Vad innebär villkorlig dom?

2021-04-16 i Påföljder
FRÅGA |om man får utslaget "villkorligt" i en domstol. Är man då dömd eller frikänd?Hur kan detta påverka eventuella krav på ersättning ex för häktningstiden eller annan skada?MVH
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till brottsbalken (BrB). Det framgår inte exakt av din fråga vad du menar med "villkorligt", men jag kommer i mitt svar utgå ifrån att du menar villkorlig dom.Vad innebär villkorlig dom?Rätten får döma till villkorlig dom för ett brott, där det är sannolikt att påföljden inte bara skulle bli böter (27 kap. 1 § BrB). Villkorlig dom kan dömas ut om det saknas särskild anledning att befara att den tilltalade gör sig skyldig till fortsatt brottslighet (30 kap. 7 § BrB). En villkorlig dom ersätter alltså ett fängelsestraff, och kan också förenas med dagsböter (27 kap. 2 § BrB). Den som får en villkorlig dom är underkastad en prövotid på två år (27 kap. 3 § BrB). Om personen begår nya brott under prövotiden kan prövotiden förlängas, eller personen kan dömas till någon annan påföljd.Villkorlig dom är en påföljd, och att en person döms till villkorlig dom innebär således att denne befunnits skyldig till något brott.Möjligheten att få ersättning då man varit häktad finns i lag (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder. För att ha rätt till ersättning krävs att den som varit häktad friats i domstol, att åtalet avvisats eller att målet på annat sätt lagts ner (2 §). En person som dömts till villkorlig dom har inte friats, utan befunnits skyldig, och har således inte rätt till sådan ersättning för tiden då denne varit häktad.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Om du egentligen menade något annat än villkorlig dom är du självklart välkommen att ställa en ny fråga. Mvh,