långt som att polisanmäla dig är att att göra en polisanmälan tillbaka om falsk tillvitelse. Hoppas du fick svar på din fråga.

Är det olagligt för en 16-åring att ta med sig alkohol från Danmark till Sverige?

2020-07-31 i Övriga brott
FRÅGA |Jag hamnade i ett argument med några vänner hurvida det var lagligt eller olagligt att ta med sig sprit till Sverige från Danmark som 16-åring. Jag påstår att det bara är som att ha sprit under 20 år, det vill säga inte olagligt men med häller ut det och kontaktar dina föräldrar. Stämmer det?
Hanna Árnadóttir |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du undrar alltså om det är olagligt att som 16-åring ta med sig alkohol från Danmark till Sverige. När man handlar alkohol utomlands och vill ta med det till Sverige gäller alltid att man måste ha fyllt 20 år, alkoholen måste vara för ditt eller din familjs (med familj avses närmast anhörig som du bor i samma hushåll med) privata bruk och du måste själv transportera eller bära alkoholen. De brott som kan komma ifråga här är i huvudsak smugglingsbrott (om man tar med sig en för stor mängd) eller att det görs en skatteutredning och att man kan bli debiterad för alkoholskatt. För 16-åringar kommer svensk lag att gälla avseende att inneha alkohol (vilket regleras i alkohollagen (2010:1622). Där gäller att det inte är straffbart att dricka alkohol, men polisen kommer att förverka alkohol som påträffas (alltså att de omhändertar den eller häller ut). Vidare kommer polisen då de påträffar någon som är under 18 år som är påverkad av eller innehar alkohol att kontakta föräldrarna. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Mvh,

Vad kallas det när en person förmår någon annan att begå ett brott?

2020-07-30 i Övriga brott
FRÅGA |Vad kallas det när man förmår någon annan att begå ett brott
Cornelia Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att förmå någon annan att begå ett brott kallas för anstiftan. Detta regleras i 23 kap. 4 § brottsbalken, där andra stycket anger följande:"Den som inte är att anse som gärningsman döms, om han har förmått annan till utförandet, för anstiftan av brottet och annars för medhjälp till det."Hoppas du fick svar på din fråga. Annars är det bara att höra av dig igen till oss på Lawline. Vänliga hälsningar,

När är det tillåtet att bära kniv?

2020-07-25 i Övriga brott
FRÅGA |Hej. Jag är 18 år och är mycket ute och utforskar nya ställen. Jag funderar på att köpa en fällkniv som denna: https://www.clasohlson.com/se/Fällkniv/p/31-5521Är det lagligt att bära den med mig? Jag tänker bara ha den ifall jag behöver skära av rep ifall min hund fastnar eller snurrar in sig, öppna förpackningar eller ifall jag möter vilda djur.
Hanna Árnadóttir |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om du kan bära med dig kniven i fråga, eller om det kommer att ses som ett brott. Under vilka förutsättningar man får bära kniv regleras i lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (hädanefter kommer jag att förkorta den som knivlagen).När får man inte bära kniv?Som huvudregel kan man säga att man inte får bära kniv (eller liknande föremål som kan användas som vapen) på allmän plats, inom skolområde där grundskole- eller gymnasieundervisning bedrivs eller i fordon på allmän plats. Tanken med detta är att man vill försöka minska förekomsten av allvarligt våld, då risken för detta ökar generellt när knivar och andra föremål finns på platser där många människor uppehåller sig (särskilt då i samband med allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, i övrigt på allmän plats eller på skolor). Det finns dock undantag då det är tillåtet att inneha kniv, vilka jag kommer att gå igenom här nedan.När får man bära kniv?Förbudet gäller inte om kniven (1) enligt särskilda föreskrifter ingår i utrustning för viss tjänst eller visst uppdrag eller (2) om innehavet annars med hänsyn till dess art, innehavarens behov och övriga omständigheter är att anse som befogat.Det första undantaget gäller för yrken så som poliser, ordningsvakter eller väktare. Det andra undantaget (vilket är det som blir tillämpligt i ditt fall) gäller till att börja med för sådana knivar och andra föremål som behövs för arbete eller friluftsaktiviteter (exempelvis en hantverkares utrustning eller knivar eller liknande föremål som används i samband med jakt, fiske och camping), men det gäller även för knivinnehav som generellt sett framstår som naturligt (exempelvis mindre fickknivar).I bedömningen om ett knivinnehav är att anse som befogat (och alltså tillåtet) är det många olika omständigheter som kan behövas vägas in. Bland annat tittar man på anledningen till att kniven innehas, vad det är för kniv och hur den förvaras. Vad gäller anledningen till att kniven innehas ska man här ta hänsyn till hur nära och naturligt sammanbundet innehavet är med det användande som motiverade att kniven togs med. Man väger också in omständigheter som mer allmänt påverkar risken för våldsanvändning (exempelvis att man själv är alkoholpåverkad, eller att man är på platser med alkoholpåverkade personer, i och med att man löper större risk för att våldssituationer kan inträffa). Bedömningen i ditt fallI ditt fall skulle jag göra bedömningen att det är ett knivinnehav som generellt sett framstår som naturligt och att det alltså rör sig om ett tillåtet knivinnehav. En rekommendation är dock att endast bära med kniven när du faktiskt ska använda den för de situationer som du beskriver och att när du har kniven undvika platser där det finns risk för att hamna i våldssituationer (ex på en allmän plats, nattetid, där det rör sig alkoholpåverkade personer).Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Mvh,